Collegium medievale: Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for akademikere som arbeider med middelalderforskning.

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

 

Dronningen i vikingtid og middelalder

Styret har gleden av å invitere til årets fjerde medlemskveld den 15. mai 2018 kl. 18.00 i St. Olavs gate 29. Kvelden er viet en presentasjon av antologien Dronningen, som ble utgitt i 2017. Redaktørene Karoline Kjesrud, postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO og Nanna Løkka, PhD og seniorforsker ved Telemarksforskning, vil kort presentere boka og dens viktigste funn og perspektiver. Deretter vil Carline Tromp, journalist i Klassekampen, gi sin lesning av boka og dens aktualitet i dagens samfunn. Til slutt blir det diskusjon.

Om foreningen

Formål:
Foreningen har til formål å fremme forskning på emner som relaterer til middelalderen eller renæssansen. Foreningen skal også bidra til interdisiplinær kontakt og samarbeid mellom personer som er engasjert i sådan forskning ved å samle dem til faglige og sosiale aktiviteter.
 
Aktiviteter:
Foreningen Collegium Medievale utgir et tidsskrift med samme navn. Den arrangerer videre foredrag, seminarer og ekskursjoner med fokus på temaer omkring middelalderen i Norge og resten av Europa.
 
Medlemskap:
Akademikere som er engasjert i middelalderforskning inviteres til å søke om medlemskap i foreningen. Den årlige medlemsavgift er NOK 350. Medlemmer mottar tidskriftet Collegium Medievale uten beregning. For å søke om medlemskap, ta kontakt med styret via Beate A. Pedersen (b.a.pedersen@iakh.uio.no).
 

Videre informasjon kan rekvireres fra medlemmer i foreningens styre. Styret i Collegium Medievale består for nuværende av:

  • Beate Albrigtsen Pedersen (styreleder), beateapedersen@gmail.com
  • Hans Jacob Orning (nestleder), h.j.orning@iakh.uio.no
  • Hanne Lovise Aannestad (medlemslister), h.l.aannestad@khm.uio.no
  • Mikael Males (styremedlem), mikael.males@iln.uio.no
  • Jan Bill (styremedlem), jan.bill@khm.uio.no 
  • Line Cecilie Engh, l.c.engh@ifikk.uio.no
  • Anna Catharina Horn, a.c.horn@iln.uio.no

Foreningens adresse er:

  • Collegium Medievale, Postboks 590 Sentrum, 0106 Oslo

Styreleders adresse er: 

  • Beate A. Pedersen, Helgesens gate 76e, 0365 Oslo 

Ønsker du å bli medlem?

  • Ta kontakt med Hanne Lovise Aannestad, h.l.aannestad@khm.uio.no