Lucia Uchermann Koxvold

Prosjektleder - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22851956
Mobiltelefon +47 91645803 91645803
Brukernavn
Besøksadresse Kablegaten 34 Økern næringspark
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Eldre og yngre steinalder
 • Steinteknologi

 

 

 

 

 

 

Emneord: Eldre og yngre steinalder, råstoff, Arkeologi, teknologi

Publikasjoner

 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Koxvold, Lucia Uchermann; Nielsen, Svein Vatsvåg; Bērziņš, Valdis & Schülke, Almut (2018). A technological crossroads: Exploring diversity in the pressure blade technology of Mesolithic Latvia. Oxford Journal of Archaeology.  ISSN 0262-5253.  37(3), s 229- 246 . doi: 10.1111/ojoa.12139 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 3. En lokalitet med kjerne-og skiveøkser fra overgangen mellom tidlig-og mellommesolitikum., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  16.  s 189 - 206
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 4. En funnkonsentrasjon fra den siste delen av tidligmesolitikum og en urnegrav fra jernalderen., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  17.  s 207 - 222
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 7. En lokalitet fra overgangen mellom tidlig- og mellommesolitkum med brent og fragmentert materiale., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  18.  s 223 - 236
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 8. En lokalitet fra mellommesolitikum., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  19.  s 237 - 256
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Stokke/Polland 1. Et oppholdsted fra senmesolitikum og neolitikum., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  32.  s 515 - 538
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Tinderholt 1. En tidligmesolittisk lokalitet med primærbearbeiding av flint., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  14.  s 153 - 170
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Tinderholt 2. En tidligmesolittisk lokalitet med spor etter flere opphold., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  12.  s 121 - 136
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Tinderholt 3. En lokalitet fra tidligmesolitikum med to aktivitetsområder., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  11.  s 103 - 120
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Funnbearbeiding, katalogisering og råstoffanalyser. Erfaringer fra E18 Rugtvedt-Dørdal, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  9.  s 85 - 102
 • Koxvold, Lucia Uchermann; Solheim, Steinar & Havstein, John Asbjørn (2017). Hegna Øst 7. En boplass fra overgangen fra mellom-til seinmesolitikum., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  26.  s 397 - 412
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  35.  s 589 - 594
 • Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2017). Dørdal. En lokalitet fra tidligmesolitikum., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  13.  s 137 - 152
 • Koxvold, Lucia (2013). Funnbearbeiding, katalogiseringsmaler og analysemuligheter, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  7.  s 51 - 53
 • Koxvold, Lucia (2013). Hovland 2- En mellommesolittisk lokalitet med flere opphold og et råstoffdepot, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  10.  s 78 - 114
 • Koxvold, Lucia (2013). Nordby 2- fem funnkonsentrasjoner fra mellommesolitikum, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  12.  s 115 - 142
 • Mansrud, Anja & Koxvold, Lucia (2013). Hovland 5 – En mellommesolittisk lokalitet med spor etter økseproduksjon, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  Kapittel 9.  s 57 - 77

Se alle arbeider i Cristin

 • Austvoll, Knut Ivar & Koxvold, Lucia Uchermann (2020). Rapport. Arkeologisk utgravning. Undersøkelse av lokalitet fra steinalder i forbindelse med feltkurs 2019, Brukjerr 3, Molland, 82/1, Grimstad, Aust-Agder.
 • Damlien, Hege; Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2020). Colonization and the enculturation of landscapes. A case from Mesolithic Southeast-Norway.
 • Sand-Eriksen, Anette & Koxvold, Lucia Uchermann (2020). Hva er det vi har funnet på Kanten?. Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette; Koxvold, Lucia; Hårstad, Silje & Granados, Tina Jensen (2020). Arkeologi på Kanten. Norark.no.
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Koxvold, Lucia Uchermann (2019). Exploring long-term variation in spatial organization in Mesolithic southeastern Norway, c. 11 400-9500 cal.BP.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC, In Håkon Glørstad; Kjel Sten Åke Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).  Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  Chapter 8.  s 201 - 229 Vis sammendrag
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Grevling i taket eller arkeologer på tunnelen.. Norark.no.
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hvor kommer all denne flinten fra egentlig? En råstoffdiskusjon med utgangspunkt i en mellommesolittisk lokalitet fra Sarspborg i Østfold og et flintdepot fra Larvik i Vestfold..
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Nye utgravninger i gamle trakter!. Norark.no.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Fossum, Guro (2017). Teknologi, morfologi eller begge deler? Utfordringer og resultater fra E18 prosjektet Rugtvedt-Dørdal med fokus på katalogisering,littiske analyser og råstoffinndeling.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Kaluza, Susanne (2017, 30. juni). Fred Flintstone som feminist.  Morgenbladet.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2017). E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark..
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2017). Sammenføyninger av flint fra tidligmesolittiske lokaliteter i Bamble, Telemark..
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2015). Finding, shaping, hiding: Caching behaviour in the Middle Mesolithic of Southeastern Norway..
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2015, 05. desember). Bommestad sentralt for 10 000 år siden- ca 40 000 steinalderfunn er gjort langs ny E18 mellom Bommestad og Sky..  Østlandsposten.
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2015). Arkeologiske undersøkelser langs E18 Rugtvedt-Dørdal.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015). Arkeologiske utgravninger langs E18..
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015, 10. juli). Her lagde nordmenn verktøy for 11 000 år siden. [Internett].  Forskning.no.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015, 15. mai). Siste sesong med arkeologi langs E18 i Bamble. [Radio].  NRK.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015, 14. mai). Steinalder-bamblingen var raus. [Internett].  NRK.
 • Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn & Steinskog, Gjermund (2015). From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-Dørdal project, Telemark, Southern Norway.
 • Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn & Koxvold, Lucia Uchermann (2014). E18 Rugtvedt Dørdal. Spredning og bruk av metaryolitt i Oslofjordsområdet – om arkeologisk bevissthet, kunnskapsstatus og veien videre. Norark.no.
 • Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2014). Forunderlige oldsaker fra Telemarks stenalder.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Mansrud, Anja & Koxvold, Lucia (2013, 10. oktober). Leter etter Bambles eldste hus. [TV].  NRK Telemark.
 • Mansrud, Anja & Koxvold, Lucia (2013, 11. oktober). Ligger Bamble eldste hus her?.  Varden.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Fossum, Guro (2013). «Stem på Telemarks tarveligste stenøxe».
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2012). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
 • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø & Koxvold, Lucia (2012). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 5- 12
 • Koxvold, Lucia Uchermann (2011). Puzzeling Sujala: A refitting study of the lithic material from a post-Swiderian site in the interior of northern Finnish Lapland.
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2011). E18 Bommestad-Sky. Arkeologi langs E18 i Vestfold.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2013 11:28 - Sist endret 2. feb. 2018 10:11