Hva er numismatikk?

 

  • Numismatikk er vitenskapen om mynt, myntbruk og myntvesen. Faget omfatter også medaljer, jetonger, sedler og andre pengelignende objekter.
  • Numismatikken ligger nær arkeologi og historie som fag. Numismatiske gjenstander kan være både arkeologiske og historiske kilder. Mynter er ofte viktige for dateringer i arkeologiske utgravninger. Samtidig er alle mynter også historiske dokumenter utstedt av en autoritet. Gjennom skrift, bilder og form gir myntene viktig historisk kunnskap.
  • Som studiefag faller numismatikk inn under arkeologi- og historiefaget. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum er landets eneste forskningsinstitusjon for numismatikk, med representative samlinger, bibliotek og lovpålagt ansvar for numismatiske funn.
  • Numismatisk forskning tar for seg en rekke temaer, fra metallanalyser av enkeltmynter til bredt anlagte studier av nasjoner og rikers økonomi og myntbruk.