Håkon Roland

Bilete av Håkon Roland
English version of this page
Telefon +47 22859948
Mobiltelefon +47 47273257
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Penger, pengevesen, politisk organisering og pengenes sosiologi har stått sentralt i forskningen. Utgangspunktet har vært forskning på de greske bystatene (poleis), og på hvordan pengevesenet var forankret i politiske institusjoner og beslutningsprosesser. Også pengenes betydning som identitetsmarkør har vært behandlet. Urbanitet og byenes etablering, vekst og nedgang har også vært et sentralt forskningstema. Gjennom feltarbeid ved flere lokaliteter har interessefeltet utvidet seg til også å omfatte senantikke og bysantinske bosettinger. Sammenhengen mellom hellige steder og pengebruk er et annet sentralt forskningsområde, der komparative undersøkelser fra tidlige greske bystater, bysantinske byer og norske forhold i middelalderen er kjernepunkter.

Et annet interessefelt og ansvarsområde er internasjonal handel med ulovlige kulturgjenstander. Jeg samarbeider med politi, toll, direktorater og departementer, og deltar i diskujoner om lovutforming, retningslinjer og håndteringsrutiner for slike saker, nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

1984-1985 Samfunnsvitenskap, ex.phil. og fonetikk og språkvitenskap, Universitetet i Tromsø

1989 Cand.mag. med fagene antikkens kultur, gresk, latin, klassisk arkeologi og kunsthistorie, UiO

1994 Mag.art. i numismatikk og pengehistorie, UiO

2002 Dr. philos. i klassisk arkeologi, UiO

Arbeidsbakgrunn

Avdelingsleder, Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi, UiO, 2017-2018

Seksjonsleder, Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi, Kulturhistorisk museum, UiO, 2014-2016

Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, UiO, 2002 - d.d.

Universitetslektor, Kulturhistorisk museum, UiO, 2001-2002

NFR-stipendiat 1997-2001

Prosjektleder (utstilling), Universitetets Myntkabinett, UiO, 1995-1996

Magasinforvalter, Universitetets Myntkabinett, UiO, 1994-1995

Fung. bestyrer, Universitetets Myntkabinett, UiO, 1992-1993

Vit.ass., Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk, UiO, 1990-1992

Journalist/fotograf, A-pressen, 1983-1985

Feltarbeid og gjesteforskeropphold

Pompeii, Italia 1987; Tegea, Hellas 1994; Kos, Hellas 1997, 1998, 2001; Metropolis, Tyrkia 2003-2007, 2009; Naxos, Hellas 2010-2014

University of Oxford, Kraay Scholarship 1995

Undervisning og veiledningsområder

Landskap og urbanitet i antikken, pengehistorie i antikken og bysantinsk tid, penger og hellige steder, samfunnsarkeologi, kulturkriminalitet.

