Kjetil Loftsgarden

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Kjetil Loftsgarden
English version of this page
Telefon +47 22851902
Mobiltelefon +47 99020042
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Houvudtyngda av mitt forskingsarbeid er på jern, jernframstilling, handel, møte- og markedsplassar. Så vel som korleis fortidas menneske tilpassa seg brå endringar i klima og miljø og verknadane dette hadde på folketal, busetnadsmønster, ressursutnytting og sosiale strukturar.

Eg er del av prosjektet VIKINGS (FRIPRO / Toppforsk, Noregs forskingsråd). VIKINGS er tverrfagleg og inkluderer forskarar frå meteorologi, vulkanologi, klimaforsking, geologi, biologi, samt arkeologi. Prosjektet er leia av professor Kirstin Krüger (Inst. for geofag).

I min avhandling (2017) argumenterer eg for at marknadsplassar i innlandet, som knutepunkt i stabile økonomiske nettverk, var avgjerande for auka og, etter kvart, masseproduksjon av jern i vikingtid og middelalder. Min forsking har vist korleis innlandsressursene vart integrert i den nasjonale og internasjonale økonomien i denne perioden

Eg er hovudredaktør for det vitskapeleg tidsskriftet Viking, og leiar av redaksjonsrådet for den internasjonale bokserien, Viking elements.

Selection of peer-reviewed articles and book chapters 

 

Research monographs / edited anthologies

 

View all works in Cristin

 

Open access publications available at: https://uio.academia.edu/KjetilLoftsgarden

 

Major Collaborations

 • VIKINGS – Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE. (2018–2023). NFR TOPPFORSK funded interdisciplinary research project (grant 275191), with Kirstin Krüger (leader), UiO, Frode Iversen, UiO, Anne Hope Jahren, CEED, UiO, Henrik Svensen, CEED, UiO and Jostein Bakke, Bjerknes Centre for Climate Research, UiB.
 • Metallurgical analysis, iron production and processing – Merovingian and Viking Age. With Per Ditlef Fredriksen, UiO and Shadreck Chirikure, University of Oxford
 • The beginning of iron production in Scandinavia. With Bernt Rundberget, NTNU, Jan Henning Larsen, UiO and Peter Hambro Mikkelsen, University of Aarhus
 • Contesting Marginality: The Boreal Forest of Inland Scandinavia and the Worlds Outside, AD – 1500 AD. With Karl-Johan Lindholm, Uppsala University, Eva Svensson, University of Karlstad, Andreas Hennius, Uppsala University and Erik Ersmark, Centre for Palaeogenetics, Stokcholm
 • Vikingtid og middelalder i Numedal. With Margrete Figenschou Simonsen, Hanne Lovise Aannestad, Marianne Vedeler and Kathrine Stene, Museum of Cultural History, UiO
 • Seasonal meeting places. With Morten Ramstad, UiB
Emneord: Vikingtid, Middelalder, Jernalder, Jernvinne, Jernfremstilling, Markedsplasser, Utmarksarkeologi

Publikasjonar

 • Loftsgarden, Kjetil (2020). Mass Production and Mountain Marketplaces in Norway in the Viking and Middle Ages. Medieval Archaeology.  ISSN 0076-6097. . doi: 10.1080/00766097.2020.1754662 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Ferd og frakt over fjell og vidde. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  21, s 7- 23 . doi: 10.5617/pt.7555 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Bakke, Jostein; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Iversen, Frode; Kool, Anneleen; Brysting, Anne Krag; Krüger, Kirstin & Boessenkool, Sanne (2021). Anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.
 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Bakke, Jostein; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Iversen, Frode; Kool, Anneleen; Brysting, Anne Krag; Krüger, Kirstin & Boessenkool, Sanne (2021). Disentangling anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens; Loftsgarden, Kjetil; Iversen, Frode; Hufthammer, Anne Karin & Krüger, Kirstin (2020). Record of climate and environmental changes in a dead-ice lake close to Gardermoen told by a 10 000 years old freshwater fish and a Viking King. Vis sammendrag
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens; Loftsgarden, Kjetil; Iversen, Frode & Krüger, Kirstin (2020). Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens; Loftsgarden, Kjetil; Iversen, Frode; Svensen, Henrik & Krüger, Kirstin (2020). Tracing socio-environmental dynamics and climate changes in the period 300-1300 CE in Scandinavia from lake sediments. Vis sammendrag
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). Ferd og frakt over fjell og vidde. Forskning.no.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). How many Vikings were there? The population of Western Scandinavia 400–1000.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). I vikingtida stod innlandet for ein enorm jernproduksjon. Forskning.no. Vis sammendrag
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). Skeid og leik. Vis sammendrag
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). The population of Western Scandinavia 400–1000 AD.
 • Smedsrud, Morten Skipenes & Loftsgarden, Kjetil (2020, 11. februar). Finner tegn til ekte fimbulvinter. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Frå Samalas til Setesdal – Vekst og fall i innlandets ressursutnytting.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Hestekamp og handel i vikingtid og middelalder’.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). It's Iron ore it's nothing!.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Mass production and marketplaces from the late Viking Age.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Skeid.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Store og små vestnorske marknadsplassar.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). The demography of the Viking Age or: How I Learned to Stop Worrying and Love Big Data.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 28. feb. 2018 13:46 - Sist endra 4. des. 2020 14:24

Forskargruppe