Marianne Vedeler

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilete av Marianne Vedeler
English version of this page
Telefon +47 22859569
Mobiltelefon 98654089
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiksgate 3 0130 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesseområder

Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til middelalder- og vikingtidsarkeologi, med vekt på draktutstyr og tekstil, matkultur og formspråkets betydning i materiell kultur. Jeg arbeider også med forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, og har arbeidet med samlingsforvaltning og gjenstandsanalyser siden 1992.

 

  Arbeidsbakgrunn:

  • 2015 Professor ved Kulturhistorisk museum, Univ. I Oslo,
  • 2012 Førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Univ. I Oslo,
  • 2011 Seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon, KHM. Vikariat.
  • 2008-2011 Forsker ved Kulturhistorisk museum, Univ. I Oslo, samt stedfortreder for seksjonssjef, Arkeologisk seksjon , KHM fra 2009.
  • 2006-2008 samlingsansvarlig for middelalderarkeologi ved KHM, Univ.Oslo
  • 2003-2006 Stipendiat i Arkeologi, KHM,Univ. i Oslo
  • 2004 Samlingsansvarlig for middelalderarkeologi ved KHM, Univ. I Oslo
  • 2002-2003 Prosjektleder for REVITA-prosjektet ved KHM, Univ. i Oslo
  • 1995-2002 Museumskonsulent ved IAKN, Universitetet i Oslo.
  • 1993 Museumskonsulent, Historisk Museum, Univ. i Bergen/Dokumentasjonsprosjektet

  Utdanning:

  • 2007 Dr.Art i Arkeologi, Universitetet i Oslo
  • 1992 Hovedfag i Arkeologi, Universitetet i Bergen

  Verv:      

  • 2018- Medlem av Referee panel for Centre for Textile Research, Københavns Universitet
  • 2016-2020: Vitenskapelig ansattes representant i styret ved Kulturhistorisk museum
  • 2016- : Medlem av styringsgruppen for nytt Vikingtidsmuseum, KHM
  • 2013-2015: medlem av KHMs utstillingsråd
  • 2011- 2012: KHM-representant i DAM, Det Arkeologiske Museumsmøtet, Norge
  • 2008-2010: Sekretær i DAM, Det Arkeologiske Museumsmøtet, Norge
  • 2009: Styremedlem, Interesseforeningen for Oslos middelalder
  • 2004-2007: Vitenskapelig ansattes representant i styret ved Kulturhistorisk museum
  • 2001-2002: Sekretær i Styret for Collegium Medievale, forum for middelalderforskere
  • 2003: medlem av Forskningsutvalget, Kulturhistorisk museum, UIO
  • 1990-91: representant i Instituttrådet ved Historisk museum i Bergen
  • 1989: representant i Undervisningsutvalget i arkeologi, Universitetet i Bergen
  Emneord: Arkeologi, Klær og tekstiler, smykker, Middelalder, vikingtid, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap

