Kristel Zilmer

Professor
Bilete av Kristel Zilmer
English version of this page
Rom 203
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29

Faglige interesser

 • Runologi - runer og runeinnskrifter fra jernalderen, vikingtiden og middelalderen
 • Skriftkultur i vikingtiden og middelalderen
 • Skrift, visualitet og materialitet
 • Identitetsstudier
 • Historiske medier, medialitet, multimodalitet
 • Gjenstander - med vekt på skriftbærende gjenstander 
 • Moderne resepsjon av norrøn litteratur og kultur

Arbeidserfaring

Siden 2020 (mai) - Professor i skriftkultur (runologi) og ikonografi

2019 (sept)-2020 (mai) - Førsteamanuensis i skriftkultur (runologi) og ikonografi, Arkeologisk seksjon, KHM

2018 (mars) - 2019 (sept) Professor i tekststudier, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

2013 (aug) - 2018 (mars) Førsteamanuensis, Norskseksjonen, Høgskulen på Vestlandet (inntil 1. januar 2017 Høgskolen i Bergen)

2008 - 2013 (aug) Postdoktor, Senter for middelalderstudier (SFF 2003-2013), Universitetet i Bergen (UiB)

Siden 2012 - Gjestedosent ved Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu, Estland

2007 (mars) - 2008 (feb) Avdelingsleder, Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu

2006 (mai) - 2008 (feb) Programansvarlig for bachelor- og masterprogrammer i skandinaviske språk og kulturer, Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu

2005 (sept) - 2008 (feb) Universitetslektor i skandinavistikk, Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu

2002 (sept) - 2005 (aug) Assistent i norsk filologi, Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu

1997 (sept) - 2002 (aug) Universitetslærer i norsk, Seksjon for skandinavistikk, Universitetet i Tartu

Utdanning

2005  Doktorgrad (doctor philosophiae) i nordisk filologi, med innretning mot runologi og norrøn filologi, Universitetet i Tartu, Estland 

2000 Vitenskapelig magistergrad (magister artium, cum laude) i nordisk filologi, Universitetet i Tartu, Estland

Undervisning og pedagogisk erfaring

 • Formell pedagogisk kompetanse i form av kurs og pedagogisk praksis fullført ved Universitetet i Tartu, Estland, som bachelor-, magister- og doktorgradsstudent.
 • Langvarig erfaring som underviser og veileder siden 1997, på alle nivå. Ved Universitetet i Tartu (1997- 2008) underviste jeg i nordistikk og norsk filologi, med litterære, språklige, kulturhistoriske og allmenne vitenskapsteoretiske og metodologiske emner. Ved Universitetet i Bergen (2008-2011) holdt jeg undervisning på 100-, 200- og 300-nivå i norrøn filologi, historie og runologi. Ved Høgskulen på Vestlandet (2013-2019) underviste jeg lærerstudenter i norsk- og tekstfaglige emner, samt allmenne vitenskapsteoretiske og metodologiske emner på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Prosjekter og samarbeid

Pågående samarbeid

2017 – Medlem i internasjonalt tverrfaglig forskningsprosjekt Research Network of Urban Literacy ved Aarhus Universitet (v/Kasper H. Andersen og Jeppe Büchert Netterstrøm), http://projects.au.dk/rul

2015 – Etablerende medlem, forskergruppe «Språk og samfunn» ved Høgskulen på Vestlandet; i perioden 2018-2019 leder for forskergruppen, nå eksternt medlem, https://www.hvl.no/forsking/gruppe/sprak-og-samfunn/ 