Verv

BLUE SHIELD Norge, leder

ICOM Nord, styremedlem

ICOM Norge, styremedlem

Norges Banks pregkomite

Letterstedska föreningen, Norsk avd., styremedlem

Emneord: Arkeologi, Numismatikk, Heritage

Publikasjonar

 • Roland, Håkon (2020). Carian 'portraiture' and Coan coinage in the fourth century BCS. CLARA Classical Art and Archaeology.  ISSN 2464-3726.  6
 • Gullbekk, Svein Harald; Sættem, Anette; Skogsfjord, Anne & Roland, Håkon (2019). Kildekritiske refleksjoner omkring metallsøking og myntfunn: Må mynthistorien skrives om?. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 173- 182 . doi: 10.5617/viking.7121 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Roland, Håkon (2019). Kastro Apalirou on Naxos - Byzantine Coin Finds and Networks in the Aegean Sea, In Christian Schinzel (ed.),  Benedictum sit... Festschrift für Benedikt Zäch zum 60. Geburtstag. SSN Schweizer Studien zur Numismatik, Band 5.  Schweizerischen Numismatischen Gesellschaft.  ISBN 978-3-907047-09-5.  Artikkel 9.  s 103 - 119
 • Hill, David; Roland, Håkon & Ødegård, Knut (2018). Kastro Apalirou in context, In James Crow & David Hill (ed.),  Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-7-7.  2.  s 83-88
 • Roland, Håkon (2018). Methodological challenges regarding the interpretation of excavation coins. A case study from Metropolis in Ionia, In Boris Dreyer & Serdar Aybek (ed.),  Neufunde, Analysen, Bewarung. Beiträge zur archäologischen, historischen und restaurativen Forschung in der Westtürkei.  LIT Verlag.  ISBN 9789608514577.  Artikkel.  s 29 - 50
 • Roland, Håkon (2018). The defences and fortifications of Apalirou, In James Crow & David Hill (ed.),  Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-7-7.  Artikkel.  s 89 - 105
 • Ødegård, Knut; Roland, Håkon & Hill, David (2018). Kastro Apalirou in Context, In James Crow & David Hill (ed.),  Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-7-7.  Artikkel.  s 83 - 88 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hill, David; Roland, Håkon & Ødegård, Knut (2017). Kastro Apalirou, Naxos, A Seventh Century Urban Foundation, In Efthymios Rizos (ed.),  New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology.  Brepols Publishers.  ISBN 978-2-503-55551-5.  Artikkel.  s 281 - 291
 • Roland, Håkon & Gullbekk, Svein Harald (2017). Echoes of Rome at the Edge of Europe: Coins from Ecclesiastical Contexts in the Collection of the Museum of Cultural History, Oslo, In  Historia Mundi. Le Medaglie e le Monete Raccontano la Storia, l'Arte, la Cultura dell'Uomo.  Biblioteca Apostolica Vaticana.  ISBN 9788821009747.  Raccolte numismatiche nel mondo.  s 210 - 224
 • Gullbekk, Svein Harald & Roland, Håkon (2016). The Law and Practice regarding Coin Finds: Norway. Compte Rendu: International Numismatic Council.  ISSN 1562-6377.  63, s 15- 20
 • Roland, Håkon (2016). Skattkammerets blendende aura. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  s 39- 52
 • Roland, Håkon (2015). Arkeologi og norsk næringsutvikling internasjonalt: Arena for samarbeid eller konflikt?. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia.  ISSN 1501-6099.  9, s 82- 98
 • Roland, Håkon (2014). Penger og frihet i antikkens Hellas., I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel.  s 157 - 165
 • Ingvaldsen, Håkon (2011). Archaeological Artefacts and Illegal Trade: A Norwegian Museum Perspective, In liv Ramskjær (ed.),  Stop heritage crime.  National Heritage Board.  ISBN 978-83-931656-5-0.  Kap. Problems, recommendations, good practices.  s 47 - 54
 • Ingvaldsen, Håkon (2011). The island of Hippocrates, silver coins and a portrait myth, In Nicholas L Wright (ed.),  Coins from Asia Minor and the East. Ancient Coins in Australian Collections, Vol. 2.  Australian Centre for Ancient Numismatic Studies. Macquarie University.  ISBN 9780646550510.  Kap. 2.  s 17 - 24
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Coinage and sanctuaries: A case study from the island of Cos. Ovolos.  ISSN 1107-9835.  9(Vol. 1), s 481- 495

