Kjetil Loftsgarden

Postdoktor - Arkeologisk seksjon
Bilde av Kjetil Loftsgarden
Telefon +47 22851902
Mobiltelefon +47 99020042
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Jernalder og middelalder

 • Samfunnsøkonomisk utvikling i yngre jernalder og middelalder

 • Fortidig klima og demografisk utvikling

 • Jernfremstilling

 • Utmarksbruk

 • Handel og markedsplasser

 •  

Bakgrunn

2019–          Postdoktor, Kulturhistorisk museum

2018–2019: Rådgiver, Kulturhistorisk museum

2017:           Rådgiver, Universitetsmuseet i Bergen

2013–2017: Doktorgradstipendiat ved Universitetet i Bergen

2011–2013: Rådgiver, Kulturhistorisk museum

2010–2011: Feltleder, Kulturhistorisk museum

2010:           Rådgiver, Telemark fylkeskommune

2009:           Rådgiver, Oppland fylkeskommune

2008:           Feltleder, Buskerud fylkeskommune

2002–2007: Mastergrad ved Universitetet i Bergen

Verv

2019 –         Hovudredaktør - Tidsskriftet Viking

2016–2017: Leder, Det norske arkeologmøtet (NAM)

2015 –         Redaksjonsmedlem - Tidsskriftet Viking

2015–2018: Styremedlem - Det norske arkeologmøtet (NAM)

2011–2012: Medlem organisasjonskomiteen - Det Norske Arkeologmøte 2012

2010–2012: Styremedlem - Forskerforbundet, fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer (MAARK).

 

Undervisningserfaring

ARK100 – Innføringsemne

ARK201/ARK210 – Teori og metode

ARK301 – Arkeologisk praksis

ARK302 – Landskap, kulturminne og forvalting

ARK305 – Arkeologisk metode

REG302 – Natur og kulturmiljøforvaltning

Veiledning:

ARK250 – Bacheloroppgåve i arkeologi

Emneord: Vikingtid, Middelalder, Jernalder, Jernvinne, Jernfremstilling, Markedsplasser, Utmarksarkeologi

Publikasjoner

Loftsgarden, K. In press. Mass production and mountain marketplaces in Norway in the Viking and Middle Ages. Medieval Archaeology.

Loftsgarden, K. 2019. The prime movers of iron production in the Norwegian Viking and Middle Ages. Fornvännen - Journal of Swedish Antiquarian Research 2019/2, p. 75–87

Loftsgarden, K. 2018. Vekst og fall – Jernframstilling i Telemark i vikingtid og mellomalder. Årsskrift frå Telemark historielag.  No. 39, p. 30–43

Loftsgarden, K. 2018. Salt – ressurs og handelsvare i middelalderen. Heimen.  Vol. 55, no. 1-2018, p. 49–60

Loftsgarden, K. 2017. Marknadsplassar omkring Hardangervidda – ein arkeologisk og historisk analyse av innlandets økonomi og nettverk i vikingtid og mellomalder. Unpublished doctoral thesis in archaeology, University of Bergen.

Glørstad, Z. T. and Loftsgarden, K. (ed.) 2017. Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in western Scandinavia. Routledge publishing.

Loftsgarden, K., M. Ramstad and F-A. Stylegar. 2017. Skeid and stevne – assemblies in the Norwegian ‘Mountain–land’‘. In Glørstad, Z. T. and Loftsgarden, K. (ed.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in western Scandinavia. Routledge publishing. p. 232–249.

Tveiten, O. and K. Loftsgarden. 2017. The extensive iron production in Norway in the 10th –13th century – a regional perspective. In Glørstad, Z. T. and Loftsgarden, K. (ed.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in western Scandinavia. Routledge publishing, p. 111–123.

Loftsgarden, K., 2015. Market places in ‘Mountain-land’ – a research project on communication and exchange of commodities in the Viking Age and the Middle Ages. In Indrelid, S., K. L. Hjelle og K. Stene (ed.).  Exploitation of outfield resources – Joint Research at the University Museums of Norway. University Museum of Bergen

Loftsgarden, K. 2015. Kolgroper – gull eller gråstein. In I.M. Berg-Hansen (ed.) Kulturhistorisk museum, Utgravninger 2005-2006. Portal publishing, p. 142–153.

