Margrete Figenschou Simonsen

Bilete av Margrete Figenschou Simonsen
English version of this page
Telefon +47 22851939
Mobiltelefon +47 97428876
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandler/katalogisering av innkomne funn
 • Prosjektleder for arkeologiske utgravninger
 • Forskning

Faglige interesseområder

 • Identitet og samfunn i jernalder og middelalder
 • Pilegrimsfenomenet i middelalder
 • Akvakultur i middelalder
 • Grav og gravskikk i jernalder
 • Bosetningshistorie, bebyggelse og landskap

Bakgrunn

 • Kulturminnevern: Kulturhistorisk museum UIO, Byantikvaren i Oslo, Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren
 • Feltarbeid: Særlig  jernalder og eldre steinalder, middelalder. Kulturhistorisk museum, UiO, Arkeologisk museum, Stavanger, NTNU Vitenskapsmuseet, Riksantikvaren/NIKU, 
 • Forskning: Bosetning og bebyggelse i jernalder og middelalder, gravskikk, individ og samfunn  bronsealder, jernalder -middelalder 
 • Formidling: Utstilling om bruk av stein i steinalderen, praktiske og symbolske sider. Mossemessa, Moss og Omegn geologiforening 1997. Utstilling om Nøstvet-kulturen i Follo, Ås bibliotek 2000-2001. Plan for skilting av kulturminner og informasjonsarbeid, 2000 (Forprosjekt synliggjøring av Nøstvetkulturen). Ta Det Personlig-prosjektet : research og planlegging av utstilling 2012-2016

Utdanning

 • cand. philol. i nordisk arkeologi. Universitetet i Oslo, 1997. Hovedoppgave: Hva skolegården skjulte - et formidlingsprosjekt
 • Etterutdanning KULS 1470: Hus og landskap, Universitetet i Oslo 2007-2008

Verv

 • Redaksjonsmedlem for nettsiden Gjenstandsbloggen

Samarbeid og nettverk

 • Deltaker i forskergruppe om personlig utsmykning : Ta det personlig. Kulturhistorisk museum
 • Deltaker i forskergruppe om bosetningshistorie og bebyggelse: Bebyggelse og landskap. Kulturhistorisk museum.
 • Deltaker i prosjektet - Matkultur i middelalderbyene: FOODIMPACT
Emneord: Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Flateavdekking, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven, Forskningsformidling, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Steinalderteknologi
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 3. juli 2020 11:06

Forskargruppe

 • Bebyggelse og landskap