Margrete Figenschou Simonsen

Bilete av Margrete Figenschou Simonsen
English version of this page
Telefon +47 22851939
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandler/katalogisering av innkomne funn
 • Prosjektleder for arkeologiske utgravninger
 • Forskning

Faglige interesseområder

 • Identitet og samfunn i jernalder og middelalder
 • Pilegrimsfenomenet i middelalder
 • Akvakultur i middelalder
 • Grav og gravskikk i jernalder
 • Bosetningshistorie, bebyggelse og landskap

Bakgrunn

 • Kulturminnevern: Kulturhistorisk museum UIO, Byantikvaren i Oslo, Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren
 • Feltarbeid: Særlig  jernalder og eldre steinalder, middelalder. Kulturhistorisk museum, UiO, Arkeologisk museum, Stavanger, NTNU Vitenskapsmuseet, Riksantikvaren/NIKU, 
 • Forskning: Bosetning og bebyggelse i jernalder og middelalder, gravskikk, individ og samfunn  bronsealder, jernalder -middelalder 
 • Formidling: Utstilling om bruk av stein i steinalderen, praktiske og symbolske sider. Mossemessa, Moss og Omegn geologiforening 1997. Utstilling om Nøstvet-kulturen i Follo, Ås bibliotek 2000-2001. Plan for skilting av kulturminner og informasjonsarbeid, 2000 (Forprosjekt synliggjøring av Nøstvetkulturen). Ta Det Personlig-prosjektet : research og planlegging av utstilling 2012-2016

Utdanning

 • cand. philol. i nordisk arkeologi. Universitetet i Oslo, 1997. Hovedoppgave: Hva skolegården skjulte - et formidlingsprosjekt
 • Etterutdanning KULS 1470: Hus og landskap, Universitetet i Oslo 2007-2008

Verv

 • Redaksjonsmedlem for nettsiden Gjenstandsbloggen

Samarbeid og nettverk

 • Deltaker i forskergruppe om personlig utsmykning : Ta det personlig. Kulturhistorisk museum
 • Deltaker i forskergruppe om bosetningshistorie og bebyggelse: Bebyggelse og landskap. Kulturhistorisk museum.
 • Deltaker i prosjektet - Matkultur i middelalderbyene: FOODIMPACT
Emneord: Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Flateavdekking, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven, Forskningsformidling, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Steinalderteknologi

