Ole Christian Lønaas

Seniorrådgiver - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22851854
Mobiltelefon +47 90805939
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning
 • Faglig rådgivning i dispensasjonssaker
 • Utarbeide uttalelser m/prosjektplan og budsjett for arkeologisk utgravning
 • Prosjektleder for arkeologiske undersøkelser
 • Planlegging, organisering og gjennomføring

Arbeidserfaring

 • 1997-2002: Diverse feltarbeid
 • 2002-2003: Akershus fylkeskommune
 • 2003-dd:     Fornminneseksjonen, KHM

 

Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Gjerpe, Lars Erik & Lønaas, Ole Christian (2012). Prosjektet og organiseringen av det. I Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Red.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0. s. 11–14.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Prosjektplan og faglige problemstillinger for E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 31–32.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning & Lønaas, Ole Christian (2016). Overordnede problemstillinger for E6-prosjektet Gudbrandsdalen. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 13. nov. 2012 15:35