Marianne Vedeler

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilete av Marianne Vedeler
English version of this page
Telefon +47 22859569
Mobiltelefon 98654089
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiksgate 3 0130 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesseområder

Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til middelalder- og vikingtidsarkeologi, med vekt på draktutstyr og tekstil, matkultur og formspråkets betydning i materiell kultur. Jeg arbeider også med forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, og har arbeidet med samlingsforvaltning og gjenstandsanalyser siden 1992.

  Arbeidsbakgrunn

  • 2015: Professor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • 2012: Førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • 2011: Seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum. Vikariat.
  • 2008–2011: Forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, samt stedfortreder for seksjonssjef, Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum fra 2009.
  • 2006–2008: Samlingsansvarlig for middelalderarkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • 2003–2006: Stipendiat i Arkeologi, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • 2004: Samlingsansvarlig for middelalderarkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • 2002–2003: Prosjektleder for REVITA-prosjektet ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • 1995–2002: Museumskonsulent ved IAKN, Universitetet i Oslo.
  • 1993: Museumskonsulent, Historisk Museum, Universitetet i Bergen/Dokumentasjonsprosjektet.

  Utdanning

  • 2007: Dr.Art i Arkeologi, Universitetet i Oslo
  • 1992: Hovedfag i Arkeologi, Universitetet i Bergen

  Verv:

  • 2018–: Medlem av Referee panel for Centre for Textile Research, Københavns Universitet.
  • 2016–2020: Vitenskapelig ansattes representant i styret ved Kulturhistorisk museum (KHM).
  • 2016–: Medlem av styringsgruppen for nytt Vikingtidsmuseum, Kulturhistorisk museum.
  • 2013–2015: Medlem av KHMs utstillingsråd.
  • 2011–2012: KHM-representant i DAM, Det Arkeologiske Museumsmøtet, Norge.
  • 2008–2010: Sekretær i DAM, Det Arkeologiske Museumsmøtet, Norge.
  • 2009: Styremedlem, Interesseforeningen for Oslos middelalder.
  • 2004–2007: Vitenskapelig ansattes representant i styret ved Kulturhistorisk museum.
  • 2001–2002: Sekretær i Styret for Collegium Medievale, forum for middelalderforskere.
  • 2003: Medlem av Forskningsutvalget, Kulturhistorisk museum, UiO.
  • 1990–91: Representant i Instituttrådet ved Historisk museum i Bergen.
  • 1989: Representant i Undervisningsutvalget i arkeologi, Universitetet i Bergen.
  Emneord: Arkeologi, middelalder, vikingtid, Klær og tekstiler, mat, smykker, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap

