Ann Zanette Tsigaridas Glørstad

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilde av Ann Zanette Tsigaridas Glørstad
English version of this page
Telefon +47-22851971
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Arkeologi

Publikasjoner

 • Aannestad, Hanne Lovise & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Kvinner og båtbegravelser i vikingtid, I: Karoline Kjesrud & Nanna Løkka (red.),  Dronningen i vikingtid og middelalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  Kapittelnummer 5.  s 155 - 183
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Wenn, Camilla Cecilie (2017). A view from the valley: Langeid in Setesdal, South Norway – a Viking-Age trade station along a mercantile highway, In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  10. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Glørstad, Håkon & Melheim, Anne Lene (2016). Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration — An Introduction, In Anne Lene Melheim; Håkon Glørstad & Ann Zanette Tsigaridas Glørstad (ed.),  Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781790489.  Artikkel.  s 1 - 15 Vis sammendrag
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Melheim, Anne Lene (2016). Past Mirrors: Thucydides, Sahlins and the Bronze and Viking Ages, In Anne Lene Melheim; Håkon Glørstad & Ann Zanette Tsigaridas Glørstad (ed.),  Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781790489.  kapittel.  s 87 - 108 Vis sammendrag
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2015). Mot en ny tid? Merovingertidens ryggknappspenner som uttrykk for endring og erindring., I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 8.  s 181 - 210
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Homeland - Strange Land - New Land. Material and Theoretical Aspects of Defining Norse Identity in the Viking Age, In Jon Vidar Sigurdsson & Timothy Alexander Bolton (ed.),  Celtic-Norse Relationships in the Irish Sea in the Middle Ages 800 - 1200.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004255111.  Kapittel.  s 151 - 170
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2013). From Byzantium to NorÞ Weg: Penannular Brooches and Men’s Costume in Viking Age Norway, In  Between the Islands - and the Continent. Papers on Hiberno-Scandinavian-Continental Relations in the Early Middle Ages.  Verlag Fassbaender.  ISBN 9783902575463.  Kapittel.  s 83 - 107
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Wenn, Camilla Cecilie (2013). En gambler langs veien: Nytt blikk på grav og gravritualer i eldre jernalder. Viking.  ISSN 0332-608X.  76, s 113- 136
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2012). Sign of the Times? The Transfer and Transformation of Penannular Brooches in Viking-Age Norway. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  45(1), s 30- 51 . doi: 10.1080/00293652.2012.670379
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Johansson, Jakob & Stylegar, Frans-Arne (2011). Minnelund og monument. Runesteinen på Hogganvik, Mandal, Vest-Agder. Viking.  ISSN 0332-608X.  74, s 9- 24
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2008). Skape liv - skjære skjebne? Kosmologiske aspekter ved vikingtidenes "snekkergraver". Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS).  ISSN 1503-4089.  10, s 421- 432
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (1998). Fra gård til grav. Langhauger, kvinneroller og reproduksjonen av samfunnet. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (1)
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Bergstøl, Jostein (1998). Women in life and death. Two interpretations of female burials and female roles in the late Roman- Iron Age and Migration Period in Southwestern Norway, In Anna-Carin Andersson & . Et.al. (ed.),  The kaleidoscopic past.  Department of Archaeology.  ISBN 91-85952-56-7.  artikkel.  s 221 - 227

