Christian Løchsen Rødsrud

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Christian Løchsen Rødsrud
English version of this page
Telefon +47 22859408
Mobiltelefon +47 97641562
Rom 306
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gt. 29 3. etg.
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeider med saksbehandling, samlingsforvaltning og utlån. Har tidligere arbeidet mye med utgravninger, særlig av graver og bosetningsspor fra jernalder. Phd. om bruken av keramikk i eldre jernalder jf. publikasjonsliste.

 

Forskningsinteresser: jernalderkeramikk, sosiale nettverk, markeds- og produksjonsplasser, bydannelse, forhistorisk jordbruksbosetning samt studier av graver og materiell kultur.

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Førromersk jernalder, Romertid, Folkevandringstid, Vikingtid, Keramikk, Graver, Bosetningsspor, Markedsplasser

Publikasjonar

 • Fredriksen, Per Ditlef; Rødsrud, Christian Løchsen & Caruso, Francesco (2020). What Happened at Augland? A Social Chronology for the Demise of a Roman Iron Age Ceramic Workshop in South Norway. Oxford Journal of Archaeology.  ISSN 0262-5253.  39(4), s 442- 464 . doi: 10.1111/ojoa.12204 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2020). Kokegroper som massemateriale. Regional variasjon i en kulturhistorisk brytningstid, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  9.  s 187 - 199 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Linderholm, Johan & Mikkelsen, Peter hambro (2020). Et jernaldergravfelt på Skillingstad i Løten, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  3.  s 77 - 100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). De lengste linjene, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  1.  s 15 - 17 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Ingen vei utenom, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  21.  s 345 - 347 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Burial Mounds, Ard Marks, and Memory: A Case Study from the Early Iron Age at Bamble, Telemark, Norway. Published online 17. jaunary 2020.. European Journal of Archaeology.  ISSN 1461-9571. . doi: 10.1017/eaa.2019.74 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Mann over bord – om mangelen på skjelettdeler, funnfattigdom og symbolbruk i røys- og haugkonstruksjoner, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  Kapittel 4.  s 101 - 117 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Jouttijärvi, Arne (2020). Smie på Fangberget i Ringsaker, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  Kapittel 14.  s 255 - 273 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Martinsen, Julian Robert Post & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Røysundersøkelser i Løten, Hedmark., I: Lisbeth Prøsch-Danielsen; Einar Solheim Pedersen; Kristin Armstrong-Oma & Håkan Petersson (red.),  Røyser : å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet.  Arkeologisk Museum i Stavanger.  ISBN 9788277601878.  Artikkel.  s 99 - 114 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Melgaard, Hilde M Sømme; Skogheim, Vegard; Winther, Torgeir & Mikkelsen, Peter Hambro (2020). Kokegropslokaliteter og ovner i Løten, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  7.  s 157 - 174 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). Et fortidens grenseland – landskap, ferdsel og kulturminner i Løten og Elverum gjennom 10 000 år, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  2.  s 19 - 75 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Røstad, Ingunn Marit (2020). Hedmarkens merovingertid i et fugleperspektiv, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  Kapittel 8.  