2012 –  Eksternt medlem, forskergruppe i middelalderfilologi, UiB

Tidligere prosjekter 

 • Lesing og skriving i middelalderens Bergen https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=455622 Prosjektet utforsket literacy i norsk middelalder med fokus på lese- og skrivepraksiser, språkmedier og tekstkulturer (med særlig vekt på innskrifter fra Bryggen i Bergen).
 • Medier og identiteter i middelalderen https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=501938 Prosjektet inngikk som et ledd i internasjonalt tverrfaglig samarbeid om en vitenskapelig antologi i serien til Bloomsbury Academic, A Cultural History of the Media, redaktør professor Carol Symes, University of Illinois. Prosjektet undersøkte uttrykksformer for identitet med utgangspunkt i et utvalg epigrafiske medier fra vikingtid og nordisk middelalder. 
 • YFF-prosjektet The ‘Forging’ of Christian Identity in the Northern Periphery (c.820-c.1200) https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=261023 Medlem av prosjektgruppen ved CMS, med delprosjektet: Scandinavian Viking and Medieval Runic Inscriptions as the Expressions of Christian Identity in a Transformational and Comparative Setting. Hovedredaktør for artikkelsamlingen Epigraphic Literacy and Christian Identity: Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North (2012, Brepols).
 • Sprid Österut, Høgskulen i Volda (2006-2007). Representant for Skandinavisk avdeling, Universitetet i Tartu i det nordisk-baltiske samarbeidsprosjektet Sprid Österut, finansiert av Nordisk Ministerråd under programmet Nordplus Neighbour.
 • Dialogues with Tradition: Studying the Nordic Saga Heritage (2004-2005). Prosjektleder og hovedredaktør for artikkelsamlingen utgitt i 2005 i serien Nordistica Tartuensia. Universitetet i Tartu, Estland. 
 • Tverrfaglige perspektiver i tekststudier. En sammenfiltring av filologiske, historiske og kommunikasjonsvitenskapelige kunnskaper (2001-2003). Prosjektleder og hovedredaktør for artikkelsamlingen utgitt i 2003 i serien Nordistica Tartuensia. Universitetet i Tartu, Estland. 

Verv

Siden 2019 (sept) - Medlem i Kjeldeskriftkommisjonen v/Arkivverket, representant for fagfeltet runologi, oppnevnt av Riksantikvaren for perioden 2019-2022

2018 (juni) - 2019 (aug) Leder for forskergruppen "Språk og samfunn", HVL

2018 - 2019 (aug) Medlem i arbeidsgruppen for Middelalderklyngen, representant for HVL, https://www.uib.no/middelalderklynge

Siden 2017 (nov) - Serieredaktør for Bibliotheca Nordica v/ Novus forlag.

2017 (sept) - 2019 (sept) Nestleder for Samarbeidsnemnda i norrøn filologi

Siden 2016 - Ekstern programsensor i norrøn filologi (bachelor- og masterprogrammer), UiB

2015 (nov) - 2019 (sept) Medlem i samarbeidsnemnda for norrøn filologi, representant for norskseksjonen, HVL

Siden 2015 (aug) - Representant for Norge i The International Advisory Board of the International Saga Conference

2015 (juni) - 2018 Medlem i Kjeldeskriftkommisjonen v/Arkivverket, representant for fagfeltet runologi, oppnevnt av Riksantikvaren for perioden 2015-2018

2007 (jan) - 2008 (febr) Medlem av undervisningsutvalget ved Filosofisk fakultet, Universitetet i Tartu

2006 - 2008 Leder for programrådet for germansk og romansk filologi, Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi, Universitetet i Tartu

2005 - 2008 Styremedlem, Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi, Universitetet i Tartu

2003 - 2010 Representant for Estland i The International Advisory Board of the International Saga Conference

Emneord: Runologi, Skriftkultur, Epigrafi, Norrøn filologi, Ikonografi, Arkeologiske gjenstander, Tekstualitet, Materialitet, Resepsjon

