Religion

Religion er menneskas forsøk på å forstå universet.

  • Religion uttrykker idear om livet, døden og æva. 
  • Religion er både det religiøse leiarar seier, og det folk gjer i kvardagen.
  • Museets samlingar av religiøse gjenstandar og ritual er rike kjelder til forståing og diskusjon.

Santeria

Afrikanske gudar i Havana sine gater. Religionen Santería har 20 gudar som alle er assosiert med naturfenomen, men også med menneskelege kvalitetar.

Pilegrimsspor

Å vandre til ein heilag stad var éin måte å kome nærare Gud på i mellomalderen. Også i dag er pilegrimsreisa ei levande tradisjon, ikkje minst i islam. Utstillinga presenterer pilegrimar før og no.

Masker på liv og død

Maskene i denne utstillinga høyrer til to tradisjonar av srilankisk maskedans, Kolam Natima og Sanni Yakuma. Begge har røter i singalesisk folkeleg buddhisme.

Så lenge sjamanane held himmelen oppe

Yanomami-folket blir rekna som den største urfolksgruppa i Sør-Amerika som fortsatt lever hovudsakeleg på tradisjonelt vis. Utstillinga fortel om magien i yanomami-folkets livsverd.