Arne Aleksej Perminow

Førsteamanuensis - Avdeling for etnografi
Bilete av Arne Aleksej Perminow
English version of this page
Telefon +47 22859627
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Regionalt er min faglige interesse Oseanias kultur og samfunn med særskilt vekt på kongedømmet Tonga i Polynesia og jeg har det faglige ansvaret for museets Oseania-samling, d.v.s. for gjenstander som har sitt opphav i det sørlige Stillehav; Polynesia, Melanesia, Mikronesia og Australia.

Forholdet mellom naturomgivelser,  hverdagserfaringer, ritualer og sosiale verdier har utgjort et sentralt forskningstema siden det første feltarbeid på øya Kotu i Ha'apai i Tongaøyene i 1986. I senere forskningsprosjekter har jeg utforsket forholdet mellom materialitet og samfunn ved å fokusere på viten og kompetanse knyttet til produksjon av kulturelt verdsatte objekter. I det seneste har forskningsinteressen dreid seg mot utforskning av mobilitet,  sosiokulturell stabilitet og foranderlighet gjennom å fokusere på hva som skjer med kompetanse og kulturell verdsetting når både folk og ting forflytter seg til nye naturlige omgivelser og samfunnsmessige omstendigheter gjennom migrasjon.

Jeg har på mine feltarbeid foretatt flere innsamlinger av gjenstander og i dokumentasjon av hvorledes gjenstander skapes og settes i spill blant folk gjør jeg utstrakt bruk av videofilming og fotografering.

Undervisning

Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn:

 • 1997: Dr. Polit, Institutt og museum for antropologi, Universitetet i Oslo
 • 1990: Cand. Polit, Insitutt og museum for antropologi, Universitetet i Oslo
 • 1983: Cand. Mag med fagene russisk, historie og sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

Forsknings og feltarbeidsbakgrunn:

 • 2010-2011: Feltarbeid i Auckland på New Zealand, Nuku'alofa og Kotu i Tonga for å studere Rituals on the move:  ritual presentation and cultural evaluation of ‘tongan wealth’ ,  tongan food’ and ‘tongan kava’, among tongan overseas migrants,  som del av det KHM-finansierte prosjektet Making sense through the senses – exploring the aesthetics of ritual
 • 2003-04: Feltarbeid i Nuku'alofa og på Kotu i Tonga som del av det tverrvitenskaplige NFR prosjektet: Identity Matter, Movement and Place in Oceania
 • 1991-92: Feltarbeid på Kotu i Ha'apai Tonga som grunnlag for doktoravhandlingen: Moving Things of Love. An Ethnography of Consitutive Motions on Kotu Island in  Tonga
 • 1986-87: Feltarbeid på Kotu i Ha'apai, Tonga som grunnlag for hovedoppgaven og boka: The Long Way Home. Dilemmas of Learning and Deciding on Kotu Island in the Polynesian Kingdom of Tonga

Arbeidsbakgrunn:

 • 2001-:  1. amanuensis ved etnografisk seksjon der jeg har det faglige ansvaret for den etnografiske samlingen fra Oseania. Fra 2001-2004 arbeidet jeg særlig med faglig tilrettelegging for utvikling av ny gjenstandsdatabase knyttet til digitalisering av de etnografiske samlingene. I 2005-2007 arbeidet jeg som faglig ansvarlig for den tverrvitenskaplige utstillingen Stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse i Oseania, knyttet til det tverrfaglige NFR-prosjektet Identity Matters. Movement and Place in Oceania. Fra 2007-2010 var jeg seksjonsleder for etnografisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.
 • 2000-01: 1. amanuensis ved Antropologisk avdeling på Bergen museum, UiB der jeg hadde det faglige ansvaret for samlingen fra Oseania
 • 1998-00:  1. amanuensis ved Sosialantropologisk insitutt ved NTNU i Trondheim.
 • 1997-98: 1. amanuensis ved Insitutt og museum for antropologi, Universitetet i Oslo
 • 1991-96: NFR-stipendiat ved Insitutt og museum for antropologi, Universitetet i Oslo 1990-91: Amanuensis ved Sosialantropologisk insitutt ved den Allmenvitenskaplige Høyskolen på Dragvoll  i Trondheim.

