Jes Martens

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Jes Martens
English version of this page
Telefon +47 22851852
Mobiltelefon +47 90919141
Rom 303
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavsgate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Gjennom årene har jeg skrevet om arkeologiske emner fra steinalder til middelalder, samt om fagteoretiske og faghistoriske temaer og fagpolitikk. Min faglige hovedinteresser ligger imidlertid i eldre jernalder og bebyggelsesarkeologi innen for hvilke to temaer hovedparten av min vitenskapelige produksjon ligger.

Utdannelse

1998 ph.d.-graden ved Institut for Arkæologi og etnografi, Københavns Universitet med avhandlingen: Lokal udvikling kontra fremmed indflydelse - den yngre førromerske jernalders særlige baggrund og udvikling i Nordjylland. 

1991–1992: Propedeutisk kurs i russisk språk, ved Institut for slaviske sprog, Aarhus Universitet.

1990: Magisterkonferens i Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet med avhandling om Borremosefunnets keramikk

Forskningsopphold/-stipendier

Gjennom årene har jeg besøkt en rekke museer og samlinger i Norden og det nordlige sentral-Europa med det formål å studere det arkeologiske kildemateriale.

1999–20??: Diverse reisestipendier til studiebesøk & kongresdeltakelser i forbindelse med arbeidet ved Kulturhistorisk museum (KHM).

1996–1999: Diverse reisestipendier til studiebesøk samt kongresdeltakelser i forbindelse med arbeidet ved RAÄ.

1993–1994: Diverse reisestipendier til studiebesøk på museer i Rusland, Hviterusland, Ukraine og Romania.

1993: DAAD-stipend til studiereise til museer i Nordtyskland og Holland.

1992: NORFA stipendie til studiereise til skandinaviske museer.

1982–1983: utvekslingstipendiat ved Institut for Arkeologi ved Universitetet i Warszwawa samt rundreise til de viktigste arkeologiske museer og samlinger i Polen.

1980–1990: Diverse reisestipendier til studiebesøk på museer og samlinger i Norden.

Ansettelser

1999–20??: Ansatt som forsker, deretter som førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

1996 (høst)–1999: Riksantikvarieämbetet, UV-Syd, Lund, Arkeolog.

1996 (vår): Københavns Universitet, undervisningsassistent og stipendiat.

1995 (høst): Vesthimmerlands museum, Års, konstitueret museumsinspektør.

1995 (vår): Nationalmuseet, København, vikariende museumsinspektør.

1992–1995: Universitetet i København, kandidatstipendiat.

1990–1992: Nationalmuseet, København, forskningsstipendiat.

I tillegg har jeg foretatt eller deltatt på arkeologiske feltarbeider i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Moldova og på Færøerne spendede fra eldre steinalder til nyere tid.

Undervisning og eksaminasjon

 • Har undervist på grunnfag og overbygningsnivå på Institut for arkæologi og etnografi ved Københavns Universitet og ved Institut for arkeologi, kunsthistorie og historie ved Universitetet i Oslo.
 • Har eksaminert ved grunn- og hovedfag på Universiteterne i København, Oslo og Tromsø.
 • Har gjesteforelest ved flere universiteter i Norden, Holland, Tyskland og Polen.
 • Har opponert på Phd-avhandlinger ved Universitetet i Aarhus og Københavns Universitet.

Kongresser, symposier og seminarer

I tillegg til å være en flittig deltaker på internasjonale symposier og kongresser har jeg gjennom årene arrangert flere møter med internasjonal deltakelse om aktuelle eller presserende forskningstemaer:

 • 2014: Pløyejord som kontekst – nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling, internasjonale bidrag (i samarbeid med Mads Ravn).
 • 2011: Naturvitenskap i felt, internasjonale bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med L. E. Gjerpe).
 • 2004: Den tapte middelalder, Middelalderens landlige bebyggelse, nordiske bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med K. Stene).
 • 2002: Den digitale utfordring - digital feltdokumentasjon, nordiske bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med E. Uleberg).
 • 2001: De gåtefulle kokegroper, nordiske bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med L. Gustafson).
 • 2000 Utsmykning og innretning av hus i romersk jernalder, internasjonale bidrag, Universitetet i Oslo (i samarbeid med L. Gustafson).
 • 1994: Migration and Ethnicity - ever Returning Problems of Archaeology, internasjonale bidrag, Københavns Universitet (i samarbeid med B. Grønnow).
 • 1994: Sakralt og profant i den arkæologiske tolkning, nordiske bidrag, Københavns Universitet (i samarbeid med P. O. Rindel).
 • 1992: Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in Northern Europe, internasjonale bidrag, Københavns Universitet.

