English version of this page

Myntkabinettet

I dag rommer samlingen over en kvart million objekter fra hele verden og alle historiske epoker. Blant objektene som har kommet til i årenes løp er blant annet Fridtjof Nansen og Roald Amundsens samlinger av medaljer og ordener.

Myntkabinettets utstillingssal i Historisk museum 1923.

Universitetets Myntkabinett ble etablert i 1817 da 6000 antikke mynter ble innkjøpt fra den kongelige samling i København på initiativ av eidsvollsmann og professor i gresk Georg Sverdrup. Under samlingens andre bestyrer C.A. Holmboe, 1830-1876, økte størrelsen fra 9000 til over 43 000 gjenstander. Flere av våre største skattefunn fra vikingtid og tidlig middelalder kom til museet i denne perioden, blant andre Dælifunnet og Årstadskatten.

Nansen og Amundens samlinger

Siden 1920-tallet har samlingen vokst gjennom funn, donasjoner og innkjøp. Blant de viktigste samlingene som innkom er Fridtjof Nansen og Roald Amundsens samlinger av medaljer og ordener og Frederik Schjöths samling av kinesiske mynter. I dag rommer samlingen over en kvart million objekter fra hele verden og alle historiske epoker.

Den antikke myntskatten

Viktigst er de 20 000 greske og romerske myntene, over 5000 europeiske vikingtidsmynter og drøyt 20 000 norske vikingtid og middelaldermynter fra skattefunn og funn under norske kirkegulv. I tillegg huser museet internasjonalt viktige samlinger av norsk- og europeisk mynt fra nyere tid, pengesedler og medaljer og ordener fra hele verden.

Staten er eier

Kulturminneloven av 9. juni 1978 gir Staten eiendomsrett til myntfunn. Dette gjelder alle mynter eldre enn 1650. Ved funn av slike mynter plikter man å rapportere dette til politi, Fylkeskommunen eller direkte til Kulturhistorisk museum.

Eksporttillatelse

Ønsker man å ta med seg mynter ut av Norge, må det søkes om eksporttillatelse for alle mynter eldre enn 1537. Unntatt er mynter som er importert til landet etter 1950, og som har gyldig eksporttillatelse fra opprinnelseslandet. Også noen få mynter, medaljer og ordener av nasjonal betydning fra nyere tid omfattes av denne bestemmelsen. Det er utarbeidet en egen liste over disse.

Vil du se flere av museets mynter?

Museenes fotoportal

Nettutstilling

Publisert 14. nov. 2012 18:39 - Sist endret 4. mars 2019 14:36