Marianne Vedeler

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilete av Marianne Vedeler
English version of this page
Telefon +47 22859569
Mobiltelefon 98654089
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiksgate 3 0130 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesseområder

Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til middelalder- og vikingtidsarkeologi, med vekt på draktutstyr og tekstil, matkultur og formspråkets betydning i materiell kultur. Jeg arbeider også med forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, og har arbeidet med samlingsforvaltning og gjenstandsanalyser siden 1992.

 

  Arbeidsbakgrunn:

  • 2015 Professor ved Kulturhistorisk museum, Univ. I Oslo,
  • 2012 Førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Univ. I Oslo,
  • 2011 Seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon, KHM. Vikariat.
  • 2008-2011 Forsker ved Kulturhistorisk museum, Univ. I Oslo, samt stedfortreder for seksjonssjef, Arkeologisk seksjon , KHM fra 2009.
  • 2006-2008 samlingsansvarlig for middelalderarkeologi ved KHM, Univ.Oslo
  • 2003-2006 Stipendiat i Arkeologi, KHM,Univ. i Oslo
  • 2004 Samlingsansvarlig for middelalderarkeologi ved KHM, Univ. I Oslo
  • 2002-2003 Prosjektleder for REVITA-prosjektet ved KHM, Univ. i Oslo
  • 1995-2002 Museumskonsulent ved IAKN, Universitetet i Oslo.
  • 1993 Museumskonsulent, Historisk Museum, Univ. i Bergen/Dokumentasjonsprosjektet

  Utdanning:

  • 2007 Dr.Art i Arkeologi, Universitetet i Oslo
  • 1992 Hovedfag i Arkeologi, Universitetet i Bergen

  Verv:      

  • 2018- Medlem av Referee panel for Centre for Textile Research, Københavns Universitet
  • 2016-2020: Vitenskapelig ansattes representant i styret ved Kulturhistorisk museum
  • 2016- : Medlem av styringsgruppen for nytt Vikingtidsmuseum, KHM
  • 2013-2015: medlem av KHMs utstillingsråd
  • 2011- 2012: KHM-representant i DAM, Det Arkeologiske Museumsmøtet, Norge
  • 2008-2010: Sekretær i DAM, Det Arkeologiske Museumsmøtet, Norge
  • 2009: Styremedlem, Interesseforeningen for Oslos middelalder
  • 2004-2007: Vitenskapelig ansattes representant i styret ved Kulturhistorisk museum
  • 2001-2002: Sekretær i Styret for Collegium Medievale, forum for middelalderforskere
  • 2003: medlem av Forskningsutvalget, Kulturhistorisk museum, UIO
  • 1990-91: representant i Instituttrådet ved Historisk museum i Bergen
  • 1989: representant i Undervisningsutvalget i arkeologi, Universitetet i Bergen
  Emneord: Arkeologi, Klær og tekstiler, smykker, Middelalder, vikingtid, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap

