Inger Kristine Vasstveit

Faglige interesser

  • Tematisk : Buddhistiske ritualer og religionsutøvelse, materiell kultur, tibetansk medisin og astrologi, migrasjon, stedstilhørighet
  • Regionalt: Tibetansk diaspora i India og Nepal.

Regionalt er mine forskningsinteresser knyttet til tibetansk diaspora i Nepal og India. Jeg har utført langvarige etnografiske feltarbeid i disse regionene, og i den tibetanske ”eksilhovedstaden” Dharamsala spesielt.    

Tibetanere har siden slutten av 1950-tallet og frem til i dag flyktet fra det kinesisk kontrollerte Tibet. I dag bor i dag rundt 100 000 tibetanere i India. I mitt doktorgradsprosjekt er jeg spesielt opptatt av buddhistisk religionsutøvelse slik den praktiseres av tibetanske lekfolk. I den forbindelse er jeg opptatt av materiell kultur og praksiser tilknyttet rituell beskyttelse, som for eksempel bruken av amuletter. Jeg undersøker hva praksiser tilknyttet rituell beskyttelse kan fortelle om kosmologiske forestillinger, mellommenneskelige relasjoner og stedsforståelse (i diaspora).

 

Bakgrunn

Akademisk uttdanningsbakgrunn:

  • 2011 - d.d.: Dr. polit stipendiat, i sosialantropologi, Etnografisk seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  • 2009: MA i sosialantropologi, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo
Emneord: Sosialantropologi, Etnografi

Publikasjonar

  • Vasstveit, Inger Kristine (2014). A Day at the Astrology Department of the Men-Tsee-Khang in Dharamsala, India, In Theresia Hofer (ed.),  Bodies in Balance - The Art of Tibetan Medicine.  Rubin Museum of Art and University of Washintgon Press.  ISBN 978-0-295-99359-1.  Vignette 1.  s 105 - 110
  • Vasstveit, Inger Kristine (2012). Gerke, Long Lives and Untimely Deaths. Life-span Concepts and Longevity Practices among Tibetans in the Darjeeling Hills, India, Brill: Leiden, 2012. Pp. xxiv, 362. € 105. ISBN: 978 90 04 217034 (hardback). Asian Medicine: Tradition and Modernity.  ISSN 1573-420X.  7(1), s 284- 285

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 13:42

Prosjekt

Ingen pågåande prosjekt