Priser

1994: Charles Christensens legat – tildelt av Det kongelige nordiske Oldskriftsselskap "som udtryk for den arkæologiske verdens respekt for hans arbejde med undersøgelserne Borremosefæstningen".

Verv

 • 2021-20??: Fungerende Utstillingskoordinator for Kulturhistorisk museum
 • 2019-202?: Verneombud for Arkeologisk seksjon på St.Olavsgate 29
 • 2020–2021: Leder av Utstillingsrådet ved Kulturhistorisk museum
 • 2019–2020: Medlem av Utstillingsrådet ved Kulturhistorisk museum
 • 2013–20??: Medlem og periodisk leder av Utlånsutvalget ved Kulturhistorisk museum
 • 2009–2012: Medlem av Styringsgruppen for det forvaltningsinitierte utgravningsprosjektet Ny E18 Gulli-Langåker
 • 2003–2005: Leder av styringsgruppen for det forvaltningsinitierte utgravningsprosjektet Ny E18 Kopstad-Gulli
 • 2001–2005: Medlem og periodisk formann for forskningsutvalget på Kulturhistorisk museum
 • 2001–2004: Verneombud og medlem av det lokale arbeidsmiljøutvalg ved Kulturhistorisk museum
Emneord: Arkeologi, Jernalder, Eldre jernalder, Bebyggelsesarkeologi, Keramikk fra eldre jernalder, Bevæpning i førromersk jernalder

