Kjetil Loftsgarden

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Kjetil Loftsgarden
English version of this page
Telefon +47 22851902
Mobiltelefon +47 99020042
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

I mitt postdoktor-prosjekt undersøker eg konsekvensane av klimatiske og miljømessige endringar i jernalderen og verknadane dette hadde på folketal, busetnadsmønster, ressursutnytting og sosiale strukturer. Eg er del av prosjektet VIKINGS (FRIPRO / Toppforsk, Noregs forskingsråd). VIKINGS er tverrfagleg og inkluderer forskarar frå meteorologi, vulkanologi, klimaforsking, geologi, biologi, samt arkeologi. Prosjektet er leia av professor Kirstin Krüger (Inst. for geofag).

 

I 2017 disputerte eg for eg min doktorgrad (PhD) ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitskap og religion ved Universitetet i Bergen. I min avhandling argumenterer eg for at marknadsplassar i innlandet, som knutepunkt i stabile økonomiske nettverk, var avgjerande for auka og, etter kvart, masseproduksjon av jern i vikingtid og middelalder. Min forsking har vist korleis innlandsressursene vart integrert i den nasjonale og internasjonale økonomien i denne perioden

 

Både før og etter min stipendiatsperiode, jobba eg som prosjektleiar og sakshandsamar ved Kulturhistorisk museum.

 

Eg er hovudredaktør for det vitskapeleg tidsskriftet Viking

 

Selection of peer-reviewed articles and book chapters 

 

Research monographs / edited anthologies

  • Loftsgarden, K. 2017. Marknadsplassar omkring Hardangervidda – ein arkeologisk og historisk analyse av innlandets økonomi og nettverk i vikingtid og mellomalder. Doctoral thesis in archaeology, University of Bergen.
  • Glørstad, Z. T. and Loftsgarden, K. (ed.) 2017. Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in western Scandinavia. Routledge publishing

 

View all works in Cristin

 

Open access publications available at: https://uio.academia.edu/KjetilLoftsgarden

 

Major Collaborations

  • Postdoctoral research fellow (100% position/2 years): VIKINGS – Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE. (2018–2023). NFR TOPPFORSK funded interdisciplinary research project (grant 275191), with Kirstin Krüger (leader), UiO, Frode Iversen, UiO, Anne Hope Jahren, CEED, UiO, Henrik Svensen, CEED, UiO and Jostein Bakke, Bjerknes Centre for Climate Research, UiB.
  • Research collaboration. Metallurgical analysis, iron production and processing – Merovingian and Viking Age. With Per Ditlef Fredriksen, UiO and Shadreck Chirikure, University of Oxford
  • Research collaboration. The beginning of iron production in Scandinavia. With Bernt Rundberget, NTNU, Jan Henning Larsen, UiO and Peter Hambro Mikkelsen, University of Aarhus
  • Research collaboration. Contesting Marginality: The Boreal Forest of Inland Scandinavia and the Worlds Outside, AD – 1500 AD. With Karl-Johan Lindholm, Uppsala University, Eva Svensson, University of Karlstad, Andreas Hennius, Uppsala University and Erik Ersmark, Centre for Palaeogenetics, Stokcholm
  • Research collaboration. Vikingtid og middelalder i Numedal. With Margrete Figenschou Simonsen, Hanne Lovise Aannestad, Marianne Vedeler and Kathrine Stene, Museum of Cultural History, UiO
  • Research collaboration. Seasonal meeting places. With Morten Ramstad, UiB
Emneord: Vikingtid, Middelalder, Jernalder, Jernvinne, Jernfremstilling, Markedsplasser, Utmarksarkeologi
Publisert 28. feb. 2018 13:46 - Sist endra 20. mars 2020 14:04

Forskargruppe