Mari Arentz Østmo

Rådgiver - Arkeologisk seksjon
Bilde av Mari Arentz Østmo
English version of this page
Telefon +47 22859845
Mobiltelefon 97128410
Rom 301
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavsgate 29 3 etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Jeg er ansatt som rådgiver på Arkeologisk seksjon og jobber med eksternfinansierte prosjekter. For tiden er jeg tilknyttet blant annet forskningsprosjektet Viking Nativity og arbeidsgrupper for prosjekt- og søknadsutvikling.

Fra 2015-2018 var jeg PhD-stipendiat ved Kongsgårdprosjektet Avaldsnes og forsvarte i mars 2019 avhandlingen «Micro-regionality: A deep-time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200-1000». Etter innlevert avhandling var jeg gjennomføringsstipendiat frem til september 2019 og jobbet blant annet med saksbehandling etter kulturminneloven og utlån av gjenstander fra KHMs samlinger.

Fra 2007-2015 var jeg ansatt som prosjektmedarbeider ved Kongsgårdprosjektet Avaldsnes med ansvar for utgravningene på Avaldsnes i 2011-12. I den forbindelse jobbet jeg med utviklingen av utgravningsplan, koordinering av prosjektets faglige samarbeid/naturvitenskapelige analyser, ledelse av utgravningsaktiviteter og etterarbeid.

Jeg har også jobbet med forvaltningsgravninger ved Kulturhistorisk museum, hovedsakelig som feltleder/utgravningsleder ved de store forvaltningsprosjektene i tilknytning til utbyggingen av E18 gjennom Vestfold i perioden 2004-2010.

Faglige interesser

Jeg interesserer meg for identitet og gruppetilhørighet og hvordan dette kommer til uttrykk og konstrueres gjennom materiell kultur, konstruksjon av monumenter og rituell praksis. Jeg jobber i hovedsak med bosetningsspor og gravmateriale fra jernalder og vikingtid.

PhD i arkeologi 2019: Micro-regionality. A deep-time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200-1000

Hovedfag i arkeologi 2005: Tilhørighet i tid og rom. Om konstruksjon av kollektiv identitet og bygdefellesskap i jernalderen

 

Utdanning og arbeidserfaring

2020               Pedagogisk basiskompetanse

2019-dd         Rådgiver Arkeologisk seksjon, KHM

2018-19         Gjennomføringsstipendiat Arkeologisk seksjon, KHM

2015-18         Stipendiat, Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, KHM

2011-15         Prosjektmedarbeider Kongsgårdprosjektet Avaldsnes

2009-10         Utgravningsleder E18-prosjektet Gulli-Langåker, KHM

2007-09         Prosjektmedarbeider Forprosjekt Avaldsnes, IAKH, UiO

2007               Feltleder, Fornminneseksjonen, KHM

2005-06         Feltleder E18-prosjektet Bommestad-Langåker, KHM

2005               Hovedfag i arkeologi, IAKH, Universitetet i Oslo.

2003-2004    Feltleder E18-prosjektet Kopstad-Gulli, KHM

 

Verv og annen relevant erfaring

2019-dd         Redaksjonsmedlem i tidsskriftet «Primitive tider»

2007-11         Tillitsvalgt, leder og initiativtager for Maark- Midlertidig ansatte arkeologer, fagpolitisk forening i Forskerforbundet

2001-03         Redaksjonsmedlem og redaktør (fra 2002) i «Nicolay, arkeologisk tidsskrift»

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Vikingtiden, Identitet, Graver, Bosetningsarkeologi

Publikasjoner

Utvalgte Publikasjoner

Østmo, Mari Arentz (2020)

Intraregional Diversity. Approaching Changes in Political Topographies in South-western Norway through Burials with Brooches, AD 200–1000. In D. Skre (ed.), Rulership in 1st to 14th century Scandinavia: Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond. Pp. 67–190. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110421101-002

 

Bauer, Egil Lindhart og Mari Arentz Østmo (2018) 

Excavations and Surveys 1985–2012. In D. Skre (ed.), Avaldsnes – A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. D. Skre, ed. Pp. 65–82. Berlin, Boston: Walter de Gruyter

 

Bauer, Egil Lindhart og Mari Arentz Østmo (2018)

Prehistoric Agriculture. In D. Skre (ed.), Avaldsnes – A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Pp. 137–156. Berlin, Boston: Walter de Gruyter.

