Kjersti Larsen

Bilete av Kjersti Larsen
English version of this page
Telefon +47 22859968
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Regionalt er mine forskningsinteresser knyttet til Muslimske samfunn i Øst-Afrika, med særlig fokus på Swahili-regionen samt nordlige Sudan. Jeg har over lang tid utført etnografiske feltarbeid på Zanzibar og i Bayoda-ørkenen (Sudan).

Ved Kulturhistorisk museum er jeg samlingsansvarlig for den av museets etnografiske samlinger som omfatter gjenstander fra ulike områder i Afrika.

Min forskning er knyttet til problemer rundt kjønn og identitet, ritualer og religion, kosmologi, estetikk/moral og hverdags-praksiser samt sosial endring og kontinuitet. Feltarbeid på Zanzibar og i Nord Sudan har videre formet mine forskningsinteresser i retning av temaer slik som migrasjon, mobilitet, flerkulturalitet og oppfatninger av tilhørighet.

Gjennom det KHM-finansierte forskningsprosjektet Making sense through the senses—Exploring the aesthetics of ritual har jeg i de senere år fokusert på forholdet mellom estetikk og performatitvitet i det Zanzibarske samfunn, med særlig fokus på forståelser magi og praksiser knyttet til relasjoner mellom det dennesidige og det hinsidige.

Gå til min engelske personside for å se full CV.

Emneord: Sosialantropologi, Etnografi, Indiske hav, Sør-Sudan, Islam, Ritualer og kosmologi, Religion, Mobilitet og migrasjon, Kjønn, Identitet, Performativitet

