Galleri - originaløks

Et utval bilete av breiøksa frå grav 8 ved Langeid, museumsnr C58882/4. I museets fotodatabase er det fleire bilete av øksa.