Linn Kristin Solheim

Senioringeniør - Gruppe for konservering
Bilete av Linn Kristin Solheim
English version of this page
Mobiltelefon 97071074
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiksgate 3 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det teologiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg er malerikonservator ved Kulturhistorisk museum. Min jobb er å undersøke malerier og bemalte gjenstander på lerret eller tre. Jeg studerer hvilke materialer de er laget av, hvilke maleteknikker som er benyttet og hvilken tilstand de er i. Ved Kulturhistorisk museum arbeider jeg spesielt med middelaldersamlingene og gjenstander som skal brukes til utlån eller utstillinger ved museet. I tillegg har jeg jobben med å følge opp klimautfordringer i utstillingssaler og magasiner. 

Bakgrunn

Tidligere har jeg arbeidet ti år ved Munchmuseet. Der var arbeidet mitt å tilstandsvurdere og konservere Munchs malerier for utstillinger og utlån. I tillegg har jeg vært konserveringsavdelingens koordinator for konservering og flyttingen av Stenersenmuseets samlinger og senere også Munchmuseets samling.Jeg har også arbeidet et halvt år ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) med konservering av kirkekunst, bemalte interiører og flytting av KODE-museenes samlinger.

 

Emneord: Konservering, malerikonservator, Middelalderkunst, Klima

Publikasjonar

  • Aasen, Lise Chantrier; Solheim, Linn Kristin & Tveit, Eva Storevik (2015). Munch unstretched: 50 ways to hang your painting. I Frøysaker, Tine; Streeton, Noëlle Lynn Wenger; Kutzke, Hartmut; Hanssen-Bauer, Francoise & Topalova-Casadiego, Biljana (Red.), Public Paintings by Edvard Munch and His Contemporaries: Change and Conservation Challenges. Archetype Publications Ltd.. ISSN 9781909492387. s. 166–180.
  • Topalova-Casadiego, Biljana; Kausland, Kristin; Jong, Fredrik; Aasen, Lise Chantrier & Solheim, Linn Kristin (2012). Conservation of Edvard Munch's paintings for relocation to a new building: a project in progress at the Munch Museum. I Bronken, Ida Antonia Tank; Braovac, Susan; Olstad, Tone Marie & Ørnhøi, Anne Apalnes (Red.), Moving Collections. Processes and Consequences. Archetype Publications Ltd.. ISSN 978-1-904982-84-5. s. 147–154.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 9. mars 2021 08:07 - Sist endra 9. mars 2021 11:02