Publikasjonar

 • Larsen, Kjersti (2022). Islam, Muslim Life-worlds, and Matters of the Everyday. I Østebø, Terje (Red.), Routledge Handbook of Islam in Africa. Routledge. ISSN 9780367144234.
 • Larsen, Kjersti (2020). Societal Dismay and Ideological Disarray. Political Reform and Societal Dynamics in Zanzibar Town. I Fuglerud, Øivind; Prusac-Lindhagen, Marina & Larsen, Kjersti (Red.), Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century. Damanatio Memoriae. Routledge. ISSN 9780367549565. s. 167–186.
 • Prusac-Lindhagen, Marina; Fuglerud, Øivind & Larsen, Kjersti (2020). Introduction. I Fuglerud, Øivind; Prusac-Lindhagen, Marina & Larsen, Kjersti (Red.), Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century. Damanatio Memoriae. Routledge. ISSN 9780367549565. s. 1–20.
 • Larsen, Kjersti (2019). By way of the Qur`an: Appeasing Spirits, Easing Emotions and Everyday Matters in Zanzibar. I Hirji, Zulfikar (Red.), Approaches to the Qur`an sub-Saharan Africa.. Oxford University Press. ISSN 9780198840770. s. 317–340.
 • Larsen, Kjersti (2018). This is where we Belong: Migration and Intersecting Mobilities in Zanzibar Town, Zanzibar . I Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti & Engebrigtsen, Ada I. (Red.), Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-78707-550-4. s. 73–98. doi: 10.1163/9789004365988_010.
 • Larsen, Kjersti (2018). Silenced Voices, Recaptured Memories: Historical Imprints within a Zanzibari Life-world . I Fouéré, Marie-Aude & Bissell, Cunningham William (Red.), Social Memory, Silenced Voices, and Political Struggle. Remembering the Revolution in Zanzibar. Mkuki na Nyota Publishers. ISSN 9789987083176. s. 251–278. doi: 10.2307/j.ctvh8r429.14.
 • Larsen, Kjersti (2018). Trans-local Experiences and Intersecting Mobilities: Reflections on motility and actual and imagined movability in contemporary Zanzibar . I Declich, Francesca (Red.), Translocal Connections across the Indian Ocean Swahili Speaking Networks on the Move. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-36598-8. s. 227–256. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004365988.
 • Larsen, Kjersti; Simonsen, Jan Ketil & Engebrigtsen, Ada I. (2018). Introduction. I Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti & Engebrigtsen, Ada I. (Red.), Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-78707-550-4. s. 1–16. doi: 10.3726/b11108.
 • Larsen, Kjersti (2017). Review: Calkins, Sandra: Who Knows Tomorrow? Uncertainty in North-Eastern Sudan, New York: Berghahn Books, 2016. Anthropos: Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. ISSN 0257-9774. s. 649–650. doi: 10.5771/0257-9774-2017-2-649. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Kjersti (2017). Multifaceted Identities, Multiple Dwellings: Connectivity and Flexible Household-configurations in Zanzibar Town. I Schnepel, Burkhard & Alpers, Edward A. (Red.), Connectivity in Motion : Island Hubs in the Indian Ocean World . Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-59724-9. s. 181–208. doi: 10.1007/978-3-319-59725-6.
 • Larsen, Kjersti (2015). Pleasures and Prohibitions. Reflections on Gender, Knowledge, and Sexuality in Zanzibar Town. I Stiles, Erin E. & Thompson, Katrina Daly (Red.), Gendered Lives in the Western Indian Ocean: Islam, Marriage, and Sexuality on the Swahili Coast. Ohio University Press. ISSN 978-0-8214-2186-4. s. 209–241.
 • Larsen, Kjersti (2015). Verdifulle smykker: Refleksjoner rundt gull og kvinners personlige økonomi i Zanzibar Town. I Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Red.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. s. 133–153.
 • Larsen, Kjersti (2015). Reflections regarding Good and Evil: The Complexity of Words in Zanzibar. I Olsen, William C. & van Beek, Walter E.A. (Red.), Evil in Africa: Encounters With the Everyday. Indiana University Press. ISSN 978-0-253-01747-5. s. 210–228.
 • Larsen, Kjersti (2014). Possessing Spirits and Bodily Transformation in Zanzibar: Reflections on Ritual, Performance, and Aesthetics. Journal of Ritual Studies. ISSN 0890-1112. 28(1), s. 15–29. doi: 10.4000/actesbranly.449.
 • Larsen, Kjersti (2014). Bodily Selves: Identity and Shared Realities among Humans and Spirits in Zanzibar. Journal of Religion in Africa. ISSN 0022-4200. 44(1), s. 5–27. doi: 10.1163/15700666-12301271.
