Jon Røyne Kyllingstad

Bilete av Jon Røyne Kyllingstad
English version of this page
Telefon +47 22850629
Mobiltelefon +4748228253
Brukarnamn
Besøksadresse Problemveien 9 Kristian Ottosens hus Blindern
Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Vitenskaps- og universitetshistorie, ca 1870 til nå.

Ideer om rase, etnisitet, nasjon, kultur og opphav innenfor genetikk, fysisk antropologi, arkeologi, historie etc.

Akademisk kulturarv

Bakgrunn

Jon Røyne Kyllingstad er historiker og har jobbet med vitenskapshistorie og akademiske institusjoners historie i perioden ca 1870 – 2000. Han har i mange år vært særlig opptatt av ideer om rase, etnisitet og nasjon innen biologiske fag som fysisk antropologi og genetikk, så vel som innen arkeologi og historie og andre humanistiske fag. Før han ble kom til Museum for universitets- og vitenskapshistorie i 2017, jobbet han 6 år som førstekonservator ved Norsk teknisk museum.  
Fra 2013 til 2018 initierte og ledet han det forskningsrådsfinansierte prosjektet From racial typology to DNA sequencing. 'Race' and 'ethnicity' and the science of human genetic variation 1945-2012. Som ledd i dette, ledet han, i tospann med Ageliki Lefkaditou, arbeidet med utstillingen FOLK : Fra rasetyper til DNA-sekvenser, på Norsk teknisk museum.

Kyllingstad var tidligere tilknyttet Forum for universitetshistorie ved UiO og bidro til skriving av et flerbindsverk om historien til Oslo Universitet. Her behandlet han blant annet utviklingen av disipliner som oseanografi, meteorologi, biologi, historiografi, arkeologi, lingvistikk, etnografi, folkloristisk, biologi, medisin og fysisk antropologi i Norge.

Postdoc-prosjektet Nationalist internationalism så på hvordan historievitenskapens utvikling, samt forestillinger om nasjonal identitet, i henholdsvis Norge og Danmark ble påvirket av den nasjonale og internasjonale politiske situasjonen under og etter første verdenskrig. Prosjektet bygget videre på Kyllingstads doktoravhandling (2008) som tok for seg Instituttet for sammenlignende kulturforskning og norsk humanistisk forsknings utvikling og internasjonale relasjoner i etterkant av første verdenskrig.

Kyllingstad var medlem av  Skjelettutvalget - Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger, fra utvalget ble opprettet i 2008 og fram til 2016. 

Samarbeid

Kyllingstad samarbeider med Norsk teknisk museum om utstillingen FOLK, og forsknings- og formidlingsaktiviteter relatert til denne. 

Han er medlem av Den norske vitenskapshistoriske konferansens programkomite.

 