  Publikasjonar

  • Vedeler, Marianne (2022). Golden Textiles from Gokstad. Archaeological Textiles Review (ATR). ISSN 2245-7135. 63, s. 47–57.
  • Garnier, Nicolas & Vedeler, Marianne (2021). Revealing Medieval culinary practices in Norway: A first metabolomic-based approach . Journal of Archaeological Science: Reports. ISSN 2352-409X. 40. doi: 10.1016/j.jasrep.2021.103206.
  • Łucejko, Jeannette Jacqueline; Degano, Ilaria & Vedeler, Marianne (2021). Textile Dyes from Gokstad Viking Ship’s Grave. Heritage — Open Access Journal of Knowledge, Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage. ISSN 2571-9408. 4, s. 2278–2286. doi: 10.3390/heritage4030129. Fulltekst i vitenarkiv
  • Vedeler, Marianne & Pedersen, Kari Anne (2020). Kledet fra Tingelstad - En bibelsk «tegneserie» fra 1500-tallet. I Stige, Morten (Red.), Gamle Tingelstad - liten kirke med stort innhold. Gran kirkelige fellesråd. ISSN 978-82-303-4556-6.
  • Vedeler, Marianne (2019). Silk from central Asia in a viking grave. Arts of Asia. ISSN 0004-4083. 49(3), s. 62–68.
  • Vedeler, Marianne (2018). Chapter 1. The charismatic power of objects. I Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (Red.), Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59724-5. s. 9–29.
  • Vedeler, Marianne (2018). Kledt til den siste reise/Dressed for the Final Journey. I Bjerregaard, Peter (Red.), Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050615. s. 94–97.
  • Vedeler, Marianne; Kristoffersen, Siv & Røstad, Ingunn Marit (2018). Dressed for Ritual, Dressed for Life. A Migration-Period Grave from Sande in Norway. Medieval Archaeology. ISSN 0076-6097. 62(1), s. 1–27. doi: 10.1080/00766097.2018.1451470.
  • Vedeler, Marianne (2017). Fra kokebøker til matrester i middelalderbyen. Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 61–77. Fulltekst i vitenarkiv
  • Vedeler, Marianne & Hammarlund, Lena (2017). Reconstructing the Tunic from Lendbreen in Norway. Archaeological Textiles Newsletter. ISSN 0169-7331. 59, s. 24–33. Fulltekst i vitenarkiv
  • Vedeler, Marianne & Kutzke, Hartmut (2015). Fra troskap til svindel -fingerringer og smykkesteiner fra middelalderens Oslo. I Johansen, Lise-Marie B; Brendalsmo, Jan; Paasche, Knut & Bauer, Egil Marstein (Red.), En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-841-8. s. 55–74.
  • Kutzke, Hartmut & Vedeler, Marianne (2015). Gemacht mit der Alchemisten falscher Kunst: Peder Månsson und die Kunst der Edelsteinimitation im mittelalterlichen Skandinavien. I Arnold, Bärbel (Red.), Historische Techniken und Rezepte, Teil 2 - vergessen und wiederentdeckt. Michael Imhof Verlag. ISSN 978-3-7319-0270-6. s. 64–71.
  • Vedeler, Marianne & Kutzke, Hartmut (2015). Smykkesteiner i middelalderens kosmologi. I Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Red.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. s. 211–234.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Vedeler, Marianne (2019). The Oseberg Tapestries. Scandinavian Academic Press.
  • Vedeler, Marianne (2019). Oseberg. De gåtefulle billedvevene. Scandinavian Academic Press.
  • Aannestad, Hanne Lovise; Vedeler, Marianne; Vike, Vegard A & Elliott, Kathy (2019). Vikingr. Kulturhistorisk museum.
  • Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (2018). Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59724-5. 230 s.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Vedeler, Marianne (2022). Hva gjør rosa fra Selbu-votten på en katedral i Sudan? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
  • Vedeler, Marianne (2022). Munkene måtte være stille mens de spiste. Da fant de opp et tegnspråk. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
  • Vedeler, Marianne & Neumann, Iver Brynild (2022). Kyiv-riket og krigen om fortiden. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Blakeney, Rebecca Angelica & Vedeler, Marianne (2021). Distriktsnyheter Oslo og Viken (18. okt. 2021 kl. 19:45).
  • Vedeler, Marianne (2021). Kreative munker. [Radio]. NRK EKKO.
  • Vedeler, Marianne (2021). Ingenting slår en dampet karpe.
  • Vedeler, Marianne (2021). Filmavis fra Hovedøya.
  • Vedeler, Marianne (2021). Øyeblikket: Kjortelfunn fra 300-tallet. [Radio]. NRK P2, EKKO.
  • Vedeler, Marianne (2021). Leter etter matrester fra middelalderen. [TV]. NRK Distriktsnyheter Oslo og Viken.
  • Kool, Anneleen; Vedeler, Marianne & Kjesrud, Karoline (2021). Webinar Medieval Food Plants.
  • Vedeler, Marianne & Saltnes, Martin (2021). Middelalderens kjøkkenredskaper. [Internett]. YouTube.
  • Vedeler, Marianne (2021). Eplehøst.
  • Notaker, Henry & Vedeler, Marianne (2021). Henry Notaker: SKRIFTLIGE KILDER TIL MATKULTUR I NORSK MIDDELALDER.
  • Vedeler, Marianne (2021). Nøkler til en skattkiste.
  • Vedeler, Marianne (2021). Striskjorte og havrelefse.
  • Vedeler, Marianne (2021). Salvie, grønn saus og kvinneplager.
  • Vedeler, Marianne (2021). En delikat snyltefisk.
  • Vedeler, Marianne (2021). Olaf Gravlaks og de nedgravde fisketønnene.
  • Vedeler, Marianne (2021). Kongen nekter å spise hestekjøtt.
  • Vedeler, Marianne (2021). Røyking av kjøtt og fisk.
  • Vedeler, Marianne (2021). Hvor mye brød spiste munkene?
  • Vedeler, Marianne (2021). Husfaren fra Paris.
  • Vedeler, Marianne (2021). Fløte og smør.
  • Vedeler, Marianne (2021). Rug fragge.
  • Vedeler, Marianne (2021). Spørsmål og svar fra webinar om kjøkkenredskaper fra middelalderen.
