Håkon Roland

Bilde av Håkon Roland
English version of this page
Telefon +47-22859948
Mobiltelefon +47-47273257
Brukernavn
Besøksadresse Frederiks gate 2 None 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Penger, pengevesen, politisk organisering og pengenes sosiologi har stått sentralt i forskningen. Utgangspunktet har vært forskning på de greske bystatene (poleis), og på hvordan pengevesenet var forankret i politiske institusjoner og beslutningsprosesser. Også pengenes betydning som identitetsmarkør har vært behandlet. Urbanitet og byenes etablering, vekst og nedgang har også vært et sentralt forskningstema. Gjennom feltarbeid ved flere lokaliteter har interessefeltet utvidet seg til også å omfatte senantikke og bysantinske bosettinger. Sammenhengen mellom hellige steder og pengebruk er et annet sentralt forskningsområde, der komparative undersøkelser fra tidlige greske bystater, bysantinske byer og norske forhold i middelalderen er kjernepunkter.

Et annet interessefelt og ansvarsområde er internasjonal handel med ulovlige kulturgjenstander. Jeg samarbeider med politi, toll, direktorater og departementer, og deltar i diskujoner om lovutforming, retningslinjer og håndteringsrutiner for slike saker, nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

1984-1985 Samfunnsvitenskap, ex.phil. og fonetikk og språkvitenskap, Universitetet i Tromsø

1989 Cand.mag. med fagene antikkens kultur, gresk, latin, klassisk arkeologi og kunsthistorie, UiO

1994 Mag.art. i numismatikk og pengehistorie, UiO

2002 Dr. philos. i klassisk arkeologi, UiO

Arbeidsbakgrunn

Avdelingsleder, Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi, UiO, 2017-2018

Seksjonsleder, Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi, Kulturhistorisk museum, UiO, 2014-2016

Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, UiO, 2002 - d.d.

Universitetslektor, Kulturhistorisk museum, UiO, 2001-2002

NFR-stipendiat 1997-2001

Prosjektleder (utstilling), Universitetets Myntkabinett, UiO, 1995-1996

Magasinforvalter, Universitetets Myntkabinett, UiO, 1994-1995

Fung. bestyrer, Universitetets Myntkabinett, UiO, 1992-1993

Vit.ass., Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk, UiO, 1990-1992

Journalist/fotograf, A-pressen, 1983-1985

Feltarbeid og gjesteforskeropphold

Pompeii, Italia 1987; Tegea, Hellas 1994; Kos, Hellas 1997, 1998, 2001; Metropolis, Tyrkia 2003-2007, 2009; Naxos, Hellas 2010-2014

University of Oxford, Kraay Scholarship 1995

Undervisning og veiledningsområder

Landskap og urbanitet i antikken, pengehistorie i antikken og bysantinsk tid, penger og hellige steder, samfunnsarkeologi, kulturkriminalitet.

Verv

Norges Banks pregkomite

Letterstedska föreningen, Norsk avd., styremedlem

Nordisk numismatisk union, nasjonal redaktør

Dr. philos. Hans Holts minnefond, fagkomite

Emneord: Arkeologi, Numismatikk, Heritage

Publikasjoner

Sylloge Nummorum Graecorum, Norway I. Museum of Natural History and Archaeology, NTNU. Trondheim: Tapir Forlag (u.arb.)

Metropolis - The Economy of the Hellenistic-Roman Town in Ionia. Istanbul: Homer Kitabevi Press (monografi u.arb.)

The Coinage of Cos. RNS Special Publication. London: Spink & Son. (monografi u.publ.)

 

 