s 175 - 186 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stamnes, Arne Anderson & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). 11. GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV JERNVINNEANLEGG I DYRKET MARK – OBSERVASJONER, ANALYSER OG ERFARINGER FRA ÅNESTAD, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  11.  s 221 - 230 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication, In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Sites of trade.  s 212-231 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Drikkeutstyr med romersk opphav. Identitet og sosial interaksjon i eldre jernalder. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  19, s 79- 98 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Stillinga. En lokalitet med to gravhauger, ardspor og et hulveisystem, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  34.  s 557 - 588
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  35.  s 589 - 594
 • Macphail, Richard; Bill, Jan; Crowther, John; Haitha, Constantin; Linderholm, Johan; Popovici, Dragomir & Rødsrud, Christian Løchsen (2016). European ancient settlements - A guide to their composition and morphology based on soil micromorphology and associated geoarchaeological techniques; introducing the contrasting sites of Chalcolithic Bordusani-Popina, Borcea River, Romania and Viking Age Heimdaljordet, Vestfold, Norway. Quaternary International.  ISSN 1040-6182. . doi: 10.1016/j.quaint.2016.08.049 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). To Your Health or to Your ancestors? A study of pottery in graves from Eastern Norway in the Early Iron Age, In Paul Eklöv Petterson (ed.),  Prehistoric Pottery Across the Baltic. Regions Influences and Methods.  Archaeopress.  ISBN 9781407314631.  2.  s 13 - 20
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Why did pottery production cease in Norway during the transition to the Late Iron Age?, In Frode Iversen & Håkan Petersson (ed.),  The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-099-6.  Agrarian life.  s 77 - 92
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). En ny markeds- og produksjonsplass ved Gokstad i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  120, s 5- 12
 • Macphail, Richard; Linderholm, Johan; Bill, Jan; Cannell, Rebecca & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Integrated microstratigraphic investigations of coastal archaeological soils and sediments in Norway: The Gokstad ship burial mound and its environs including the Viking harbour settlement of Heimdaljordet, Vestfold. Quaternary International.  ISSN 1040-6182.  315, s 131- 146 . doi: 10.1016/j.quaint.2013.05.051
 • Pedersen, Unn & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Nye vektlodd fra Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  119, s 53- 59
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Triple Cups and Bird-Shaped Pottery: Ritualized Feasting Goods from Norwegian Graves Dating from the First to the Fifth Centuries AD, In Dave Collard; Jim Morris & Elisa Perego (ed.),  Food and Drink in Archaeology 3. University of Nottingham Postgraduate Conference 2009.  Prospect books.  ISBN 978-1-903018-78-1.  Artikkel.  s 99 - 110
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). What can a little bird tell if all good things come in threes? Triple cups and bird-shaped pottery as representations of ritualized feasting goods, In Ragnhild Berge; Marek E. Jasinski & Kalle Sognnes (ed.),  N-TAG TEN: Proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stiklestad, Norway 2009.  Archaeopress.  ISBN 978 1 4073 0994 1.  Artikkel.  s 41 - 52

