Jes Martens

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Jes Martens
English version of this page
Telefon +47 22851852
Mobiltelefon +47 90919141
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Gjennom årene har jeg skrevet om arkeologiske emner fra steinalder til middelalder, samt om fagteoretiske og faghistoriske temaer og fagpolitikk. Min faglige hovedinteresser ligger imidlertid i eldre jernalder og bebyggelsesarkeologi innen for hvilke to temaer hovedparten av min vitenskapelige produksjon ligger.

Utdannelse

1998 PhD-graden ved Institut for Arkæologi og etnografi, Københavns Universitet med avhandlingen: : Lokal udvikling kontra fremmed indflydelse - den yngre førromerske jernalders særlige baggrund og udvikling i Nordjylland. 

1991-1992: Propedeutisk kurs i russisk språk, ved Institut for slaviske sprog, Aarhus Universitet.

1990: Magisterkonferens i Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet med avhandling om Borremosefunnets keramikk

Forskningsopphold/-stipendier

Gjennom årene har jeg besøkt en rekke museer og samlinger i Norden og det nordlige sentraleuropa med det formål å studere det arkeologiske kildemateriale

1999- ? : Diverse reisestipendier til studiebesøk & kongresdeltakelser i forbindelse med arbeidet ved KHM

1996-1999: Diverse reisestipendier til studiebesøk samt kongresdeltakelser i forbindelse med arbeidet ved RAÄ

1993-1994: Diverse reisestipendier til studiebesøk på museer i Rusland, Hviterusland, Ukraine og Romania

1993: DAAD-stipendie til studiereise til museer i Nordtyskland og Holland

1992: NORFA stipendie til studiereise til skandinaviske museer

1982-1983: utvekslingstipendiat ved Institut for Arkeologi ved Universitetet i Warszwawa samt rundreise til de viktigste arkeologiske museer og samlinger i Polen

1980 -1990: Diverse reisestipendier til studiebesøk på museer og samlinger i Norden

Ansettelser

1999 -: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Forsker - senere Førsteamanuensis

1996 høst -1999: Riksantikvarieämbetet, UV-Syd, Lund, Arkeolog

1996 vår: Københavns Universitet, undervisningsassistent og stipendiat

1995 høst: Vesthimmerlands museum, Års, konstitueret museumsinspektør

1995 vår: Nationalmuseet, København, vikariende museumsinspektør

1992-1995: Universitetet i København, kandidatstipendiat

1990-1992: Nationalmuseet, København, forskningsstipendiat

I tillegg har jeg foretatt eller deltatt på arkeologiske feltarbeider i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Moldova og på Færøerne spendede fra eldre steinalder til nyere tid

Undervisning og eksaminasjon

  • Har undervist på grunnfag og overbygningsnivå på Institut for arkæologi og etnografi ved Københavns Universitet og ved Institut for arkeologi, kunsthistorie og historie ved Universitetet i Oslo.
  • Har eksaminert ved grunn- og hovedfag på Universiteterne i København, Oslo og Tromsø.
  • Har gjesteforelest ved flere universiteter i Norden, Holland, Tyskland og Polen.
  • Har opponert på Phd-avhandlinger ved Universitetet i Aarhus og Københavns Universitet

Kongresser, symposier og seminarer

I tillegg til å være en flittig deltaker på internasjonale symposier og kongresser har jeg gjennom årene arransjert flere møter med internasjonal deltakelse om aktuelle eller presserende forskningstemaer:

2014 Pløyejord som kontekst - nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling, internasjonale bidrag (i samarbeid med Mads Ravn)

2011 Naturvitenskap i felt, internasjonale bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med L. E. Gjerpe)

2004 Den tapte middelalder, Middelalderens landlige bebyggelse, nordiske bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med K. Stene)

2002 Den digitale utfordring - digital feltdokumentasjon, nordiske bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med E. Uleberg)

2001 De gåtefulle kokegroper, nordiske bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med L. Gustafson)

2000 Utsmykning og innretning av hus i romersk jernalder, internasjonale bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med L. Gustafson)

1994: Migration and Ethnicity - ever Returning Problems of Archaeology, internasjonale bidrag, Københavns Universitet (i samarbeid med B. Grønnow).

1994: Sakralt og profant i den arkæologiske tolkning, nordiske bidrag, Københavns Universitet (i samarbeid med P. O. Rindel).

1992: Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in Northern Europe, internasjonale bidrag, Københavns Universitet

Priser

1994: Charles Christensens legat - tildelt av Det kongelige nordiske Oldskriftsselskap "som udtryk for den arkæologiske verdens respekt for hans arbejde med undersøgelserne Borremosefæstningen"

Verv

2020-2021 Leder av Utstillingsrådet ved Kulturhistorisk museum.

2018-2020 Medlem av Utstillingsrådet ved Kulturhistorisk museum.

2013-       Medlem av Utlånsutvalget ved Kulturhistorisk museum

2009-2012 Medlem av Styringsgruppen for det forvaltningsinitierte utgravningsprosjektet Ny E18 Gulli-Langåker

2003-2005 Leder av styringsgruppen for det forvaltningsinitierte utgravningsprosjektet Ny E18 Kopstad-Gulli

2001-2005 Medlem og periodisk formann for forskningsutvalget på Kulturhistorisk museum

2001-2004 Verneombud og medlem av det lokale arbeidsmiljøutvalg ved Kulturhistorisk museum

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Eldre jernalder, Bebyggelsesarkeologi, Keramikk fra eldre jernalder, Bevæpning i førromersk jernalder
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 9. feb. 2021 17:17

Forskargruppe

  • Agrarbebyggelse i Norge
  • Regional and transregional interaction between the Baltic and the Mediterranean spheres in the first Millennium BC
  • Vorrömische Eisenzeit in nördlichen Mitteleuropa