Dokumentasjon

Publisert 31. okt. 2012 10:00

Den eksisterende dokumentasjonen av Osebergfunnet består i hovedsak av  foto, skisser og tegninger fra utgravningen i 1904 og det første rekonstruksjons- og konserveringsarbeidet som stort sett foregikk på første halvdel av 1900-tallet. Mange gjenstander er kun dokumentert gjennom beskrivelse i katalogtekst. Nå blir de alunkonserverte gjenstandene dokumentert på nytt.

Publisert 31. okt. 2012 11:27

Da Oseberggraven ble åpnet i 1904, viste det seg at den inneholdt både mye rik treskur og mange unike bruksgjenstander, som knapt kjennes fra noe annet funn fra vikingtiden, som møbler, redskaper og skipsutrustning. 200 av disse gjenstandene ble konservert med alun, og disse er i dag i dårlig forfatning.

Publisert 4. apr. 2013 09:03

Disse 3D pdfene er laget på grunnlag av nøyaktig 3D-skanning av gjenstander fra Oseberg. Gjenstanden kan snus og dreies på så den kan sees fra alle sider. 3D pdfene er tilgjengelig i en stor og en liten versjon, og kan ikke åpnes i nettbrett og mobil.

Publisert 4. des. 2013 09:53

Mange av de enestående gjenstandene fra Oseberggraven brytes ned innenfra. Årsaken til dette er konserveringsmetodene man benyttet for 100 år siden. Det var ikke alle gjenstandene i Osebergfunnet som ble alunkonservert. Osebergskipet er et eksempel på det, men skipet har andre utfordringer når det gjelder konservering.

Publisert 12. nov. 2012 17:59

Allereie i 1906 starta arkeologen Gabriel Gustavson, som leia Osebergutgravinga, opp arbeidet med å få kopiert ein del av dei fint utskorne gjenstandane frå Osebergfunnet. Hensikta var å lage sikringskopiar i tilfelle noko skulle hende med originalane.