Christian Løchsen Rødsrud

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Christian Løchsen Rødsrud
English version of this page
Telefon +47 22859408
Mobiltelefon +47 97641562
Rom 306
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gt. 29 3. etg.
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeider med saksbehandling, samlingsforvaltning og utlån. Har tidligere arbeidet mye med utgravninger, særlig av graver og bosetningsspor fra jernalder. Phd. om bruken av keramikk i eldre jernalder jf. publikasjonsliste.

 

Forskningsinteresser: jernalderkeramikk, sosiale nettverk, markeds- og produksjonsplasser, bydannelse, forhistorisk jordbruksbosetning samt studier av graver og materiell kultur.

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Førromersk jernalder, Romertid, Folkevandringstid, Vikingtid, Keramikk, Graver, Bosetningsspor, Markedsplasser

Publikasjonar

 • Stamnes, Arne Anderson & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). 11. GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV JERNVINNEANLEGG I DYRKET MARK – OBSERVASJONER, ANALYSER OG ERFARINGER FRA ÅNESTAD. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 221–230. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). The longest lines. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 15–17. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). Et fortidens grenseland – landskap, ferdsel og kulturminner i Løten og Elverum gjennom 10 000 år. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 19–75. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). No other way. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 345–347. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Linderholm, Johan & Mikkelsen, Peter hambro (2020). SKILLINGSTAD – AN IRON AGE BURIAL SITE IN LØTEN, EASTERN NORWAY. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 77–100. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Jouttijärvi, Arne (2020). A smithy at Fangberget in Ringsaker. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 255–273. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Melgaard, Hilde M Sømme; Skogheim, Vegard; Winther, Torgeir & Mikkelsen, Peter Hambro (2020). Sites from Løten with cooking pits and kilns. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 157–174. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2020). Kokegroper som massemateriale. Regional variasjon i en kulturhistorisk brytningstid. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 187–199. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Røstad, Ingunn Marit (2020). Hedmarkens merovingertid i et fugleperspektiv. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 175–186. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Martinsen, Julian Robert Post & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Røysundersøkelser i Løten, Hedmark. I Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Pedersen, Einar Solheim; Armstrong-Oma, Kristin & Petersson, Håkan (Red.), Røyser : å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISSN 9788277601878. s. 99–114. doi: https%3A/doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.339 Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Mann over bord – om mangelen på skjelettdeler, funnfattigdom og symbolbruk i røys- og haugkonstruksjoner. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 101–117. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97 Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredriksen, Per Ditlef; Rødsrud, Christian Løchsen & Caruso, Francesco (2020). What Happened at Augland? A Social Chronology for the Demise of a Roman Iron Age Ceramic Workshop in South Norway. Oxford Journal of Archaeology. ISSN 0262-5253. 39(4), s. 442–464. doi: 10.1111/ojoa.12204 Fulltekst i vitenarkiv
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication. I Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (Red.), Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISSN 978-1-47-247077-5. doi: 10.4324/9781315548197-11 Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 589–594.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Drikkeutstyr med romersk opphav. Identitet og sosial interaksjon i eldre jernalder. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 19, s. 79–98. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Stillinga. En lokalitet med to gravhauger, ardspor og et hulveisystem , E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 557–588.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Why did pottery production cease in Norway during the transition to the Late Iron Age? I Iversen, Frode & Petersson, Håkan (Red.), The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-099-6. s. 77–92.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). To Your Health or to Your ancestors? A study of pottery in graves from Eastern Norway in the Early Iron Age. I Petterson, Paul Eklöv (Red.), Prehistoric Pottery Across the Baltic. Regions Influences and Methods. Archaeopress. ISSN 9781407314631. s. 13–20.
 • Pedersen, Unn & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Nye vektlodd fra Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 119, s. 53–59.
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). En ny markeds- og produksjonsplass ved Gokstad i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 120, s. 5–12.
 • Macphail, Richard; Linderholm, Johan; Bill, Jan; Cannell, Rebecca & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Integrated microstratigraphic investigations of coastal archaeological soils and sediments in Norway: The Gokstad ship burial mound and its environs including the Viking harbour settlement of Heimdaljordet, Vestfold. Quaternary International. ISSN 1040-6182. 315, s. 131–146. doi: 10.1016/j.quaint.2013.05.051
