Ann Zanette Tsigaridas Glørstad

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Ann Zanette Tsigaridas Glørstad
English version of this page
Telefon +47 22851971
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Førsteamanuensis i Nordisk arkeologi (M.Phil i GIS and remote sensing / Univ. Of Cambridge 2001, PhD i Arkeologi / Univ. i Oslo 2010).

Mitt hovedfelt er vikingtiden i Skandinavia (750-1050 e.Kr.), med særlig vekt på kulturell samhandling, identitetsformasjoner, begravelsesritualer og politisk ritualisering av estetikk og materiell kultur. Jeg har foretatt omfattende studier av ringspenner og ryggknappspenner i Norge. Mine interesser inkluderer nåtidig bruk av, og narrativer om, vikingtiden.

Jeg har vært prosjektleder for et stort antall arkeologiske utgravninger, blant annet utgravning av runesteinen fra Hogganvik (2010) og gravfeltet på Langeid i Setesdal (2011). Jeg har vært medlem av redaksjonen for Primitive Tider (2001-2008), og Viking (2009-2011, sammen med sjefredaktør Professor Brit Solli), og har redigert flere bøker. Jeg leder forskergruppen ViS fra juni 2017- juni 2019.

Jeg har forskningspermisjon i 2019, og er gjesteforsker ved McDonald Institute for Archaeological research / University of Cambridge, våren 2019.

Bøker

Emneord: Arkeologi, Vikingtid, Yngre jernalder, Gravskikk, Drakt, Kulturell transformasjon, Estetikk og samfunn