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (red.) (2020). Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  354 s. Vis sammendrag
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication. In: A.Z.T. Glørstad and K. Loftsgarden (Eds.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge.  ISBN 9781472470775.  19 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rødsrud, Christian Løchsen (2021). Gjellestad. A Viking Period ship grave and its surroundings.
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Forord, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  Forord.  s 5 - 5
 • Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Forvaltningsprosjektet rv. 3/25, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  22.  s 351 - 354
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Barkman-Astles, Marc (2020, 15. april). Archaeo-Chat: Gjellestad Viking Ship Burial!. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=gkhwZ1yCF1c&t=1218s.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Gundersen, Sigrid Mannsåker (2020, 17. januar). Pressekonferanse på Klima- og miljødepartementet: Skipsgraven fra Gjellestad. Ny viten om datering og bevaringstilstand. [Internett].  https://www.nrk.no/osloogviken.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Haug, Otto & Bendiksen, Kristian (2020, 12. mai). For første gang på hundre år skal et vikingskip opp av jorda!. [Radio].  https://radio.nrk.no/podkast/studio_2/l_7ce19136-b164-451e-a.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Havgar, Margrethe Kirby Hopstock & Klevan, Ole Andreas Laache (2020, 21. september). Alltid viking. [Internett].  https://www.nrk.no/alltidviking/. Vis sammendrag
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Synnevåg, Anne (2020, 21. september). Hvordan var livet i Skandinavia før vikingtiden?. [Internett].  https://forskning.no/arkeologi-forskning-no-podcast-historie.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Augland - en tragedie i tre akter? Og litt om keramikken fra Dilling.
 • Gustavsen, Lars; Gundersen, Sigrid M. & Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Exploring the Gjellestad Ship Burial and its Environs.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Spor i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2019, 29. april). Vikingskipenes hemmeligheter. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25008419/29-04-2019#t=58.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Haugsbø, Håkon (2019, 15. september). For første gong på 115 år grev norske arkeologar ut eit nytt vikingskip. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/desse-dagar/KMTE86002619/15-09-20.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Marstrander, Christian (2019, 07. august). Da Romerriket kom til Hadeland. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25015619/07-08-2019#t=1m.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Wammer, Mari P. (2019, 22. august). Nå graver vi etter det nye vikingskipet. [Internett].  https://www.khm.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/na-gra.
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspennen og relieffspennene fra folkevandringstiden.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Sporene i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?.
 • Spangen, Marte & Rødsrud, Christian Løchsen (2018, 12. april). Arkeologi på rappen 1-2: Christian Rødsrud om romersk påvirkning på drikkekar i Norge. [Internett].  Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes. Vis sammendrag
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017, 24. august). Gullhornene. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25016917/24-08-2017.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017, 23. oktober). Jernalderprakt. Rike kvinner bar sirlig utskårne draktspenner i gull og sølv for 1500 år siden.. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25021117/23-10-2017.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Drikkeritualer og bruk av mjød/øl i forhistorien.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Sosialt drikkepress i jernalderen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Utgravninger langs Rv3 og Rv25.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bill, Jan (2016). Heimdalsjordet - Trade, Production & Communication.
 • Stamnes, Arne Anderson; Rødsrud, Christian Løchsen & Eriksen, Kristin (2016). Magnetic geophysical prospection in prehistoric iron production contexts. The case of Ånestad, Hedmark, Norway.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 18. september). 100 gravhauger registrert i Løten. [Internett].  https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Arkeologi langs riksvei 3 og 25. Med merovingertideni fokus.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 03. juni). Arkeologiske utgravninger i Løten. [TV].  https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990603.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Hvorfor opphørte keramikkproduksjonen i Norge ved overgangen til yngre jernalder?.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Keramikkproduksjonens opphør.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Keramikkproduksjonens opphør vurdert i lys av endringsprosesser i overgangen mellom eldre og yngre jernalder.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 16. juni). Rik tid ved Myklegard.  http://www.ostlendingen.no/loten/rik-tid-ved-myklegard/s/5-6.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 20. august). Unikt funn fra jernalderen. [TV].  https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990820.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015, 02. juni). Utgravninger langs Riksvei 3/25. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppla.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015, 18. september). Elverum er et mekka for arkeologi.  http://www.ostlendingen.no/arkeologi/elverum/elverum-er-et-m.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015, 14. november). Funnene har vært over alle forventninger. [Internett].  http://www.nrk.no/ho/arkeologer_-_-funnene-har-vaert-over-al.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015, 13. november). Jaktet elg med fangstgroper i slusesystem. [Internett].  http://www.nrk.no/ho/jaktet-elg-med-fangstgroper-i-slusesyst.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Utgravningsresultater fra arkeologiskeutgravninger langs Riksvei3/25.