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). What can a little bird tell if all good things come in threes? Triple cups and bird-shaped pottery as representations of ritualized feasting goods. I Berge, Ragnhild; Jasinski, Marek E. & Sognnes, Kalle (Red.), N-TAG TEN: Proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stiklestad, Norway 2009. Archaeopress. ISSN 978 1 4073 0994 1. s. 41–52.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Triple Cups and Bird-Shaped Pottery: Ritualized Feasting Goods from Norwegian Graves Dating from the First to the Fifth Centuries AD. I Collard, Dave; Morris, Jim & Perego, Elisa (Red.), Food and Drink in Archaeology 3. University of Nottingham Postgraduate Conference 2009. Prospect books. ISSN 978-1-903018-78-1. s. 99–110.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202632229. 354 s.
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication. In: A.Z.T. Glørstad and K. Loftsgarden (Eds.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISBN 9781472470775. 19 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rødsrud, Christian Løchsen (2021). Gjellestad. A Viking Period ship grave and its surroundings.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Synnevåg, Anne (2020). Hvordan var livet i Skandinavia før vikingtiden? [Internett]. https://forskning.no/arkeologi-forskning-no-podcast-historie.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Havgar, Margrethe Kirby Hopstock & Klevan, Ole Andreas Laache (2020). Alltid viking. [Internett]. https://www.nrk.no/alltidviking/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Gundersen, Sigrid Mannsåker (2020). Pressekonferanse på Klima- og miljødepartementet: Skipsgraven fra Gjellestad. Ny viten om datering og bevaringstilstand. [Internett]. https://www.nrk.no/osloogviken.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Barkman-Astles, Marc (2020). Archaeo-Chat: Gjellestad Viking Ship Burial! [Internett]. https://www.youtube.com/watch?v=gkhwZ1yCF1c&t=1218s.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Haug, Otto & Bendiksen, Kristian (2020). For første gang på hundre år skal et vikingskip opp av jorda! [Radio]. https://radio.nrk.no/podkast/studio_2/l_7ce19136-b164-451e-a.
 • Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Forvaltningsprosjektet rv. 3/25. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 351–354. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Forord. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 5–5. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97
 • Gustavsen, Lars; Gundersen, Sigrid M. & Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Exploring the Gjellestad Ship Burial and its Environs.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Augland - en tragedie i tre akter? Og litt om keramikken fra Dilling.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Haugsbø, Håkon (2019). For første gong på 115 år grev norske arkeologar ut eit nytt vikingskip. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/desse-dagar/KMTE86002619/15-09-20.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Marstrander, Christian (2019). Da Romerriket kom til Hadeland. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25015619/07-08-2019#t=1m.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Spor i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Wammer, Mari P. (2019). Nå graver vi etter det nye vikingskipet. [Internett]. https://www.khm.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/na-gra.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2019). Vikingskipenes hemmeligheter. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25008419/29-04-2019#t=58.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Sporene i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?
 • Spangen, Marte & Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Arkeologi på rappen 1-2: Christian Rødsrud om romersk påvirkning på drikkekar i Norge. [Internett]. Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspennen og relieffspennene fra folkevandringstiden .
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017). Gullhornene. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25016917/24-08-2017.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017). Jernalderprakt. Rike kvinner bar sirlig utskårne draktspenner i gull og sølv for 1500 år siden. . [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25021117/23-10-2017.
 • Stamnes, Arne Anderson; Rødsrud, Christian Løchsen & Eriksen, Kristin (2016). Magnetic geophysical prospection in prehistoric iron production contexts. The case of Ånestad, Hedmark, Norway.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Sosialt drikkepress i jernalderen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Utgravninger langs Rv3 og Rv25.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bill, Jan (2016). Heimdalsjordet - Trade, Production & Communication.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Drikkeritualer og bruk av mjød/øl i forhistorien.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Arkeologiske utgravninger i Løten. [TV]. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990603.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Hvorfor opphørte keramikkproduksjonen i Norge ved overgangen til yngre jernalder?
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Arkeologi langs riksvei 3 og 25. Med merovingertideni fokus.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Utgravningsresultater fra arkeologiskeutgravninger langs Riksvei3/25.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). 100 gravhauger registrert i Løten. [Internett]. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Unikt funn fra jernalderen. [TV]. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990820.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Elverum er et mekka for arkeologi. [Avis]. http://www.ostlendingen.no/arkeologi/elverum/elverum-er-et-m.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Keramikkproduksjonens opphør.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Rik tid ved Myklegard. [Avis]. http://www.ostlendingen.no/loten/rik-tid-ved-myklegard/s/5-6.