Geoffrey Gowlland

Bilete av Geoffrey Gowlland
English version of this page
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Mine forsknings- og undervisningsinteresser ligger innenfor kunnskapsoverføring, arbeidserfaringer, lærlingingeordninger, håndværk og materiell kultur med et regionalt fokus på Kina og Taiwan.

Mitt doktorgradsarbeid (Universitetet i Cambridge, 2007) fokuserte på konsekvensene av Kinas moderniseringsprosjekt- kollektivisering og industrialisering på 1950-tallet og privatisering fra 1980 årene - for nasjonens håndtverksvirksomhet, og for lærlingeordninger og overføring av håndverksfaglig kunnskap. Analysen var basert på feltarbeid blant håndtverkere i Jiangsu-provinsen, og en lærlingperiode som del av feltmetoden.  

Senere har jeg gjennomført feltarbeid i Taiwans hovedsenter for keramisk produksjon. Yingge, for å undersøke transformasjonen av keramikkvirksomheten som resultat av den indistrielle konkurransen med Kina og for å forstå den stigende interessen for håndtverk og produksjonsmessig kulturarv. Som en del av forskningen har jeg fokusert på læring og yrkesutdanning, forståelser av både håndverkeridentitet og nasjonal identitet i endring og samspillet mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon i læring av håndtverk.

For ytterligere informasjon kan du besøke min hjemmeside på Academia.edu

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

 • 2002-7 PhD i sosialanthropologi, Universitet i Cambridge med avhandlingen The making of an exclusive craft: skill, style and personhood in a Chinese craft community
 • 2000-1 M.Phil i sosialantropologi, Universitetet i Cambridge
 • 1996-9 BA i sosialantropologi, London School of Economics (LSE)
Emneord: Sosialantropologi, Etnografi, Øst Asia, Kina, Taiwan, Materiell kultur, Kunnskapsoverføring, Håndtverk, Arbeidserfaring

Publikasjonar

2017. Reinventing craft in China: the contemporary politics of Yixing zisha ceramics. Sean Kingston Publishing.

2016 Materials, the nation and the self: division of labor in a Taiwanese craft . In Wilkinson-Weber (ed.) Critical Craft: technology, globalization and capitalism. Bloomsbury.

2016 Working through materials: ways of problem-solving in Taiwanese ceramics. In T. Marchand (ed.) Craftwork as Problem Solving. Ashgate (‘Anthropological Studies of Creativity and Perception’ series)

2015 (ed.) ‘Imaging/imagining Craftwork’. Special issue of Visual Anthropology vol. 28 n.4.

2012 Learning Craft Skills in China: Apprenticeship and Social Capital in an Artisan Community of Practice. Anthropology & Education Quarterly 43(4).

