Hva er sosialantropologi?

  • Sosialantropologi er studiet av mennesket som del av grupper og samfunn.
  • Gjennom sammenligning av ulike samfunns- og organisasjonsformer kan faget gi innsikt i hva som er fellesmenneskelig og hva som varierer.
  • Fagets metoder der langvarige feltarbeid, deltagende observasjon og sammenligning står sentralt er velegnet til både å gjøre det fjerne forståelig og til å se det nære i nye perspektiver.
  • Etnografisk avdeling ved Kulturhistorisk museum utgjør ett av to sosialantropologiske fagmiljøer ved Universitetet i Oslo.
  • Forskningen ved Etnografisk avdeling legger stor vekt på etnografiens betydning for teoriutvikling. I kombinasjon med nærhet til samlingen er det et godt utgangspunkt for å formidle faglige innsikter gjennom utstillinger. Med utgangspunkt i regional ekspertise fra ulike deler av verden har forskerne ved Etnografisk avdeling et særskilt fokus på forståelser og fremstillinger av ikke-vestlige samfunn, og på betydningen av ulike former for materialisering og kulturell estetikk i samfunnsprosesser.

Tidligere utstillinger tilknyttet sosialantropologi

Amerika – samtid, fortid, identitet

Amerika - Samtid, fortid, identitetGjennom muséets amerikasamlinger forteller vi levende historier om urbefolkninger og minoriteter i hele denne enorme regionen – historier om sosialt liv og identitet.

Masker på liv og død - ritualer og drama fra Sri Lanka

Masker på liv og dødMaskene i denne utstillingen tilhører to tradisjoner av srilankisk maskedans, Kolam Natima og Sanni Yakuma. Begge har røtter i singalesisk folkelig buddhisme.

Bhutan – Lyn i hjertet

Bhutan – Lyn i hjertetI Bhutan knytter man Buddha til lynet og sinnets plutselige oppvåkning.

Bhutan er et lite land i østre enden av Himalaya. Landet er på størrelse med Sveits. Fra lavlandet ved grensen mot India stiger det opp til 7554 m.o.h. ved grensen til Tibet – over en strekning på kun 200 km.

Made in Africa

Made in AfricaMarkedene i Vest-Afrika gjør noen av drømmene om konsum og det gode liv mulige. Vest-afrikanske markedsplasser gir lokale svar på globalt influerte drømmer.

Adornment – Outside and In

AdornmentSmykker skaper og opprettholder relasjoner og grenser mellom mennesker. Estetisk kraft kan omdefinere relasjoner og flytte grenser. Forestillinger om det skjønne er imidlertid ikke verdinøytrale.

Arktiske eksperter

Arktiske eksperterNår Amundsen møter inuittene i Gjøahavn, tar han med seg børsa og to menn. De er svært usikre på hva salgs mottagelse de vil få. Men inuittene ler, gestikulerer og er vennligheten selv. Dette blir begynnelsen på et vennskap.

Kongospor

KongosporI begynnelsen av forrige århundre hadde Norden tette bånd til Kongo. I mange tiår symboliserte Kongo hele Afrika for folk i Norden. Våre samfunn og vår historie blir fortsatt vevd sammen. Det er spor overalt. Både her og der.

Et relativt fredelig tropeliv

Fredelig tropelivI juni 1907 kom Kristiania-gutten Finn Kjelstrup til havnebyen Boma i Kongo. Dette var starten på tre års tjeneste under koloniherren kong Leopold II. Femti år etterpå beskrev Kjelstrup oppholdet som ”et relativt rolig og fredelig tropeliv”.

Pilegrimsspor

PilegrimssporÅ vandre til et hellig sted var én måte å komme nærmere Gud på i middelalderen. Også i dag er pilegrimsreisen en levende tradisjon, ikke minst i Islam, viser denne utstillingen om pilegrimer før og nå.

Stjernestier over stillehavet

Stjernestier over stillehavetFortellinger om opprinnelse i Oseania.

Verdien av X

Verdien av XFilipe Tohi ble født i det polynesiske kongedømmet Tonga i 1958. 20 år gammel emigrerte han til New Zealand. 25 år senere (2003) ble han tildelt New Zealands pris for nyskapende kunst i Stillehavet (Art Pasifika Innovation and Excellence Award).

We paint the Stories of our Culture

We paint the Stories of our CultureAustralsk aboriginerkunst fra drømmetiden til kunstgalleriene.Kunst produsert av australske urfolk, aboriginere, får stadig økende anerkjennelse i kunstverdenen.

Gay Kids

Gay KidsKule barn som også finnes.

Yanomami

YanomamiYanomamiene regnes som den største urfolksgruppen i Sør-Amerika som fortsatt lever hovedsakelig på tradisjonelt vis. Utstillingen forteller om magien i yanomamienes livsverden.

Santeria

SanteriaAfrikanske guder i Havanas gater

Den afroamerikanske religionen Santeria har tyve guder som er assosiert med et område av naturen, men også med mennskelige kvaliteter. Santeria er en levende og populær religion i dagens Cuba.

Alt mellom himmel og jord i Mexico

Alt mellom himmel og jord i MexicoFeiringen av De dødes dag i Mexicp 1. og 2. november er en blanding av gamle indianske tradisjoner og skikkene for den katolske helligdagen Alle sjelers dag. Mye humor og varme preger dagene når de døde inviteres hjem.

Årets gang for netsilik

Årets gang for netsilikRoald Amundsen møtte Netsilik-folket første gang i 1903 da han overvintret med sitt skip Gjøa det sted som idag kalles Gjoa Haven. Av netsilik lærte Amundsen mye om overlevelse i det harde arktiske klimaet, og han byttet til seg masser av gjenstander hvorav over 900 idag finnes i museet.

Masker og mennesker i Okinawa, Japan

Masker og mennesker i Okinawa, JapanEn utstilling av 9 ritualmasker fra Ryukyu-øyene i Okinawa fylke.

Kirgistan

KirgistanFiltlandet midt i verden og folket under himmelfjellene.

Rusmidler fra det gyldne triangel

Rusmidler fra det gyldne triangelEstetikk, avhengighet og fattigdom.

Malaysia - Batikktradisjoner i bevegelse

Malaysia - Batikktradisjoner i bevegelseBatikk i historisk og regional sammenheng.

Far vel - Livets slutt i det flerkulturelle Norge

Far vel – Livets slutt i det flerkulturelle NorgeLivet er ofte omtalt som en reise, akkurat som døden. Både på norsk og andre språk sier vi at vi går bort, reiser til det neste liv, til de evige jaktmarker, går til våre forfedre, over til den andre siden og vandrer hen.

Absolutt viking

Absolutt vikingUtstillingen dokumenterer en subkultur hvor nåtidens mennesker lever ut sine drømmer og skaper en egen vikingidentitet som for mange blir en viktig del av deres personlighet.

Tibet var mitt hjem

Tibet var mitt hjem"Jeg var bare sju år da vi flyktet over Himalaya til Nepal," forteller en jente.

Denne fargerike utstillingen ønsker å formidle tibetaneres hverdager og festdager borte fra sitt eget hjemland.