Katherine Valle Elliott

Universitetslektor - Utstillings- og publikumsseksjonen
Bilete av Katherine Valle Elliott
English version of this page
Telefon +47 22859927
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Arkeologi
  • Eldre historie
  • Museumskunnskap
  • Utstillingsproduksjon
  • Publikums- og skoleformidling
  • Hester før og nå

Undervisning

MUSE 4910 - Utstillingsproduksjon-museologisk teori og praksis

Bakgrunn

  • UCR  
  • UiO (cand. mag.: Nordisk arkeologi, etnologi, historie, engelsk), Ped. Sem.
  • University of Leicester, MA: Museum Studies

 

 

Emneord: Utstillinger, Museumspedagogikk
Publisert 11. sep. 2012 13:23 - Sist endra 20. mars 2020 13:23

Prosjekt

Forskargruppe

  • Ta det personlig