NY BOK: Oseberg - de gåtefulle tekstilene

De unike billedvevene fra Oseberg gir oss et glimt av vikingtidens verdensbilde som ikke finnes andre steder.

Bildet kan inneholde: kunst, tekstil, historie, maleri, mural.

Illustrasjon: Stig Saxegaard

I 1904 ble en stor gravhaug undersøkt på Oseberg i Vestfold. Blant funnene i graven var det mer enn 80 fragmenter av vakre billedtepper overstrødd med figurative motiver. De skildrer myriader av fint formede dyr, mennesker, vogner og hus.

Bildet kan inneholde: virveldyr, tekstil, organisme, kreativ kunst, kunst.
Berserkene, beskrevet som Odins krigere, kledde seg i bjørnefell, bet i skjoldet sitt og gikk hylende til angrep. Illustrasjon: Stig Saxegaard

Vi kan se kampscener, krigere i dyreham og hengte menn så vel som høytidelige prosesjoner. En del av symbolikken i disse bildene kan knyttes til vikingtidens krigerideologi og mytene som omgir den.

Fortid og samtid, magi og politikk er vevd sammen til kraftfulle historier. De unike billedvevene fra Oseberg gir oss et glimt av vikingtidens verdensbilde som ikke finnes andre steder. 

Professor Marianne Vedeler har undersøkt de gåtefulle og dårlig bevarte tekstilrestene for å prøve å tolke dem på nytt. Les alt i hennes nye bok «Oseberg – de gåtefulle billedvevene».

En av Norges fremste filmprodusenter, Storm Films, fulgte henne i jakten, og resultatet kan du se i en fem minutters kortfilm på denne siden.

Publisert 9. juli 2019 11:23 - Sist endret 14. mai 2021 11:58