2009 Learning to See Value: Exchange and the Politics of Vision in a Chinese Craft. Ethnos 74(2).

2009 Style, Skill and Modernity in the Zisha Pottery of China. Journal of Modern Craft. 2(2)

 • Pierroux, Palmyre; Bäckström, Mattias; Brenna, Brita; Gowlland, Geoffrey & Ween, Gro Birgit (2020). Museums as Sites of Participatory Democracy and Design, In Per Hetland; Palmyre Pierroux & Line Esborg (ed.),  A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities.  Routledge.  ISBN 9780367186715.  Chapter 2.  s 27 - 45
 • Gowlland, Geoffrey (2020). The materials of indigeneity: slate and cement in a Taiwanese indigenous (Paiwan) mountain settlement. Journal of the Royal Anthropological Institute.  ISSN 1359-0987.  26(1), s 126- 145 . doi: 10.1111/1467-9655.13182
 • Gowlland, Geoffrey (2018). The sociality of enskilment. Ethnos.  ISSN 0014-1844. . doi: 10.1080/00141844.2018.1455726 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gowlland, Geoffrey & Ween, Gro Birgit (2018). Nuts and bolts of Digital Heritage. Bringing the past into the virtual present.. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2-3), s 3- 14 . doi: 10.5617/nm.6649 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gowlland, Geoffrey (2016). Materials, the nation and the self: division of labor in a Taiwanese craft, In Clare Wilkinson-Weber & Alicia Ory de Nicola (ed.),  Critical Craft: Technology, Globalization, and Capitalism.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1472594853.  12.  s 199 - 216
 • Gowlland, Geoffrey (2016). The Skilled Viking: displaying crafts and not displaying killing in an exhibition on the Viking age. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  Spesialutgave, s 91- 101
 • Gowlland, Geoffrey (2016). Thinking through Materials: Embodied Problem Solving and the Values of Work in Taiwanese Ceramics, In Trevor H J Marchand (ed.),  Craftwork as Problem Solving: Ethnographic Studies of Design and Making.  Ashgate.  ISBN 9781472442925.  10.  s 183 - 196
 • Gowlland, Geoffrey (2015). Discussion: Francophone Approaches to Learning Through Practice. Professional and Practice-based Learning.  ISSN 2210-5549.  12, s 189- 198 . doi: 10.1007/978-3-319-18669-6_9
 • Gowlland, Geoffrey (2015). Imaging/Imagining Craftwork. Visual Anthropology.  ISSN 0894-9468.  28(4), s 267- 276 . doi: 10.1080/08949468.2015.1052305
 • Gowlland, Geoffrey (2015). Unpacking Craft Skills: What Can Images Reveal about the Embodied Experience of Craft?. Visual Anthropology.  ISSN 0894-9468.  28(4), s 286- 297 . doi: 10.1080/08949468.2015.1052324
 • Gowlland, Geoffrey (2014). Apprenticeship as a model for learning in and through professional practice, In Stephen Billett; Christian Harteis & Hans Gruber (ed.),  International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning.  Springer.  ISBN 978-94-017-8902-8.  Chapter 28.  s 759 - 779
 • Gowlland, Geoffrey (2012). Learning Craft Skills in China: Apprenticeship and Social Capital in an Artisan Community of Practice. Anthropology & Education Quarterly.  ISSN 0161-7761.  43(4), s 358- 371 . doi: 10.1111/j.1548-1492.2012.01190.x
 • Gowlland, Geoffrey (2011). The ‘Matière à Penser’ approach to material culture: objects, subjects and the materiality of the self. Journal of material culture.  ISSN 1359-1835.  16(3) . doi: 10.1177/1359183511413822
 • Gowlland, Geoffrey (2009). Learning to See Value: Exchange and the Politics of Vision in a Chinese Craft. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  74(2), s 229- 250 . doi: 10.1080/00141840902940484
 • Gowlland, Geoffrey (2009). Style, Skill and Modernity in the Zisha Pottery of China. Journal of Modern Craft.  ISSN 1749-6772.  2(2), s 129- 142
 • Gowlland, Geoffrey (2004). The uses of modernity in a Chinese craft tradition. Asiatische Studien - Études Asiatiques.  ISSN 0004-4717.  58(4), s 849- 877

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gowlland, Geoffrey (2017). Reinventing craft in China: The contemporary politics of Yixing zisha ceramics. Sean Kingston Publishing.  ISBN 978-1-907774-98-0.  188 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bjerregaard, Peter & Gowlland, Geoffrey (2018). Thoughts on "Trapped", In Henrik Treimo & Hege B. Huseby (ed.),  Tingenes metode: Museene som tingsteder.  Norsk Teknisk Museum.  ISBN 978-82-90115-53-6.  kapittel.  s 147 - 158
 • Gowlland, Geoffrey (2016). [Book review] Drazin, Adam & Susanne Küchler (eds). The social life of materials: studies in material and society.. Journal of the Royal Anthropological Institute.  ISSN 1359-0987.  22(4), s 998- 998
 • Gowlland, Geoffrey (2016). Chinese concrete, indigenous slate: ethnicities of building materials in Taiwan.
 • Gowlland, Geoffrey (2016). Making Yixing (Zisha) Teapots in 21st Century China: How Artisans Reinvented an Age-Old Craft After Socialism.
 • Gowlland, Geoffrey (2015). Learning by hand: anthropologies of craft apprenticeship.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 12. okt. 2018 09:49 - Sist endra 3. feb. 2021 14:04