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gullbekk, Svein Harald; Kilger, Christoph; Kristensen, Steinar & Roland, Håkon (ed.) (2021). Coins in Churches Archaeology, Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe. Routledge.  ISBN 9780367557065.  480 s. Vis sammendrag
 • Brandt, Johann Rasmus; Prusac Lindhagen, Marina & Roland, Håkon (ed.) (2014). Death and Changing Rituals. Function and Meaning in Ancient Funerary Practices. Oxbow Books.  ISBN 9781782976394.  456 s.
 • Roland, Håkon (2014). The excavation at Tegea: The numismatic material. The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 9789608514522.  8 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gullbekk, Svein Harald; Roland, Håkon & Sættem, Anette (2019). Kan vi stole på resultatene fra metallsøkerfunn av middelaldermynt?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Roland, Håkon (2019, 18. februar). Forsøkte å selge 3000 år gammel dolk fra Luristan på FINN.  Uniforum.
 • Roland, Håkon (2019, 01. februar). Kulturkriminalitet. [Radio].  NRK P2, Nyhetsmorgen og NRK.no.
 • Roland, Håkon (2019). Nye forskningsinitiativer innen kulturkriminalitetsfeltet.
 • Roland, Håkon (2019). Nye retninger innen forskning på kulturkriminalitetsfeltet i Norden.
 • Roland, Håkon (2019, 03. februar). Smugling av kulturskatter og beslag i Kulturhistorisk museum. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Roland, Håkon (2018). ANI - ruinbyen på silkeveien/ANI - Poetry in Stone.
 • Roland, Håkon (2018). Fragmenter av krig. Hvorfor er kulturarv i krig- og kriseområder relevant for oss i Norge?.
 • Roland, Håkon (2018, 06. november). Inkagjenstander repatrieres til Peru. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Roland, Håkon (2018). Kulturkriminalitet: Ulovlig handel og ødeleggelse av felles fortid.
 • Roland, Håkon (2018, 26. desember). Om kulturkriminalitet (2 programmer). [Radio].  NRK P2, Studio 2.
 • Roland, Håkon (2018, 07. november). Repatriering av inkagjenstander til Peru.  Uniforum.
 • Roland, Håkon (2018). Restoration of the renaissance pulpit in the St. Antonius Monastery, Chora, Naxos.
 • Roland, Håkon (2018). The missing Knowledge Value Chain. Why Export regulations in Norway doesn’t work.
 • Roland, Håkon (2018). Verism in retrospect. The contemporary need for identifying Carian portraiture.
 • Roland, Håkon (2018). Vi er på vei hjem!/We are on our way home!.
 • Gullbekk, Svein Harald & Roland, Håkon (2017). Obituaries: KOLBJØRN SKAARE (1931-2017). Compte Rendu: International Numismatic Council.  ISSN 1562-6377.  64, s 39- 41
 • Roland, Håkon (2017). Architectural Contexts in Norwegian Churches.
 • Roland, Håkon (2017). Er jeg ulovlig?/Am I Illegal?.
 • Roland, Håkon (2017). Gull verdt!/Good as Gold!.
 • Roland, Håkon (2017). Kulturkriminalitet: mynter, proveniens og lovverk. Innleder og leder av paneldebatt.
 • Roland, Håkon (2017, 22. november). Kulturskatter omsettes for å betale terror.  Vårt Land.
 • Roland, Håkon (2017). Mellom lovverk og praksis. Museets utfordringer i møte med ulovlige kulturgjenstander (åpningsforedrag).
 • Roland, Håkon (2017). Minnetale over Kolbjørn Skaare (1931-2017).
 • Roland, Håkon (2017). Naxos: 1700 års mynthistorie og et forskningsprosjekt.
 • Roland, Håkon (2017, 13. desember). Repatriering av steinalderøks til Sverige.  Uniforum.
 • Roland, Håkon (2017, 11. september). Slik kan forskere stoppe plyndring av kulturskatter. [Internett].  UiO, Humanistisk fakultet.
 • Roland, Håkon (2017, 27. mai). Åpning av utstillingen "Gull verdt!" i Historisk museum. [TV].  NRK Nyheter.
 • Roland, Håkon & Hill, David (2016). Kastro Apalirou - fra steinhaug til festningsby. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (127), s 63- 71
 • Gullbekk, Svein Harald; Roland, Håkon & Sættem, Anette (2015). Sylloge of Coins of the British Isles 66: Norwegian Collections II. Anglo-Saxon and Later British Coins, 1016-1279. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (4), s 120- 121
 • Roland, Håkon (2015). Housing Heritage. Conference Introduction.
 • Roland, Håkon (2015). Kulturarv i krig- og konfliktområder.
 • Roland, Håkon (2015). Kulturarv, krig og kriser.
 • Roland, Håkon (2015). Kulturgjenstander, internasjonale konflikter og norske museers rolle. Miljøkrim : tidsskrift for miljøkriminalitet.  ISSN 1501-5920.  (2), s 47- 50
 • Roland, Håkon (2015). Mynthistorie og heraldikk.
 • Roland, Håkon (2014). Coins in Churches: New Perspectives on Archaeological Finds in Scandinavian Churches (Session T06S21. Session Organizer and Introduction..
