Christian Løchsen Rødsrud

Bilde av Christian Løchsen Rødsrud
English version of this page
Telefon +47-22859408
Mobiltelefon +47-97641562
Rom 306
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gt. 29 3. etg.
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Arkeologisk seksjon

Arbeider med saksbehandling, samlingsforvaltning og utlån. Har tidligere arbeidet mye med utgravninger, særlig av graver og bosetningsspor fra jernalder. Phd. om bruken av keramikk i eldre jernalder jf. publikasjonsliste.

 

Forskningsinteresser: jernalderkeramikk, sosiale nettverk, markeds- og produksjonsplasser, bydannelse, forhistorisk jordbruksbosetning samt studier av graver og materiell kultur.

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Førromersk jernalder, Romertid, Folkevandringstid, Vikingtid, Keramikk, Graver, Bosetningsspor, Markedsplasser

Publikasjoner

 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication, In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Sites of trade.  s 212-231 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Drikkeutstyr med romersk opphav. Identitet og sosial interaksjon i eldre jernalder. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  19, s 79- 98 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Stillinga. En lokalitet med to gravhauger, ardspor og et hulveisystem, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  34.  s 557 - 588
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  35.  s 589 - 594
 • Macphail, Richard; Bill, Jan; Crowther, John; Haitha, Constantin; Linderholm, Johan; Popovici, Dragomir & Rødsrud, Christian Løchsen (2016). European ancient settlements - A guide to their composition and morphology based on soil micromorphology and associated geoarchaeological techniques; introducing the contrasting sites of Chalcolithic Bordusani-Popina, Borcea River, Romania and Viking Age Heimdaljordet, Vestfold, Norway. Quaternary International.  ISSN 1040-6182. . doi: j.quaint.2016.08.049 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). To Your Health or to Your ancestors? A study of pottery in graves from Eastern Norway in the Early Iron Age, In Paul Eklöv Petterson (ed.),  Prehistoric Pottery Across the Baltic. Regions Influences and Methods.  Archaeopress.  ISBN 9781407314631.  2.  s 13 - 20
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Why did pottery production cease in Norway during the transition to the Late Iron Age?, In Frode Iversen & Håkan Petersson (ed.),  The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-099-6.  Agrarian life.  s 77 - 92
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). En ny markeds- og produksjonsplass ved Gokstad i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  120, s 5- 12
 • Macphail, Richard; Linderholm, Johan; Bill, Jan; Cannell, Rebecca & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Integrated microstratigraphic investigations of coastal archaeological soils and sediments in Norway: The Gokstad ship burial mound and its environs including the Viking harbour settlement of Heimdaljordet, Vestfold. Quaternary International.  ISSN 1040-6182.  315, s 131- 146 . doi: 10.1016/j.quaint.2013.05.051
 • Pedersen, Unn & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Nye vektlodd fra Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  119, s 53- 59
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Triple Cups and Bird-Shaped Pottery: Ritualized Feasting Goods from Norwegian Graves Dating from the First to the Fifth Centuries AD, In Dave Collard; Jim Morris & Elisa Perego (ed.),  Food and Drink in Archaeology 3. University of Nottingham Postgraduate Conference 2009.  Prospect books.  ISBN 978-1-903018-78-1.  Artikkel.  s 99 - 110
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). What can a little bird tell if all good things come in threes? Triple cups and bird-shaped pottery as representations of ritualized feasting goods, In Ragnhild Berge; Marek E. Jasinski & Kalle Sognnes (ed.),  N-TAG TEN: Proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stiklestad, Norway 2009.  Archaeopress.  ISBN 978 1 4073 0994 1.  Artikkel.  s 41 - 52
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2010). Drikk og lev vel! Gravkeramikk som kilde til gjestebudskultur i eldre jernalder. Nicolay skrifter.  ISSN 0333-2632.  3, s 50- 63
 • Gjerpe, Lars Erik & Rødsrud, Christian Løchsen (2008). Kapittel 4. Rødbøl 19, 20 og 21 - hus og boplasspor fra romertid, jernvinne og graver fra eldre jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 143- 193
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2008). Kontinuitet i en brytningstid? Samfunnsutviklingen under førromersk jernalder, I: Konstantinos Chilidis; Julie Lund & Christopher Prescott (red.),  Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-334-9.  Tilvekstkatalogen - med Lotte som veilder.  s 397 - 408
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette & Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 15. Fyldpå 1, Emmerød 4, Gulli 6, Eikeberg 7, Tveiten 9 og Bakskjul 11 - undersøkelser uten funn. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 329- 332
 • Bårdseth, Gro Anita; Utigard Sandvik, Paula; Sageidet, Barbara Maria & Rødsrud, Christian Løchsen (2007). Summary. Varia.  ISSN 1504-3266.  (66), s 183- 192
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2007). Graver og bosetningsspor på Bjørnstad (Lokalitet 44). Varia.  ISSN 1504-3266.  66, s 91- 181
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2007). Under asfalt og industri : problemer med utgravninger i Oslo by. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (102), s 61- 66
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2006). Lokalitet 19, 20 og 21 Rødbøl (Gbnr. 2040/2), Larvik kommune, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005.  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  Lokalitet 19, 20 og 21 Rødbøl (Gbnr. 2040/2), Larvik kommune..  s 28 - 31

