Kristel Zilmer

Professor
Bilete av Kristel Zilmer
English version of this page
Rom 203
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29

Faglige interesser

 • Runologi - runer og runeinnskrifter fra jernalderen, vikingtiden og middelalderen
 • Skriftkultur i vikingtiden og middelalderen
 • Skrift, visualitet og materialitet
 • Identitetsstudier
 • Historiske medier, medialitet, multimodalitet
 • Gjenstander - med vekt på skriftbærende gjenstander 
 • Moderne resepsjon av norrøn litteratur og kultur

Arbeidserfaring

Siden 2020 (mai) - Professor i skriftkultur (runologi) og ikonografi

2019 (sept)-2020 (mai) - Førsteamanuensis i skriftkultur (runologi) og ikonografi, Arkeologisk seksjon, KHM

2018 (mars) - 2019 (sept) Professor i tekststudier, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

2013 (aug) - 2018 (mars) Førsteamanuensis, Norskseksjonen, Høgskulen på Vestlandet (inntil 1. januar 2017 Høgskolen i Bergen)

2008 - 2013 (aug) Postdoktor, Senter for middelalderstudier (SFF 2003-2013), Universitetet i Bergen (UiB)

Siden 2012 - Gjestedosent ved Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu, Estland

2007 (mars) - 2008 (feb) Avdelingsleder, Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu

2006 (mai) - 2008 (feb) Programansvarlig for bachelor- og masterprogrammer i skandinaviske språk og kulturer, Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu

2005 (sept) - 2008 (feb) Universitetslektor i skandinavistikk, Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu

2002 (sept) - 2005 (aug) Assistent i norsk filologi, Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu

1997 (sept) - 2002 (aug) Universitetslærer i norsk, Seksjon for skandinavistikk, Universitetet i Tartu

Utdanning

2005  Doktorgrad (doctor philosophiae) i nordisk filologi, med innretning mot runologi og norrøn filologi, Universitetet i Tartu, Estland 

2000 Vitenskapelig magistergrad (magister artium, cum laude) i nordisk filologi, Universitetet i Tartu, Estland

Undervisning og pedagogisk erfaring

 • Formell pedagogisk kompetanse i form av kurs og pedagogisk praksis fullført ved Universitetet i Tartu, Estland, som bachelor-, magister- og doktorgradsstudent.
 • Langvarig erfaring som underviser og veileder siden 1997, på alle nivå. Ved Universitetet i Tartu (1997- 2008) underviste jeg i nordistikk og norsk filologi, med litterære, språklige, kulturhistoriske og allmenne vitenskapsteoretiske og metodologiske emner. Ved Universitetet i Bergen (2008-2011) holdt jeg undervisning på 100-, 200- og 300-nivå i norrøn filologi, historie og runologi. Ved Høgskulen på Vestlandet (2013-2019) underviste jeg lærerstudenter i norsk- og tekstfaglige emner, samt allmenne vitenskapsteoretiske og metodologiske emner på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Prosjekter og samarbeid

Pågående samarbeid

2017 – Medlem i internasjonalt tverrfaglig forskningsprosjekt Research Network of Urban Literacy ved Aarhus Universitet (v/Kasper H. Andersen og Jeppe Büchert Netterstrøm), http://projects.au.dk/rul

2015 – Etablerende medlem, forskergruppe «Språk og samfunn» ved Høgskulen på Vestlandet; i perioden 2018-2019 leder for forskergruppen, nå eksternt medlem, https://www.hvl.no/forsking/gruppe/sprak-og-samfunn/ 

2012 –  Eksternt medlem, forskergruppe i middelalderfilologi, UiB

Tidligere prosjekter 

 • Lesing og skriving i middelalderens Bergen https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=455622 Prosjektet utforsket literacy i norsk middelalder med fokus på lese- og skrivepraksiser, språkmedier og tekstkulturer (med særlig vekt på innskrifter fra Bryggen i Bergen).
 • Medier og identiteter i middelalderen https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=501938 Prosjektet inngikk som et ledd i internasjonalt tverrfaglig samarbeid om en vitenskapelig antologi i serien til Bloomsbury Academic, A Cultural History of the Media, redaktør professor Carol Symes, University of Illinois. Prosjektet undersøkte uttrykksformer for identitet med utgangspunkt i et utvalg epigrafiske medier fra vikingtid og nordisk middelalder. 
 • YFF-prosjektet The ‘Forging’ of Christian Identity in the Northern Periphery (c.820-c.1200) https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=261023 Medlem av prosjektgruppen ved CMS, med delprosjektet: Scandinavian Viking and Medieval Runic Inscriptions as the Expressions of Christian Identity in a Transformational and Comparative Setting. Hovedredaktør for artikkelsamlingen Epigraphic Literacy and Christian Identity: Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North (2012, Brepols).
 • Sprid Österut, Høgskulen i Volda (2006-2007). Representant for Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu i det nordisk-baltiske samarbeidsprosjektet Sprid Österut, finansiert av Nordisk Ministerråd under programmet Nordplus Neighbour.
 • Dialogues with Tradition: Studying the Nordic Saga Heritage (2004-2005). Prosjektleder og hovedredaktør for artikkelsamlingen utgitt i 2005 i serien Nordistica Tartuensia. Universitetet i Tartu, Estland. 
 • Tverrfaglige perspektiver i tekststudier. En sammenfiltring av filologiske, historiske og kommunikasjonsvitenskapelige kunnskaper (2001-2003). Prosjektleder og hovedredaktør for artikkelsamlingen utgitt i 2003 i serien Nordistica Tartuensia. Universitetet i Tartu, Estland. 

Verv

Siden 2019 (sept) - Medlem i Kjeldeskriftkommisjonen v/Arkivverket, representant for fagfeltet runologi, oppnevnt av Riksantikvaren for perioden 2019-2022

2018 (juni) - 2019 (aug) Leder for forskergruppen "Språk og samfunn", HVL

2018 - 2019 (aug) Medlem i arbeidsgruppen for Middelalderklyngen, representant for HVL, https://www.uib.no/middelalderklynge

Siden 2017 (nov) - Serieredaktør for Bibliotheca Nordica v/ Novus forlag, http://bibnor.org/

2017 (sept) - 2019 (sept) Nestleder for Samarbeidsnemnda i norrøn filologi

Siden 2016 - Ekstern programsensor i norrøn filologi (bachelor- og masterprogrammer), UiB

2015 (nov) - 2019 (sept) Medlem i samarbeidsnemnda for norrøn filologi, representant for norskseksjonen, HVL

Siden 2015 (aug) - Representant for Norge i The International Advisory Board of the International Saga Conference

2015 (juni) - 2018 Medlem i Kjeldeskriftkommisjonen v/Arkivverket, representant for fagfeltet runologi, oppnevnt av Riksantikvaren for perioden 2015-2018

2007 (jan) - 2008 (febr) Medlem av undervisningsutvalget ved Filosofisk fakultet, Universitetet i Tartu

2006 - 2008 Leder for programrådet for germansk og romansk filologi, Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi, Universitetet i Tartu

2005 - 2008 Styremedlem, Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi, Universitetet i Tartu

2003 - 2010 Representant for Estland i The International Advisory Board of the International Saga Conference

Emneord: Runologi, Skriftkultur, Epigrafi, Norrøn filologi, Ikonografi, Arkeologiske gjenstander, Tekstualitet, Materialitet, Resepsjon
Publisert 3. okt. 2019 08:13 - Sist endra 21. juni 2021 10:41