 • Larsen, Kjersti (2013). Remedies of restoration : evocation of potency in Zanzibari everyday politics. I Meier, Barbara & Steinforth, Arne S. (Red.), Spirits in politics : uncertainties of power and healing in African societies. Campus Verlag. ISSN 978-3-593-39915-7. s. 73–89.
 • Larsen, Kjersti (2011). Fastens materialitet: Ramadanen som en bemerkelsesverdig begivenhet på Zanzibar. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 22(3-4), s. 208–222.
 • Larsen, Kjersti (2009). Chapter 1. Introduction. I Larsen, Kjersti (Red.), Knowledge, Renewal and Religion. Repositioning and changing ideologies and material circumstances among the Swahili on the East African Coast. Nordiska Afrikainstitutet. ISSN 978-91-7106-635-0. s. 11–37.
 • Larsen, Kjersti (2008). Far from the Battlefield: Livelihood revival, settlement and modernization among the Hawawir, Northern Sudan. I Shanmugaratnam, N (Red.), Between War and Peace in Sudan & Sri Lanka. James Currey Publishers. ISSN 978-1-84701-102-2. s. 77–93.
 • Larsen, Kjersti (2007). Dialogues Between Humans and Spirits: Ways of Negotiating Relationships and Moral Order in Zanzibar Town, Zanzibar. I Demmer, Ulrich & Gaenszle, Martin (Red.), The Power of Discourse in Ritual Performance: Rethoric, poethics, Transformations. LIT Verlag. ISSN 978-3-8258-8300-3. s. 54–74.
 • Larsen, Kjersti (2007). Adaptability, Identity and Conflict Mediation among the Hawawir in Northern Sudan. I Derman, Bill; Sjaastad, Espen & Odgaard, Rie (Red.), Conflicts Over Land and Water in Africa. James Currey Publishers. ISSN 9780852558881. s. 75–93.
 • Larsen, Kjersti (2004). Change, continuity and contestation: The politics of modern identities in Zanzibar. I Caplan, Pat & Topan, Farouk (Red.), Swahili Modernities: Culture, Politics, and Identity on the East Coast of Africa. Africa World Press. ISSN 1-59221-046-5. s. 121–145.
 • Larsen, Kjersti (2004). Change, Continuity and Contestation: The Politics of Modern Identities in Zanzibar. I Caplan, Pat & Topan, Farouk (Red.), Swahili Modernities: Culture, Politics, and Identity on the East Coast of Africa. Africa World Press. ISSN 1-59221-046-5. s. 121–137.
 • Larsen, Kjersti; Iveland, Kristin & Klausen, Arne Martin (2004). Kulturforskning og gjenstandssamlinger - historie og utvikling, Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-019-2. s. 60–83.
 • Larsen, Kjersti (2004). Dialogues between humans and spirits: Ways of Negotiating relationships and moral order in Zanzibar. I Demmer, Ulrich & Gaenszle, Martin (Red.), The Power of Discourse in Ritual Performance. Rhetoric and Poetics. LIT Verlag. ISSN 3-8258-8300-0.
 • Larsen, Kjersti (2004). Multiculturalism through Spirit Possession. International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM)-Newsletter. ISSN 1388-9788. 14, s. 14–15.
 • Larsen, Kjersti (2003). Mobility, identity and belonging: The case of the Hawawir, Northern Sudan, In The Maze of Displacement. Conflict, Migration and Change. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-540-9. s. 106–127.
 • Larsen, Kjersti (2002). Mobility, Identity and Perceptions of a Good Life: The Case of the Hawawir, Northern Sudan. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer. ISSN 1503-0792.
 • Larsen, Kjersti (2002). Knowledge, Astrology and the Power of Healing in Zanzibar. Journal des Africanistes. ISSN 0399-0346. 72(2), s. 175–186.
 • Larsen, Kjersti (2001). Spirit possession as oral history: Negotiating Islam and social status. The case of Zanzibar. I Amoretti, Biancamaria, Scarcia (Red.), Islam in East Africa: New Sources. Herder editrice e libreria. s. 275–273.
 • Larsen, Kjersti (2001). Knowledge, Astrology and the Power of Healing in Zanzibar. Journal des Africanistes. ISSN 0399-0346.
 • Larsen, Kjersti (2000). The other side of 'nature': Expanding tourism, changing landscapes, and porblems of privacy in urban Zanzibar. I Broch-Due, Vigdis & Scroeder, Richard (Red.), Producing Nature and Poverty in Africa. Nordiska Africa Institutet. ISSN 91-7106-452-4. s. 198–220.
 • Larsen, Kjersti (2000). Kosmologi og rituelt liv. I Nielsen, Finn Sivert & Smedal, Olaf H. (Red.), Mellom Himmel og Jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. Fagbokforlaget, Bergen. ISSN 82-7674-273-4. s. 275–307.
