knutcm

Bilete av person
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg leder for tiden et forskningsprosjekt med tittelen Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråds SAMKUL-program, og utforsker hvordan etiske begreper og argumenter benyttes for å forme den internasjonale kapitalflyten til Statens Pensjonsfond Utland (bedre kjent som oljefondet), samt hvordan finansielle fenomener innebærer etiske betraktninger.  

Mine tidligere forskningsprosjekter har i hovedsak foregått i Tanzania, der jeg har utført antropologisk feltarbeid i mange år på landsbygda i Kilimanjaro-området, samt i urbane strøk i Dar es Salaam og omkringliggende områder. Dette har resultert i publikasjoner over et mangfold av ulike temaer, som slektskap, hekseri, ritualer, bytteformer, kunnskap og komparasjon.

Se mer om min forskning på Academia.edu

Bakgrunn

Jeg har en doktorgrad i sosialantropologi fra University of Oxford, og har tidligere hatt forsknings- og undervisningsstillinger ved NTNU, Nordiska Afrikainstitutet og Universitetet i Oslo. Jeg har også vært tilknyttet et ERC-prosjekt ved Universitetet i Bergen.

Priser

Nominert til Årets tidsskriftsartikkel 2018, Universitetsforlaget.

Curl Essay Prize 2017, Royal Anthropological Institute.

Terence Ranger Prize for African Studies 2002, University of Oxford.

Verv

Møtende vararepresentant i styret for Norges Forskningsråds forskningsprogram NORGLOBAL (2016-2017)

Medlem av styringsgruppen for Resilience in East African Lanscape, Marie Curie Initial Training Network.

Vararepresentant i universitetsstyret (2011-2013)

Representant i SAIs instituttstyret (2013-2014)

Vararepresentant i SAIs instituttstyret (2011-2013)

Medlem i universitetets forskningskomite (2011-2012)

Samarbeid

Jeg samarbeider med forskere ved SUNY Binghamton, Stockholms Universitet, Victoria University, Universitetsmuseet i Bergen, Uppsala Universitet og Warwick University.

Emneord: Sosialantropologi, Etnografi, Norge, Tanzania, Finansantropologi, Materiell kultur, Ritualer
Publisert 3. mai 2017 10:52 - Sist endra 3. feb. 2021 14:06

Prosjekt