Hva er runologi?

 • Runer har vært i bruk som skrifttegn i Norge i nesten 2000 år. Innskrifter med runer er de tidligste eksemplene på bruk av germansk språk i Skandinavia.
 • Runologi er studium av runetegn og runeinnskrifter. Runer var de germanske og dermed også de skandinaviske folkenes eget alfabet. Tekster med runer ble skrevet i Skandinavia fra ca. 150 e.Kr. og fram til seinmiddelalderen.
 • Runearkivet har ansvar for undersøkelse, dokumentasjon og publisering av alle norske runeinnskrifter. Norge har to tredjedeler av de eldste runesteinene (derimot relativt få fra vikingtiden) og halvparten av alle runeinnskrifter fra middelalderen (1100-1500).
 • Stjernestier Kyss meg - runenes verden Kyss meg - runenes verden

  Runer har vært i bruk som skrifttegn i Norge i nesten 2000 år. Arkeologene kan fortelle oss mye om hvordan folk i Norge levde. Men språket deres og måten de uttrykte seg på, er det bare runeinnskriftene som kan opplyse oss om.

  Kontakt

  Samlinger

  Studier

  Universitetet i Oslo tilbyr et emne i runologi. Emnet kan inngå i studieprogrammene for arkeologi eller historie.