 • Solheim, Steinar & Rødsrud, Christian Løchsen (red.) (2015). Årsrapport 2014. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser i Bamble kommune, Telemark fylke..
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014, 22. august). Arkeologer fant gammel grav. [TV].  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE9908.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Endring i gård og keramikkbruk.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014, 23. august). Et forsøk på å fylle et «tomrom» i Bambles historie. [Internett].  http://norark.no/sted/e18-rugtvedt-dordal.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014, 22. august). Fant jernaldergrav i Bamble. [Internett].  http://www.nrk.no/telemark/fant-jernaldergrav-i-bamble-1.118.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bakkebø, Stine Hansen (2014, 21. august). Arkeologer har funnet vikingtidens hovedvei. [Radio].  http://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50016714/21-08-20.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bakkebø, Stine Hansen (2014, 21. august). Er dette vikingenes E18?. [Internett].  http://www.nrk.no/telemark/er-dette-forhistoriens-e18_-1.118.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen; Eriksen, Marianne Hem; Wangen, Vivian; Guillou, Jan; Berge, Jan; Eikeland, Rune; Smith, Christian Dokk; Fernstål, Lotta; Aarseth, Bjarte Einar & Hjeltnes, Arne (2013, 28. april). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV].  NRK1.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013, 13. juni). – En viktig person styrte dette området.Nye arkeologiske funn på et jorde ved Gokstadhaugen styrker teorien om et slags «vikingsupermarked» i Sandefjord. [Internett].  http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/nye-funn-ved-gokstadha.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Centre or satellite? Investigations of a recently discovered market place and production site at Gokstad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Heimdaljordet – handelsvarer, produksjon og kommunikasjon.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). In life and death: The social chronology of pottery in the late Iron Age.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Pedersen, Unn (2013). Siste nytt fra Gokstad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Tveitan, Fleming (2013, 07. juni). Har funnet sjøkanten på Heimdal-feltet.  Sandefjord Blad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Grydeland, Ivar (2013, 17. juni). Gravskikker i eldre jernalder. Det gode liv måtte kunne fortsette i det hinsidige. [Radio].  http://podkast.nrk.no/program/ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprog.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Grydeland, Ivar (2013, 19. august). Utgravingen på Gokstad. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013, 15. januar). Gjestebud i grava (http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2013/rodsrud.html). [Internett].  www.uio.no/, http://www.hf.uio.no og www.khm.uio.no/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013, 16. januar). Gravkeramikk sier mer om liv enn død. [Internett].  http://www.forskning.no/artikler/2013/januar/345147.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013, 25. januar). Pottery grave goods tells us about life (http://sciencenordic.com/pottery-grave-goods-tell-us-about-life) (http://www.hf.uio.no/iakh/english/research/news-and-events/news/rodsrud.html). [Internett].  http://sciencenordic.com/ http://www.hf.uio.no/iakh/english/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Reppe, Hans Petter (2013, 14. juni). Nye funn ved Gokstadhaugen. [TV].  NRK Østafjells og Morgennytt.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012, 01. desember). Arven - Gokstad. [Internett].  http://www.kulturarvvestfold.no/Artikkel/Multimedia/Videogal.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). I Liv og Død: Keramikkens sosiale kronologi i eldre jernalder.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Utgravningene på Gokstad 2012.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2012). Utgravningsresultater fra Gokstadprosjektet 2012.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Andersen, Bo Lilledal (2012, 15. mai). Fant arabiske sølvmynter i Sandefjord. [Internett].  NRK web http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=18139139.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Andersen, Bo Lilledal (2012, 15. mai). Kjempefunn av sølvmynter. [TV].  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte9905.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012, 07. august). Fant 1200 år gammel båtgrav. [Internett].  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.827.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012, 06. august). Fant 1200 år gammel båtgrav. [Radio].  NRK nyheter Østlandsendingen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012, 07. august). Fant båtgrav fra 800-tallet. [TV].  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte9908.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Pedersen, Jan Christer (2012, 09. august). Ny vikingbåt fra 800-tallet funnet.  Sandefjord blad http://www.sb.no/kultur/ny-vikingbat-fra-800.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Tørrestad, Yngve (2012, 27. juni). Arkeologiske funn daglig. [Internett].  NRK web.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Tørrestad, Yngve (2012, 26. juni). Utgravninger ved Gokstad. [Radio].  NRK nyheter, Østlandsendingen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Ølstørn, Irene (2012, 14. mai). Vi kan med sikkerhet slå fast at dette er en ny kaupang.  Tønsberg Blad.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 21. mars 2020 09:53