Loftsgarden, K. 2015. Skeid – stemne og marknad i mellomalderen. Vest-Telemark Blad. 12.11.2015

Ramstad, M. and K. Loftsgarden. 2014. Møteplassar på fjellet, Hallingskeidsanden.  Available at: http://norark.no/aktuelt/moteplassar-pa-fjellet-hallingskeidsanden[Accessed 23.10.2014].

Loftsgarden, K. Rundberget, B. Larsen, J.H. and Mikkelsen, P. H. 2013. Bruk og misbruk av C14-datering ved utmarksarkeologisk forsking og forvalting. Primitive tider.  Vol. 15, p. 59- 70.

Loftsgarden, K. 2013. Book review: Arne Espelund: Jernvinna i Tolga og Os – smiarbeid. Primitive tider.  Vol. 15, p. 143–146.

Loftsgarden, K. and C. C. Wenn 2012: Gravene ved Langeid – Foreløpige resultater fra en arkeologisk utgraving. Nicolay arkeologisk tidsskrift, no. 117, p. 23–31.

Loftsgarden, K. 2011: Jernonna i Vest–Telemark. Jern som utmarksressurs og bytemiddel for ein lokal gardsbusetnad i vikingtid og mellomalder. Primitive Tider Vol. 13, p. 61–71.

Trier, Ø. T. D., Brun, T. A, Gustavsen, L., Loftsgarden, K., Pilø, L. H., Salberg, A. B., Solberg, R., Stomsvik, K. H., Tonning, C. 2011: Application of remote sensing in management of cultural heritage. Project Report 2010. Oslo: Norsk Regnesentral 2011.

Loftsgarden, K. 2007: Jernframstilling i raudt land. Jernvinna på Rauland i vikingtid og mellomalder.  Unpublished master thesis. University of Bergen.

Loftsgarden, K. 2007: Jernframstilling i raudt land. Riss, no. 1/2007

 

Reports from archaeological surveys or excavations are not included

 

Open access publications available at: https://uio.academia.edu/KjetilLoftsgarden

 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Ferd og frakt over fjell og vidde. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  21, s 7- 23
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). The prime movers of iron production in the Norwegian Viking and Middle Ages. Fornvännen.  ISSN 0015-7813.  2019(2), s 75- 87
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Salt - ressurs og handelsvare i middelalderen :. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  55(1), s 50- 61 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2018-01-04
 • Loftsgarden, Kjetil; Ramstad, Morten & Stylegard, Frans Arne (2017). The skeid and other assemblies in the Norwegian "Mountain Land", In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Part II chap. 12.  s 232 - 249
 • Tveiten, Ole & Loftsgarden, Kjetil (2017). The extensive iron production in Norway in the tenth to thirteenth century: a regional perspective, In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Chapter 6.  s 111 - 123
 • Loftsgarden, Kjetil (2015). Kullgroper - gull eller gråstein?, I: Inger Marie Berg-Hansen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-030-9.  9.  s 142 - 154
 • Loftsgarden, Kjetil (2015). Market places in “Mountain-land” – a research project on communication and exchange of commodities in the Viking Age and the Middle Ages, In Svein Indrelid; Kari Loe Hjelle; Kathrine Stene (ed.),  Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway.  University Museum, University of Bergen.  ISBN 9788278870426.  20.
 • Loftsgarden, Kjetil; Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning & Mikkelsen, Peter Hambro (2013). Bruk og misbruk av C14-datering ved utmarksarkeologisk forsking og forvalting. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (15), s 59- 70
 • Loftsgarden, Kjetil & Wenn, Camilla Cecilie (2012). Gravene ved Langeid - Foreløpige resultater fra en arkeologisk utgraving. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 23- 31
 • Loftsgarden, Kjetil (2011). Jernonna i Vest-Telemark Jern som utmarksressurs og bytemiddel for ein lokal gardsbusetnad i vikingtid og mellomalder. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  13, s 61- 71

