Hva er arkeologi?

  • Populærkulturen fremstiller ofte arkeologene som skattejegere på eventyrlige ekspedisjoner til eksotiske steder. Virkeligheten er nok mer jordnær, og de fleste arkeologer graver ut lokaliteter i våre nærområder. Likevel er jakten på spor etter fortiden spennende, og spørsmålene mange. Hvordan levde menneskene før oss? Hvordan bodde de? Hva trodde de på? Hvem hadde makt, og hvordan ble den utøvd?
  • Arkeologi er studiet av menneskers liv, kultur og historie på grunnlag av fysiske levninger, spesielt slike som kan finnes i jorden. Arkeologi ligger nær antropologi og historie, men også kunsthistorie.
  • Arkeologiens materiale skaffes til veie ved registreringer, innsamlinger og særlig ved arkeologiske utgravninger. Stor oppmerksomhet vies datering av funnene. Siden 50-tallet har radiokarbondatering spilt en stadig større rolle. Funnene ordnes gjerne etter hvilke tidsaldre de dateres til, vanligvis steinalder, bronsealder, jernalder (med vikingtid) og middelalder.
  • Tolkningen av det arkeologiske materiale ble tidlig preget av historiske og etnografiske vurderinger, senere har sosialantropologi, sosiologi, språkfilosofi og litteraturvitenskap fått stor innflytelse.
  • Arkeologisk materiale i form av oldfunn og faste kulturminner fra oldtid og middelalder er fredet etter lov om kulturminner. Arkeologiske samlinger finnes ved universitetsmuseene, der Kulturhistorisk museum har ansvar for Østlandet og Sørlandet. Funnene fra vikingtidens store skipsbegravelser på Gokstad og Oseberg har vakt størst oppmerksomhet. Museet har også en del arkeologisk materiale fra andre landsdeler, og fra Middelhavslandene.

Otzi – Ismannen fra Alpene

Øtzi – Ismannen fra AlpeneUtstillingen åpner et vindu mot fortiden, forteller historien om den 5.300 år gamle ismannen og gir et spennende innblikk i hva moderne forskning kan fortelle om verdens eldste mumie.

Horsepower – Oldtidshesten i myter, kult og krig

Horsepower – Oldtidshesten i myter, kult og krigOpplev hestens kulturhistorie fra de tidligste tidene og fram til norsk middelalderen og oppdag hvorfor hester + mennesker = sant. Møt gudenes, herskernes og ikke minst vikingenes hester i denne stemningsfulle utstillingen.

Isens arkeologi – Funn fra fonner i fjellet

Isens arkeologiKlimaendringene gjør at snøfonnene i høyfjellet minsker raskt. Gjenstander som har ligget skjult i isen i mange hundre, kanskje i flere tusen år, kommer for en dag og blir fort ødelagt.

Forvaltningsutgravninger

Kulturhistorisk museum utfører hvert år mange utgravninger som er ledd i større utbyggingsprosjekter.

Les mer

Lurer du på hvordan arkeologiske gjenstander blir tatt vare på i museet?