English version of this page

Museumsadministrasjonen

Seksjonen har hovedansvar for museets administrative støttefunksjoner og for institusjonens generelle drift.

Viktige ansvarsområder er støttetjenester innen økonomi, personal, drift, prosjektstyring og virksomhetsstyring, samt kvalitetssikring og rapportering. Seksjonen har også ansvar for utstillings- og forskningsadministrasjon, samt driften av personalkantinen og museumsbutikkene.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 3 0164 Oslo

Enhetskoder

Koststed 27000500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 278100 Vortex, FS m.m.