Se alle arbeider i Cristin

 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (ed.) (2017). Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  290 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Frå Samalas til Setesdal – Vekst og fall i innlandets ressursutnytting.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Hestekamp og handel i vikingtid og middelalder’.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). It's Iron ore it's nothing!.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Mass production and marketplaces from the late Viking Age.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Skeid.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Store og små vestnorske marknadsplassar.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). The demography of the Viking Age or: How I Learned to Stop Worrying and Love Big Data.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). The production of iron at seasonal settlements in the Norwegian mountains.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). The rise and fall of western Norwegian marketplaces AD 950–1350.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). VIKINGS project.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Vikingar og vulkaner. Klima og samfunnsutvikling 536–1250.
 • Loftsgarden, Kjetil & Bjørkli, Birgitte (2019). Møsvatn 2016-2019 eller, Mogen revisited.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). 12 regler for stipendiatperioden.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Big data in Nordic Archaeology.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Failed towns in western Scandinavian AD 800-1200.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Frå myr til marknad – jern i vikingtid og mellomalder.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Jern i vikingtid og mellomalder i øvre Telemark.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Markeder og bønder i by'n.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Marknadsplassar i innlandet.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Salt.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Samfunnsøkonomisk utvikling omkring Hardangervidda, ca. 950 – 1350 e.Kr..
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Store data – ressursutnytting og handel.
 • Loftsgarden, Kjetil (2018). Vekst og fall – Jernframstilling i Telemark i vikingtid og mellomalder. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  (39), s 30- 43
 • Loftsgarden, Kjetil (2017). Kinsarvik – ein kaupang i Hardanger.
 • Loftsgarden, Kjetil (2017). Moglegheiter og avgrensingar ved å bruka arkeologi til å kasta lys over skilnadar mellom marknadsplassar og urbane handelsplassar.
 • Loftsgarden, Kjetil; Barndon, Randi & Iversen, Frode (2017). Marknadsplassar omkring Hardangervidda. Ein arkeologisk og historisk analyse av innlandets økonomi og nettverk i vikingtid og mellomalder.
 • Loftsgarden, Kjetil & Ramstad, Morten (2017). I hjartet av Lædalskvartsitten.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil & Wenn, Camilla Cecilie (2016). Langeid, Setesdal, Southern Norway. – Grave goods from Langeid and other late Viking Age graves from the upper valley of Setesdal and trade as a vital source of wealth and power.
 • Loftsgarden, Kjetil & Granados, Tina Jensen (2016). Resultat frå arkeologisk feltkurs 2015.
 • Wenn, Camilla Cecilie; Loftsgarden, Kjetil & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2016). The late Viking Age burial ground at Langeid, Setesdal.
 • Loftsgarden, Kjetil (2015). Innlandets kaupstemne – Om vareutveksling og kontakt mellom Austlandets fjellbygder og Vestlandets fjordbygder i mellomalderen.
 • Loftsgarden, Kjetil (2015). Vikingar i populærkulturen.
 • Ramstad, Morten & Loftsgarden, Kjetil (2015). Hallingskeid - Feasting, competetive games and barter in the mountains..
 • Loftsgarden, Kjetil (2014). Meir enn ein marknad – Innlandets kaupstemne.
 • Ramstad, Morten & Loftsgarden, Kjetil (2014). Møteplassar på fjellet, Hallingskeidsanden.
 • Loftsgarden, Kjetil (2013). Arne Espelund: Jernvinna i Tolga og Os - smiarbeid. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (15), s 143- 146
 • Loftsgarden, Kjetil (2013). Markedsplasser på Hardangervidda - Interaksjon, kommunikasjon og vareutveksling.
 • Loftsgarden, Kjetil (2012). Handel og interaksjon - ei studie av marknadsplassar, kontakt og identitet i vikingtid og tidleg mellomalder.
 • Loftsgarden, Kjetil & Wenn, Camilla Cecilie (2011). Langeidprosjektet i Bygland – skjerming av spesielle funn i felt. RV9 Krokå-Langeid, Bygland kommune, Aust-Agder.
 • Trier, Øivind Thorvald Due; Brun, Trude Aga; Gustavsen, Lars; Loftsgarden, Kjetil; Pilø, Lars Holger; Salberg, Arnt Børre; Solberg, Rune; Stomsvik, Knut Harald & Tonning, Christer (2011). Application of remote sensing in management of cultural heritage. Project Report 2010. NR-notat. SAMBA/11/11.
 • Loftsgarden, Kjetil (2008). Jernframstilling på Rauland.
 • Loftsgarden, Kjetil (2007). Jernframstilling i raudt land. Riss (Bergen).  (1)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. feb. 2018 13:46 - Sist endret 1. aug. 2019 11:12