Møte nr. 4/2016

17. juni kl. 08.30-12.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 13.05.16.
  Protokoll
Sak Ba Ledelsesvurdering KHM 1. tertial
Sak Bb Institusjonens tiltak for oppfølging av ARK-undersøkelsen
Sak Bc Vikingtiden lever. Orientering ved museumsdirektøren
Sak Bd Status fornying av 1. etg. Historisk museum og Kollapsutstillingen ved rådgiver Peter Bjerregaard
   

Faste rapporteringer til styret

 

   
S-21/16 Saving Oseberg
  Status som ved styrets møte fredag 31. mai.
S-22/16 Vikingtiden lever
  Status som ved styrets møte fredag 31. mai.
   

Ordinære saker

 
S-23/16 Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 08.06.16 fra ass. museumsdirektør.
  2. Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for KHM 2016-2020.
  3. Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 14.06.16
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til den fremlagte strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen med kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 8. juni 2016 15:29 - Sist endret 17. juni 2016 09:16