Publikasjonar

 • Simonsen, Margrete Figenschou & Kjesrud, Karoline (2021). Pilegrimsspor fra Tynset: En detektorfunnet blymedaljong med kristne motiver. Viking. ISSN 0332-608X. doi: 10.5617/viking.9091. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2018). Medieval Pilgrim Badges. Souvenirs or valuable charismatic Objects? I Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (Red.), Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59724-5. s. 169–196.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2015). En hårete historie om hår og kam i jernalder og middelalder. I Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Red.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. s. 235–257.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Graver og kokegroper på Bergerjordet i Sørum. Varia. ISSN 1504-3266. s. 115–132.
 • Karlberg, Inger & Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Bygdø kongsgård - en gårdshaug med bebyggelsesspor fra middelalder og renessanse. Varia. ISSN 1504-3266. s. 189–205.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Vogt, David (2007). Fotsåler i en grav fra Jong - perspektiver på ristningssymboler og gravritualer. Viking. ISSN 0332-608X. LXX, s. 57–70.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007). Jernbarrene fra Fogderud i Øvre Eiker - et kvalitetsprodukt fra fortiden? Varia. ISSN 1504-3266. s. 211–218.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (1998). Jernaldergravene på Berg skole - et formidlingsprosjekt. Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 21–32.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Simonsen, Margrete Figenschou (2022). Fish for the Cistercians – Fishing and Fish Farming at Hovedøya Monastery, Oslo.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2022). Arkeologiske undersøkelser av hus og tufter fra vikingtid og middelalder i Numedal.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2020). Fiskedammer i middelalderen -Spor etter tidlig akvakultur.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2020). Medieval fishponds in Norway - status and cases.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2020). Om Heming-tradisjonen i Vefsn og en olavsspennil fra Dolstad kirke. Far etter fedrane. ISSN 0801-6550. s. 89–105.
 • Steindal, Calin Constantin; Simonsen, Margrete Figenschou & Andriulo, Fabrizio (2019). Saint Olaf pilgrim badges. Microchemical analysis - insight into alloy compostition and manufacturing.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2019). Pilegrimsmerker – bare suvenirer eller verdifulle og kraftfulle gjenstander?
 • Simonsen, Margrete Figenschou; Sæther, Kathryn Etta & Kristensen, Steinar (2019). Bærums rike historie. Arkeologiske utgravninger og funn.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2018). Beskyttelse i liv og død. I Bjerregaard, Peter (Red.), Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050615. s. 86–90.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2018). Middelaldergården Kravik - arkeologiske undersøkelser og funn.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2017). Pilegrimsmerker og hellige reiser i middelalderen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2016). Hår og kam i jernalder og middelalder. Arbeidet med delprosjektet innenfor Ta Det Personlig.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum. I Berg-Hansen, Inger Marie (Red.), Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-030-9. s. 121–135.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2013). Middelalder på landsbygda belyst ved utgravninger av hus og tunsteder - noen erfaringer.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2013). Grensen mellom bygningsvern og arkeologi belyst ved utgravninger i stående bygg - Kravik, Bygdøy og Ekeberg.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2012). Graver og hus fra jernalderen i Blaker og Sørum.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2012). Grensen mellom bygningsvern og arkeologi belyst med utgangspunkt i en utgravning på Kravik i Nore og Uvdal.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2011). Funn av jernalderhus på ambassadetomten, Huseby i Oslo. [TV]. NRK Østlandssendingen (Norge i dag).
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2011). Undersøkelser av ettereformatoriske kulturminner ved Kulturhistorisk museum.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Simonsen, Margrete Figenschou (2010). Poster: Arkeologisk utgravning på Trollerud i 2006.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2010). Jernalderfunn på ambassadetomt. [Internett]. Teknisk ukeblad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2010). Bygger over stormannsgård. [Internett]. Teknisk ukeblad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2009). En kort statusrapport om arkeologien på Romerike. Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag. s. 3–7.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2009). "På sporet av steinalderen". Intervju sammen med Stine A. Melvold. [Avis]. Romerikes Blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2009). "Fortida må fram i dagen". Intervju sammen med Ellen M. Storrusten og Stine A. Melvold. [Avis]. Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Melvold, Stine Annette (2009). Resultater fra utgravningsprosjektet E6 Dal-Minnesund, Eidsvoll k., Akershus.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Wangen, Vivian (2008). Spennende - graver videre etter funn fra vikingtiden. [Avis]. Romerikes Blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007). Fant gammel vikinggrav. [Avis]. Romerikes blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007). Vi kan være på sporet av et gravfelt. [Avis]. Raumnes.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007). Røntgenfotograferer gravfunnet. [Avis]. Raumnes.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007). Vikingtidsgraven fra Drognes. [Radio]. Østlandssendingen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2007). Graver i historisk sentrum. [Avis]. Romerikes blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2006). Fant fire langhus. [Avis]. Romerikes blad.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Karlberg, Inger (2006). Hva kongsgården på Bygdøy skjulte. [Avis]. Uniforum.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2006). Presentasjon av årets utgravninger (Akershus).
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2006). Arkeologiske utgravninger i Nannestad - tilbakeblikk og nye undersøkelser.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2005). De siste års utgravninger i Sørum kommune.
 • Inger, Karlberg & Simonsen, Margrete Figenschou (2005). Bygdøy kongsgård - arkeologiske kulturlag fra rikets historie. St. Hallvard. ISSN 0036-2859. s. 4–18.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2005). Utgravningene på Moer. NRK Østlandsendingen. [Radio]. NRK Østlandsendingen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Martens, Vibeke Vandrup (2005). Arkeologisk sporjakt ved veis ende. [Avis]. Uniforum.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Martens, Vibeke Vandrup (2005). Graver ut oldtidsby. Gårder fra jernalderen funnet i Ås. [Avis]. Aftenposten.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2005). Utgravningene på Moer i Ås.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2004). Utgravningene på Bergerjordet i Sørum. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Grindkåsa, Line (2003). Utgravningen på Jong - spor etter bronsealdermenneskene i Bærum. Asker og Bærum Historielag, årsskrift.. s. 2–12.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Lisbeth, Skogstrand (2003). Utgravningene ved Borgen i Sørum. Intervju, NRK-Østlandssendingen. [Radio]. Oslo.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2003). Utgravningene ved Borgen i Sørum. (Kort innlegg).
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2003). Petroglyphs in Burial Context - A Norwegian Case-Study.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2003). Fotsåleristninger i gravkontekst - et nytt funn fra Øst-Norge.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Larsen, Jan Henning (2002). Kullgropa i Vestby pukkverk - spor etter kullbrenning fra vikingtid i Follo. Follominne. ISSN 0333-337X. s. 7–14.
 • Resi, Heid Gjøstein & Simonsen, Margrete Figenschou (2002). Noen småpenger? Et nytt jernbarrefunn - fra Buskerud. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 15–22.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Vike, Vegard A (2002). Utgravningen på Jong. Intervju, NRK-distriktsending. [TV]. Oslo.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (1998). Kokegropene ved Haugtun. Blaker og Sørum historielag. s. 1–3.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Arkeologiske undersøkelser. I:Bygdø kongsgård, hovedbygning og tjenerfløy. Reparasjoner, fornyelse og restaurering Statsbygg, ferdigmelding nr. 682/2009, s.10-11. Statsbygg.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Martens, Vibeke Vandrup (2008). Bebyggelse på leirjordene. Arkeologiske utgravninger langs Rv2. Rv2-prosjektet, Ullensaker k., Akershus. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8084-047-9.
 • Simonsen, Margrete Figenschou (2000). Regionfelt Østlandet. Prosjektbeskrivelse for arkeologiske utgravninger i Gråfjellet. Universitetets kulturhistoriske museer.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 3. juli 2020 11:06

Forskargruppe

 • Bebyggelse og landskap