Verv

 • 2007-2010: Valgt seksjonsleder Etnografisk seksjon, Kulturhistorisk museum
 • 2003-2006: Forskerrepresentant i styret for Kulturhistorisk museum
Emneord: Sosialantropologi, Etnografi, Museologi, Oseania, Polynesia, Tonga, Natur og samfunn, Materiell kultur, Museal representasjon, Ritualer og kosmologi, Mobilitet og migrasjon

Publikasjonar

 • Perminow, Arne Aleksej (2020). An Island Renowned for Its Worship’. Environmental Change, Morality, and Forgetfulness in the Transforming Landscapes of Tonga. I Fuglerud, Øivind; Prusac-Lindhagen, Marina & Larsen, Kjersti (Red.), Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century. Damanatio Memoriae. Routledge. ISSN 9780367549565. doi: 10.4324/9781003091332.
 • Perminow, Arne Aleksej (2019). Yngvar Nielsens køller: Kopier av ekstraordinær betydning. I Ruud, Lise Camilla & Ween, Gro Birgit (Red.), En Trængslernes Historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen.. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104399-2. s. 207–250. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2016-03-04-02.
 • Perminow, Arne Aleksej (2018). Mooving Moorings, Nurturing Flows: Scales of Tongan Mobilities. I Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti & Engebrigtsen, Ada I. (Red.), Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-78707-550-4. s. 131–159.
 • Perminow, Arne Aleksej (2016). Kopier av internasjonal betydning. Nasjonal trolldomskunst ved Universitetets Etnografiske Museum ved inngangen til det 20. århundre. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 27(3-4), s. 179–190. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2016-03-04-02.
 • Perminow, Arne Aleksej (2015). Food Presentations Moving Overseas: Ritual Aesthetics and Everyday Sociality in Tonga and among Tongan Migrants. I Fuglerud, Øivind & Wainwright, Leon (Red.), OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning . Berghahn Books. ISSN 978-1-78238-568-4. s. 111–132.
 • Perminow, Arne Aleksej (2014). Frihet og tabu. Beretninger om beskyttelse fra Polynesia. I Gullbekk, Svein Harald (Red.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. s. 282–290.
 • Perminow, Arne Aleksej (2011). 'It is a tree that fights'. Engaging notions of qualitative difference in Tonga. Kon-Tiki Museum. Occasional Papers. ISSN 0802-6491. 12.
 • Perminow, Arne Aleksej (2005). Bestandig jordovn i Tonga.Sosialitet bakt i en ’umu. I Gustafson, Lillian; Heibreen, Tom & Martens, Jes (Red.), De gåtefulle kokegroper. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-022-2. s. 23–37.
 • Perminow, Arne Aleksej (2003). 'The Other Kind': Representing Otherness and Living with it on Kotu Island in Tonga. I Roalkvam, Sidsel & Hoem, Ingjerd (Red.), Oceanic Socialities and Cultural Forms. Ethnographies of Experience. Berghahn Books. ISSN 1-57181-558-9. s. 157–177.
 • Perminow, Arne Aleksej (2002). Mythical Motivation in the light of the moon of Tonga: An exploration of spaces of Polynesian tales of attraction, UKM - En mangfoldig forskningsinstitusjon Universitetets kulturhistoriske museer. Skrifter 1. Universitetets kulturhistoriske museer. ISSN 82-8084-005-2. s. 229–241.
 • Perminow, Arne Aleksej (2002). Mythical Motivation in the light of the moon of Tonga: An exploration of spaces of Polynesian tales of attraction. UKM - En mangfoldig forskningsinstitusjon. s. 229–241.
 • Perminow, Arne Aleksej (2001). Captain Cook and the roots of precedence in Tonga. "Leading and "following" as naturalised Concepts. History and Anthropology. ISSN 0275-7206. 12(3), s. 289–314.
 • Perminow, Arne Aleksej (2001). Bokanmeldelse av Knut Mikjel Rios: Oceania gjenoppdaget i Bergen. Reiser i Bergen Museums samlinger fra Stillehavet. Bergen Museums skrifter, Kultur 3. Bergen: Bergen Museum, University of Bergen, 1999. 136 s, ISBN 82-7887-055-5. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Douglas, Bronwen; Douglas, Bronwen; Wonu Veys, Fanny; Lythberg, Billie & Perminow, Arne Aleksej (2018). Collecting in the South Sea. The Voyage of Bruni d'Entrecasteaux 1791-1794. Sidestone Press. ISBN 978-90-8890-575-9. 381 s.