 • Ødegård, Knut; Roland, Håkon & Hill, David (2018). Kastro Apalirou in Context, In James Crow & David Hill (ed.),  Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-7-7.  Artikkel.  s 83 - 88
 • Roland, Håkon & Gullbekk, Svein Harald (2017). Echoes of Rome at the Edge of Europe: Coins from Ecclesiastical Contexts in the Collection of the Museum of Cultural History, Oslo, In  Historia Mundi. Le Medaglie e le Monete Raccontano la Storia, l'Arte, la Cultura dell'Uomo.  Biblioteca Apostolica Vaticana.  ISBN 9788821009747.  Raccolte numismatiche nel mondo.  s 210 - 224
 • Ødegård, Knut; Roland, Håkon & Hill, David (2017). Kastro Apalirou, Naxos, A Seventh Century Urban Foundation, In Efthymios Rizos (ed.),  New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology.  Brepols Publishers.  ISBN 978-2-503-55551-5.  Artikkel.  s 281 - 291
 • Gullbekk, Svein Harald & Roland, Håkon (2016). The Law and Practice regarding Coin Finds: Norway. Compte Rendu: International Numismatic Council.  ISSN 1562-6377.  63, s 15- 20
 • Roland, Håkon (2016). Skattkammerets blendende aura. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  s 39- 52
 • Roland, Håkon (2015). Arkeologi og norsk næringsutvikling internasjonalt: Arena for samarbeid eller konflikt?. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia.  ISSN 1501-6099.  9, s 82- 98
 • Roland, Håkon (2014). Penger og frihet i antikkens Hellas., I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel.  s 157 - 165
 • Ingvaldsen, Håkon (2011). Archaeological Artefacts and Illegal Trade: A Norwegian Museum Perspective, In liv Ramskjær (ed.),  Stop heritage crime.  National Heritage Board.  ISBN 978-83-931656-5-0.  Kap. Problems, recommendations, good practices.  s 47 - 54
 • Ingvaldsen, Håkon (2011). The island of Hippocrates, silver coins and a portrait myth, In Nicholas L Wright (ed.),  Coins from Asia Minor and the East. Ancient Coins in Australian Collections, Vol. 2.  Australian Centre for Ancient Numismatic Studies. Macquarie University.  ISBN 9780646550510.  Kap. 2.  s 17 - 24
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Coinage and sanctuaries: A case study from the island of Cos. Ovolos.  ISSN 1107-9835.  9(Vol. 1), s 481- 495
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). The Hellenistic Coinage of Metropolis, In Sedar Aybek & Ali Kazim Öz (ed.),  The Land of the Crossroads. Essays in Honour of Recep Meric.  Homer Kitabevi.  ISBN 978-9944-483-31-5.  Kap. 25.  s 177 - 186
 • Ingvaldsen, Håkon (2009). Stortingsmeldingen "Tingenes tale" - fra grunnforskning til tingenes talerør?. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  s 125- 137
 • Ingvaldsen, Håkon (2006). The foundation of the Coan polis in 366 BC - Aspects on synoecism and coinage. Ovolos.  ISSN 1107-9835.  8, s 79- 87
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). Mellom objekt og symbol. Kontekstbaserte tolkningsteorier for mynters oppkomst og funksjon fra antikken til vår tid. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift.  ISSN 0348-7903.  3, s 21- 36

