Lucia Uchermann Koxvold

Prosjektleder - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22851956
Mobiltelefon +47 91645803 91645803
Brukernavn
Besøksadresse Kablegaten 34 Økern næringspark
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Eldre og yngre steinalder
 • Steinteknologi

 

 

 

 

 

 

Emneord: Eldre og yngre steinalder, råstoff, Arkeologi, teknologi

Publikasjoner

 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Koxvold, Lucia Uchermann & Nielsen, Svein Vatsvåg [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). A technological crossroads: Exploring diversity in the pressure blade technology of Mesolithic Latvia. Oxford Journal of Archaeology. ISSN 0262-5253. 37(3), s. 229–246. doi: 10.1111/ojoa.12139. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 589–594.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Stokke/Polland 1. Et oppholdsted fra senmesolitikum og neolitikum. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 515–538.
 • Koxvold, Lucia Uchermann; Solheim, Steinar & Havstein, John Asbjørn (2017). Hegna Øst 7. En boplass fra overgangen fra mellom-til seinmesolitikum. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 397–412.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 8. En lokalitet fra mellommesolitikum. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 237–256.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 7. En lokalitet fra overgangen mellom tidlig- og mellommesolitkum med brent og fragmentert materiale. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 223–236.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 4. En funnkonsentrasjon fra den siste delen av tidligmesolitikum og en urnegrav fra jernalderen. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 207–222.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 3. En lokalitet med kjerne-og skiveøkser fra overgangen mellom tidlig-og mellommesolitikum. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 189–206.
 • Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2017). Dørdal. En lokalitet fra tidligmesolitikum. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 137–152.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Tinderholt 1. En tidligmesolittisk lokalitet med primærbearbeiding av flint. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 153–170.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Tinderholt 2. En tidligmesolittisk lokalitet med spor etter flere opphold. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 121–136.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Tinderholt 3. En lokalitet fra tidligmesolitikum med to aktivitetsområder. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 103–120.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Funnbearbeiding, katalogisering og råstoffanalyser. Erfaringer fra E18 Rugtvedt-Dørdal, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 85–102. doi: 10.23865/noasp.58.
 • Mansrud, Anja & Koxvold, Lucia (2013). Hovland 5 – En mellommesolittisk lokalitet med spor etter økseproduksjon. I Solheim, Steinar & Damlien, Hege (Red.), E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISSN 9788283140026. s. 57–77.
 • Koxvold, Lucia (2013). Nordby 2- fem funnkonsentrasjoner fra mellommesolitikum. I Solheim, Steinar & Damlien, Hege (Red.), E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISSN 9788283140026. s. 115–142.
 • Koxvold, Lucia (2013). Hovland 2- En mellommesolittisk lokalitet med flere opphold og et råstoffdepot. I Solheim, Steinar & Damlien, Hege (Red.), E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISSN 9788283140026. s. 78–114.
 • Koxvold, Lucia (2013). Funnbearbeiding, katalogiseringsmaler og analysemuligheter. I Solheim, Steinar & Damlien, Hege (Red.), E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISSN 9788283140026. s. 51–53.

Se alle arbeider i Cristin

 • Koxvold, Lucia Uchermann; Hårstad, Silje; Granados, Tina Jensen & Eriksen, Anette Sand (2021). På kanten av Sørlandets forhistorie. Spor. ISSN 0801-5376. 1, s. 34–38.
 • Sand-Eriksen, Anette & Koxvold, Lucia Uchermann (2020). Hva er det vi har funnet på Kanten? Norark.no.
 • Damlien, Hege; Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2020). Colonization and the enculturation of landscapes. A case from Mesolithic Southeast-Norway.
 • Sand-Eriksen, Anette; Koxvold, Lucia; Hårstad, Silje & Granados, Tina Jensen (2020). Arkeologi på Kanten. Norark.no.
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Koxvold, Lucia Uchermann (2019). Exploring long-term variation in spatial organization in Mesolithic southeastern Norway, c. 11 400-9500 cal.BP .
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Apel, Jan (Red.), The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing. ISSN 978-178-17951-6-3. s. 201–229.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Grevling i taket eller arkeologer på tunnelen. Norark.no.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Nye utgravninger i gamle trakter! Norark.no.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Kaluza, Susanne (2017). Fred Flintstone som feminist. [Avis]. Morgenbladet.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2017). Sammenføyninger av flint fra tidligmesolittiske lokaliteter i Bamble, Telemark.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2017). E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hvor kommer all denne flinten fra egentlig? En råstoffdiskusjon med utgangspunkt i en mellommesolittisk lokalitet fra Sarspborg i Østfold og et flintdepot fra Larvik i Vestfold.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Teknologi, morfologi eller begge deler? Utfordringer og resultater fra E18 prosjektet Rugtvedt-Dørdal med fokus på katalogisering,littiske analyser og råstoffinndeling.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2015). Bommestad sentralt for 10 000 år siden- ca 40 000 steinalderfunn er gjort langs ny E18 mellom Bommestad og Sky. [Avis]. Østlandsposten.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2015). Finding, shaping, hiding: Caching behaviour in the Middle Mesolithic of Southeastern Norway.
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2015). Arkeologiske undersøkelser langs E18 Rugtvedt-Dørdal.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015). Arkeologiske utgravninger langs E18.
 • Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn & Steinskog, Gjermund (2015). From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-Dørdal project, Telemark, Southern Norway.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015). Her lagde nordmenn verktøy for 11 000 år siden. [Internett]. Forskning.no.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015). Siste sesong med arkeologi langs E18 i Bamble. [Radio]. NRK.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015). Steinalder-bamblingen var raus. [Internett]. NRK.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2014). Forunderlige oldsaker fra Telemarks stenalder.
 • Mansrud, Anja & Koxvold, Lucia (2013). Leter etter Bambles eldste hus. [TV]. NRK Telemark.
 • Mansrud, Anja & Koxvold, Lucia (2013). Ligger Bamble eldste hus her? [Avis]. Varden.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Fossum, Guro (2013). «Stem på Telemarks tarveligste stenøxe».
 • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø & Koxvold, Lucia (2012). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 5–12.
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2011). E18 Bommestad-Sky. Arkeologi langs E18 i Vestfold.
 • Austvoll, Knut Ivar & Koxvold, Lucia Uchermann (2020). Rapport. Arkeologisk utgravning. Undersøkelse av lokalitet fra steinalder i forbindelse med feltkurs 2019, Brukjerr 3, Molland, 82/1, Grimstad, Aust-Agder. Kulturhistorisk musem, Universitetet i Oslo.
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2012). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Universitetet i Oslo.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2011). Puzzeling Sujala: A refitting study of the lithic material from a post-Swiderian site in the interior of northern Finnish Lapland. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2013 11:28 - Sist endret 2. feb. 2018 10:11