 • Bergstøl, Jostein; Eek, Ann Christine & Perminow, Arne Aleksej (2004). Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISBN 82-8084-019-2. 191 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Perminow, Arne Aleksej (2018). 7. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. I Douglas, Bronwen; Wonu Veys, Fanny; Lythberg, Billie & Perminow, Arne Aleksej (Red.), Collecting in the South Sea. The Voyage of Bruni d'Entrecasteaux 1791-1794. Sidestone Press. ISSN 978-90-8890-575-9. s. 121–131.
 • Perminow, Arne Aleksej (2017). Kollaps. Mennesket i en uforutsigbar verden/ Collapse. Human being in an unpredictable world.
 • Perminow, Arne Aleksej (2017). ‘An island renowned for its worship’. Environmental change, forgetfulness and morality in the transforming landscapes of Tonga. .
 • Perminow, Arne Aleksej (2017). Nakkestøtten og den skjulte båten. En metodologisk materialistisk tilnærming til forestillinger om egnethet på Tonga .
 • Perminow, Arne Aleksej (2006). På stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse i Oseania.
 • Perminow, Arne Aleksej (2006). På stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse i Oseania.
 • Perminow, Arne Aleksej (2006). Mat og samfunn i Stillehavet. [TV]. Schrødingers katt, populærvitenskaplig program.
 • Perminow, Arne Aleksej (2006). På stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse i Oseania. [Radio]. Nrk P 2, Verdt å vite, populærvitenskaplig forskningsprogram.
 • Perminow, Arne Aleksej (2006). Matritualer i "Hutaheiti". Dødsstraff og tabuer. [Avis]. Apollon, forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo.
 • Perminow, Arne Aleksej (2006). På stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse i Oseania. [Radio]. Nrk P 2, Kulturbeitet.
 • Perminow, Arne Aleksej (2006). 'The Fact of the Matter. Engaging Notions of Materiality and Aesthetics in Tonga.'.
 • Perminow, Arne Aleksej (2005). Sterke saker! Kavaritualet som inntak til sosiale verdier på Tonga.
 • Perminow, Arne Aleksej (2005). Si meg hva du drikker...Kava og andre sterke saker i Stillehavet.
 • Perminow, Arne Aleksej (2005). The Fact of The Matter. Engaging Notions of Materiality and Aesthetics in Tonga.
 • Perminow, Arne Aleksej (2005). Kai, Kava ,and Koloa. On the Discovery of Substantial Qualities of Sociality in Tonga.
 • Perminow, Arne Aleksej (2005). Koe 'ofa! (It is love!) Om utveksling av barn og sosialitetens substansielle forankring i Tonga.
 • Perminow, Arne Aleksej (2005). Koe ’ofa (It is love). Attachment, Exchange and the Substantial Moorings of Tongan Sociality.
 • Perminow, Arne Aleksej (2004). Ikke sant! Historisk museum 100 år. [Radio]. Museumsnytt. Et program om norsk historie. NRK P2.
 • Perminow, Arne Aleksej (2004). People and Things: Learning, Communicating, and Thinking Through Things.
 • Perminow, Arne Aleksej (2004). "Fra bunnen av en kavabolle: Harde fakta om kvalitative forskjeller på Tonga�.
 • Perminow, Arne Aleksej (2002). Barn som 'gaver' i Polynesia. Tonganske familierelasjoner.
 • Perminow, Arne Aleksej (2002). Barn som 'gaver'. Adopsjon på Tonga i Polynesia. [Radio]. NRK P2, Kulturkanalen: Værdt å vite : Ellen Semb: Universitetets kulturhistoriske museer.
 • Perminow, Arne Aleksej (2002). Artifacts of Culture: The representational artifacts of Oceania and processes of cultural identification.
 • Perminow, Arne Aleksej (2002). Ceremonial food presentation: Tongan sociality baked in an 'earth-oven'.
 • Perminow, Arne Aleksej (2002). Den Tonganske 'kokegropa' og konstituering av sosiale relasjoner.
 • Perminow, Arne Aleksej (2001). Lebensraum: Når organismens livsverden blir 'folkets' alburom. En begrepsgenealogisk tilnærming til rom og tilhørighet.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 11. feb. 2021 08:00