  Publikasjonar

  • Garnier, Nicolas & Vedeler, Marianne (2021). Revealing Medieval culinary practices in Norway: A first metabolomic-based approach . Journal of Archaeological Science: Reports. ISSN 2352-409X. 40.
  • Łucejko, Jeannette Jacqueline; Degano, Ilaria & Vedeler, Marianne (2021). Textile Dyes from Gokstad Viking Ship’s Grave. Heritage — Open Access Journal of Knowledge, Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage. ISSN 2571-9408. 4, s. 2278–2286.
  • Vedeler, Marianne & Pedersen, Kari Anne (2020). Kledet fra Tingelstad - En bibelsk «tegneserie» fra 1500-tallet. I Stige, Morten (Red.), Gamle Tingelstad - liten kirke med stort innhold. Gran kirkelige fellesråd. ISSN 978-82-303-4556-6.
  • Vedeler, Marianne (2019). Silk from central Asia in a viking grave. Arts of Asia. ISSN 0004-4083. 49(3), s. 62–68.
  • Vedeler, Marianne; Kristoffersen, Siv & Røstad, Ingunn Marit (2018). Dressed for Ritual, Dressed for Life. A Migration-Period Grave from Sande in Norway. Medieval Archaeology. ISSN 0076-6097. 62(1), s. 1–27. doi: 10.1080/00766097.2018.1451470
  • Vedeler, Marianne (2018). Kledt til den siste reise/Dressed for the Final Journey. I Bjerregaard, Peter (Red.), Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050615. s. 94–97.
  • Vedeler, Marianne (2018). Chapter 1. The charismatic power of objects. I Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (Red.), Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59724-5. s. 9–29.
  • Vedeler, Marianne (2017). Fra kokebøker til matrester i middelalderbyen. Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 61–77. Fulltekst i vitenarkiv
  • Vedeler, Marianne & Hammarlund, Lena (2017). Reconstructing the Tunic from Lendbreen in Norway. Archaeological Textiles Newsletter. ISSN 0169-7331. 59, s. 24–33. Fulltekst i vitenarkiv
  • Vedeler, Marianne & Kutzke, Hartmut (2015). Fra troskap til svindel -fingerringer og smykkesteiner fra middelalderens Oslo. I Johansen, Lise-Marie B; Brendalsmo, Jan; Paasche, Knut & Bauer, Egil Marstein (Red.), En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-841-8. s. 55–74.
  • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (2015). Om smykker og personlig utsmykning. I Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Red.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. s. 7–16.
  • Vedeler, Marianne & Kutzke, Hartmut (2015). Smykkesteiner i middelalderens kosmologi. I Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Red.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. s. 211–234.
  • Kutzke, Hartmut; Røstad, Ingunn Marit & Vedeler, Marianne (2015). Verden vil bedras. Kopiering og manipulering av smykker. I Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Red.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. s. 155–176.
  • Vedeler, Marianne (2015). Silk trade to Scandinavia in the Viking Age, Textiles and the Medieval Economy: Production, Trade, and Consumption of Textiles, 8th–16th Centuries.. Oxbow Books. ISSN 9781782976479. s. 78–85. doi: 10.2307/j.ctvh1dm0t.8
  • Vedeler, Marianne (2015). Silk finds from Oseberg. Production and distribution of high status markers across ethnic boundaries. I Hansen, Gitte; Ashby, Steven P. & Baug, Irene (Red.), Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600. Oxbow Books. ISSN 978-1782978053. s. 192–203. doi: 10.2307/j.ctvh1dtfs.16
  • Kutzke, Hartmut & Vedeler, Marianne (2015). Gemacht mit der Alchemisten falscher Kunst: Peder Månsson und die Kunst der Edelsteinimitation im mittelalterlichen Skandinavien. I Arnold, Bärbel (Red.), Historische Techniken und Rezepte, Teil 2 - vergessen und wiederentdeckt. Michael Imhof Verlag. ISSN 978-3-7319-0270-6. s. 64–71.
