Håkon Roland

Bilete av Håkon Roland
English version of this page
Telefon +47 22859948
Mobiltelefon +47 47273257
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Penger, pengevesen, politisk organisering og pengenes sosiologi har stått sentralt i forskningen. Utgangspunktet har vært forskning på de greske bystatene (poleis), og på hvordan pengevesenet var forankret i politiske institusjoner og beslutningsprosesser. Også pengenes betydning som identitetsmarkør har vært behandlet. Urbanitet og byenes etablering, vekst og nedgang har også vært et sentralt forskningstema. Gjennom feltarbeid ved flere lokaliteter har interessefeltet utvidet seg til også å omfatte senantikke og bysantinske bosettinger. Sammenhengen mellom hellige steder og pengebruk er et annet sentralt forskningsområde, der komparative undersøkelser fra tidlige greske bystater, bysantinske byer og norske forhold i middelalderen er kjernepunkter.

Et annet interessefelt og ansvarsområde er internasjonal handel med ulovlige kulturgjenstander. Jeg samarbeider med politi, toll, direktorater og departementer, og deltar i diskujoner om lovutforming, retningslinjer og håndteringsrutiner for slike saker, nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

1984-1985 Samfunnsvitenskap, ex.phil. og fonetikk og språkvitenskap, Universitetet i Tromsø

1989 Cand.mag. med fagene antikkens kultur, gresk, latin, klassisk arkeologi og kunsthistorie, UiO

1994 Mag.art. i numismatikk og pengehistorie, UiO

2002 Dr. philos. i klassisk arkeologi, UiO

Arbeidsbakgrunn

Avdelingsleder, Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi, UiO, 2017-2018

Seksjonsleder, Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi, Kulturhistorisk museum, UiO, 2014-2016

Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, UiO, 2002 - d.d.

Universitetslektor, Kulturhistorisk museum, UiO, 2001-2002

NFR-stipendiat 1997-2001

Prosjektleder (utstilling), Universitetets Myntkabinett, UiO, 1995-1996

Magasinforvalter, Universitetets Myntkabinett, UiO, 1994-1995

Fung. bestyrer, Universitetets Myntkabinett, UiO, 1992-1993

Vit.ass., Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk, UiO, 1990-1992

Journalist/fotograf, A-pressen, 1983-1985

Feltarbeid og gjesteforskeropphold

Pompeii, Italia 1987; Tegea, Hellas 1994; Kos, Hellas 1997, 1998, 2001; Metropolis, Tyrkia 2003-2007, 2009; Naxos, Hellas 2010-2014

University of Oxford, Kraay Scholarship 1995

Undervisning og veiledningsområder

Landskap og urbanitet i antikken, pengehistorie i antikken og bysantinsk tid, penger og hellige steder, samfunnsarkeologi, kulturkriminalitet.

Verv

BLUE SHIELD Norge, leder

ICOM Nord, styremedlem

ICOM Norge, styremedlem

Norges Banks pregkomite

Letterstedska föreningen, Norsk avd., styremedlem

Emneord: Arkeologi, Numismatikk, Heritage
Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 30. juni 2021 13:52