 • Larsen, Kjersti (1998). Spirit possession as historical narrative: the production of identity and locality in Zanzibar. I Lovell, N (Red.), Locality and Belonging. Routledge. s. 125–147.
 • Larsen, Kjersti (1998). Morality and the rejection of spirits. A Zanzibari case. Social Anthropology. ISSN 0964-0282. 6(1), s. 61–75.
 • Larsen, Kjersti (1998). To feel the spirits, to suffer the spirits. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 1, s. 91–100.
 • Larsen, Kjersti (1993). Kunnskap,initiasjonsritualer og sosial endring: Ulike former for kunnskap i Zanzibar Town. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 1, s. 3–16.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fuglerud, Øivind; Prusac-Lindhagen, Marina & Larsen, Kjersti (2020). Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century. Damanatio Memoriae. Routledge. ISBN 9780367549565. 288 s.
 • Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti & Engebrigtsen, Ada I. (2018). Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-1-78707-550-4. 228 s.
 • Larsen, Kjersti (2009). Knowledge, Renewal and Religion. Repositioning and changing ideologies and material circumstances among the Swahili on the East African Coast. Nordiska Afrikainstitutet. ISBN 978-91-7106-635-0. 310 s.
 • Larsen, Kjersti (2008). Where Humans and Spirits Meet: The Politics of Rituals and Identified Spirits in Zanzibar. Berghahn Books. ISBN 978-1-84545-055-7. 173 s.
 • Larsen, Kjersti & Johnsen, Fred (2001). The Um Jawasir Project, Sudan: irrigated Agriculture and Repatriation of Displaced Nomads. Noragric. ISBN 82-92277-00-5. 6 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Simonsen, Jan Ketil & Larsen, Kjersti (2017). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 28(2), s. 71–72. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2017-02-01.
 • Simonsen, Jan Ketil & Larsen, Kjersti (2017). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 28(1), s. 5–6. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2017-01-01.
 • Prescott, Christopher & Larsen, Kjersti (2017). Introduction, Beyond Our Crisis: Towards Archaeological Time and Anthropological Space.
 • Larsen, Kjersti (2016). Qur'an and the Dramaturgy of Healing: The significance of literacy and ritual contextuality in contexts of healing in Zanzibar Town.
 • Simonsen, Jan Ketil & Larsen, Kjersti (2016). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 26(2), s. 92–93. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2016-02-01.
 • Simonsen, Jan Ketil & Larsen, Kjersti (2016). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 26(1), s. 4–6. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2016-01-01.
 • Larsen, Kjersti (2015). Multifaceted Identities, Multiple Dwellings: Connectivity and Flexible Household-configurations in Zanzibar Town.
 • Larsen, Kjersti (2013). Ritual Imagination: A study of Tromba Possession among the Betsimisaraka in Eastern Madagascar. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 276–277.
 • Larsen, Kjersti (2012). Katharina Wilkens: Holy Water and Evil Spirits. Religious Healing in East Africa. Berlin: LIT. Anthropos: Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. ISSN 0257-9774. 107(1).
 • Larsen, Kjersti (2011). Adornment Outside and In -- Estetisk kraft: Jewellery from Central- and East Africa.
 • Larsen, Kjersti (2011). Good, Evil and Human Capacity: Reflections on the complexity of words in a Zanzibari context.
 • Larsen, Kjersti (2011). By way of the Qu'ran: Soothing emotional and mundane matters in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2009). Preface. I Larsen, Kjersti (Red.), Knowledge, Renewal and Religion. Repositioning and changing ideologies and material circumstances among the Swahili on the East African Coast. Nordiska Afrikainstitutet. ISSN 978-91-7106-635-0. s. 9–10.
 • Larsen, Kjersti (2009). Glossary Swahili - English. I Larsen, Kjersti (Red.), Knowledge, Renewal and Religion. Repositioning and changing ideologies and material circumstances among the Swahili on the East African Coast. Nordiska Afrikainstitutet. ISSN 978-91-7106-635-0. s. 5–7.