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Utgravninger langs Riksvei 3/25. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppla.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Funnene har vært over alle forventninger. [Internett]. http://www.nrk.no/ho/arkeologer_-_-funnene-har-vaert-over-al.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Jaktet elg med fangstgroper i slusesystem. [Internett]. http://www.nrk.no/ho/jaktet-elg-med-fangstgroper-i-slusesyst.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Keramikkproduksjonens opphør vurdert i lys av endringsprosesser i overgangen mellom eldre og yngre jernalder.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Arkeologer fant gammel grav. [TV]. http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE9908.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Fant jernaldergrav i Bamble. [Internett]. http://www.nrk.no/telemark/fant-jernaldergrav-i-bamble-1.118.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bakkebø, Stine Hansen (2014). Er dette vikingenes E18? [Internett]. http://www.nrk.no/telemark/er-dette-forhistoriens-e18_-1.118.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Endring i gård og keramikkbruk.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Et forsøk på å fylle et «tomrom» i Bambles historie. [Internett]. http://norark.no/sted/e18-rugtvedt-dordal.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bakkebø, Stine Hansen (2014). Arkeologer har funnet vikingtidens hovedvei. [Radio]. http://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50016714/21-08-20.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Grydeland, Ivar (2013). Gravskikker i eldre jernalder. Det gode liv måtte kunne fortsette i det hinsidige. [Radio]. http://podkast.nrk.no/program/ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprog.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Reppe, Hans Petter (2013). Nye funn ved Gokstadhaugen. [TV]. NRK Østafjells og Morgennytt.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Tveitan, Fleming (2013). Har funnet sjøkanten på Heimdal-feltet. [Avis]. Sandefjord Blad.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen & Eriksen, Marianne Hem [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV]. NRK1.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Grydeland, Ivar (2013). Utgravingen på Gokstad. [Radio]. NRK P2, Ekko.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013). Gravkeramikk sier mer om liv enn død. [Internett]. http://www.forskning.no/artikler/2013/januar/345147.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Pedersen, Unn (2013). Siste nytt fra Gokstad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013). Gjestebud i grava (http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2013/rodsrud.html). [Internett]. www.uio.no/, http://www.hf.uio.no og www.khm.uio.no/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). In life and death: The social chronology of pottery in the late Iron Age.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Centre or satellite? Investigations of a recently discovered market place and production site at Gokstad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013). Pottery grave goods tells us about life (http://sciencenordic.com/pottery-grave-goods-tell-us-about-life) (http://www.hf.uio.no/iakh/english/research/news-and-events/news/rodsrud.html). [Internett]. http://sciencenordic.com/ http://www.hf.uio.no/iakh/english/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Heimdaljordet – handelsvarer, produksjon og kommunikasjon.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). – En viktig person styrte dette området.Nye arkeologiske funn på et jorde ved Gokstadhaugen styrker teorien om et slags «vikingsupermarked» i Sandefjord. [Internett]. http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/nye-funn-ved-gokstadha.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Utgravningsresultater fra Gokstadprosjektet 2012.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Pedersen, Jan Christer (2012). Ny vikingbåt fra 800-tallet funnet. [Avis]. Sandefjord blad http://www.sb.no/kultur/ny-vikingbat-fra-800.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Ølstørn, Irene (2012). Vi kan med sikkerhet slå fast at dette er en ny kaupang. [Avis]. Tønsberg Blad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Utgravningene på Gokstad 2012.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012). Fant båtgrav fra 800-tallet. [TV]. http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte9908.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012). Fant 1200 år gammel båtgrav. [Internett]. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.827.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Tørrestad, Yngve (2012). Arkeologiske funn daglig. [Internett]. NRK web.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012). Fant 1200 år gammel båtgrav. [Radio]. NRK nyheter Østlandsendingen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Andersen, Bo Lilledal (2012). Kjempefunn av sølvmynter. [TV]. http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte9905.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Andersen, Bo Lilledal (2012). Fant arabiske sølvmynter i Sandefjord. [Internett]. NRK web http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=18139139.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Tørrestad, Yngve (2012). Utgravninger ved Gokstad. [Radio]. NRK nyheter, Østlandsendingen .
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Arven - Gokstad. [Internett]. http://www.kulturarvvestfold.no/Artikkel/Multimedia/Videogal.
 • Solheim, Steinar & Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Årsrapport 2014. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser i Bamble kommune, Telemark fylke. Kulturhistorisk museum.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). I Liv og Død: Keramikkens sosiale kronologi i eldre jernalder. 07-Gruppen AS..

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 21. mars 2020 09:53