Kjetil Loftsgarden

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Kjetil Loftsgarden
English version of this page
Telefon +47 22851902
Mobiltelefon +47 99020042
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Houvudtyngda av mitt forskingsarbeid er på jern, jernframstilling, handel, møte- og markedsplassar. Så vel som korleis fortidas menneske tilpassa seg brå endringar i klima og miljø og verknadane dette hadde på folketal, busetnadsmønster, ressursutnytting og sosiale strukturar.

Eg er del av prosjektet VIKINGS (FRIPRO / Toppforsk, Noregs forskingsråd). VIKINGS er tverrfagleg og inkluderer forskarar frå meteorologi, vulkanologi, klimaforsking, geologi, biologi, samt arkeologi. Prosjektet er leia av professor Kirstin Krüger (Inst. for geofag).

I min avhandling (2017) argumenterer eg for at marknadsplassar i innlandet, som knutepunkt i stabile økonomiske nettverk, var avgjerande for auka og, etter kvart, masseproduksjon av jern i vikingtid og middelalder. Min forsking har vist korleis innlandsressursene vart integrert i den nasjonale og internasjonale økonomien i denne perioden

Eg er hovudredaktør for det vitskapeleg tidsskriftet Viking, og leiar av redaksjonsrådet for den internasjonale bokserien, Viking elements.

Selection of peer-reviewed articles and book chapters 

 • Loftsgarden, K. 2021. Seasonal settlements and the production of iron in the Norwegian mountains. In Dixon, P. and C. Theune (eds.).  Seasonal settlement in the medieval and early modern countryside. Ruralia, vol. XIII. Sidestone press, Leiden.
 • ter Schure, A.T.M., Bajard, M.b, Loftsgarden, K., Høeg, H.I., Ballo, E.b, , Bakke, J., Støren, E., Iversen, F., Kool, A., Brysting, A.K., Krüger, K., and S. Boessenkool. 2021. Anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene. Quaternary Science Reviews 270: 107175
 • Lindholm, K., Ersmark, E., Hennius, A., Lindgren, S., Loftsgarden, K., & Svensson, E. 2021. Contesting Marginality: The Boreal Forest of Middle Scandinavia and the Worlds Outside. The Medieval Globe 7(1), 9-34. https://www.muse.jhu.edu/article/805468.
 • Loftsgarden, K. 2020. Mass production and mountain marketplaces in Norway in the Viking and Middle Ages. Medieval Archaeology. Vol. 64, no. 1

 • Loftsgarden, K. 2019. Ferd og frakt over fjell og vidde. Primitive tider Vol. 21, p. 7–23.
 • Loftsgarden, K. 2019. The prime movers of iron production in the Norwegian Viking and Middle Ages. Fornvännen - Journal of Swedish Antiquarian Research 2019/2, p. 75–87
 • Loftsgarden, K. 2018. Salt – ressurs og handelsvare i middelalderen. Heimen.  Vol. 55, no. 1-2018, p. 49–60
 • Loftsgarden, K., M. Ramstad and F-A. Stylegar. 2017. Skeid and stevne – assemblies in the Norwegian ‘Mountain–land’‘. In Glørstad, Z. T. and Loftsgarden, K. (ed.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in western Scandinavia. Routledge publishing. p. 232–249.
 • Tveiten, O. and K. Loftsgarden. 2017. The extensive iron production in Norway in the 10th –13th century – a regional perspective. In Glørstad, Z. T. and Loftsgarden, K. (ed.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in western Scandinavia. Routledge publishing, p. 111–123.
 • Loftsgarden, K. 2015. Kolgroper – gull eller gråstein. In I.M. Berg-Hansen (ed.) Kulturhistorisk museum, Utgravninger 2005-2006. Portal publishing, p. 142–153.
 • Loftsgarden, K. Rundberget, B. Larsen, J.H. and Mikkelsen, P. H. 2013. Bruk og misbruk av C14-datering ved utmarksarkeologisk forsking og forvalting. Primitive tider.  Vol. 15, p. 59- 70.
 • Loftsgarden, K. and C. C. Wenn 2012: Gravene ved Langeid – Foreløpige resultater fra en arkeologisk utgraving. Nicolay arkeologisk tidsskrift, no. 117, p. 23–31.
 • Loftsgarden, K. 2011: Jernonna i Vest–Telemark. Jern som utmarksressurs og bytemiddel for ein lokal gardsbusetnad i vikingtid og mellomalder. Primitive Tider Vol. 13, p. 61–71.