  • Vedeler, Marianne (2014). The textile interior in the Oseberg burial chamber. I Bergerbrant, Sophie & Fossøy, Sølvi Helene (Red.), A Stitch in Time: Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen. University of Gothenburg. ISSN 0000000000. s. 281–300.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Vedeler, Marianne (2019). Oseberg. De gåtefulle billedvevene. Scandinavian Academic Press.
  • Vedeler, Marianne (2019). The Oseberg Tapestries. Scandinavian Academic Press.
  • Aannestad, Hanne Lovise; Vedeler, Marianne; Vike, Vegard A & Elliott, Kathy (2019). Vikingr. Kulturhistorisk museum.
  • Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59724-5. 230 s.
  • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (2015). Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISBN 9788283050226.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Vedeler, Marianne (2021). Politikk i spisesalen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2021). Døden i et frosset øyeblikk. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2021). Silke fra Miklagard . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2021). DRESSED FOR LIFE AND DEATH The complex nature of textile furnished burials .
  • Vedeler, Marianne (2021). Skomote i middelalderen. [Radio]. P2, Studio 2.
  • Vedeler, Marianne (2021). Svøpt laks- en oppskrift hvor ingrediensene oppveier hverandre og humøret forblir stabilt.
  • Vedeler, Marianne (2021). 1100 år gammel spesialmeny.
  • Vedeler, Marianne (2021). Hvilke kjøkkenredskaper kan du absolutt ikke klare deg uten?
  • Vedeler, Marianne (2021). Husfaren fra Paris.
  • Vedeler, Marianne (2021). Hvor mye brød spiste munkene?
  • Vedeler, Marianne (2021). Kongen nekter å spise hestekjøtt.
  • Vedeler, Marianne (2021). Olaf Gravlaks og de nedgravde fisketønnene.
  • Vedeler, Marianne (2021). Røyking av kjøtt og fisk.
  • Vedeler, Marianne (2021). En delikat snyltefisk.
  • Vedeler, Marianne (2021). Salvie, grønn saus og kvinneplager.
  • Vedeler, Marianne (2021). Striskjorte og havrelefse.
  • Vedeler, Marianne (2021). Nøkler til en skattkiste.
  • Vedeler, Marianne (2021). Spørsmål og svar fra webinar om kjøkkenredskaper fra middelalderen.
  • Vedeler, Marianne (2021). Fløte og smør.
  • Vedeler, Marianne (2021). Rug fragge.
  • Vedeler, Marianne (2021). Eplehøst.
  • Vedeler, Marianne & Saltnes, Martin (2021). Middelalderens kjøkkenredskaper. [Internett]. YouTube.
  • Notaker, Henry & Vedeler, Marianne (2021). Henry Notaker: SKRIFTLIGE KILDER TIL MATKULTUR I NORSK MIDDELALDER.
  • Vedeler, Marianne (2021). Vev og broderi som redskaper til historiefortelling.
  • Kool, Anneleen; Vedeler, Marianne & Kjesrud, Karoline (2021). Webinar Medieval Food Plants.
  • Vedeler, Marianne (2020). Vin i middelalderen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Urban dyrking i middelalderen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne & Saltnes, Martin (2020). Vikingr.
  • Vedeler, Marianne (2020). Til kvinners oppdragelse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Matkultur i middelalderbyene.
  • Vedeler, Marianne (2020). Kongenes høyfjellshotell. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Brød til folket! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne & Lund, Guro Koksvik (2020). Kleberkar -Middelalderens kasserolle.
  • Vedeler, Marianne (2020). Hvit mos - et alternativ til risengrynsgrøten?
  • Vedeler, Marianne (2020). Koge Bog Indeholdendis et hundrede fornødene stycker.
  • Hirons, Alex & Vedeler, Marianne (2020). Rapport fra labben: Nå analyserer vi torskebein med isotopanalyse.
  • Vedeler, Marianne (2020). Spekket melk og bønder i middelalderbyen.
  • Vedeler, Marianne (2020). En høne å plukke. Hønsepai fra middelalderen.
  • Vedeler, Marianne (2020). Hva skjuler fiskebina fra middelalderens Oslo?
  • Vedeler, Marianne (2019). Tekstilhandel i Norge i vikingtid og middelalder.
  • Vedeler, Marianne (2019). Stanghelle på fredag. [Radio]. NRK P1+.
