Hva er sosialantropologi?

 • Sosialantropologi er studiet av mennesket som del av grupper og samfunn.
 • Gjennom sammenligning av ulike samfunns- og organisasjonsformer kan faget gi innsikt i hva som er fellesmenneskelig og hva som varierer.
 • Fagets metoder der langvarige feltarbeid, deltagende observasjon og sammenligning står sentralt er velegnet til både å gjøre det fjerne forståelig og til å se det nære i nye perspektiver.
 • Etnografisk avdeling ved Kulturhistorisk museum utgjør ett av to sosialantropologiske fagmiljøer ved Universitetet i Oslo.
 • Forskningen ved Etnografisk avdeling legger stor vekt på etnografiens betydning for teoriutvikling. I kombinasjon med nærhet til samlingen er det et godt utgangspunkt for å formidle faglige innsikter gjennom utstillinger. Med utgangspunkt i regional ekspertise fra ulike deler av verden har forskerne ved Etnografisk avdeling et særskilt fokus på forståelser og fremstillinger av ikke-vestlige samfunn, og på betydningen av ulike former for materialisering og kulturell estetikk i samfunnsprosesser.

Tidligere utstillinger tilknyttet sosialantropologi

 

 • Amerika - Samtid, fortid, identitet Amerika – samtid, fortid, identitet

  Gjennom muséets amerikasamlinger forteller vi levende historier om urbefolkninger og minoriteter i hele denne enorme regionen – historier om sosialt liv og identitet.

  • Bhutan – Lyn i hjertet Bhutan – Lyn i hjertet

   I Bhutan knytter man Buddha til lynet og sinnets plutselige oppvåkning.

   Bhutan er et lite land i østre enden av Himalaya. Landet er på størrelse med Sveits. Fra lavlandet ved grensen mot India stiger det opp til 7554 m.o.h. ved grensen til Tibet – over en strekning på kun 200 km.

   • Made in Africa Made in Africa

    Markedene i Vest-Afrika gjør noen av drømmene om konsum og det gode liv mulige. Vest-afrikanske markedsplasser gir lokale svar på globalt influerte drømmer.

    • Adornment Adornment – Outside and In

     Smykker skaper og opprettholder relasjoner og grenser mellom mennesker. Estetisk kraft kan omdefinere relasjoner og flytte grenser. Forestillinger om det skjønne er imidlertid ikke verdinøytrale.

     • Arktiske eksperter Arktiske eksperter

      Når Amundsen møter inuittene i Gjøahavn, tar han med seg børsa og to menn. De er svært usikre på hva salgs mottagelse de vil få. Men inuittene ler, gestikulerer og er vennligheten selv. Dette blir begynnelsen på et vennskap.

      • Kongospor Kongospor

       I begynnelsen av forrige århundre hadde Norden tette bånd til Kongo. I mange tiår symboliserte Kongo hele Afrika for folk i Norden. Våre samfunn og vår historie blir fortsatt vevd sammen. Det er spor overalt. Både her og der.

      • Fredelig tropeliv Et relativt fredelig tropeliv

       I juni 1907 kom Kristiania-gutten Finn Kjelstrup til havnebyen Boma i Kongo. Dette var starten på tre års tjeneste under koloniherren kong Leopold II. Femti år etterpå beskrev Kjelstrup oppholdet som ”et relativt rolig og fredelig tropeliv”.

      • Pilegrimsspor Pilegrimsspor

       Å vandre til et hellig sted var én måte å komme nærmere Gud på i middelalderen. Også i dag er pilegrimsreisen en levende tradisjon, ikke minst i Islam, viser denne utstillingen om pilegrimer før og nå.

       • Verdien av X Verdien av X

        Filipe Tohi ble født i det polynesiske kongedømmet Tonga i 1958. 20 år gammel emigrerte han til New Zealand. 25 år senere (2003) ble han tildelt New Zealands pris for nyskapende kunst i Stillehavet (Art Pasifika Innovation and Excellence Award).

        • We paint the Stories of our Culture We paint the Stories of our Culture

         Australsk aboriginerkunst fra drømmetiden til kunstgalleriene.Kunst produsert av australske urfolk, aboriginere, får stadig økende anerkjennelse i kunstverdenen.

          • Yanomami Yanomami

           Yanomamiene regnes som den største urfolksgruppen i Sør-Amerika som fortsatt lever hovedsakelig på tradisjonelt vis. Utstillingen forteller om magien i yanomamienes livsverden.

           • Santeria Santeria

            Afrikanske guder i Havanas gater

            Den afroamerikanske religionen Santeria har tyve guder som er assosiert med et område av naturen, men også med mennskelige kvaliteter. Santeria er en levende og populær religion i dagens Cuba.

            • Alt mellom himmel og jord i Mexico Alt mellom himmel og jord i Mexico

             Feiringen av De dødes dag i Mexicp 1. og 2. november er en blanding av gamle indianske tradisjoner og skikkene for den katolske helligdagen Alle sjelers dag. Mye humor og varme preger dagene når de døde inviteres hjem.

             • Årets gang for netsilik Årets gang for netsilik

              Roald Amundsen møtte Netsilik-folket første gang i 1903 da han overvintret med sitt skip Gjøa det sted som idag kalles Gjoa Haven. Av netsilik lærte Amundsen mye om overlevelse i det harde arktiske klimaet, og han byttet til seg masser av gjenstander hvorav over 900 idag finnes i museet.

              • Kirgistan Kirgistan

               Filtlandet midt i verden og folket under himmelfjellene.

               • Far vel – Livets slutt i det flerkulturelle Norge Far vel - Livets slutt i det flerkulturelle Norge

                Livet er ofte omtalt som en reise, akkurat som døden. Både på norsk og andre språk sier vi at vi går bort, reiser til det neste liv, til de evige jaktmarker, går til våre forfedre, over til den andre siden og vandrer hen.

               • Absolutt viking Absolutt viking

                Utstillingen dokumenterer en subkultur hvor nåtidens mennesker lever ut sine drømmer og skaper en egen vikingidentitet som for mange blir en viktig del av deres personlighet.

               • Tibet var mitt hjem Tibet var mitt hjem

                "Jeg var bare sju år da vi flyktet over Himalaya til Nepal," forteller en jente.
                Denne fargerike utstillingen ønsker å formidle tibetaneres hverdager og festdager borte fra sitt eget hjemland.

              SENK-seminarer

              Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (SENK) holder månedlige seminarer innen sine fagområder.