Publikasjonar

 • Zilmer, Kristel (2021). Runes and pictures: The Norwegian Alstad rune-stone as a multilayered monument. I Guimon, Timofey (Red.), Dísablót. Articles presented to Elena Melnikova by colleagues and disciples on the occasion of her birthday.. Russian Academy of Sciences. ISSN 9785917914251. s. 61–68.
 • Zilmer, Kristel (2021). “Fann ek bein..., I found a bone…”: Runic Artefacts as Material Evidence of Writing in Medieval Norwegian Towns . I Andersen, Kasper H.; Netterstrøm, Jeppe Büchert; Imer, Lisbeth M.; Poulsen, Bjørn & Olesen, Rikke Steenholt (Red.), Urban Literacy in the Nordic Middle Ages. Brepols. ISSN 978-2-503-59674-7. s. 135–171. doi: https%3A/doi.org/10.1484/M.USML-EB.5.126235.
 • Zilmer, Kristel (2020). Runic Sticks and Other Inscribed Objects from Medieval Bergen: Challenges and Possibilities. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. 112(1), s. 65–101. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zilmer, Kristel (2019). 'Gyrðir á lykil (Gyrðir Owns the Key)': Materialized Moments of Communication in Runic Items from Medieval Bergen. I Mundal, Else & Mulligan, Amy (Red.), Moving Words in the Nordic Middle Ages: Tracing Literacies, Texts, and Verbal Communities. Brepols. ISSN 9782503578101. s. 165–200. doi: 10.1484/m.as-eb.5.116624.
 • Zilmer, Kristel (2018). "Nobody owns the myths": Adaptations of Old Norse myth in Tor Åge Bringsværd's Vår gamle gudelære. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637. 90(2), s. 161–194. doi: 10.5406/scanstud.90.2.0161.
 • Zilmer, Kristel (2018). Fixed and fleeting? Thoughts on the materiality and mediality of inscribed artefacts from medieval Bergen. I Bauer, Alessia; Kleivane, Elise & Spurkland, Terje (Red.), Epigraphy in an intermedial context. Four Courts Press. ISSN 9781846827167. s. 75–100.
 • Zilmer, Kristel (2016). Words in Wood and Stone: Uses of Runic Writing in Medieval Norwegian Churches. Viking and Medieval Scandinavia. ISSN 1782-7183. 12, s. 207–235. doi: 10.1484/j.vms.5.112423.
 • Zilmer, Kristel (2016). Den multimodale middelalderen: om multimodalitet i historisk perspektiv. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 2016(1), s. 44–58.
 • Zilmer, Kristel (2013). "Christian Prayers and Invocations in Scandinavian Runic Inscriptions from the Viking Age and Middle Ages". Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 4, s. 129–171. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zilmer, Kristel (2012). Christianity in runes: Prayers in Scandinavian rune stone inscriptions from the Viking Age and the early Middle Ages. I Zilmer, Kristel & Jesch, Judith (Red.), Epigraphic Literacy and Christian Identity. Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North. Brepols. ISSN 978-2-503-54294-2. s. 99–135. doi: 10.1484/m.usml-eb.5.100474.
 • Zilmer, Kristel (2012). Epigraphic literacy and the communication of Christian culture in Northen Europe. I Zilmer, Kristel & Jesch, Judith (Red.), Epigraphic Literacy and Christian Identity. Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North. Brepols. ISSN 978-2-503-54294-2. s. 1–24. doi: 10.1484/m.usml-eb.5.100471.
 • Zilmer, Kristel (2012). Monumental messages and the voice of individuality and tradition: The case of Scandinavian rune stones. I Rankovic, Slavica (Red.), Modes of Authorship in the Middle Ages. Pontifical Institute of Mediaeval Studies. ISSN 978-0888448224. s. 389–413.