  • Vedeler, Marianne (2019). Billedvevene fra Oseberg.
  • Vedeler, Marianne (2019). Tapestries from Oseberg. Space, place and function.
  • Vedeler, Marianne (2019). Dyrisk kraft i billedform. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 10–11.
  • Vedeler, Marianne (2019). Regionale og overregionale elementer i vikingtidens kvinnedrakt?
  • Vedeler, Marianne (2019). Dagsnytt 18. [Radio]. NRK radio P2 og TV NRK 2.
  • Vedeler, Marianne (2019). De gådefulde billedvævninger fra Oseberg-skibet - Historier fra vikingernes egen hånd.
  • Vedeler, Marianne (2019). Attitudes to silk in the Viking Age.
  • Vedeler, Marianne (2019). Desse dagar. [Radio]. NRK P2.
  • Vedeler, Marianne (2019). Hva spiste folk i middelalderen? Norgeshistorie.no.
  • Spangen, Marte & Vedeler, Marianne (2018). Arkeologi på rappen 1-1: Marianne Vedeler om middelalderoppskrifter. [Internett]. Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes.
  • Vedeler, Marianne (2018). Billedvevenes plass og romlige funksjon.
  • Vedeler, Marianne (2018). Billedvevene fra Oseberg. Historiefortellere fra vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2018). Om Oseberg-graven i Studio 2. [Radio]. NRK P2.
  • Vedeler, Marianne (2018). Billedvevene fra Oseberg og voldsestetikk i vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2018). The Social fabric of Silk in the Age of the Vikings.
  • Vedeler, Marianne (2018). Silke fra østen - vadmel fra Island. Tekstilimport til Norge i vikingtid og middelalder.
  • Vedeler, Marianne (2017). Mat i middelalderbyen Oslo.
  • Vedeler, Marianne (2017). Hva kan fortidens tekstiler fortelle oss? Norgeshistorie.no.
  • Vedeler, Marianne (2017). Kulturelt mangfold i Osebergskipets tekstiler. [Tidsskrift]. Norsk husflid.
  • Vedeler, Marianne (2017). Bokanmeldelse av Ulla Mannering: Iconic costumes. Scandinavian late Iron Age Costume Iconography, Ancient Textiles series Vol. 25, Oxford 2016. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 0454-6245. s. 211–212.
  • Vedeler, Marianne (2017). Mat i middelalderbyen Oslo.
  • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne & Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
  • Kristoffersen, Siv & Vedeler, Marianne (2016). The colourful and shimmering Sande lady.
  • Vedeler, Marianne (2016). Kjortelen fra Lendbreen.
  • Lucejko, Jeanette J.; Vedeler, Marianne; Degano, Ilaria & Colombini, Maria Perla (2016). Textiles from the Gokstad Viking Ships grave.
  • Vedeler, Marianne (2016). Å fordrive tungsinnet med en gullring. KHM gjenstandskalender.
  • Vedeler, Marianne (2016). Silke og silkehandel i vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2015). Smykkesteiner i middeladeren. [Radio]. P2 Ekko.
  • Vedeler, Marianne (2015). Ta det personlig. [Radio]. P2 Ekko.
  • Vedeler, Marianne (2015). Fant 700 år gammel ring i gjørma. [Internett]. NRK Østlandssendingen.
  • Vedeler, Marianne (2015). Uncovering the Secrets of the Vikings. [TV]. CNN- The Silk Road, Past, present, future.
  • Vedeler, Marianne (2015). Middelalderring funnet i Bjørvika. [TV]. NRK Østlandssendingen.
  • Martinsen, Julian Robert Post; Pilø, Lars Holger & Vedeler, Marianne (2015). Norway Artifacts. [TV]. Daily Planet, Discovery Channel.
  • Kutzke, Hartmut & Vedeler, Marianne (2015). Gemacht mit der Alchemisten falscher Kunst: Petrus Magni und die Kunst der Edelsteinimitation im mittelalterlichen Skandinavien.
  • Vedeler, Marianne (2014). Drakt og design i jernalderen.
  • Vedeler, Marianne & Bender Jørgensen, Lise (2014). Kjortelen fra snøfonna. Spor. ISSN 0801-5376. s. 4–7.
  • Vedeler, Marianne (2014). Racing the Thaw. Archaeologists scramble to recover artifacts emerging from alpine ice. By Andrew Curry. [Fagblad]. Science.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 14:07