 

Østmo, Mari Arentz and Egil Lindhart Bauer (2018) Site Periods and Key Contexts. In D. Skre (ed.), Avaldsnes – A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia, Pp. 83–102. Berlin, Boston: Walter de Gruyter,.

 

Østmo, Mari Arentz og Egil Lindhart Bauer (2018)

The Prehistoric Settlement and Buildings. In D. Skre (ed.), Avaldsnes – A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Pp. 103–136. Berlin, Boston: Walter de Gruyter.

 

Østmo, Mari Arentz og Egil Lindhart Bauer (2018)

Grave Monuments at Avaldsnes. In D. Skre (ed.), Avaldsnes – A Sea Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Pp. 227–251. Berlin, Boston: Walter de Gruyter.

 

Østmo, Mari Arentz (2018)

The Production Area. In D. Skre (ed.), Avaldsnes – A Sea Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Pp. 157–182. Berlin Boston: Walter de Gruyter.

 

Østmo, Mari Arentz (2018)

A Late Iron Palisade facing the Strait. In D. Skre (ed.), Avaldsnes – A Sea Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Pp. 209–226. Berlin Boston: Walter de Gruyter.

 

Østmo, Mari Arentz (2018)

Artefacts from the 2011-2012 Excavations. In D. Skre (ed.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Pp 513-526. Berling Boston: Walter de Gruyter

 

Storrusten, Ellen Margrethe og Mari Arentz (2012)
Depot, bosetningspor og dyrkningsspor fra neolitikum til middelalder på Borge østre (lok. 22). In L.E. Gjerpe og A.J. Mjærum (eds.): Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget, Bergen

Østmo, Mari Arentz (2011)

Et liv på knærne- om midlertidige tilsettinger i norsk arkeologi. Primitive tider 14: 153-160

 

Østmo, Mari Arentz (2008)

Gravfelt og bygdefellesskap i jernalderens Vestfold. In B. Rundberget og F.-A. Stylegar (eds.), Jernvinna på Agder. Jernvinneseminaret i Sirdal 25.-26. oktober 2007. Artikler utgitt i anledning Jan Henning Larsens 60-årsdag. s 123-131. Vest-Agder Fylkeskommune, Regionalavdelingen og Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.


Gjerpe, Lars Erik og Mari Arentz Østmo (2008)

Seierstad 6- Gravhauger fra yngre romertid og aktivitetsspor fra neolitikum, jernalder og middelalder. I L.E Gjerpe (red.), Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Varia 72, s 29-52, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.


Gjerpe, Lars Erik og Mari Arentz Østmo (2008)

Ringdal 13- Hus fra romertid-merovingertid og graver fra førromersk jernalder. In L.E Gjerpe (ed.), Hus, boplass og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 3. Varia 73, s 39-141, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.


Østmo, Mari Arentz (2005)

Tilhørighet i tid og rom. Om konstruksjon av kollektiv identitet og bygdefellesskap i jernalderen. Upublisert hovedfagsoppgave i arkeologi, IAKH, Universitetet i Oslo.


Østmo, Mari Arentz (2004)

Symbolikk i landskapet- grenser, kosmologi og ritualer. In , L. Melheim, K. Oma og L. Hedeager (eds), Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi, Isegran 31. januar – 2. februar 2002 s. 184-199. Oslo arkeologiske serie 2, IAKK, Universitetet i Oslo.

 