Publikasjonar

 • Kyllingstad, Jon Røyne (2022). The Norwegian Association for Heredity Research and the Organized International Eugenics Movement. Expertise, Authority, Transnational Networks and International Organization in Norwegian Genetics and Eugenics (1919-1934). Perspectives on Science. ISSN 1063-6145. 30(1), s. 77–107. doi: 10.1162/posc_a_00403.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2019). Kristine Bonnevies vitenskapelighet og rasehygienen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1/2), s. 142–153.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2017). The absence of race in Norway. Journal of Anthropological Sciences. ISSN 1827-4765. 95, s. 319–327. doi: 10.11647/obp.0051.02.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2014). The concept of a Lappish race: Norwegian research on Sami skeletal remains in the interwar years. I Sellevold, Berit J. (Red.), Old Bones. Osteoarchaeology in Norway: Yesterday, Today and Tomorrow. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-783-1.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2012). Norwegian Physical Anthropology and the Idea of a Nordic Master Race. Current Anthropology. ISSN 0011-3204. doi: 10.1086/662332.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kyllingstad, Jon Røyne & Lefkaditou, Ageliki (2019). FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser. Utstillingskatalog. Norsk teknisk museum- . Norsk teknisk museum. ISBN 978-82-90115-55-0. 149 s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2014). Measuring the master race: Physical anthropology in Norway 1890-1945. OpenBook Publishers . ISBN 978-1-909254-54-1. 250 s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne & Rørvik, Thor Inge (2011). Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISBN 9788274775404. 536 s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne & Rørvik, Thor Inge (2011). Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISBN 9788274775404. 536 s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2004). Kortskaller og langskaller. Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket. Nordic Academic Press. ISBN 8230400024. 223 s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2004). Kortskaller og langskaller. Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket. Scandinavian Academic Press. ISBN 82-304-0002-4. 223 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Lefkaditou, Ageliki & Kyllingstad, Jon Røyne (2020). Linné: en sluttreplikk. Dagsavisen og Klassekampen.
 • Lefkaditou, Ageliki & Kyllingstad, Jon Røyne (2020). Linne, en bortforklaring. Dagsavisen og Klassekampen.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2020). The Body Populace: Military Statistics and Demography in Europe before the First World War by Heinrich Hartmann. Bulletin of The History of Medicine. ISSN 0007-5140. 94(1), s. 164–165.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2019). Hva er rase?
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2019). Professor Bonnevies arkiv - Nettutilling.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2019). Ethnic groups and disciplinary boundaries:On Cavalli-Sforza , Sami prehistory, multidisciplinarity, and human population history.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2019). The Norwegian association for heredity: Expertise, authority, and boundary work in genetics and eugenics, 1919–1940.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2019). Konflikt om Instagram-kritikk. [Avis]. Morgenbladet.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2019). Rasetenkning på norsk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2019). Hva sier egentlig David Reich om menneskeraser? Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Kyllingstad, Jon Røyne & Lefkaditou, Ageliki (2019). Tilsvar til FOLK-anmeldelse. Museumsnytt. ISSN 0027-4186.
 • Kyllingstad, Jon Røyne & Lefkaditou, Ageliki (2018). Folk - Fra rasetyper til DNA-sekvenser.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2018). Professor Bonnevies arkiv.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2018). From racial typology to population genetics? Concepts of race at the Swedish State Institute for Race Biology in Uppsala 1930-1950.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2018). 'Rase'- vitenskap og ideologi. Om bakgrunnen for Alette og Kristian Schreiners forsknng i Tysfjord. Bårjås. ISSN 1502-0002.
 • Lefkaditou, Ageliki; Kyllingstad, Jon Røyne & Treimo, Henrik (2017). FOLK: An Exhibit on Science, Identity, and Politics .
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2017). From racial typology to population genetics? Concepts of Race and the Swedish State Institute for Race Biologi in Uppsala, 1930-1950.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2016). Contested Sami skulls.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2016). Endring og kontinuitet i synet på rase ved Statens institut för rasbiologi i Uppsala ca. 1930 - 1958 .
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2016). Sami origins in the history and geography of human genes .
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2016). From "race" and "people" to "ethnicity" and "population" in the study of Sami prehistory, 1930s-2000s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2015). The origins of the Sami - Ethnicity and genes in North Scandinavian prehistory.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2015). Etnisitet og genetikk og forskning på samisk forhistorie ca 1980-2000.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2015). Racial typology and population genetics at the Swedish State Institute for Race Biology 1940s-1950s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2015). Ethnicity and genes in North-Scandinavian prehistory.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2015). Cultures, ethnic groups and populations in Scandinavian prehistory.
 • Lefkaditou, Ageliki; Kyllingstad, Jon Røyne; Fossheim, Hallvard; Hochman, Adam; Loring, P & Suárez-Díaz, Edna (2015). Bringing Race/Ethnicity to Public Fora.
 • Lefkaditou, Ageliki & Kyllingstad, Jon Røyne (2015). Conceptualizations of Race in Post-war Genetics and Anthropology.