Publikasjonar

 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2021). Disc-on-bow and penannular brooches: exploring aesthetics, tradition and political change in the Early Viking Age. I Mattson, Hannah V. (Red.), Personal Adornment and the Construction of Identity: A Global Archaeological Perspective. Oxbow Books. ISSN 9781789255959. s. 97–114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2021). Echoes of the Past: Women, Memories and Disc-on-Bow Brooches in Vendel- A nd Viking-period Scandinavia. European Journal of Archaeology. ISSN 1461-9571. 24(1), s. 89–107. doi: 10.1017/eaa.2020.23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2020). The Cross and the Sword: Signs of Dual Religious Belonging in a Late Viking-Age Warrior Grave at Langeid, South Norway. I Pedersen, Anne & Sindbæk, Søren M. (Red.), Viking encounters. Proceedings of the Eighteen Viking Congress . Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788771842654. s. 198–210.
 • Naumann, Elise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Breiby, Martine Petlund; Mills, Ryan D. & Fullagar, Paul D. (2019). Who were the first urban settlers of Oslo? A discussion of early medieval urbanization based on isotopic analyses of human remains. Archaeometry. ISSN 0003-813X. 61(5), s. 1111–1128. doi: 10.1111/arcm.12469.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Tracing Charisma: An Anglo-Saxon workbox from an Early Viking Age burial in Norway, its Scandinavian counterparts and European context. I Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (Red.), Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59724-5. s. 103–123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aannestad, Hanne Lovise & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Kvinner og båtbegravelser i vikingtid. I Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (Red.), Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230401828. s. 155–183.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Wenn, Camilla Cecilie (2017). A view from the valley: Langeid in Setesdal, South Norway – a Viking-Age trade station along a mercantile highway. I Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (Red.), Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISSN 978-1-47-247077-5. doi: 10.4324/9781315548197-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Melheim, Anne Lene (2016). Past Mirrors: Thucydides, Sahlins and the Bronze and Viking Ages. I Melheim, Anne Lene; Glørstad, Håkon & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (Red.), Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration. Equinox Publishing. ISSN 9781781790489. s. 87–108.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Glørstad, Håkon & Melheim, Anne Lene (2016). Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration — An Introduction. I Melheim, Anne Lene; Glørstad, Håkon & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (Red.), Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration. Equinox Publishing. ISSN 9781781790489. s. 1–15.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2015). Mot en ny tid? Merovingertidens ryggknappspenner som uttrykk for endring og erindring. I Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Red.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. s. 181–210.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Homeland - Strange Land - New Land. Material and Theoretical Aspects of Defining Norse Identity in the Viking Age. I Sigurdsson, Jon Vidar & Bolton, Timothy Alexander (Red.), Celtic-Norse Relationships in the Irish Sea in the Middle Ages 800 - 1200. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004255111. s. 151–170.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2013). From Byzantium to NorÞ Weg: Penannular Brooches and Men’s Costume in Viking Age Norway, Between the Islands - and the Continent. Papers on Hiberno-Scandinavian-Continental Relations in the Early Middle Ages. Verlag Fassbaender. ISSN 9783902575463. s. 83–107.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Wenn, Camilla Cecilie (2013). En gambler langs veien: Nytt blikk på grav og gravritualer i eldre jernalder. Viking. ISSN 0332-608X. 76, s. 113–136.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2012). Sign of the Times? The Transfer and Transformation of Penannular Brooches in Viking-Age Norway. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 45(1), s. 30–51. doi: 10.1080/00293652.2012.670379.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Johansson, Jakob & Stylegar, Frans-Arne (2011). Minnelund og monument. Runesteinen på Hogganvik, Mandal, Vest-Agder. Viking. ISSN 0332-608X. 74, s. 9–24.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2008). Skape liv - skjære skjebne? Kosmologiske aspekter ved vikingtidenes "snekkergraver". Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS). ISSN 1503-4089. 10, s. 421–432.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Bergstøl, Jostein (1998). Women in life and death. Two interpretations of female burials and female roles in the late Roman- Iron Age and Migration Period in Southwestern Norway. I Andersson, Anna-Carin & Et.al., . (Red.), The kaleidoscopic past. Department of Archaeology. ISSN 91-85952-56-7. s. 221–227.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (1998). Fra gård til grav. Langhauger, kvinneroller og reproduksjonen av samfunnet. Primitive tider. ISSN 1501-0430.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59724-5. 230 s.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (2017). Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISBN 978-1-47-247077-5. 290 s.
 • Melheim, Anne Lene; Glørstad, Håkon & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2016). Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration. Equinox Publishing. ISBN 9781781790489. 256 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2020). Irske smykker i norske kvinnegraver fra vikingtid.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2020). Stories in gold and red- brooches and the past in the early Viking age. Cambridge Core Blog.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Kvinnene i båtgravene på Kaupang.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Smykker og samfunn: Ryggknappspenner og ringspenner i merovingertid og tidlig vikingtid .
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Fra Gjellestad til Balladoole: Et blikk på båtgravskikken i vikingtid. .
