Mari Arentz Østmo

Rådgiver - Arkeologisk seksjon
Bilde av Mari Arentz Østmo
English version of this page
Telefon +47 22859845
Mobiltelefon +47 97128410 97128410
Rom 301
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavsgate 29 3 etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Jeg er ansatt som rådgiver på Arkeologisk seksjon og jobber med eksternfinansierte prosjekter. For tiden er jeg tilknyttet prosjektet HumGIS og arbeidsgrupper for prosjekt- og søknadsutvikling.

Fra 2015-2018 var jeg PhD-stipendiat ved Kongsgårdprosjektet Avaldsnes og forsvarte i mars 2019 avhandlingen «Micro-regionality: A deep-time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200-1000». Etter innlevert avhandling var jeg gjennomføringsstipendiat frem til september 2019 og jobbet blant annet med saksbehandling etter kulturminneloven og utlån av gjenstander fra KHMs samlinger.

Fra 2007-2015 var jeg ansatt som prosjektmedarbeider ved Kongsgårdprosjektet Avaldsnes med ansvar for utgravningene på Avaldsnes i 2011-12. I den forbindelse jobbet jeg med utviklingen av utgravningsplan, koordinering av prosjektets faglige samarbeid/naturvitenskapelige analyser, ledelse av utgravningsaktiviteter og etterarbeid.

Jeg har også jobbet med forvaltningsgravninger ved Kulturhistorisk museum, hovedsakelig som feltleder/utgravningsleder ved de store forvaltningsprosjektene i tilknytning til utbyggingen av E18 gjennom Vestfold i perioden 2004-2010.

Faglige interesser

Jeg interesserer meg for identitet og gruppetilhørighet og hvordan dette kommer til uttrykk og konstrueres gjennom materiell kultur, konstruksjon av monumenter og rituell praksis. Jeg jobber i hovedsak med bosetningsspor og gravmateriale fra jernalder og vikingtid.

PhD i arkeologi 2019: Micro-regionality. A deep-time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200-1000

Hovedfag i arkeologi 2005: Tilhørighet i tid og rom. Om konstruksjon av kollektiv identitet og bygdefellesskap i jernalderen

 

Utdanning og arbeidserfaring

2020               Pedagogisk basiskompetanse

2019-dd         Rådgiver Arkeologisk seksjon, KHM

2018-19         Gjennomføringsstipendiat Arkeologisk seksjon, KHM

2015-18         Stipendiat, Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, KHM

2011-15         Prosjektmedarbeider Kongsgårdprosjektet Avaldsnes

2009-10         Utgravningsleder E18-prosjektet Gulli-Langåker, KHM

2007-09         Prosjektmedarbeider Forprosjekt Avaldsnes, IAKH, UiO

2007               Feltleder, Fornminneseksjonen, KHM

2005-06         Feltleder E18-prosjektet Bommestad-Langåker, KHM

2005               Hovedfag i arkeologi, IAKH, Universitetet i Oslo.

2003-2004    Feltleder E18-prosjektet Kopstad-Gulli, KHM

 

Verv og annen relevant erfaring

2019-dd         Redaksjonsmedlem i tidsskriftet «Primitive tider»

2007-11         Tillitsvalgt, leder og initiativtager for Maark- Midlertidig ansatte arkeologer, fagpolitisk forening i Forskerforbundet

2001-03         Redaksjonsmedlem og redaktør (fra 2002) i «Nicolay, arkeologisk tidsskrift»

Emneord: Arkeologi, Jernalder, stipendiat arkeologi, Vikingtid
Publisert 15. okt. 2012 14:41 - Sist endret 27. okt. 2020 11:09