 • Kyllingstad, Jon Røyne & Lefkaditou, Ageliki (2015). Finnes Det Raser? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lefkaditou, Ageliki & Kyllingstad, Jon Røyne (2015). Eugenics and Physical Anthropology in Hungary and Greece. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. ISSN 1369-8486. 49, s. 70–74.
 • Lefkaditou, Ageliki & Kyllingstad, Jon Røyne (2015). Discussing the Biocultural Approach to Race. Science & Education. ISSN 0926-7220. 24(9), s. 1263–1269.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2014). Scandinavia and the international scientific controversies on race 1930-1960.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2014). The measuring of Sami skulls and the idea of a 'Lapp' race.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2014). Constructions of biological difference between Sami and Non-Sami Scandinavians (1930-2000).
 • Kyllingstad, Jon Røyne & Lefkaditou, Ageliki (2014). A Science of racial superiority, Scandinavian and Greek responses to German race science 1930s-1950s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2011). Maorilevninger tilbake til New Zealand. Forskningsetikk. ISSN 1502-6353.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2011). Sakkyndighet og demokrati: Universitetet i en ny tid, Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISSN 9788274775404. s. 439–464.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2011). Ekspansjonen, Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISSN 9788274775404. s. 411–438.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2011). Framveksten av arkeologi og etnografi og veien til historisk museum, Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISSN 9788274775404. s. 370–410.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2011). Nasjonal filologi, Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISSN 9788274775404. s. 345–378.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2011). Geofysikk i en fiskerinasjon, Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISSN 9788274775404. s. 311–344.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2011). Det matematisk-naturvitenskapelige institutt og biologien, Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISSN 9788274775404. s. 265–310.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2011). Universitetet og legevitenskapen, Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISSN 9788274775404. s. 185–228.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2010). Norwegian Physical Anthropology and the Idea of a Nordic Master Race.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2009). Medisinutdanningen som drivkraft i utviklingen av medisinsk vitenskap ved Universitetet i Oslo i siste halvdel av 1800-tallet.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2009). Halfdan Bryn and the Nordic Masterrace: Physical Anthropology in Norway and the International Scientific Debates on Race in the Interwar Years.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2009). Det nordiske herremennesket og vitenskapen.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2009). Rasebegrepets vitenskapshistorie.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2009). Rasebegrepets og antirasismens vitenskapshistorie.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2009). Menneskeåndens universalitet Fredstanken og norsk humanistisk forskning i mellomkrigstida.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2009). Humaniora etter første verdenskrig og fredstanken.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2008). EU vil telle raser. [Radio]. Sånn er livet, P2.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2008). Kortskaller og langskaller.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2008). Darwinismen og rasetenkningen. Museumsnytt. ISSN 0027-4186.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2008). Anatomisk institutt og det germanske herremenneske. Museum for universtitets- og vitenskapshistorie.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2007). Rase, nasjon og kultur. Raseantropologi og kulturforskning i Norge ca. 1900-1940.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2006). Intervju om boka Kortskaller og langskaller. [Radio]. Søndagsavisa, P2.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2006). Skal du søke jobb er det en klar fordel å være hvit. [Radio]. Radioselskapet, P2 .
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2006). Folkeminnegranskningen ved IFSK.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2005). Race, nature and culture II: Fysisk antropologi – en del av vår arv. [Internett]. Antropress.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2005). Heyerdahl og Günther. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2005). Instituttet for Sammenlignende kulturforskning og kulturbegrepet.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2005). Kortskaller og langskaller.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2004). Er skjønnhet og egenskaper knyttet sammen? [Radio]. Verdibørsen P2.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2004). En reise i rasetenkning. [Avis]. Klassekampen.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2004). Ingen forskarar var imot rasehygiene før 1930. [Avis]. Uniforum.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2004). Kortskaller og langskaller.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2004). ”Rett” og ”kultur” som forskningsobjekter: Fredrik Stang, Instituttet for sammenlignende kulturforskning og den sammenlignende rettsvitenskap.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2003). Rase og nasjon.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2003). Die Bastarde des nördliche Norwegens.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2000). Schreiner, Alette. I [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Norsk biografisk leksikon. Kunnskapsforlaget.
 • Kyllingstad, Jon Røyne (2008). Menneskeåndens universalitet. Instituttet for sammenlignende kulturforskning 1917-1940. Ideene, institusjonen og forskningen. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. mars 2019 08:42 - Sist endra 29. mars 2022 13:54

Prosjekt