 • Roland, Håkon (2014). Kastro Apalirou - The Norwegian Survey 2010-2013.
 • Roland, Håkon (2014). Omorganiseringer ved Myntkabinettet, Universitetet i Oslo.. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (2), s 56- 56
 • Roland, Håkon (2014). 'The Heavy Luggage' - The Norwegian National Gold Treasure (exhibition).. International Numismatic e-Newletter.  ISSN 1662-1220.  (16), s 9- 9
 • Roland, Håkon (2013). Arkeologi, politikk og norsk næringsutvikling i Tyrkia.
 • Roland, Håkon (2013, 04. mars). Bør barn få bankkort?. [Radio].  NRK Østlandsendingen.
 • Roland, Håkon (2013). Er Norge en trussel mot sårbare nasjoners kulturarv? Statsbedrifter, samfunnsansvar og kulturminner.
 • Roland, Håkon (2013, 15. mars). Intervju med Håkon Roland. [Fagblad].  NNF-Nytt.
 • Roland, Håkon (2013). Kastro Apalirou - Den glemte byens hemmelighet.
 • Roland, Håkon (2013, 14. januar). Sensasjonelt romersk gullmynt.  Aftenposten.
 • Roland, Håkon (2012, 01. august). Alle tiders Euro.  Dagens Næringsliv (kronikk).
 • Roland, Håkon (2012, 06. mai). Falsk arkeologi.  Aftenposten.
 • Roland, Håkon (2012). Helle W. Horsnæs, Crossing Boundaries. An Analysis of Roman Coins in Danish Contexts.. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (1)
 • Roland, Håkon (2012). Kastro Apalirou på Naxos.
 • Roland, Håkon (2012, 31. januar). Kritikk av kongeportrett på mynt. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
 • Roland, Håkon (2012, 08. mai). Kulturkriminalitet. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
 • Roland, Håkon (2012, 29. januar). Naxosmysteriet.  Aftenposten.
 • Roland, Håkon (2012, 01. mars). Norske røtter. [TV].  NRK TV.
 • Roland, Håkon (2012, 26. juli). Om Naxos-prosjektet.  Kykladiki.
 • Roland, Håkon (2012, 06. juli). Om Naxos-prosjektet.  Naxio Typia.
 • Roland, Håkon (2012, 29. mai). Plantet funn av romerske mynter. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
 • Roland, Håkon (2012, 29. mai). Plantet funn av romerske mynter. [TV].  NRK TV, nyhetene.
 • Roland, Håkon (2012, 08. mai). Smugler kulturskatter inn i landet. [Internett].  NRK, kulturnyheter.
 • Roland, Håkon (2012, 19. april). Stopper antikvitetssmuglere.  Uniforum.
 • Roland, Håkon (2011, 24. mars). Arkeologiske utgravninger på Naxos. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Roland, Håkon (2011). Church and Money (Head of Session).
 • Roland, Håkon (2011). Coins, archaeological and ethnographic material.
 • Roland, Håkon (2011). Illicit objects: Between legal framework and practical handling.
 • Roland, Håkon (2011, 09. mars). Klingende minnemynt. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Roland, Håkon (2011). Kolbjørn Skaare 80 years on April 6th 2011.. International Numismatic e-Newletter.  ISSN 1662-1220.  (11), s 15- 15
 • Roland, Håkon (2011, 03. mai). Lansering av 10-krone UiO 200 år. [TV].  NRK TV direktesendt.
 • Roland, Håkon (2011). Late Roman and Byzantine excavation coins. Towards an archaeology of the invisible?.
 • Roland, Håkon (2011, 17. mars). Myntfunn i Akershus. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Roland, Håkon (2011, 07. mai). Nesoddinger bak lansering av 10-krone.  Akershus Amtstidene.
 • Roland, Håkon (2011). Norsk næringsutvikling internasjonalt: En kulturarvsetikk for Norge, en annen for verden?.
 • Roland, Håkon (2011). Romerske fhnnmynter i Norge. Gir metallsøkerfunn et nytt bilde av myntimport i jernalderen?.
 • Roland, Håkon (2011, 30. november). Rundeskatten. [TV].  NRK Schrødingers katt.
 • Roland, Håkon (2011, 17. mai). UiOs jubileumsmynt. [TV].  NRK TV, direktesendt.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Coan Silver and Bronze Coinage - chronology, hoards and interpretation.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Cultural heritage and illicit trade. Challenges, progress and the necessity of cooperation.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Historien om kong Krøsus og de første gullmyntene.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010, 22. februar). Livet i Metropolis for 2000 år siden. [Radio].  NRK P2, Verdt å vite.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Methodological challenges regarding interpretation of excavation coins.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Myntfunn fra Rogaland.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Myntfunnene fra 25 års utgravninger av Metropolis i Ionia.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Norsk arkeologi i Tyrkia 2010: status og veien videre.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 30. juni 2021 13:52