Se alle arbeider i Cristin

 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication. In: A.Z.T. Glørstad and K. Loftsgarden (Eds.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge.  ISBN 9781472470775.  19 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Spor i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2019, 29. april). Vikingskipenes hemmeligheter. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25008419/29-04-2019#t=58.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Marstrander, Christian (2019, 07. august). Da Romerriket kom til Hadeland. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25015619/07-08-2019#t=1m.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Wammer, Mari P. (2019, 22. august). Nå graver vi etter det nye vikingskipet. [Internett].  https://www.khm.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/na-gra.
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspennen og relieffspennene fra folkevandringstiden.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Sporene i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?.
 • Spangen, Marte & Rødsrud, Christian Løchsen (2018, 12. april). Arkeologi på rappen 1-2: Christian Rødsrud om romersk påvirkning på drikkekar i Norge. [Internett].  Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes. Vis sammendrag
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017, 24. august). Gullhornene. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25016917/24-08-2017.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017, 23. oktober). Jernalderprakt. Rike kvinner bar sirlig utskårne draktspenner i gull og sølv for 1500 år siden.. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25021117/23-10-2017.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Drikkeritualer og bruk av mjød/øl i forhistorien.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Sosialt drikkepress i jernalderen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Utgravninger langs Rv3 og Rv25.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bill, Jan (2016). Heimdalsjordet - Trade, Production & Communication.
 • Stamnes, Arne Anderson; Rødsrud, Christian Løchsen & Eriksen, Kristin (2016). Magnetic geophysical prospection in prehistoric iron production contexts. The case of Ånestad, Hedmark, Norway.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 18. september). 100 gravhauger registrert i Løten. [Internett].  https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Arkeologi langs riksvei 3 og 25. Med merovingertideni fokus.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 03. juni). Arkeologiske utgravninger i Løten. [TV].  https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990603.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Hvorfor opphørte keramikkproduksjonen i Norge ved overgangen til yngre jernalder?.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Keramikkproduksjonens opphør.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Keramikkproduksjonens opphør vurdert i lys av endringsprosesser i overgangen mellom eldre og yngre jernalder.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 16. juni). Rik tid ved Myklegard.  http://www.ostlendingen.no/loten/rik-tid-ved-myklegard/s/5-6.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 20. august). Unikt funn fra jernalderen. [TV].  https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990820.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 02. juni). Utgravninger langs Riksvei 3/25. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppla.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015, 18. september). Elverum er et mekka for arkeologi.  http://www.ostlendingen.no/arkeologi/elverum/elverum-er-et-m.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015, 14. november). Funnene har vært over alle forventninger. [Internett].  http://www.nrk.no/ho/arkeologer_-_-funnene-har-vaert-over-al.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015, 13. november). Jaktet elg med fangstgroper i slusesystem. [Internett].  http://www.nrk.no/ho/jaktet-elg-med-fangstgroper-i-slusesyst.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Utgravningsresultater fra arkeologiskeutgravninger langs Riksvei3/25.
 • Solheim, Steinar & Rødsrud, Christian Løchsen (red.) (2015). Årsrapport 2014. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser i Bamble kommune, Telemark fylke..
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014, 22. august). Arkeologer fant gammel grav. [TV].  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE9908.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Endring i gård og keramikkbruk.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014, 23. august). Et forsøk på å fylle et «tomrom» i Bambles historie. [Internett].  http://norark.no/sted/e18-rugtvedt-dordal.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014, 22. august). Fant jernaldergrav i Bamble. [Internett].  http://www.nrk.no/telemark/fant-jernaldergrav-i-bamble-1.118.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bakkebø, Stine Hansen (2014, 21. august). Arkeologer har funnet vikingtidens hovedvei. [Radio].  http://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50016714/21-08-20.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bakkebø, Stine Hansen (2014, 21. august). Er dette vikingenes E18?. [Internett].  http://www.nrk.no/telemark/er-dette-forhistoriens-e18_-1.118.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen; Eriksen, Marianne Hem; Wangen, Vivian; Guillou, Jan; Berge, Jan; Eikeland, Rune; Smith, Christian Dokk; Fernstål, Lotta; Aarseth, Bjarte Einar & Hjeltnes, Arne (2013, 28. april). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV].  NRK1.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013, 13. juni). – En viktig person styrte dette området.Nye arkeologiske funn på et jorde ved Gokstadhaugen styrker teorien om et slags «vikingsupermarked» i Sandefjord. [Internett].  http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/nye-funn-ved-gokstadha.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Centre or satellite? Investigations of a recently discovered market place and production site at Gokstad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Heimdaljordet – handelsvarer, produksjon og kommunikasjon.