Margrethe Havgar

Stipendiat - TexRec - Arkeologisk seksjon
Bilete av Margrethe Havgar
English version of this page
Mobiltelefon (+47) 94109987
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Mine hovedinteresser er mentalitet og verdensforståelse i jernalderens Skandinavia, samt arkeologisk formidling. Så langt har min akademiske erfaring vært rettet mot verdensforståelse i yngre jernalder, gjennom en analyse av dyreornamentikken på Osebergskipet

1. juni 2022 startet jeg som ph.d.-stipendiat ved forskningsprosjektet TexRec ved Kulturhistorisk museum i Oslo, som er støttet av Norges forskningsråd.

Bakgrunn

Min kompetanse i arkeologisk formidling har jeg opparbeidet meg gjennom diverse stillinger hos flere kulturinstitusjoner, blant annet som omviser og formidler ved Vikingskipshuset (2015-2020) og Historisk museum (2017-2020).

Etter oppnådd mastergrad har jeg jobbet som formidlingsansvarlig for Gjellestadprosjektet (juli 2020-februar 2022) og forsknings- og formidlingsansvarlig for HEI: Kulturarv ved UiO (januar 2021-mai 2022).

Utdanning

2019 Master i arkeologi. Universitetet i Oslo. Gripping Creatures on a Sailing Wind Horse.

Emneord: Arkeologi, Arkeologisk formidling, Formidling, Vikingtid, Jernalder, kulturarv

Publikasjonar

  • Havgar, Margrethe Kirby Hopstock (2020). Sessrúmnir og seilende vindhester  Skip som konsept i førkristen, norrøn verdensforståelse. Viking. ISSN 0332-608X. 83(1), s. 85–95. doi: 10.5617/viking.8252. Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Havgar, Margrethe Kirby Hopstock (2021). Historiske kilder og kildebruk. [Internett]. Norsk digital læringsarena.
  • Rødsrud, Christian Løchsen; Havgar, Margrethe Kirby Hopstock & Klevan, Ole Andreas Laache (2020). Alltid viking. [Internett]. https://www.nrk.no/alltidviking/.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 24. juni 2022 09:56 - Sist endra 25. juli 2022 11:51