  • Vedeler, Marianne (2021). Hvilke kjøkkenredskaper kan du absolutt ikke klare deg uten?
  • Vedeler, Marianne (2021). 1100 år gammel spesialmeny.
  • Vedeler, Marianne (2021). Svøpt laks- en oppskrift hvor ingrediensene oppveier hverandre og humøret forblir stabilt.
  • Vedeler, Marianne (2021). Vev og broderi som redskaper til historiefortelling.
  • Vedeler, Marianne (2021). Døden i et frosset øyeblikk. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2021). Skomote i middelalderen. [Radio]. P2, Studio 2.
  • Vedeler, Marianne (2021). DRESSED FOR LIFE AND DEATH The complex nature of textile furnished burials .
  • Vedeler, Marianne (2021). Silke fra Miklagard . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2021). Politikk i spisesalen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Hirons, Alex & Vedeler, Marianne (2020). Rapport fra labben: Nå analyserer vi torskebein med isotopanalyse.
  • Vedeler, Marianne (2020). Hvit mos - et alternativ til risengrynsgrøten?
  • Vedeler, Marianne (2020). Koge Bog Indeholdendis et hundrede fornødene stycker.
  • Vedeler, Marianne (2020). Hva skjuler fiskebina fra middelalderens Oslo?
  • Vedeler, Marianne (2020). Spekket melk og bønder i middelalderbyen.
  • Vedeler, Marianne (2020). En høne å plukke. Hønsepai fra middelalderen.
  • Vedeler, Marianne & Lund, Guro Koksvik (2020). Kleberkar -Middelalderens kasserolle.
  • Vedeler, Marianne (2020). Vin i middelalderen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Urban dyrking i middelalderen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne & Saltnes, Martin (2020). Vikingr.
  • Vedeler, Marianne (2020). Matkultur i middelalderbyene.
  • Vedeler, Marianne (2020). Kongenes høyfjellshotell. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Til kvinners oppdragelse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Brød til folket! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2019). Desse dagar. [Radio]. NRK P2.
  • Vedeler, Marianne (2019). Attitudes to silk in the Viking Age.
  • Vedeler, Marianne (2019). Regionale og overregionale elementer i vikingtidens kvinnedrakt?
  • Vedeler, Marianne (2019). Hva spiste folk i middelalderen? Norgeshistorie.no.
  • Vedeler, Marianne (2019). Billedvevene fra Oseberg.
  • Vedeler, Marianne (2019). Tapestries from Oseberg. Space, place and function.
  • Vedeler, Marianne (2019). Dyrisk kraft i billedform. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 10–11.
  • Vedeler, Marianne (2019). De gådefulde billedvævninger fra Oseberg-skibet - Historier fra vikingernes egen hånd.
  • Vedeler, Marianne (2019). Dagsnytt 18. [Radio]. NRK radio P2 og TV NRK 2.
  • Vedeler, Marianne (2019). Stanghelle på fredag. [Radio]. NRK P1+.
  • Vedeler, Marianne (2019). Tekstilhandel i Norge i vikingtid og middelalder.
  • Vedeler, Marianne (2018). Billedvevene fra Oseberg. Historiefortellere fra vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2018). Billedvevenes plass og romlige funksjon.
  • Vedeler, Marianne (2018). Silke fra østen - vadmel fra Island. Tekstilimport til Norge i vikingtid og middelalder.
  • Vedeler, Marianne (2018). The Social fabric of Silk in the Age of the Vikings.
  • Vedeler, Marianne (2018). Billedvevene fra Oseberg og voldsestetikk i vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2018). Om Oseberg-graven i Studio 2. [Radio]. NRK P2.
  • Spangen, Marte & Vedeler, Marianne (2018). Arkeologi på rappen 1-1: Marianne Vedeler om middelalderoppskrifter. [Internett]. Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes.
  • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne & Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
  • Vedeler, Marianne (2017). Mat i middelalderbyen Oslo.
  • Vedeler, Marianne (2017). Bokanmeldelse av Ulla Mannering: Iconic costumes. Scandinavian late Iron Age Costume Iconography, Ancient Textiles series Vol. 25, Oxford 2016. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 0454-6245. s. 211–212.
  • Vedeler, Marianne (2017). Kulturelt mangfold i Osebergskipets tekstiler. [Tidsskrift]. Norsk husflid.
  • Vedeler, Marianne (2017). Hva kan fortidens tekstiler fortelle oss? Norgeshistorie.no.
  • Vedeler, Marianne (2017). Mat i middelalderbyen Oslo.
  • Kristoffersen, Siv & Vedeler, Marianne (2016). The colourful and shimmering Sande lady.
  • Lucejko, Jeanette J.; Vedeler, Marianne; Degano, Ilaria & Colombini, Maria Perla (2016). Textiles from the Gokstad Viking Ships grave.
  • Vedeler, Marianne (2016). Kjortelen fra Lendbreen.
  • Vedeler, Marianne (2016). Silke og silkehandel i vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2016). Å fordrive tungsinnet med en gullring. KHM gjenstandskalender.
  • Vedeler, Marianne (2015). Fant 700 år gammel ring i gjørma. [Internett]. NRK Østlandssendingen.
  • Vedeler, Marianne (2015). Ta det personlig. [Radio]. P2 Ekko.
  • Vedeler, Marianne (2015). Smykkesteiner i middeladeren. [Radio]. P2 Ekko.
  • Vedeler, Marianne (2015). Middelalderring funnet i Bjørvika. [TV]. NRK Østlandssendingen.
  • Vedeler, Marianne (2015). Uncovering the Secrets of the Vikings. [TV]. CNN- The Silk Road, Past, present, future.
  • Kutzke, Hartmut & Vedeler, Marianne (2015). Gemacht mit der Alchemisten falscher Kunst: Petrus Magni und die Kunst der Edelsteinimitation im mittelalterlichen Skandinavien.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 30. mai 2022 10:19