Styremøter KHM 2020

Innkalling med sakskart er normalt produsert og sendt ut en uke før møtet. Protokollene produseres fortløpende etter møtene.

Tilsettingssaker behandles konfidensielt.

DATO FOR STYREMØTE

FRIST INNLEVERING DOKUMENTASJON

Fredag 7/2

Mandag 27/1

Fredag 17/4

Mandag 30/3

Fredag 12/6

Fredag 29/5

Fredag 28/8

Mandag 17/8

Fredag 25/9

Mandag 14/9

Fredag 30/10

Mandag 19/10

Fredag 11/12

Mandag 30/11

Publisert 21. jan. 2020 08:58 - Sist endret 21. feb. 2020 09:47