3D-skanning av vikingskipene

Mange av de enestående gjenstandene fra Oseberggraven brytes ned innenfra. Årsaken til dette er konserveringsmetodene man benyttet for 100 år siden. Det var ikke alle gjenstandene i Osebergfunnet som ble alunkonservert. Osebergskipet er et eksempel på det, men skipet har andre utfordringer når det gjelder konservering.

Vikingskipene er en helt unik del av kulturarven. Derfor er det viktig å bevare dem for fremtidige generasjoner.  Et trinn på veien er 3D-scanning av skipene som gjøres nå.

 Dette er viktig fordi:

• 3D-scannene fungerer som digital sikring av gjenstanden og den informasjonen gjenstanden gir oss.

• 3D-dokumentasjonen gjør det mulig å følge endringer i en gjenstands tilstand over tid, som for eksempel Osebergskipet. Denne informasjonen er til stor hjelp ved konstruksjon av bedre støtter til skipet.

• 3D-dokumentasjonen er nyttig for å finne nye konserveringsmetoder til gjenstandene. Det er lett å sammenligne 3D-scann før og etter behandling ved testing av metoder.

• Det gjør Osebergfunnet tilgjengelig med 3D-presentasjoner på nett og gjør det enklere å konstruere kopier.

• 3D-scannene gjør det mulig for publikum å se flere detaljer ved gjenstandene.

Publisert 4. des. 2013 09:53 - Sist endret 1. okt. 2015 15:35