 • Zilmer, Kristel (2011). Some notes on the depiction of islands in the Baltic Sea according to Old Norse saga literature. I Gvozdetskaja, N.Ju.; Konovalova, I.G.; Melnikova, E.A. & Podossinov, A.V. (Red.), Stanzas of Friendship. Studies in Honour of Tatjana N. Jackson. Russian Academy of Sciences. ISSN 978-5-91244-053-3. s. 436–448.
 • Zilmer, Kristel (2011). The powers and purposes of an insular setting – On some motifs in Old-Norse literature. I Jørgensen, Torstein & Jaritz, Gerhard (Red.), Isolated Islands in Medieval Nature, Culture and Mind. Central European University Press. ISSN 978-615-5053-24-5. s. 23–35.
 • Zilmer, Kristel (2011). Crosses on rune-stones: Functions and interpretations. Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. 19, s. 87–112.
 • Zilmer, Kristel (2010). Sailing to the East Sea - On Selected Motifs Concerning the Baltic Sea in Old Norse-Icelandic Literature. I Jackson, Tatjana (Red.), Drevnejshie gosudarstva Vostochnoj Evropy 2009. Transkontinental'nye i lokal'nye puti kak sociokul'turnyj fenomen. Indrik. ISSN 9785916740813. s. 100–117.
 • Zilmer, Kristel (2010). Broinnskriftene fra Uppland – privat markering og felles praksis. I Nordberg, Andreas & Andersson, Lars (Red.), Bro till evigheten. Brons rumsliga, sociala och religiösa dimension under vikingatid och tidig medeltid. Stockholms läns museum. ISSN 9187006448. s. 42–51.
 • Zilmer, Kristel (2010). Viking Age Rune Stones in Scandinavia: The Interplay between Oral Monumentality and Commemorative Literacy. I Rankovic, Slavica; Melve, Leidulf & Mundal, Else (Red.), Along the oral-written continuum : types of texts, relations and their implications. Brepols. ISSN 978-2-503-53407-7. s. 135–162.
 • Zilmer, Kristel (2010). Deictic references in runic inscriptions on voyage runestones. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 1, s. 123–141.
 • Zilmer, Kristel (2009). On the Symbiosis of Orality and Literacy in Some Christian Rune Stone Inscriptions. I Ney, Agneta; Williams, Henrik & Charpentier Ljungqvist, Fredrik (Red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint Papers of the 14th International Saga Conference. Gävle University Press. ISSN 9789197832908. s. 1074–1081.
 • Zilmer, Kristel (2009). From Dilemma to Diversity - Traditional and Modern Approaches to Medieval Icelandic Sagas. Interlitteraria. ISSN 1406-0701. 14(1), s. 69–83.
 • Zilmer, Kristel (2009). On Some Pragmatic and Symbolic Features of Island Representation in Old Norse Literature. Scandinavistica Vilnensis. ISSN 2029-2112. 2, s. 197–215.
 • Zilmer, Kristel (2008). Scenes of Island Encounters in Icelandic Sagas: Reflections of Cultural Memory. Viking and Medieval Scandinavia. ISSN 1782-7183. 4, s. 227–248.
 • Zilmer, Kristel (2008). Old Norse Poetry. Akadeemia. ISSN 0235-7771. s. 731–768.
 • Zilmer, Kristel (2008). Communication and Contacts in the Baltic Region as Depicted in the Sagas of Icelanders. Sator. ISSN 1406-2011. 3, s. 29–49.
 • Zilmer, Kristel (2008). Sigvatr Þórðarson: Viking Verses. Akadeemia. ISSN 0235-7771. s. 770–784.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Zilmer, Kristel & Jesch, Judith (2012). Epigraphic Literacy and Christian Identity. Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North. Brepols. ISBN 978-2-503-54294-2. 273 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Zilmer, Kristel (2021). Review of: Laila Kitzler Åhfeldt, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Per Widerström, Ben Raffield (eds.). Relations and runes: The Baltic Islands and their interactions during the Late Iron Age and Early Middle Ages. . Fornvännen. ISSN 0015-7813. s. 346–348.
