Galleri - smieforedling av myrmalmsjern

Eit utval bilete frå smieforedlinga av fem råjernslupper kan sjåst i dette galleriet. Jernluppene før foredling kan sjåast her.