Anne Skogsfjord

Rådgiver - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22845947
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavsgate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområde

Funnmottak, katalogisering og sakshandsaming. Arkeologisk seksjon (AS) og avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi (ANKA).

Emneord: Arkeologi, Numismatikk

Publikasjonar

  • Gullbekk, Svein Harald; Sættem, Anette; Skogsfjord, Anne & Roland, Håkon (2019). Kildekritiske refleksjoner omkring metallsøking og myntfunn: Må mynthistorien skrives om? . Viking. ISSN 0332-608X. s. 173–182. doi: 10.5617/viking.7121. Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Melheim, Anne Lene & Skogsfjord, Anne (2020). Noen utvalgte bronsefunn. Helleristninger fra Oslo og Akershus. s. 24–27.
  • Skogsfjord, Anne & Russ, Helene (2010). Kokegroper, stolpehull og dyrkningslag på Østre Toten. Mjøsmuseet Årbok. ISSN 1890-2626.
  • Skogsfjord, Anne (2005). Spiralen i bronsealderen : ein analyse av helleristningane på Haugen i Sandefjord. Universitetet i Oslo.
  • Skogsfjord, Anne (2002). Mellom ting og tekst. Arkeologiens tyding for vår forståing av Jerusalem og Judas historie frå ca. 900 til ca. 700 f.Kr. Det teologiske menighetsfakultetet.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 1. okt. 2019 10:18 - Sist endra 8. apr. 2022 14:50