  Publikasjonar

  • Vedeler, Marianne & Pedersen, Kari Anne (2020). Kledet fra Tingelstad - En bibelsk «tegneserie» fra 1500-tallet, I: Morten Stige (red.),  Gamle Tingelstad - liten kirke med stort innhold.  Gran kirkelige fellesråd.  ISBN 978-82-303-4556-6.  Kapittel.
  • Vedeler, Marianne (2019). Silk from central Asia in a viking grave. Arts of Asia.  ISSN 0004-4083.  49(3), s 62- 68
  • Vedeler, Marianne (2018). Chapter 1. The charismatic power of objects, In Marianne Vedeler; Ingunn Marit Røstad; Siv Kristoffersen & Ann Zanette Tsigaridas Glørstad (ed.),  Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59724-5.  Kapittel 1.  s 9 - 29 Vis sammendrag
  • Vedeler, Marianne (2018). Kledt til den siste reise/Dressed for the Final Journey, I: Peter Bjerregaard (red.),  Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050615.  ..  s 94 - 97
  • Vedeler, Marianne; Kristoffersen, Siv & Røstad, Ingunn Marit (2018). Dressed for Ritual, Dressed for Life. A Migration-Period Grave from Sande in Norway. Medieval Archaeology.  ISSN 0076-6097.  62(1), s 1- 27 . doi: 10.1080/00766097.2018.1451470
  • Vedeler, Marianne (2017). Fra kokebøker til matrester i middelalderbyen. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (19), s 61- 77 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Vedeler, Marianne & Hammarlund, Lena (2017). Reconstructing the Tunic from Lendbreen in Norway. Archaeological Textiles Newsletter.  ISSN 0169-7331.  59, s 24- 33 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Kutzke, Hartmut; Røstad, Ingunn Marit & Vedeler, Marianne (2015). Verden vil bedras. Kopiering og manipulering av smykker, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 7.  s 155 - 176
  • Kutzke, Hartmut & Vedeler, Marianne (2015). Gemacht mit der Alchemisten falscher Kunst: Peder Månsson und die Kunst der Edelsteinimitation im mittelalterlichen Skandinavien, I: Bärbel Arnold (red.),  Historische Techniken und Rezepte, Teil 2 - vergessen und wiederentdeckt.  Michael Imhof Verlag.  ISBN 978-3-7319-0270-6.  Artikkel.  s 64 - 71
  • Vedeler, Marianne (2015). Silk finds from Oseberg. Production and distribution of high status markers across ethnic boundaries, In Gitte Hansen; Steven P. Ashby & Irene Baug (ed.),  Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600.  Oxbow Books.  ISBN 978-1782978053.  Chapter 12..  s 192 - 203
  • Vedeler, Marianne (2015). Silk trade to Scandinavia in the Viking Age, In  Textiles and the Medieval Economy: Production, Trade, and Consumption of Textiles, 8th–16th Centuries..  Oxbow Books.  ISBN 9781782976479.  5.  s 78 - 85
  • Vedeler, Marianne & Kutzke, Hartmut (2015). Fra troskap til svindel -fingerringer og smykkesteiner fra middelalderens Oslo, I: Lise-Marie B Johansen; Jan Brendalsmo; Knut Paasche & Egil Marstein Bauer (red.),  En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-841-8.  ..  s 55 - 74
  • Vedeler, Marianne & Kutzke, Hartmut (2015). Smykkesteiner i middelalderens kosmologi, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 9.  s 211 - 234
  • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (2015). Om smykker og personlig utsmykning, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Innledning.  s 7 - 16
  • Vedeler, Marianne (2014). The textile interior in the Oseberg burial chamber, In Sophie Bergerbrant & Sølvi Helene Fossøy (ed.),  A Stitch in Time: Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen.  University of Gothenburg.  ISBN 0000000000.  Social Aspects of Prehistoric Textiles.  s 281 - 300
  • Vedeler, Marianne (2013). New Light on Samit Silk from Oseberg, In Johanna Banck-Burgess (ed.),  NESAT XI.The North European Symposium for Archaeological Textiles XI.NESAT XI.The North European Symposium for Archaeological Textiles XI.10-13 May 2011 in Esslingen am Neckar.  Verlag Marie Leidorf.  ISBN 978-3-86757-002-2.  Chapter 4.  s 161 - 167

