Døden

  • Døden er noe alle mennesker til alle tider har til felles.
  • Gravfunn er de viktigste kildene vi har til forhistorien.
  • I Historisk museum kan du se mumier fra Det gamle Egypt.

Dødskult i antikken

Døden i antikkenDøden er en unngålig del av livet og har alltid vært skremmende. I denne utstillingen viser vi gravkunst og gravgods fra antikken.

Mumien lever

Mumien leverEvig liv i det gamle Egypt. Det gamle Egypt, eller Faraonisk tid som denne tidsperioden i Egypt også kalles, var en kultur som døde ut for nesten 2000 år siden.

Far vel - livets slutt i det flerkulturelle Norge

Far vel - livets sluttLivet er ofte omtalt som en reise, akkurat som døden. Utstillingen Far vel gir oss et gløtt inn i det mangfoldet av ritualer forbundet med døden.

Horsepower – Oldtidshesten i myter, kult og krig

Horsepower – Oldtidshesten i myter, kult og krigOpplev hestens kulturhistorie fra de tidligste tidene og fram til norsk middelalderen og oppdag hvorfor hester + mennesker = sant. Møt gudenes, herskernes og ikke minst vikingenes hester i denne stemningsfulle utstillingen.

Levd liv - utstillingen av skjelettene fra Gokstad og OsebergLevd liv - utstilling av skjelettene fra skipene Gokstad og Oseberg

Gravskipene fra Gokstad og Oseberg ble brukt som farkoster til dødsriket for disse spesielle passasjerene for mer enn 1100 år siden.