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). In life and death: The social chronology of pottery in the late Iron Age.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Pedersen, Unn (2013). Siste nytt fra Gokstad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Tveitan, Fleming (2013, 07. juni). Har funnet sjøkanten på Heimdal-feltet.  Sandefjord Blad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Grydeland, Ivar (2013, 17. juni). Gravskikker i eldre jernalder. Det gode liv måtte kunne fortsette i det hinsidige. [Radio].  http://podkast.nrk.no/program/ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprog.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Grydeland, Ivar (2013, 19. august). Utgravingen på Gokstad. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013, 15. januar). Gjestebud i grava (http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2013/rodsrud.html). [Internett].  www.uio.no/, http://www.hf.uio.no og www.khm.uio.no/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013, 16. januar). Gravkeramikk sier mer om liv enn død. [Internett].  http://www.forskning.no/artikler/2013/januar/345147.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013, 25. januar). Pottery grave goods tells us about life (http://sciencenordic.com/pottery-grave-goods-tell-us-about-life) (http://www.hf.uio.no/iakh/english/research/news-and-events/news/rodsrud.html). [Internett].  http://sciencenordic.com/ http://www.hf.uio.no/iakh/english/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Reppe, Hans Petter (2013, 14. juni). Nye funn ved Gokstadhaugen. [TV].  NRK Østafjells og Morgennytt.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012, 01. desember). Arven - Gokstad. [Internett].  http://www.kulturarvvestfold.no/Artikkel/Multimedia/Videogal.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). I Liv og Død: Keramikkens sosiale kronologi i eldre jernalder.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Utgravningene på Gokstad 2012.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Utgravningsresultater fra Gokstadprosjektet 2012.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Andersen, Bo Lilledal (2012, 15. mai). Fant arabiske sølvmynter i Sandefjord. [Internett].  NRK web http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=18139139.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Andersen, Bo Lilledal (2012, 15. mai). Kjempefunn av sølvmynter. [TV].  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte9905.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012, 07. august). Fant 1200 år gammel båtgrav. [Internett].  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.827.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012, 06. august). Fant 1200 år gammel båtgrav. [Radio].  NRK nyheter Østlandsendingen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012, 07. august). Fant båtgrav fra 800-tallet. [TV].  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte9908.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Pedersen, Jan Christer (2012, 09. august). Ny vikingbåt fra 800-tallet funnet.  Sandefjord blad http://www.sb.no/kultur/ny-vikingbat-fra-800.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Tørrestad, Yngve (2012, 27. juni). Arkeologiske funn daglig. [Internett].  NRK web.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Tørrestad, Yngve (2012, 26. juni). Utgravninger ved Gokstad. [Radio].  NRK nyheter, Østlandsendingen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Ølstørn, Irene (2012, 14. mai). Vi kan med sikkerhet slå fast at dette er en ny kaupang.  Tønsberg Blad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2011, 05. mai). Gjestebud og drikkeritaler i jernalderen. [Radio].  NRK P2, Ekko - et aktuelt samfunnsprogram.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2011). Utgravningene på Skedsmovollen. Skytilen. Medlemsblad for Romerike historielag.  28(4), s 4- 7
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2010). Bokanmeldelse Asbjørn Engevik jr: Bucket-shaped Pots. Style, chronology and regional diversity in Norway in the Late Roman and Migration Periods. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  12, s 115- 118
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2010, 20. oktober). Drikk og lev vel!. [Radio].  NRK, Verdt å vite.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2010). Drikk og lev vel! Litt om sporstoffanalyser og romertidens keramikk som kilde til gjestebudskultur.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2010, 24. august). Et tredelt beger av keramikk fra Kulturhistorisk museums samlinger. [Radio].  Verdt å vite, NRK P2.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2010, 02. november). På gjestebud med Egil Skallagrimsson. [Radio].  NRK, Verdt å vite.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Simonsen, Margrete Figenschou (2010). Poster: Arkeologisk utgravning på Trollerud i 2006.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2009). Drikk og lev vel! Gjestsebudskultur i eldre jernalder.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2009). Triple cups and bird-shaped pottery.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2009). Triple cups and bird-shaped pottery.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2008). Gravfeltet på Bjørnstad. Resultater fra utgravningene i 2000 og 2006.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2006, 26. september). Bjørnstad.  Sarpsborg arbeiderblad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2006, 06. september). Båtgrav fra vikingtid nær E6 på Bjørnstad.  Sarpsborg arbeiderblad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2006, 06. september). Fant båtgrav fra vikingtid. [Radio].  NRK.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2006, 06. september). Fant båtgrav fra vikingtid. [Radio].  Sarpsborg Radio.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2006, 06. september). Fant båtgrav fra vikingtid. [TV].  TV Østfold (TVN).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endret 8. mars 2019 08:31