 • Larsen, Kjersti (2009). A Ceremonial Event:The Materiality of Ramadan and Observations of Society in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2009). Possessing Spirits and Bodily Transformation in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2009). A Body of Spirits: Problems of Identity and Shared Realities among Humans and Spirits in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2009). A Body of Spirits. Problems of Identity and Shared Realities among Humans and Spirits in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2008). Remedies of Recreation: Knowledge, Sorcery and Society in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2008). Cultural Exchange across the Indian Ocean: Kibuki Spirits in Zanzibar Town.
 • Larsen, Kjersti (2008). Regime Change, TV, Video Films and Ethnicity in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2007). Mektige gjenstander eller estetiske utrykk?
 • Larsen, Kjersti (2006). Familierelasjoner, hekseri og (andre) moralske dilemmaer.
 • Larsen, Kjersti (2006). Kultursensitivitet og kulturelle koder i muslimske samfunn.
 • Larsen, Kjersti (2006). Alison Shaw og Shirley Ardener (RED) Changing Sex and Bending Gender. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 305–307.
 • Larsen, Kjersti (2006). Remedies of Recreation and Multiple Sources of Knowledge: Negotiations, Sorcery and Society in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2006). Uheldige omstendigheter, sosiale relasjoner og forandelighet. En diskusjon omkring helbredelsesritualer og teknologiske hjelpemidler på Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2004). Adaptations in rural livelihoods: Sedentarization policies and nomadic pastoralists in Northern Sudan.
 • Larsen, Kjersti (2004). Women,Gender and Gender Socialization: Sub-Saharan Africa. I Joseph, Suad (Red.), The Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, vol.2. Brill Academic Publishers. ISSN 9004128182. s. 204–205.
 • Larsen, Kjersti (2004). Christian Spirits in a Muslim Society. Intercultural Exchanges and Multicultural Experiences in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2004). The Power of Ritual Language: Dialogues between Humans and Spirits in Zanzibar Town.
 • Larsen, Kjersti (2003). Gifts, rewards and corruptive practices: Anthropological approaches to relationships and institutions.
 • Larsen, Kjersti (2003). The phenomenon of embodiment.
 • Larsen, Kjersti (2003). Religion, identitet og multikulturalisme i swahili samfunn.
 • Larsen, Kjersti (2003). Christian spirits in Muslim societies: Multiculturalism, religion and identity in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (2002). Perceptions of Sedentarisation of Nomads. The Case of the Hawawir in Um Jawasir, Northern Sudan.
 • Larsen, Kjersti (2002). Forced to Stay- Forced to Migrate: Ways and Meanings of Mobility among the Hawawir of Northern Sudan.
 • Larsen, Kjersti (2001). Initiation rituals, supression and power:Re-searching gender in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (1998). Islam, spirit possession and trance in Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (1997). Identity, locality and notions of place: The case of Zanzibar.
 • Larsen, Kjersti (1994). Self, body and spirits in Zanzibar.
 • Wæhle, Espen & Larsen, Kjersti (1981). Frankrike tester atombomber i Stillehavet: Når båtene kommer vet vi at det smeller . Miljømagasinet. 9(1).
 • Øien, Maria; Ween, Gro Birgit & Larsen, Kjersti (2015). "Our art comes from our Dreaming" Exploring the Becoming of Ngan'gi Art from Nauiyu, Australia. Universitetet i Oslo.
 • Larsen, Kjersti & Hassan, Manal (2003). Sedentarisation of nomadic people: the case of the Hawawir in UmJawasir. Drylands Coordination Group. ISSN 82-7634-540-9.
 • Larsen, Kjersti & Hassan, Manal (2002). Perceptions of knowledge and coping strategies in a nomadic community, Northern Sudan. Drylands Coordination Group.
 • Larsen, Kjersti (2001). Forced to migrate, told to return: The case of the Hawawir of Northern Sudan. Noragric.
 • Larsen, Kjersti (1999). Unyago - fra jente til kvinne. Utforming av kvinnelig kjønnsidentitet i lys av overgangsritualer, religiøsitet og modernisering. Oslo Occasional Papers in Social Anthropology.
 • Larsen, Kjersti (1995). Where humans and spirits meet: Incorporating difference and experiencing otherness in Zanzibar Town. Sosialantropologisk institutt.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 24. mai 2022 15:28

Prosjekt

Forskargruppe

 • Kulturvariasjon- Materialitet, Representasjon og Samfunn