Margrete Figenschou Simonsen

Bilete av Margrete Figenschou Simonsen
English version of this page
Telefon +47 22851939
Mobiltelefon +47 97428876
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandler/katalogisering av innkomne funn
 • Prosjektleder for arkeologiske utgravninger
 • Forskning

Faglige interesseområder

 • Identitet og samfunn i jernalder og middelalder
 • Pilegrimsfenomenet i middelalder
 • Akvakultur i middelalder
 • Grav og gravskikk i jernalder
 • Bosetningshistorie, bebyggelse og landskap

Bakgrunn

 • Kulturminnevern: Kulturhistorisk museum UIO, Byantikvaren i Oslo, Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren
 • Feltarbeid: Særlig  jernalder og eldre steinalder, middelalder. Kulturhistorisk museum, UiO, Arkeologisk museum, Stavanger, NTNU Vitenskapsmuseet, Riksantikvaren/NIKU, 
 • Forskning: Bosetning og bebyggelse i jernalder og middelalder, gravskikk, individ og samfunn  bronsealder, jernalder -middelalder 
 • Formidling: Utstilling om bruk av stein i steinalderen, praktiske og symbolske sider. Mossemessa, Moss og Omegn geologiforening 1997. Utstilling om Nøstvet-kulturen i Follo, Ås bibliotek 2000-2001. Plan for skilting av kulturminner og informasjonsarbeid, 2000 (Forprosjekt synliggjøring av Nøstvetkulturen). Ta Det Personlig-prosjektet : research og planlegging av utstilling 2012-2016

Utdanning

 • cand. philol. i nordisk arkeologi. Universitetet i Oslo, 1997. Hovedoppgave: Hva skolegården skjulte - et formidlingsprosjekt
 • Etterutdanning KULS 1470: Hus og landskap, Universitetet i Oslo 2007-2008

Verv

 • Redaksjonsmedlem for nettsiden Gjenstandsbloggen

Samarbeid og nettverk

 • Deltaker i forskergruppe om personlig utsmykning : Ta det personlig. Kulturhistorisk museum
 • Deltaker i forskergruppe om bosetningshistorie og bebyggelse: Bebyggelse og landskap. Kulturhistorisk museum.
 • Deltaker i prosjektet - Matkultur i middelalderbyene: FOODIMPACT
Emneord: Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Flateavdekking, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven, Forskningsformidling, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Steinalderteknologi

Publikasjonar

 • Simonsen, Margrete Figenschou (2018). Medieval Pilgrim Badges. Souvenirs or valuable charismatic Objects?, In Marianne Vedeler; Ingunn Marit Røstad; Siv Kristoffersen & Ann Zanette Tsigaridas Glørstad (ed.),  Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59724-5.  8.  s 169 - 196
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2015). En hårete historie om hår og kam i jernalder og middelalder, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 10.  s 235 - 257
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Graver og kokegroper på Bergerjordet i Sørum. Varia.  ISSN 1504-3266.  (77), s 115- 132
 • Karlberg, Inger & Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Bygdø kongsgård - en gårdshaug med bebyggelsesspor fra middelalder og renessanse. Varia.  ISSN 1504-3266.  s 189- 205
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007). Jernbarrene fra Fogderud i Øvre Eiker - et kvalitetsprodukt fra fortiden?. Varia.  ISSN 1504-3266.  (62), s 211- 218
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Vogt, David (2007). Fotsåler i en grav fra Jong - perspektiver på ristningssymboler og gravritualer. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXX, s 57- 70
 • Simonsen, Margrete Figenschou (1998). Jernaldergravene på Berg skole - et formidlingsprosjekt. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (1), s 21- 32

