3D-dokumentasjon av Osebergfunnet

Disse 3D pdfene er laget på grunnlag av nøyaktig 3D-skanning av gjenstander fra Oseberg. Gjenstanden kan snus og dreies på så den kan sees fra alle sider. 3D pdfene er tilgjengelig i en stor og en liten versjon, og kan ikke åpnes i nettbrett og mobil.

 • hundehovud-507 Lite dyrehode av tre 14. okt. 2013 14:46

  Hodet er mest sannsynlig et fragment av en større gjenstand, og er brutt av ved halsens begynnelse. Dyret har åpen kjeft med synlige tenner, og en tydelig snute. Lengden er 4,3 cm og bredden er 3,8 cm.

 • fiskefatet-507 Fat av tre 14. okt. 2013 14:19

  Fat eller øse av tre. Formen er oval, med et sikksakk dekorert skaft i den ene enden, og to dyrehoder stilt mot hverandre i den andre. Kun det ene dyrehodet er intakt. Lengde mellom ytterkantene er ca. 36 cm og bredden ca. 18 cm.

 • liten-bolle-507 Kopp av tre 14. okt. 2013 14:18

  En liten lav kopp av bjørk, som var full av små frø da den ble funnet. Koppen er ca. 8 cm i diameter og ca. 4 cm høy.

 • runepinnen-507 Stang med runer 11. okt. 2013 14:26

  Trestykkets største tykkelse er 8,5 cm, og mot begge ender smalner den av til en tykkelse av 2,5 og 3 cm. Stangen har en runeinnskrift som med våre bokstaver sier "litiluisan". Tolkningen er usikker, men det kan utskilles litil som ett eget ord, oldn. litil = liten. Disse runer kan muligens forbindes med uis til "som vet lite". Innskriften er mest sannsynlig ikke blitt fullført. For 3D-versjon se nedenfor.

 • hundehodepinnen-507 Hundehodepinnen 11. okt. 2013 12:42

  Dette er et forseggjort stykke tre, omtrent 22 cm lang og omtrent tre cm på det bredeste. Oversiden er buet og undersiden flat. Øverst på buen er det skåret en omtrent fire centimeter lang slisse. I begge ender er det skåret ut et hundehode. Hele utforming er laget for å sees rett ovenfra. Det kan virke som om trestykket har vært festet til noe annet. For 3D-versjon se nedenfor.

Mer ...
Publisert 4. apr. 2013 09:03 - Sist endret 20. feb. 2019 12:35