Ole Christian Lønaas

Rådgiver - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47-22851854
Mobiltelefon +47-90805939
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsoppgaver

  • Forvaltning
  • Faglig rådgivning i dispensasjonssaker
  • Utarbeide uttalelser m/prosjektplan og budsjett for arkeologisk utgravning
  • Prosjektleder for arkeologiske undersøkelser
  • Planlegging, organisering og gjennomføring

Arbeidserfaring

  • 1997-2002: Diverse feltarbeid
  • 2002-2003: Akershus fylkeskommune
  • 2003-dd:     Fornminneseksjonen, KHM

 

Emneord: Arkeologi

Publikasjoner

  • Gjerpe, Lars Erik & Lønaas, Ole Christian (2012). Prosjektet og organiseringen av det, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  kapittel.  s 11 - 14

Se alle arbeider i Cristin

  • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning & Lønaas, Ole Christian (2016). Overordnede problemstillinger for E6-prosjektet Gudbrandsdalen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endret 13. nov. 2012 15:35