Hanne Lovise Aannestad

Senioringeniør - Arkeologisk seksjon
Bilete av Hanne Lovise Aannestad
English version of this page
Telefon +47 22859980
Mobiltelefon +4740551565
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Vikingtid
 • Jernalder
 • Identitet
 • Materiell kultur
 • Museologi

 

Utdanningsbakgrunn

 • 2015: Ph.d., Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie og Kulturhistorisk museum. Ph.d. prosjektet omhandlet hvordan importerte gjenstander ble tatt i bruk på Østlandet i vikingtid og baserte seg på et arkeologiske studium av gjenstander, funnkontekster og skriftlige kilder.
 • 1999: Cand. Philol. i arkeologi, Universitetet i Tromsø. Hovedfagsprosjektet omhandlet hvordan bygdeborger som kulturelt landskapelement har blitt innskrevet i ulike landskapsforståelser i historisk tid.  

 

Arbeidsbakgrunn

 • 2007-d.d: Magasinforvalter. Arkeologiske samlinger, Kulturhistoriske museum
 • 2010-2014: Doktorgradsstipendiat. IAKH/Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • 2003-2007: Saksbehandler. Kulturhistorisk museum
 • 1999-2003: Arkeologisk feltarbeid. Vestfold fylkeskommune, Kulturhistorisk museum
 • 1997-1999: Hovedfag i nordisk arkeologi. Universitetet i Tromsø

 

 

 

Emneord: Arkeologi, vikingtid, jernalder, museologi, Arkeologiske gjenstander og samlinger, samlingsforvaltning
Publisert 11. sep. 2012 13:20 - Sist endra 4. feb. 2021 04:16