Marianne Moen

Bilete av Marianne Moen
English version of this page
Telefon +47 22850360
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser favner om vikingtid og jernalder, kjønn, kropp og seksualitet i fortid, kunnskapsproduksjon og bruken av produsert arkeologisk kunnskap i samtiden. Jeg er også interessert i samspillet mellom arkeologi og kulturarv. 

Verv

Styreleder i NAM 2021
 

 

Emneord: Vikingtid, Arkeologi, kjønnsperspektiv, kulturarv

Publikasjonar

 • Moen, Marianne (2021). No Man’s Land or Neutral Ground: Perceived Gendered Differences in Ideologies of War. Viking. ISSN 0332-608X. 84(1), s. 43–62. doi: http%3A/dx.doi.org/10.5617/viking.9049.
 • Moen, Marianne & Walsh, Matthew (2021). Agents of Death: Reassessing Social Agency and Gendered Narratives of Human Sacrifice in the Viking Age. Cambridge Archaeological Journal. ISSN 0959-7743. s. 1–15. doi: 10.1017/S0959774321000111. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moen, Marianne (2020). Familiarity breeds remembrance: on the reiterative power of cemeteries. World archaeology. ISSN 0043-8243. 52(1), s. 35–48. doi: 10.1080/00438243.2019.1736137. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moen, Marianne (2020). Ideas of Continuity: Gender and the Illusion of the Viking Age as familiar. I Pedersen, Anne & Sindbæk, Søren M. (Red.), Viking encounters. Proceedings of the Eighteen Viking Congress . Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788771842654.
 • Moen, Marianne (2020). Introducing Vikings Across Boundaries. I Aannestad, Hanne Lovise; Pedersen, Unn; Moen, Marianne; Naumann, Elise & Berg, Heidi Lund (Red.), Vikings Across Boundaries Viking-Age Transformations – Volume II. Routledge. ISSN 9780367364526. doi: 10.4324/9780429346194.
 • Walsh, Matthew; Moen, Marianne; O'Neill, Sean; Gullbekk, Svein Harald & Willerslev, Rane (2020). Who’s Afraid of the S-word? Deviants’ Burials and Human Sacrifice. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. doi: 10.1080/00293652.2020.1850853.
 • Lund, Julie & Moen, Marianne (2019). Hunting Identities: Intersectional Perspectives on Viking Age Mortuary Expressions . Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. XXXVI, s. 142–155.
 • Moen, Marianne (2019). Gender and archaeology: Where are we now? Archaeologies: the journal of the World Archaeological Congress. ISSN 1555-8622. 15(2), s. 206–226. doi: 10.1007/s11759-019-09371-w.
 • Moen, Marianne (2015). Kommunikasjonslandskapet i Viken. I Pedersen, Anne & Sindbæk, Søren Michael (Red.), Et fælles hav - Skagerrak og Kattegat i vikingetiden. Seminar på Nationalmuseet, København, 19.-20. september 2012. Nationalmuseet. ISSN 978-87-7602-324-9. s. 72–86.
 • Moen, Marianne (2014). Women in the Landscape. I Coleman, Nancy L. & Løkka, Nanna (Red.), Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0129-3. s. 121–148.

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Moen, Marianne (2021). Was there such a thing as a female Viking warrior? ScienceNordic.
 • Moen, Marianne (2021). Narratives of Sacrifice in and about the Viking Age.
 • Moen, Marianne (2021). Body parts in the bog: perceptions of personhood, value and sacrifice.
 • Moen, Marianne (2021). Intervjuet på podcasten Gone Medieval med Cat Jarman om offer i Vikingtid. [Radio]. Gone Medieval.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeoffer på Verdibørsen (offer i moderne tid). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeoffer på Verdibørsen (lederoffer). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeofring på Verdibørsen (korsfestelsen). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeofring på Verdibørsen (Kristningen og offer) . [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeoffer på Verdibørsen (Vikingene og offerskikk). [Radio]. P2.
 • Myrtveit, Aase Cathrine & Moen, Marianne (2021). Innslag om menneskeoffring på Verdibørsen (Inkaoffer). [Radio]. P2.
 • Myrtveit, Aase Cathrine & Moen, Marianne (2021). Innslag på Verdibørsen om menneskeoffer (Tema: Myrlik). [Radio]. P2.
 • Moen, Marianne (2020). «Menneske»-ofring: et spørsmål om definisjoner.
 • Moen, Marianne (2020). Putting them in their place: On gendered behaviour, roles and assumptions thereon in Viking Age scholarship.
 • Moen, Marianne (2019). Gendered differences, or social similarities?
 • Moen, Marianne (2019). Across gendered divides.
 • Moen, Marianne (2018). Legends of the Lost with Megan Fox. [TV]. Travel Channel.
 • Moen, Marianne (2018). Vikingtidens kvinner og menn.
 • Moen, Marianne (2018). Gendered differences, or social similarities?
 • Moen, Marianne (2018). But were they really people? .
 • Moen, Marianne (2018). Challenging Gender.
 • Moen, Marianne (2018). Gendering the Viking’s Mortuary Context.
 • Moen, Marianne (2017). The present in the past: why gender representations in archaeology matter.
 • Moen, Marianne (2017). Beyond Binary: Gender Ideologies and realities in the Norwegian Viking Age.
 • Moen, Marianne (2017). "Our customs are not yours": understanding Viking Age burial monuments as statements of otherness.
 • Moen, Marianne (2017). The Vikings - our ancestors: The role of the Viking Age in legitimising modern gender ideology.
 • Moen, Marianne (2016). Dangerous Women in the Viking Age.
 • Moen, Marianne (2016). Kjønn og landskap: en undersøkelse av kjønnsroller med utgangspunkt i vikingtidens graver.
 • Moen, Marianne (2016). Gender and Burial.
 • Austvoll, Knut Ivar & Moen, Marianne (2016). Erfaring med å skrive PhD-prosjekt.
 • Moen, Marianne (2019). Challenging Gender - a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape . Oslo 07-Media. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moen, Marianne (2011). The Gendered Landscape: a discussion on gender, status and power expressed in the Viking Age mortuary landscape. Archaeopress.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 20. aug. 2021 11:35 - Sist endra 11. okt. 2021 09:26