Styremøter KHM 2021

Innkalling med sakskart er normalt produsert og sendt ut en uke før møtet. Protokollene produseres fortløpende etter møtene.

Tilsettingssaker behandles konfidensielt.

DATO FOR STYREMØTE

FRIST INNLEVERING DOKUMENTASJON

Fredag 5/2

Mandag 25/1

Fredag 16/4 Onsdag 24/3
Fredag 11/6 Fredag 28/5
Fredag 27/8 Mandag 17/8
Fredag 24/9 Mandag 13/9
Fredag 29/10 Mandag 18/10
Fredag 10/12 Mandag 29/11
Publisert 5. jan. 2021 08:52 - Sist endra 23. aug. 2021 13:42