 • Østmo, Mari Arentz (2020). Intraregional Diversity. Approaching Changes in Political Topographies in South-western Norway through Burials with Brooches, AD 200-1000. I Skre, Dagfinn (Red.), Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042579-6. s. 67–190. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110421101-002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østmo, Mari Arentz (2017). Artefacts from the 2011-2012 Excavations. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 513–526. doi: 10.1515/9783110421088-022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østmo, Mari Arentz (2017). A Late Iron Age Palisade Facing the Karmsund Strait. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 209–225. doi: 10.1515/9783110421088-013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østmo, Mari Arentz (2017). The Production Area. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 157–182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østmo, Mari Arentz & Bauer, Egil Lindhart (2017). Grave Monuments at Avaldsnes. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 227–251. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110421088-014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bauer, Egil Lindhart & Østmo, Mari Arentz (2017). Prehistoric Agriculture. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 137–155. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110421088-010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østmo, Mari Arentz & Bauer, Egil Lindhart (2017). The Prehistoric Settlement and Buildings. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 103–135. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110421088-009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østmo, Mari Arentz & Bauer, Egil Lindhart (2017). Site Periods and Key Contexts. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 83–102. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110421088-008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bauer, Egil Lindhart & Østmo, Mari Arentz (2017). Excavations and Surveys 1985-2012. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 65–82. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110421088-007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storrusten, Ellen Margrethe & Østmo, Mari Arentz (2012). Depot, bosetningspor og dyrkningsspor fra neolitikum til middelalder på Borge østre (lok. 22). I Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Red.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0. s. 251–313.
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 4. Seierstad 6 - Gravhauger fra yngre romertid og aktivitetsspor fra neolitikum, jernalder og middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 29–52.
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 3. Ringdal 13 - Hus fra romertid-merovingertid og graver fra førromersk jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 39–142.
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 16. Ringdal 31 - Udatert kokegrop i skog. Varia. ISSN 1504-3266. s. 333–334.
 • Samdal, Magne & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 6. Elgesem 46 - Hus fra romertid - folkevandringstid og boplasspor og fotgrøfter fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 225–242.
 • Samdal, Magne & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 7. Solberg 44 - Kokegroper og ildsteder fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 243–246.
 • Østmo, Mari Arentz (2004). Symbolikk i landskapet- grenser, kosmologi og ritualer. I Melheim, Anne Lene; Hedeager, Lotte & Oma, Kristin (Red.), Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi Isegran 31. januar � 2. februar 2002. IAKK, Universitetet i Oslo. s. 184–199.

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsen, Irmelin; Austvoll, Knut Ivar; Nielsen, Svein Vatsvåg; Petursdottir, Thora & Østmo, Mari Arentz (2021). What's the use of theory, anyway? Arkæologisk Forum. ISSN 1399-5545. 45, s. 26–29.
 • Østmo, Mari Arentz (2018). The Avaldsnes fortification.
 • Østmo, Mari Arentz (2018). Ulike idealer? Et nytt perspektiv på dynamikken mellom maktsenteret på Avaldsnes og det omliggende landskapet.
 • Østmo, Mari Arentz (2017). Landscapes of commemoration.
 • Østmo, Mari Arentz (2017). Citations of near and distant pasts in the maintenance of regional identities.
 • Østmo, Mari Arentz (2017). Material markers of community in burials in South West Norway in the Iron Age.
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Østmo, Mari Arentz (2008). Royal Avaldsnes and the surrounding settlement structures.
 • Østmo, Mari Arentz (2006). Lokalitet 13 Ringdal vestre (Gbnr. 2041/1, 9, 18 og 21), Larvik kommune. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. s. 20–24.
 • Østmo, Mari Arentz (2006). Lokalitet 31 Ringdal vestre (Gbnr. 2041/6, 7), Larvik kommune. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. s. 25–26.
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik & Pettersson, Susanne Helena [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad.
 • Østmo, Mari Arentz; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne Helena & Gjerpe, Lars Erik (2006). E18-prosjektet sesongen 2006- hus, graver, kokegroper og smie.
 • Mansrud, Anja; Rødsrud, Christian Løchsen & Østmo, Mari Arentz (2005). Arkeologiske utgravninger langs E18 i Hedrum. Heidarheim. 2004-2005, s. 8–16.
 • Østmo, Mari Arentz & Rødsrud, Christian Løchsen (2005). Lokalitetene 5.1 og 15, Gulli 8/1, Tønsberg kommune. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold Årsrapport 2004. Kulturhistorisk Museum. s. 19–33.
 • Østmo, Mari Arentz (2005). E18-prosjektets utgravning på Ringdal. [TV]. TV Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik; Rødsrud, Christian Løchsen & Østmo, Mari Arentz (2005). Fant gårder fra romertiden. [Avis]. Aftenposten.
 • Mansrud, Anja; Østmo, Mari Arentz; Rødsrud, Christian Løchsen; Rønne, Ola & Gjerpe, Lars Erik (2005). E18-prosjektet - årets utgravninger.
 • Østmo, Mari Arentz (2019). Micro-regionality. A deep-time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200-1000. Oslo 07-Media.
 • Østmo, Mari Arentz (2005). Tilhørighet i tid og rom. om konstruksjon av kollektiv identitet og bygdefellesskap i jernalderen. IAKH, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2012 14:41 - Sist endret 12. aug. 2022 10:06