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Before the Vikings: Networks polities and garnet jewellery in North Scandinavia.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2019). Vikings, antiquarianism and the Piraeus Lion: early modern Scandinavians in the Mediterranean.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Båtgraver i vikingtid: Politikk og verdensbilde.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Politisk organisering i Europas første millennium. Drakt, makt og ideology. .
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Toje om Norge - slaget ved Stamford Bridge. [Radio]. NRK P2.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). An Anglo-Saxon workbox from Norway and its European context. .
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Moving through time: An “Anglo-Saxon” workbox in an Early Viking Age burial from Norway. .
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Iversen, Frode & Aannestad, Hanne Lovise (2018). Hvem er begravet i Jellestadskipet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Nytt blikk på jernalderen I Setesdal.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Sensasjonelt vikingsverd kom hjem til Setesdal. [Internett]. Fædrelandsvennen.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Mysteriet om Langeidsverdet. [Internett]. https://www.nrk.no/sorlandet/mysteriet-om-langeidsverdet-1.1.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). The Cross and the Sword: Signs of dual religious belonging in a late Viking Age warrior grave in Langeid, South Norway.
 • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne & Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Garnets for the Vikings.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil & Wenn, Camilla Cecilie (2016). Langeid, Setesdal, Southern Norway. – Grave goods from Langeid and other late Viking Age graves from the upper valley of Setesdal and trade as a vital source of wealth and power.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2016). Garnet Jewellery in Norway during the Merovingian and Viking Period.
 • Wenn, Camilla Cecilie; Loftsgarden, Kjetil & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2016). The late Viking Age burial ground at Langeid, Setesdal.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2016). Pagan and Christian: The Langeid Sword and “pagan” burials. .
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015). Viking Sword Discovered in Norway. [Tidsskrift]. Tidskrift, "Archaeology".
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015). Historisk funn i grav. [Avis]. Frolendingen.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Wenn, Camilla Cecilie (2015). Gravrøysene på Udland - glimt av en gammel slekt. Glimt fra Lindesnes. 35, s. 151–162.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015). Dissolving Viking Identities.
 • Forssmann, Alec; Wenn, Camilla Cecilie & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015). Una espada del período vikingo tardío. [Internett]. National Geographic España Historia.
 • Semb, Ellen; Aannestad, Hanne Lovise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Vike, Vegard A & Wenn, Camilla Cecilie (2015). The last Viking and his magical sword? [Internett]. www.alphagalileo.org.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Vikings-life and legend. [Radio]. NRK Radio P1, "Museum".
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Gravfeltet ved Hogganvik. [Radio]. NRK Radio P1, "Museum".
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder. [TV]. NRK Sørlandet.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Gravskikk og rituell praksis i jernalderen i Setesdal, Spor i setesdalsjord. Bokbyen forlag. ISSN 9788283160116. s. 43–53.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Melheim, Anne Lene (2012). Past mirrors: Thucydides, Sahlins and the Bronze and Viking Ages.
 • Melheim, Anne Lene & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2012). Past Mirrors: an introduction to the conference.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Norsk samling. Irland var forbildet. [Avis]. Aftenposten.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Drakt og makt. Irske maktsymboler i vikingtidens rikssamlingsprosesser i Norge.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Vikingferder mot vest - og hjem igjen.
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Mikkelsen, Egil (2011). VIKING - Norsk Arkeologisk Årbok 2011 - Redaksjon. Viking. ISSN 0332-608X. 74.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Arkeologer jubilerer med irsk maktsymbolikk. [Avis]. Østlandsposten.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Stylegar, Frans-Arne (2010). Unikt gravfunn i Mandal. [Avis]. Aftenposten.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2010). Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder. [TV]. Nyhetsinnslag. NRK 1..
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2010). Sign of the times? Dress and political symbolism in northern Europe in the Early Middle Ages.
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Mikkelsen, Egil (2010). Redaksjonsmedlemmer: VIKING LXXIII - Norsk arkeologisk årbok. Hovedredaktør: Brit Solli. Viking. ISSN 0332-608X. LXXIII.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2009). Why did Kjartan's men disapprove of his cloak? Identifying political symbols and rituals in the archaeological record and the Sagas of the Icelanders.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2007). "All around the world". Forestillinger om geografi, reiser og identiteter i vikingtid.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2007). Homeland - Strange land - New land. Material and theoretical aspects of defining Norse identity in the Viking Age.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2005). Mellom to verdener. Ringspenner som ideologisk og politisk uttrykk i vikingtid.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2001). Fascinerende om Europas framvekst. Bokanmeldelse av Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø: Tusen års europahistorie. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2000). Mellom bakkar og berg... De arkeologiske undersøkelsene på Krosshaug- Loen, Hundvåg. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (1997). Undersøkelsene på Skeie, Hundvåg - en storgård fra yngre jernalder? Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Bergstøl, Jostein (1997). Female burials and female roles in the late Iron Age and Migration Period in Southwestern Norway.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2010). Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca. 800-950. 07-Gruppen AS.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 3. feb. 2021 13:25