Se alle arbeider i Cristin

 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (ed.) (2017). Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  290 s.
 • Melheim, Anne Lene; Glørstad, Håkon & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (ed.) (2016). Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration. Equinox Publishing.  ISBN 9781781790489.  256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne & Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden. Morgenbladet.no.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017, 09. september). Mysteriet om Langeidsverdet. [Internett].  https://www.nrk.no/sorlandet/mysteriet-om-langeidsverdet-1.1.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Nytt blikk på jernalderen I Setesdal.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017, 06. juni). Sensasjonelt vikingsverd kom hjem til Setesdal. [Internett].  Fædrelandsvennen.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). Garnets for the Vikings..
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2017). The Cross and the Sword: Signs of dual religious belonging in a late Viking Age warrior grave in Langeid, South Norway.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2016). Pagan and Christian: The Langeid Sword and “pagan” burials..
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Røstad, Ingunn Marit (2016). Garnet Jewellery in Norway during the Merovingian and Viking Period..
 • Wenn, Camilla Cecilie; Loftsgarden, Kjetil & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2016). The late Viking Age burial ground at Langeid, Setesdal.
 • Forssmann, Alec; Wenn, Camilla Cecilie & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015, 05. august). Una espada del período vikingo tardío. [Internett].  National Geographic España Historia.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015, 14. juli). Viking Sword Discovered in Norway. [Tidsskrift].  Tidskrift, "Archaeology".
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015). Dissolving Viking Identities.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2015, 25. november). Historisk funn i grav.  Frolendingen.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Wenn, Camilla Cecilie (2015). Gravrøysene på Udland - glimt av en gammel slekt. Glimt fra Lindesnes.  35, s 151- 162
 • Semb, Ellen; Aannestad, Hanne Lovise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Vike, Vegard A & Wenn, Camilla Cecilie (2015, 14. juli). The last Viking and his magical sword?. [Internett].  www.alphagalileo.org.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014, 02. april). Gravfeltet ved Hogganvik. [Radio].  NRK Radio P1, "Museum".
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014, 30. mars). Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder. [TV].  NRK Sørlandet.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014, 22. mars). Vikings-life and legend. [Radio].  NRK Radio P1, "Museum".
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2014). Gravskikk og rituell praksis i jernalderen i Setesdal, I:  Spor i setesdalsjord.  Bokbyen forlag.  ISBN 9788283160116.  Kapittel.  s 43 - 53
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Melheim, Anne Lene (2012). Past mirrors: Thucydides, Sahlins and the Bronze and Viking Ages.
 • Melheim, Anne Lene & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2012). Past Mirrors: an introduction to the conference.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011, 24. november). Arkeologer jubilerer med irsk maktsymbolikk.  Østlandsposten.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Drakt og makt. Irske maktsymboler i vikingtidens rikssamlingsprosesser i Norge.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011, 24. januar). Norsk samling. Irland var forbildet.  Aftenposten.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2011). Vikingferder mot vest - og hjem igjen.
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Mikkelsen, Egil (2011). VIKING - Norsk Arkeologisk Årbok 2011 - Redaksjon. Viking.  ISSN 0332-608X.  74
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2010). Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca. 800-950.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2010). Sign of the times? Dress and political symbolism in northern Europe in the Early Middle Ages.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2010, 23. juni). Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder. [TV].  Nyhetsinnslag. NRK 1..
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Stylegar, Frans-Arne (2010, 07. mai). Unikt gravfunn i Mandal.  Aftenposten.
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Mikkelsen, Egil (2010). Redaksjonsmedlemmer: VIKING LXXIII - Norsk arkeologisk årbok. Hovedredaktør: Brit Solli. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXIII
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2009). Why did Kjartan's men disapprove of his cloak? Identifying political symbols and rituals in the archaeological record and the Sagas of the Icelanders.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2007). "All around the world". Forestillinger om geografi, reiser og identiteter i vikingtid.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2007). Homeland - Strange land - New land. Material and theoretical aspects of defining Norse identity in the Viking Age.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2005). Mellom to verdener. Ringspenner som ideologisk og politisk uttrykk i vikingtid.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2001). Fascinerende om Europas framvekst. Bokanmeldelse av Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø: Tusen års europahistorie. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (2)
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2000). Mellom bakkar og berg... De arkeologiske undersøkelsene på Krosshaug- Loen, Hundvåg. Frá haug ok heiðni.  ISSN 0015-9255.  (4)
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (1997). Undersøkelsene på Skeie, Hundvåg - en storgård fra yngre jernalder?. Frá haug ok heiðni.  ISSN 0015-9255.  (4)
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Bergstøl, Jostein (1997). Female burials and female roles in the late Iron Age and Migration Period in Southwestern Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endret 2. jan. 2014 14:22