Publikasjonar

 • Martens, Jes & Christensen, Charlie (2022). Borremose. Landsbyen, mosen og landskabet - naturvidenskabelige undersøgelser. Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie. ISSN 0084-585X. 2018, s. 17–93.
 • Martens, Jes (2021). Casted bronze brooches of Kostrzewski's type K with wide bows. A Scandinavian variant of the late derivates of Kostrzewskis's K-brooch. I Michalowski, Andrzej (Red.), Typologia Dziejów - Dzieje w typologii. Postrzeganie swiata mlodzego okresu przedrzymskiego w 100 lat po Die ostgermanische Kultur der Spätlatenezeit.. Wydzial Archeologii UAM. ISSN 978-83-946591-7-2. s. 95–116.
 • Martens, Jes (2021). Vejene i Borremose - Danmarks ældste vejsystem. Vejhistorie. ISSN 1600-776X. s. 3–14.
 • Martens, Jes (2020). Livestock and Landscape in Pre-Roman Iron Age Scandinavia. I Luckiewicz, Piotr (Red.), Landschaft und Siedlungen. Archäologische Studien zur vorrömischen Eisenzeit und älteren Kaiserzeit im Mittel- und Südost Europa. Wydawnictwo UMCS. ISSN 978-83-227-9356-5. s. 46–67.
 • Martens, Jes (2019). From ultima thule to the hellespont - some remarks on the bone points of the Iron age. PLURAL - Journal of the History and Geography Department, "Ion Creanga", Pedagogical State University. ISSN 2345-1262. 7(2), s. 43–52. doi: 10.37710/PLURAL.V7I2_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martens, Jes (2018). When it comes to the point... On the wooden double pointed spikes from Borremose. I Niezabitowska-Wisniewska, Barbara; Luczkiewicz, Piotr; Sadowski, Sylwester; Stasiak-Cyran, Marta & Erdrich, Michael (Red.), Studia Barbarica profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznice urodzin. UMCS. ISSN 978-83-7825-043-2. s. 482–491.
 • Martens, Jes (2017). Settlement Archaeology in Southern Scandinavia. Preconditions and Prospecting Methods. PLURAL. ISSN 2345-184X. V(2), s. 183–198. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martens, Jes (2017). Continuity or Rupture? Some remarks on the transition from the Early to the Late Pre-Roman Iron Age in Northern Central Europe. I Michalowski, Andrzej; Teska, Milena; Niedzielski, Przemyslaw & Zólkiewski, Marek (Red.), Settlement Pottery of the Pre-Roman Iron Agein Central European Barbaricum - new research perspectives.. Biblioteka Telgte. ISSN 978-83-61845-25-6. s. 31–39. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martens, Jes (2017). Settlement Pottery of the Kraghede Group. Ceramika osadowa grupy Kraghede. Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur. Ceramika osadowa kultury przeworskiej z mlodszego okresu przedrzymskiego.. Edition Topoi. ISSN 978-3-9818369-1-2. s. 153–198.
 • Martens, Jes (2016). Pløyejord som kontekst. Metallsøking, forskning og forvaltning. I Martens, Jes & Ravn, Mads (Red.), The Plow Zone as Context. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-073-6. s. 13–22.
 • Martens, Jes (2014). Jastorf and Jutland. I Brandt, Jochen & Rauchfuss, Björn (Red.), Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im Nördlichen Mitteleuropa. Veröffentlichung des Helmsmuseums, Archäologisches Museum Hamburg. ISSN 978-3-931429-23-2. s. 245–266.
 • Martens, Jes (2011). Weapons, armaments and society. The Pre-Roman Iron Age on Zealand and in Scania. Nordiske Fortidsminder Serie C. ISSN 1600-0331. 8, s. 147–174.
 • Martens, Jes (2011). Diadems? In search for the date, use and origin of the rivetted neck-rings from Scandinavia. Cultural-Historical Reports. ISSN 1892-0705. 10, s. 187–197.
 • Martens, Jes (2011). Pre-Roman Iron Age Settlements in Southern Scandinavia. I Meyer, Michael (Red.), Haus - Gehöft - Weiler - Dorf. Siedlungen der Vorrömischen Eisenzeit im Nördlichen Mitteleuropa. Verlag Marie Leidorf. ISSN 978-3-89646-518-4. s. 229–250.
 • Martens, Jes (2010). A magnate's farm at Borremose? Siedlungs- und Küstenforshung im südlichen Nordseegebiet. ISSN 1867-2744. 33, s. 181–195.
 • Martens, Jes (2009). Middelalderens jordbruksbebyggelse i de sentrale strøk. Den tapte middelalder? I Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup & Stene, Kathrine (Red.), Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8084-046-2. s. 7–22.
 • Martens, Jes (2009). Before the Romans. I Burmeister, Stefan & Derks, Heidrun (Red.), 2000 Jahre Varusschlacht. Konflikt. Konrad Theiss Verlag. ISSN 978-3-8062-2279-1. s. 334–341.
 • Martens, Jes (2009). Rom vestre, 113/6, undersøkelser 2004. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 53–57.