 

Research monographs / edited anthologies

 

View all works in Cristin

 

Open access publications available at: https://uio.academia.edu/KjetilLoftsgarden

 

Major Collaborations

 • Rediscovery of medicinal plant usage in the “Age of Exploration”: From cultural historical heritage to innovative pharmaceuticals (REA:Life) – WP2 Tracing the ingredients: medicinal plants in monastic and hospital gardens
  • Co-supervisor for PhD-candidate Rebecca Blakeney
 • VIKINGS – Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE. (2018–2023). NFR TOPPFORSK funded interdisciplinary research project (grant 275191), with Kirstin Krüger (leader), UiO, Frode Iversen, UiO, Anne Hope Jahren, CEED, UiO, Henrik Svensen, CEED, UiO and Jostein Bakke, Bjerknes Centre for Climate Research, UiB.
 • Metallurgical analysis, iron production and processing – Merovingian and Viking Age. With Per Ditlef Fredriksen, UiO and Shadreck Chirikure, University of Oxford
 • The beginning of iron production in Scandinavia. With Bernt Rundberget, NTNU, Jan Henning Larsen, UiO and Peter Hambro Mikkelsen, University of Aarhus
 • Contesting Marginality: The Boreal Forest of Inland Scandinavia and the Worlds Outside, AD – 1500 AD. With Karl-Johan Lindholm, Uppsala University, Eva Svensson, University of Karlstad, Andreas Hennius, Uppsala University and Erik Ersmark, Centre for Palaeogenetics, Stokcholm
 • Vikingtid og middelalder i Numedal. With Margrete Figenschou Simonsen, Hanne Lovise Aannestad, Marianne Vedeler and Kathrine Stene, Museum of Cultural History, UiO
 • Seasonal meeting places. With Morten Ramstad, UiB
Emneord: Vikingtid, Middelalder, Jernalder, Jernvinne, Jernfremstilling, Markedsplasser, Utmarksarkeologi

Publikasjonar

 • Lindholm, Karl-Johan; Ersmark, Erik; Hennius, Andreas; Lindgren, Sakarias; Loftsgarden, Kjetil & Svensson, Eva (2021). Contesting Marginality: The Boreal Forest of Middle Scandinavia and the Worlds Outside. The Medieval Globe. ISSN 2377-3561. 7(1), s. 9–34.
 • ter Schure, Anneke Theresia Maria; Bajard, Manon Juliette Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Anthropogenic and environmental drivers of vegetation change in southeastern Norway during the Holocene. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 270. doi: 10.1016/j.quascirev.2021.107175 Fulltekst i vitenarkiv
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). Mass Production and Mountain Marketplaces in Norway in the Viking and Middle Ages. Medieval Archaeology. ISSN 0076-6097. doi: 10.1080/00766097.2020.1754662 Fulltekst i vitenarkiv
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Ferd og frakt over fjell og vidde. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 21, s. 7–23. doi: 10.5617/pt.7555 Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Ballo, Eirik Gottschalk; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society?
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society in Norway?
 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Disentangling anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.
 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). Skeid og leik.
 • Smedsrud, Morten Skipenes & Loftsgarden, Kjetil (2020). Finner tegn til ekte fimbulvinter. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). I vikingtida stod innlandet for ein enorm jernproduksjon. Forskning.no.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). Ferd og frakt over fjell og vidde. Forskning.no.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). How many Vikings were there? The population of Western Scandinavia 400–1000.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). The population of Western Scandinavia 400–1000 AD.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Record of climate and environmental changes in a dead-ice lake close to Gardermoen told by a 10 000 years old freshwater fish and a Viking King.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tracing socio-environmental dynamics and climate changes in the period 300-1300 CE in Scandinavia from lake sediments.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE .
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Skeid.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). The rise and fall of western Norwegian marketplaces AD 950–1350.
 • Loftsgarden, Kjetil & Bjørkli, Birgitte (2019). Møsvatn 2016-2019 eller, Mogen revisited.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 28. feb. 2018 13:46 - Sist endra 28. sep. 2021 13:08

Forskargruppe