 • Zilmer, Kristel & Moen Kaste, Anders (2021). På én uke fant arkeologer runebein og runepinne i Middelalderparken i Oslo. [Internett]. Forskning.no.
 • Zilmer, Kristel (2021). Unike runefunn i Middelalderparken. [Internett]. Norsk institutt for kulturminneforskning.
 • Zilmer, Kristel (2021). Skadet skrift - om misbruk av runer. Språkprat. Et populærvitenskapelig tidsskrift.
 • Zilmer, Kristel (2021). Årets runefunn.
 • Zilmer, Kristel (2021). Runic Epigraphy and Runology.
 • Zilmer, Kristel & Nomeikaite, Laima (2021). Tyd disse runene! – om runer og graffiti fra Finnesloftet på Voss.
 • Zilmer, Kristel & Granly Meldalen, Sindre (2020). Fant unik skatt på nabogården. [Avis]. Dagbladet.
 • Zilmer, Kristel (2020). Opplegg om runer for barn og runerunde på Historisk museum.
 • Zilmer, Kristel (2020). "Tolk disse runene rett." Om å utforske gamle og nye runefunn – ekte og falske.
 • Zilmer, Kristel (2020). Runer, helse og helbredelse.
 • Zilmer, Kristel (2019). Skrift og materialitet som identitetsuttrykk – vikingtidens runegjenstander.
 • Zilmer, Kristel (2019). Ego Sum Lapis: Runic Latin in Scandinavian Medieval Inscriptions.
 • Zilmer, Kristel (2019). The use of runes in Bergen and other Norwegian towns.
 • Zilmer, Kristel (2019). Runic writing in Ireland: Texts and contexts .
 • Zilmer, Kristel (2019). ‘The stone says it will long stand here’: On Viking-Age rune-stones in Scandinavia .
 • Zilmer, Kristel (2019). Writing and Reading in Medieval Bergen: The Evidence of Inscribed Artefacts.
 • Zilmer, Kristel (2019). Godt øl med runer. Språkprat.
 • Zilmer, Kristel (2018). Runejakt - omvisning på Finnesloftet og presentasjon av runeinnskrifter .
 • Zilmer, Kristel (2018). N814 - Folkebibliotekstomta.
 • Zilmer, Kristel (2018). Hva forteller kirkeinnskrifter om runebruk på Öland, Gotland og Bornholm?
 • Zilmer, Kristel (2018). "Domnall seal’s-head owns this sword." Inscriptions and interactions in Viking-Age Ireland.
 • Zilmer, Kristel (2018). Nye runefunn i Finnesloftet.
 • Zilmer, Kristel (2018). Sagas of Icelanders in Norwegian Literary History.
 • Zilmer, Kristel (2018). Nye funn i gammel skatt. Fortidsvern. ISSN 1504-4645. s. 34–39.
 • Dyrkorn Heierland, Ida & Zilmer, Kristel (2018). Runefunn på Finnesloftet. [Avis]. Avisa Hordaland.
 • Zilmer, Kristel (2018). Graffiti: Ord og bilder fra nært og fjernt. Språkprat.
 • Zilmer, Kristel (2017). Women as Rune-Readers and Rune-Writers in Medieval Norway.
 • Zilmer, Kristel (2017). Runology: Lecture III.
 • Zilmer, Kristel (2017). Runology: Lecture II.
 • Zilmer, Kristel (2017). Runology: Lecture I.
 • Zilmer, Kristel (2017). Middelalderkvinner og runekunnskap. Språkprat.
 • Zilmer, Kristel (2017). Reading and Writing in Medieval Bergen.
 • Zilmer, Kristel (2017). Middelaldermøter i stein: Vg 165 Södra Ving.
 • Zilmer, Kristel (2017). Runekyndige kvinner i middelalderens Bergen.
 • Zilmer, Kristel (2016). Runic Sticks as Media of Medieval Communication.
 • Zilmer, Kristel (2016). Lesing og skriving i middelalderens Bergen.
 • Zilmer, Kristel (2016). "Gaut laget dette og alle i Man" – om skandinaviske runeinnskrifter på øya Man.
 • Zilmer, Kristel; Heide, Eldar; Neteland, Randi; Rønning, Morten; Selås, Magnhild & Ytreland, Stina [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Vil du lære å skrive runeskrift?
 • Zilmer, Kristel (2016). "Dette ristet en blind mann" Å møte runeristere fra middelalderens Bergen.