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandt, Johann Rasmus; Prusac Lindhagen, Marina & Roland, Håkon (ed.) (2014). Death and Changing Rituals. Function and Meaning in Ancient Funerary Practices. Oxbow Books.  ISBN 9781782976394.  456 s.
 • Roland, Håkon (2014). The excavation at Tegea: The numismatic material. The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 9789608514522.  8 s.
 • Roland, Håkon (2010). The Hellenistic Coinage of Metropolis. In Metropolis Ionia II. The Land of the Crossroads. S. Aybek, A.K. Öz (Eds.). Homer Kitabevi.  ISBN 9789944483315.  9 s.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). Romerske portretter i gull og marmor. Stiftelsen Kistefos-museet.  68 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roland, Håkon & Hill, David (2016). Kastro Apalirou - fra steinhaug til festningsby. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (127), s 63- 71
 • Gullbekk, Svein Harald; Roland, Håkon & Sættem, Anette (2015). Sylloge of Coins of the British Isles 66: Norwegian Collections II. Anglo-Saxon and Later British Coins, 1016-1279. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (4), s 120- 121
 • Roland, Håkon (2015). Kulturgjenstander, internasjonale konflikter og norske museers rolle. Miljøkrim : tidsskrift for miljøkriminalitet.  ISSN 1501-5920.  (2), s 47- 50
 • Roland, Håkon (2014). Omorganiseringer ved Myntkabinettet, Universitetet i Oslo.. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (2), s 56- 56
 • Roland, Håkon (2014). 'The Heavy Luggage' - The Norwegian National Gold Treasure (exhibition).. International Numismatic e-Newletter.  ISSN 1662-1220.  (16), s 9- 9
 • Roland, Håkon (2013, 04. mars). Bør barn få bankkort?. [Radio].  NRK Østlandsendingen.
 • Roland, Håkon (2013, 15. mars). Intervju med Håkon Roland. [Fagblad].  NNF-Nytt.
 • Roland, Håkon (2013, 14. januar). Sensasjonelt romersk gullmynt.  Aftenposten.
 • Roland, Håkon (2012, 01. august). Alle tiders Euro.  Dagens Næringsliv (kronikk).
 • Roland, Håkon (2012, 06. mai). Falsk arkeologi.  Aftenposten.
 • Roland, Håkon (2012). Helle W. Horsnæs, Crossing Boundaries. An Analysis of Roman Coins in Danish Contexts.. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (1)
 • Roland, Håkon (2012, 31. januar). Kritikk av kongeportrett på mynt. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
 • Roland, Håkon (2012, 08. mai). Kulturkriminalitet. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
 • Roland, Håkon (2012, 29. januar). Naxosmysteriet.  Aftenposten.
 • Roland, Håkon (2012, 01. mars). Norske røtter. [TV].  NRK TV.
 • Roland, Håkon (2012, 26. juli). Om Naxos-prosjektet.  Kykladiki.
 • Roland, Håkon (2012, 06. juli). Om Naxos-prosjektet.  Naxio Typia.
 • Roland, Håkon (2012, 29. mai). Plantet funn av romerske mynter. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
 • Roland, Håkon (2012, 29. mai). Plantet funn av romerske mynter. [TV].  NRK TV, nyhetene.
 • Roland, Håkon (2012, 08. mai). Smugler kulturskatter inn i landet. [Internett].  NRK, kulturnyheter.
 • Roland, Håkon (2012, 19. april). Stopper antikvitetssmuglere.  Uniforum.
 • Roland, Håkon (2011, 24. mars). Arkeologiske utgravninger på Naxos. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Roland, Håkon (2011, 09. mars). Klingende minnemynt. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Roland, Håkon (2011). Kolbjørn Skaare 80 years on April 6th 2011.. International Numismatic e-Newletter.  ISSN 1662-1220.  (11), s 15- 15
 • Roland, Håkon (2011, 03. mai). Lansering av 10-krone UiO 200 år. [TV].  NRK TV direktesendt.
 • Roland, Håkon (2011, 17. mars). Myntfunn i Akershus. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Roland, Håkon (2011, 07. mai). Nesoddinger bak lansering av 10-krone.  Akershus Amtstidene.
 • Roland, Håkon (2011, 30. november). Rundeskatten. [TV].  NRK Schrødingers katt.
 • Roland, Håkon (2011, 17. mai). UiOs jubileumsmynt. [TV].  NRK TV, direktesendt.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Coan Silver and Bronze Coinage - chronology, hoards and interpretation.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Cultural heritage and illicit trade. Challenges, progress and the necessity of cooperation.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Historien om kong Krøsus og de første gullmyntene.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010, 22. februar). Livet i Metropolis for 2000 år siden. [Radio].  NRK P2, Verdt å vite.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Methodological challenges regarding interpretation of excavation coins.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Myntfunn fra Rogaland.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Myntfunnene fra 25 års utgravninger av Metropolis i Ionia.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Norsk arkeologi i Tyrkia 2010: status og veien videre.