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Simonsen, Margrete Figenschou (2020). Medieval fishponds in Norway - status and cases.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2020). Om Heming-tradisjonen i Vefsn og en olavsspennil fra Dolstad kirke.. Far etter fedrane.  ISSN 0801-6550.  s 89- 105
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2019). Pilegrimsmerker – bare suvenirer eller verdifulle og kraftfulle gjenstander?.
 • Simonsen, Margrete Figenschou; Sæther, Kathryn Etta & Kristensen, Steinar (2019). Bærums rike historie. Arkeologiske utgravninger og funn..
 • Steindal, Calin Constantin; Simonsen, Margrete Figenschou & Andriulo, Fabrizio (2019). Saint Olaf pilgrim badges. Microchemical analysis - insight into alloy compostition and manufacturing.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2018). Beskyttelse i liv og død, I: Peter Bjerregaard (red.),  Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050615.  18.  s 86 - 90
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2018). Middelaldergården Kravik - arkeologiske undersøkelser og funn.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2017). Pilegrimsmerker og hellige reiser i middelalderen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2016). Hår og kam i jernalder og middelalder. Arbeidet med delprosjektet innenfor Ta Det Personlig..
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum, I: Inger Marie Berg-Hansen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-030-9.  7.  s 121 - 135
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2013). Grensen mellom bygningsvern og arkeologi belyst ved utgravninger i stående bygg - Kravik, Bygdøy og Ekeberg.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2013). Middelalder på landsbygda belyst ved utgravninger av hus og tunsteder - noen erfaringer.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2012). Graver og hus fra jernalderen i Blaker og Sørum.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2012). Grensen mellom bygningsvern og arkeologi belyst med utgangspunkt i en utgravning på Kravik i Nore og Uvdal.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2011, 12. august). Funn av jernalderhus på ambassadetomten, Huseby i Oslo. [TV].  NRK Østlandssendingen (Norge i dag).
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2011). Undersøkelser av ettereformatoriske kulturminner ved Kulturhistorisk museum.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Simonsen, Margrete Figenschou (2010). Poster: Arkeologisk utgravning på Trollerud i 2006.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2010, 07. september). Bygger over stormannsgård. [Internett].  Teknisk ukeblad. Vis sammendrag
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2010, 12. august). Jernalderfunn på ambassadetomt. [Internett].  Teknisk ukeblad. Vis sammendrag
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Arkeologiske undersøkelser. I:Bygdø kongsgård, hovedbygning og tjenerfløy. Reparasjoner, fornyelse og restaurering Statsbygg, ferdigmelding nr. 682/2009, s.10-11.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2009). En kort statusrapport om arkeologien på Romerike. Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag.  (1), s 3- 7
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2009, 13. august). "Fortida må fram i dagen". Intervju sammen med Ellen M. Storrusten og Stine A. Melvold.  Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2009, 19. juni). "På sporet av steinalderen". Intervju sammen med Stine A. Melvold.  Romerikes Blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Melvold, Stine Annette (2009). Resultater fra utgravningsprosjektet E6 Dal-Minnesund, Eidsvoll k., Akershus.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Martens, Vibeke Vandrup (red.) (2008). Bebyggelse på leirjordene. Arkeologiske utgravninger langs Rv2. Rv2-prosjektet, Ullensaker k., Akershus. Varia. 70.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Wangen, Vivian (2008, 02. september). Spennende - graver videre etter funn fra vikingtiden.  Romerikes Blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007, 22. september). Fant gammel vikinggrav.  Romerikes blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007, 03. november). Graver i historisk sentrum.  Romerikes blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007, 25. september). Røntgenfotograferer gravfunnet.  Raumnes.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007, 22. september). Vi kan være på sporet av et gravfelt.  Raumnes.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007, 24. september). Vikingtidsgraven fra Drognes. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Karlberg, Inger (2006, 24. november). Hva kongsgården på Bygdøy skjulte.  Uniforum.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2006). Arkeologiske utgravninger i Nannestad - tilbakeblikk og nye undersøkelser.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2006, 16. juni). Fant fire langhus.  Romerikes blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2006). Presentasjon av årets utgravninger (Akershus).
 • Inger, Karlberg & Simonsen, Margrete Figenschou (2005). Bygdøy kongsgård - arkeologiske kulturlag fra rikets historie. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  (4), s 4- 18
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2005). De siste års utgravninger i Sørum kommune.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2005). Utgravningene på Moer i Ås.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2005, 27. september). Utgravningene på Moer. NRK Østlandsendingen. [Radio].  NRK Østlandsendingen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Martens, Vibeke Vandrup (2005, 30. september). Arkeologisk sporjakt ved veis ende.  Uniforum.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Martens, Vibeke Vandrup (2005, 27. september). Graver ut oldtidsby. Gårder fra jernalderen funnet i Ås.  Aftenposten.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2004, 23. juni). Utgravningene på Bergerjordet i Sørum. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2003). Fotsåleristninger i gravkontekst - et nytt funn fra Øst-Norge.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2003). Petroglyphs in Burial Context - A Norwegian Case-Study.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2003). Utgravningene ved Borgen i Sørum. (Kort innlegg).
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Grindkåsa, Line (2003). Utgravningen på Jong - spor etter bronsealdermenneskene i Bærum. Asker og Bærum Historielag, årsskrift..  (43), s 2- 12
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Lisbeth, Skogstrand (2003, 23. mai). Utgravningene ved Borgen i Sørum. Intervju, NRK-Østlandssendingen. [Radio].  Oslo.
 • Resi, Heid Gjøstein & Simonsen, Margrete Figenschou (2002). Noen småpenger? Et nytt jernbarrefunn - fra Buskerud. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (87), s 15- 22
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Vike, Vegard A (2002, 15. juli). Utgravningen på Jong. Intervju, NRK-distriktsending. [TV].  Oslo.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Larsen, Jan Henning (2002). Kullgropa i Vestby pukkverk - spor etter kullbrenning fra vikingtid i Follo. Follominne.  ISSN 0333-337X.  s 7- 14 Vis sammendrag
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2000). Regionfelt Østlandet. Prosjektbeskrivelse for arkeologiske utgravninger i Gråfjellet.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (1998). Kokegropene ved Haugtun. Blaker og Sørum historielag.  (3), s 1- 3

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 3. juli 2020 11:06

Forskargruppe

 • Bebyggelse og landskap