 • Zilmer, Kristel & Budal, Ingvil Brugger (2016). Lesing og skriving i middelalderens Bergen.
 • Zilmer, Kristel & Budal, Ingvil Brugger (2016). Reading and Writing in Medieval Bergen.
 • Zilmer, Kristel (2016). Review: Irene García Losquiño, The Early Runic Inscriptions: Their Western Features. (Berkeley Insights in Linguistics and Semiotics 92.). Speculum. ISSN 0038-7134. 91(2), s. 500–501.
 • Zilmer, Kristel (2015). Runic Writing in Medieval Bergen.
 • Zilmer, Kristel (2015). Odins ansikt og innsikt: Om adaptasjoner av norrøn mytologi i Vår gamle gudelære.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit & Opsahl, Erik [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Zilmer, Kristel (2015). Old Norse Myth in Contemporary Scandinavian Multimodal Narratives for Children and Young Adults.
 • Zilmer, Kristel (2015). Den multimodale middelalderen – i klasserommet og utenfor.
 • Zilmer, Kristel (2014). Om språket - innanfrå og utanfrå.
 • Zilmer, Kristel (2014). "'Sveinn risti rúnar þessar ok bað Lúciu ráða'. Om skriving og lesing i middelalderens Bergen" .
 • Zilmer, Kristel (2014). "‘Sight Words’ in Medieval Runic Inscriptions – A Strategy of Runic Literacy?".
 • Zilmer, Kristel (2014). "Kunst, håndverk og lek med språket – om gjendiktning av lyrikk for barn".
 • Zilmer, Kristel (2014). "Moderne bildebøker som allalderbøker".
 • Zilmer, Kristel (2013). Pleasure and Pastime in Scandinavian Runic Inscriptions.
 • Zilmer, Kristel (2013). The Sea of Contact: The Baltic Sea and Its Narrative Representation in Old Norse Sources.
 • Zilmer, Kristel (2012). Runer på Bryggen.
 • Zilmer, Kristel (2012). Runic Graffiti and Inscriptional Practices in Medieval Scandinavia.
 • Zilmer, Kristel (2012). Christian Identity-Building and Social Status in Scandinavia in the 10th and 11th Centuries: The Evidence of Runic Inscriptions.
 • Zilmer, Kristel (2012). Ave Maria og Pater Noster i nordiske runeinnskrifter.
 • Zilmer, Kristel (2011). Kristen tro og identitet i lys av skandinaviske runeinnskrifter fra ca. 900-1200.
 • Zilmer, Kristel (2011). Ruunid ja ladina kiri keskaegses Skandinaavias –kahe kirjakultuuri eripärad ja koostoime [Runes and Latin script in medieval Scandinavia - the co-existence of two written cultures].
 • Zilmer, Kristel (2011). Nordic runes and their connection to the Old Nordic Culture. [Radio]. Studentradioen i Bergen, programmet "Hodgepodge".
 • Zilmer, Kristel (2011). Runic Graffiti and Christian Symbols in Norwegian Stave Churches.
 • Zilmer, Kristel (2011). Tradition and Individual Variation in Swedish Rune Stone Inscriptions.
 • Zilmer, Kristel (2010). Runes and Christianity: Practices in the Viking Age and the Middle Ages.
 • Zilmer, Kristel (2010). On the Function and Role of Crosses on Scandinavian Rune Stones and Grave Stones (10th-12th centuries).
 • Zilmer, Kristel (2009). Om runekyndighet i vikingtiden og middelalderen. [Radio]. NRK. Språkteigen.
 • Zilmer, Kristel (2009). Christianity in Runes: On Some Contexts of Application in Viking and Medieval Scandinavia.
 • Zilmer, Kristel (2009). Brosteiner som minnesmerker og identitetsmarkører. Om noen private og offentlige funksjoner til runesteiner som omtaler broer.
 • Thorvaldsen, Bernt Ø; Berg, Ivar & Zilmer, Kristel (2018). Høringsuttalelse om kjerneelementer i norskfaget fra Samarbeidsnemnda for norrøn filologi. Utdanningsdirektoratet.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 3. okt. 2019 08:13 - Sist endra 4. mars 2022 08:44