 • Ingvaldsen, Håkon (2010). Penger og makt - et innblikk i bystaten Metropolis' økonomiske liv.
 • Ingvaldsen, Håkon (2009). Belek - kulturminner og områdets betydning for den neolittiske revolusjon.
 • Ingvaldsen, Håkon (2009). Mausollos, orientalisering og en portrettmyte.
 • Ingvaldsen, Håkon & Gullbekk, Svein Harald (2009). transforming numismatic reality by virtual media: The making of a national icon.
 • Ingvaldsen, Håkon (2008, 30. mai). Afghanske kulturskatter på avveie i Norge.  Ny tid. Vis sammendrag
 • Ingvaldsen, Håkon (2008). Antikkens første byer; Penger er alle tings mål.
 • Ingvaldsen, Håkon (2008, 05. juni). Dødskul utstilling. [Radio].  Verdt å vite, NRK P2.
 • Ingvaldsen, Håkon (2008, 01. mars). Dødskult i antikken.  Apollon.
 • Ingvaldsen, Håkon (2008). Gay Coins.
 • Ingvaldsen, Håkon (2008). Metropolis - gjenoppdaget oldtidsby og høyaktuelt tyrkisk-norsk forskningssamarbeid.
 • Ingvaldsen, Håkon (2008). Penger og symboler.
 • Ingvaldsen, Håkon (2008). Tapt og funnet - Oldtidsbyer i dagens Vest-Tyrkia.
 • Ingvaldsen, Håkon; Brandt, Johann Rasmus & Ahrens, Sven (2008). Utgravninger i Tyrkia 2002 - 2007. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (105), s 57- 65
 • Ingvaldsen, Håkon (2008, 10. januar). Ville selge falsk gullmynt for over en million.  Aftenposten.
 • Ingvaldsen, Håkon (2007). De numismatiske funn fra Metropolis-utgravningen, Tyrkia.
 • Ingvaldsen, Håkon (2007). Fremveksten av vedens første pengesystemer.
 • Ingvaldsen, Håkon (2007, 16. november). Her hadde de det moro!.  A-magasinet, Aftenposten.
 • Ingvaldsen, Håkon (2007). Kulturhistorisk museum, UiO: Virksomhet og planer for de pengehistoriske samlingene, 2005-2007.
 • Ingvaldsen, Håkon (2007). Metropolis-prosjektet.
 • Ingvaldsen, Håkon (2007). Årsaker til fremveksten av de første myntsystemer.
 • Roland, Håkon (2007, 20. februar). Rundeskatten på veg tilbake. [Internett].  NRK Møre og Romsdal.
 • Ingvaldsen, Håkon (2006). Coinage and sanctuaries. A case study from the island of Cos.
 • Ingvaldsen, Håkon (2006, 16. mars). Ibsen og Bjørnson, medaljer og ordener. [Radio].  NRK P2, Verdt å vite.
 • Ingvaldsen, Håkon (2006, 02. februar). Penger er ikke alltid mynter - eksotiske pengeslag fra hele verden. [Radio].  NRK P2, Verdt å vite.
 • Gullbekk, Svein Harald; grydeland, ivar & Ingvaldsen, Håkon (2006, 16. mars). Ibsen Bjørnson, medaljer og ordener. [Radio].  NRK P2, Verdt å vite.
 • Ingvaldsen, Håkon (2006, 06. september). Ana tanrica kenti Metropolis.  Izmir Life.
 • Ingvaldsen, Håkon (2006). Jan H Nordbøs Fond 2006.
 • Ingvaldsen, Håkon (2006, 27. november). Nordmenn sloss i den romerske hær (Temaboks: Mynter viktige spor).  Aftenposten.
 • Ingvaldsen, Håkon (2006). Norwegian-Turkish research collaboration.
 • Ingvaldsen, Håkon & Anadol, Sermin (2006). NTV - Norsk-tyrkisk arkeologisk samarbeid i Metropolis.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). ... å bringe ugler til Athen. Et kulturhistorisk blikk på ugler gjennom tidene.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). Arkeologi i Tyrkia og et norsk pilotprosjekt.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). Kong Krøsus - kapitalismens far?.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). Metropolisutgravningene - resultater fra feltsesongen 2004.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). Myntvesenets oppfinnelse - tradisjon og nye aspekter.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005, 03. februar). Onde ugler på utstilling.  Uniforum.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). Romerske portretter.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). Romerske portretter - omvisning for æresgjester i utstillingen ved Kistefos-museet.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005, 24. februar). Ugler - både fryktet og elsket.  Aftenposten.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005, 20. januar). Ugler som kulturhistorisk fenomen. [Radio].  NRK.
 • Ingvaldsen, Håkon (2005). Utgravningene av Metropolis i Tyrkia.
 • Ingvaldsen, Håkon (2004). Aleksander den Store - røver eller imperiebygger?.
 • Ingvaldsen, Håkon (2004). Arkeologiske utgravninger av oldtidsbyen Metropolis.
 • Ingvaldsen, Håkon (2004). Banks in the Classical and Hellenistic Poleis.
 • Ingvaldsen, Håkon (2004, 08. februar). Euro og monetære allianser. [Radio].  NRK P2, Museum.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endret 11. okt. 2018 14:03

Prosjekter