 • Martens, Jes (2008). A princely burial at Bøli vestre, Østfold. The (re-)introduction of weapon burial rites in Iron Age Norway. I Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (Red.), Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-334-9. s. 309–322.
 • Martens, Jes (2008). På sporet af ældre jernalders agre i Skåne. I Carlie, Anne (Red.), Öresund - barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-042-4. s. 189–207.
 • Martens, Jes (2007). Fire Cult? - The Spatial Organization of a Cooking Pit Site in Scania. I Gheorghiu, Dragos (Red.), Fire as an Instrument: The Archaeology of Pyrotechnologies. Archaeopress. ISSN 9781407300313. s. 79–84.
 • Martens, Jes (2007). Fortified places in lowland Northern Europe and Scandinavia during the Pre-Roman Iron Age. I Möllers, Sebastian; Schlüter, Wolfgang & Sievers, Susanne (Red.), Keltische Einflüsse im Mitteleuropa Während der mittleren und jüngeren vorrömischen Eisenzeit. Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. ISSN 978-3-7749-3501-3. s. 87–105.
 • Martens, Jes (2007). Kjølberg søndre - en gård med kontinuitet tilbake til eldre jernalder? Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 89–109.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Martens, Jes & Ravn, Mads (2016). The Plow Zone as Context. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-073-6. 146 s.
 • Martens, Jes & Ravn, Mads (2016). Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-073-6. 150 s.
 • Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup & Stene, Kathrine (2009). Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8084-046-2. 71(1). 206 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Martens, Jes (2021). The 2nd Century BC in Jutland, South Scandinavia and North Germany.
 • Martens, Jes (2020). En introduksjon til DIME (Digitale Metalsøgerfund) - en brukerstyrt portal for amatørarkeologer.
 • Martens, Jes (2020). A glimps into the world of the Vikings.
 • Martens, Jes & Rindel, Per Ole (2019). Settlement and Landscape in Jutland during the Early Iron Age.
 • Martens, Jes (2019). 14-C datering af forhistoriske huse.
 • Martens, Jes (2019). Some remarks on late derivates of brooches of Kostrzewski's type K in Scandinavia.
 • Martens, Jes (2019). Regionality? Local Groups? Culture Groups?
 • Martens, Jes (2018). Metallsøking og georadar. En sentralplass fra folkevandringstid-middelalder på Sem i Øvre Eiker, Buskerud.
 • Martens, Jes (2018). The 3rd Century BC - a European turning point?
 • Martens, Jes (2018). The 3rd and 3th Century BC - a Pan-European turning point?
 • Martens, Jes (2017). Trade and exchange in the Pre-Roman Iron Age in Northern Central Europe.
 • Martens, Jes (2017). Parallel Lives? On the apparent similarities in the Pre-Roman Iron Age pottery from Central Poland and Jutland.
 • Martens, Jes (2017). Landscape archaeology in Scandinavia.
 • Martens, Jes (2016). Vikingerne tog katte med på deres rejser. [Internett]. videnskab.dk.
 • Martens, Jes (2016). Førromersk jernalder i det nordlige Sentral-Europa. Den moldaviske forbindelse.
 • Martens, Jes (2016). Settlement Archaeology in Southern Scandinavia. Preconditions and Prospections Methods.
 • Martens, Jes; Melheim, Anne Lene; Aannestad, Hanne Lovise & Martinsen, Julian Robert Post (2016). Metallsøking på Sem, Øvre Eiker. Norark.no.
 • Martens, Jes (2016). Archaeological formation processes - preconditions for super regional comparative analysis.
 • Martens, Jes & Tafjord, Bernt-Egil (2016). Her var det gull, slott og vikinger. [Avis]. Drammens Tidende.
 • Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup & Tafjord, Bernt-Egil (2016). Fant 1000 år gammel skatt i gjørma. [Avis]. Bygdeposten.
 • Martens, Jes (2016). Pløyejord som kontekst. Forord. I Martens, Jes & Ravn, Mads (Red.), Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-073-6. s. 5–7.
 • Martens, Jes (2015). Vandalerne og Vendsyssel.
 • Martens, Jes & Maixner, Birgit (2014). Fant skjulte skatter fra fortiden. [Avis]. Moss Avis.
 • Martens, Jes (2014). Settlement Archaeology in Scandinavia.
 • Martens, Jes (2014). The social organization of the Pre-Roman Iron Age comunities in Northern Europe.
 • Martens, Jes (2014). Klart for visning av nasjonalskatten. [Avis]. Trønder-Avisa.
 • Martens, Jes (2014). "In Situ bevaring" i pløyelag?
 • Martens, Jes (2014). Den mystiske førromerske jernalder.
 • Martens, Jes (2013). Die Siedlungskeramik der Kraghede-Gruppe.
 • Martens, Jes (2013). Metallsøking, løsfunn og forskningspotensiale.
 • Martens, Jes (2011). Hierarchies in rural settlements. What have we learned? Summary of the conference.
 • Martens, Jes (2011). Jastorf und Jutland - über die Nordgrenze der Jastorf-Kultur.
