Brynjar Sandvoll

Fagkoordinator
Bilete av Brynjar Sandvoll
English version of this page
Mobiltelefon 90 05 63 02
Brukarnamn
Besøksadresse Kabelgata 34 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Gruppe for konservering

Arbeidsområder

 • Fagkoordinator konservering
 • Konservering av arkeologiske funn: metaller, keramikk, glass, stein, organiske materialer: tre, lær, tekstil.
 • Rekonservering, utstillingsarbeid, utlån, preventiv konservering, feltkonservering.

Bakgrunn

 • Master i konservering, UiO.
 • Storfag konservering, UiO.
 • Deleksamener hovedfag arkeologi, UiT.
 • Can.mag: mellomfag arkeologi, mellomfag kunsthistorie, grunnfag antikkens språk og kultur, UiT.

Praksis

 • Tromsø museum
 • Norsk Folkemuseum.
 • Arkeologisk museum i Stavanger, AmS.
 • Arkeologiske utgravninger i perioden 1992-2003
Emneord: Konservering, Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering

Publikasjonar

Sandvoll. Konservering Av BC06. En Båt Fra Slutten Av 1500-tallet., 2015.

 

 

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 13. apr. 2022 11:19