Ann Zanette Tsigaridas Glørstad

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Ann Zanette Tsigaridas Glørstad
English version of this page
Telefon +47 22851971
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Institutt for pedagogikk (Student)

Førsteamanuensis i Nordisk arkeologi (M.Phil i GIS and remote sensing / Univ. Of Cambridge 2001, PhD i Arkeologi / Univ. i Oslo 2010).

Mitt hovedfelt er vikingtiden i Skandinavia (750-1050 e.Kr.), med særlig vekt på kulturell samhandling, identitetsformasjoner, begravelsesritualer og politisk ritualisering av estetikk og materiell kultur. Jeg har foretatt omfattende studier av ringspenner og ryggknappspenner i Norge. Mine interesser inkluderer nåtidig bruk av, og narrativer om, vikingtiden.

Jeg har vært prosjektleder for et stort antall arkeologiske utgravninger, blant annet utgravning av runesteinen fra Hogganvik (2010) og gravfeltet på Langeid i Setesdal (2011). Jeg har vært medlem av redaksjonen for Primitive Tider (2001-2008), og Viking (2009-2011, sammen med sjefredaktør Professor Brit Solli), og har redigert flere bøker. Jeg leder forskergruppen ViS fra juni 2017- juni 2019.

Jeg har forskningspermisjon i 2019, og er gjesteforsker ved McDonald Institute for Archaeological research / University of Cambridge, våren 2019.

Bøker

Emneord: Arkeologi, Vikingtid, Yngre jernalder, Gravskikk, Drakt, Kulturell transformasjon, Estetikk og samfunn
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 3. feb. 2021 13:25