 • Martens, Jes (2011). Ingo Lütjens, Archsum LA 65 (Melenknop), Schichtpaket A. Germania. ISSN 0016-8874. 89, s. 361–364.
 • Martens, Jes (2010). Bebyggelse og landskap. Norsk bebyggelsesarkeologi. Status og problemer.
 • Martens, Jes & Iversen, Frode (2010). Bebyggelsesarkeologien på Østlandet.
 • Martens, Jes (2010). Diadems? Some Norwegian Neck Rings and Their Possible South Eastern Relatives.
 • Martens, Jes (2010). Mads Runge: Nørre Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 66. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 0454-6245. s. 346–350.
 • Martens, Jes (2009). Bebyggelsesarkeologien i Øst-Norge. Status og problemer.
 • Martens, Jes (2009). Tapt historie på landsbygda. [Avis]. Aftenposten.
 • Martens, Jes (2009). Bevæbning og befæstning i Sjællands og Skånes førromerske jernalder.
 • Martens, Jes (2009). Iron Age Settlement in Scandinavia.
 • Martens, Jes (2009). Odberg nordre, 2115/3, undersøkelser 2004. Varia. ISSN 1504-3266. 77.
 • Martens, Jes (2009). Ny E18 gjennom Vestfold, Bommestad-Langåker, Forprosjekt. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 22–23.
 • Martens, Jes (2009). Gran nordre, 79/2, undersøkelser 2003. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 21–22.
 • Martens, Jes (2009). Rom vestre, 113/3, undersøkelser 2003. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 21–21.
 • Martens, Jes (2009). Odberg nordre, 2115/3. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 20–21.
 • Martens, Jes (2009). Tjølling prestegård, 1038/1. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 20–20.
 • Martens, Jes (2009). Ransum 77/3,8, Grytingen 79/1, mfl., 83/1 mfl. Varia. ISSN 1504-3266. 77, s. 19–20.
 • Martens, Jes (2008). Erfaringer med jordbundskjemiske undersøgelser i arkæologiens tjeneste.
 • Martens, Jes (2008). Klebersteinsbruddet i Kvikne. Et unikt industriminne fra førromersk jernalder.
 • Martens, Jes & Kwiatek, Karol (2008). Interactive photographic panoramas. A low cost method for dissemination of archaeological investigations.
 • Martens, Jes; Kwiatek, Karol; Woolner, Martin & Standing, Simon (2008). Interactive Panoramas and 3D Modelling Based on Panoramas.
 • Martens, Jes (2007). Borremose - Zentralplatz oder Herrenhof?
 • Martens, Jes & Marstein, Niels (2007). Arkeologiske funn uten graving. [TV]. NRK Østafjells.
 • Martens, Jes (2007). Arkeologer med radarblikk. [Avis]. Sandefjords Blad.
 • Martens, Jes & Marstein, Niels (2007). Arkeologer uten spate og skje. [Avis]. Østlandsposten.
 • Martens, Jes (2007). Gran nordre, 79/2. Varia. ISSN 1504-3266. 62.
 • Martens, Jes (2007). Løve mellom, 1045/3. Varia. ISSN 1504-3266. 62.
 • Martens, Jes (2007). Lamøen, 1030/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 63–63.
 • Martens, Jes (2007). Kaupang søndre, 1012/23 m.fl. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 63–63.
 • Martens, Jes (2007). Lunde, 1031/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 63–63.
 • Martens, Jes (2007). Østby nordre, 1037/36. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 62–63.
 • Martens, Jes (2007). Solli, 4046/5. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 62–62.
 • Martens, Jes (2007). Bøe søndre, 98/47. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 62–62.
 • Martens, Jes (2007). Ekeberg vestre, 5/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 61–62.
 • Martens, Jes (2007). Undrum nordre mfl. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 61–61.
 • Martens, Jes; Gustafson, Lillian & Lislerud, Anette (2007). Nannestad prestegård, 27/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 51–53.
 • Martens, Jes (2007). Raastad nordre, 4/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 26–26.
 • Martens, Jes (2007). Våle prestegård, 84/115. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 25–26.
 • Martens, Jes (2007). Austein, 4005/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 25–25.
 • Martens, Jes (2007). Huseby, 1032/21. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 25–25.
 • Martens, Jes (2007). Kaupang nordre, 1029/5 m.fl. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 24–25.
 • Martens, Jes (2007). Kullerød, 34/2, 7. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 24–24.
 • Martens, Jes (2007). Aasmundrød, 145/1. Varia. ISSN 1504-3266. 62, s. 24–24.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 23. juni 2022 11:30

Forskargruppe

 • Regional and transregional interaction between the Baltic and the Mediterranean spheres in the first Millennium BC
 • Vorrömische Eisenzeit in nördlichen Mitteleuropa