Kunsten

Menneskas skaparkraft finn uttrykk gjennom kunst og kunsthandverk.

Bildet kan inneholde: symmetry, mønster, sirkel.
  • "Kunst børstar støvet av kvardagslivet" - Pablo Picasso
  • Kunst kan brukast som politisk verktøy for makthavarar. Kunst kan vera kritisk, og uttrykke opprør og motstand.

Don't measure me

Don't measure me viser samfunnsengasjert kunst frå Sri Lanka. I tittelverket motset kunstnaren seg dei premissa politikk og samfunn set for menneskelivet.

We paint the Stories of our Culture

Australsk aboriginkunst frå draumetida til kunstgalleria. Kunst produsert av australske urfolk, aboriginarar, blir stadig meir anerkjent i kunstverda.

Gay kids

Bok- og fotoutstillinga Gay Kids handlar om gutar eller jenter som får eller ynskjer seg homokjærast som ungdom eller vaksen.

Peter Anker

Peter Anker (1744-1832) var generalguvernør for den dansk-norske kolonien Trankebar i India. Han var ein habil amatørmålar, og festa inntrykka frå India på papir og lerret.

Verdien av X

Mønstra i Filipe Tohis kunst er forankra i ein eldgamal polynesisk designtradisjon.

Ei flytande verd – Den gong og no

Kulturhistorisk museum har tatt imot ei gåve frå den japanske tresnitt-kunstnaren Okamoto Ryûsei: Livsverket hans, beståande av trykk, skisser og trykkblokker.

Skibladnir

This sculptural installation is inspired by the folding ship of the Norse gods. It represents a “portable” idea, like the ideas we carry around in our heads.

Absolutt viking

Utstillinga dokumenterer ein subkultur der notidas menneske skaper ein eigen vikingidentitet. Ein identitet som for mange blir ein viktig del av deira personlegdom.