Galleri - stålframstilling i omn

Eit av forsøka med stålframstilling gjekk ut på å smelte om jernet for å konsolidere det og redusere slagginnhaldet. Vi gjorde dette i ein liten omn, av enkelte omtala som ein 'aristotelesomn'. Prosessen kan også sjåast som video.