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Aannestad, Hanne Lovise; Vedeler, Marianne; Vike, Vegard A & Elliott, Kathy (2019). Vikingr. Kulturhistorisk museum.
  • Vedeler, Marianne (2019). Oseberg. De gåtefulle billedvevene. Scandinavian Academic Press.
  • Vedeler, Marianne (2019). The Oseberg Tapestries. Scandinavian Academic Press.
  • Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (ed.) (2018). Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59724-5.  230 s.
  • Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (red.) (2015). Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.
  • Vedeler, Marianne (2014). Silk for the Vikings. Oxbow Books.  ISBN 9781782972150.  125 s.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Vedeler, Marianne (2021). DRESSED FOR LIFE AND DEATH The complex nature of textile furnished burials.
  • Vedeler, Marianne (2021). Døden i et frosset øyeblikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2021). Politikk i spisesalen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2021). Silke fra Miklagard. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2021, 24. juni). Skomote i middelalderen. [Radio].  P2, Studio 2.
  • Vedeler, Marianne (2020). Brød til folket!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Kongenes høyfjellshotell. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Matkultur i middelalderbyene.
  • Vedeler, Marianne (2020). Til kvinners oppdragelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Urban dyrking i middelalderen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne (2020). Vin i middelalderen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
  • Vedeler, Marianne & Saltnes, Martin (2020). Vikingr.
  • Vedeler, Marianne (2019). Attitudes to silk in the Viking Age.
  • Vedeler, Marianne (2019). Billedvevene fra Oseberg.
  • Vedeler, Marianne (2019, 24. juni). Dagsnytt 18. [Radio].  NRK radio P2 og TV NRK 2.
  • Vedeler, Marianne (2019). De gådefulde billedvævninger fra Oseberg-skibet - Historier fra vikingernes egen hånd..
  • Vedeler, Marianne (2019, 15. september). Desse dagar. [Radio].  NRK P2.
  • Vedeler, Marianne (2019). Dyrisk kraft i billedform. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
  • Vedeler, Marianne (2019). Hva spiste folk i middelalderen?. Norgeshistorie.no. . doi: https://www.norgeshistorie.no/hoymiddelalder/hus-og-hjem/0929_mat-i-middelalderen.html
  • Vedeler, Marianne (2019). Regionale og overregionale elementer i vikingtidens kvinnedrakt?.
  • Vedeler, Marianne (2019, 22. mars). Stanghelle på fredag. [Radio].  NRK P1+.
  • Vedeler, Marianne (2019). Tapestries from Oseberg. Space, place and function.
  • Vedeler, Marianne (2019). Tekstilhandel i Norge i vikingtid og middelalder.
  • Spangen, Marte & Vedeler, Marianne (2018, 12. april). Arkeologi på rappen 1-1: Marianne Vedeler om middelalderoppskrifter. [Internett].  Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes. Vis sammendrag
  • Vedeler, Marianne (2018). Billedvevene fra Oseberg og voldsestetikk i vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2018). Billedvevene fra Oseberg. Historiefortellere fra vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2018). Billedvevenes plass og romlige funksjon.
  • Vedeler, Marianne (2018, 01. mars). Om Oseberg-graven i Studio 2. [Radio].  NRK P2.
  • Vedeler, Marianne (2018). Silke fra østen - vadmel fra Island. Tekstilimport til Norge i vikingtid og middelalder.
  • Vedeler, Marianne (2018). The Social fabric of Silk in the Age of the Vikings.
  • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne & Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
  • Vedeler, Marianne (2017). Bokanmeldelse av Ulla Mannering: Iconic costumes. Scandinavian late Iron Age Costume Iconography, Ancient Textiles series Vol. 25, Oxford 2016.. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.  ISSN 0454-6245.  s 211- 212
  • Vedeler, Marianne (2017). Hva kan fortidens tekstiler fortelle oss?. Norgeshistorie.no.
  • Vedeler, Marianne (2017, 26. september). Kulturelt mangfold i Osebergskipets tekstiler. [Tidsskrift].  Norsk husflid.
  • Vedeler, Marianne (2017). Mat i middelalderbyen Oslo.
  • Vedeler, Marianne (2017). Mat i middelalderbyen Oslo.
  • Kristoffersen, Siv & Vedeler, Marianne (2016). The colourful and shimmering Sande lady.
  • Lucejko, Jeanette J.; Vedeler, Marianne; Degano, Ilaria & Colombini, Maria Perla (2016). Textiles from the Gokstad Viking Ships grave.
  • Vedeler, Marianne (2016). Kjortelen fra Lendbreen.
  • Vedeler, Marianne (2016). Silke og silkehandel i vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2016). Å fordrive tungsinnet med en gullring. KHM gjenstandskalender.
  • Kutzke, Hartmut & Vedeler, Marianne (2015). Gemacht mit der Alchemisten falscher Kunst: Petrus Magni und die Kunst der Edelsteinimitation im mittelalterlichen Skandinavien.
  • Martinsen, Julian Robert Post; Pilø, Lars Holger & Vedeler, Marianne (2015, 31. mars). Norway Artifacts. [TV].  Daily Planet, Discovery Channel.
  • Vedeler, Marianne (2015, 12. oktober). Fant 700 år gammel ring i gjørma. [Internett].  NRK Østlandssendingen.
  • Vedeler, Marianne (2015, 12. oktober). Middelalderring funnet i Bjørvika. [TV].  NRK Østlandssendingen.
  • Vedeler, Marianne (2015, 01. september). Smykkesteiner i middeladeren. [Radio].  P2 Ekko.
  • Vedeler, Marianne (2015, 25. august). Ta det personlig. [Radio].  P2 Ekko.
  • Vedeler, Marianne (2015, 18. desember). Uncovering the Secrets of the Vikings. [TV].  CNN- The Silk Road, Past, present, future.
  • Kristoffersen, Siv; Røstad, Ingunn Marit & Vedeler, Marianne (2014). The Sande Find.
  • Vedeler, Marianne (2014). Drakt og design i jernalderen.
  • Vedeler, Marianne (2014, 04. desember). Eiksund-ull vert vevd inn i historia.  Vikebladet Vestposten.
  • Vedeler, Marianne (2014, 24. november). Gjenskaper plagg fra jernalderen. [Fagblad].  Apollon.
  • Vedeler, Marianne (2014). Klær og mote på Håkon 5s tid.
  • Vedeler, Marianne (2014). Osebergtekstilene.
  • Vedeler, Marianne (2014, 09. oktober). Racing the Thaw. Archaeologists scramble to recover artifacts emerging from alpine ice. By Andrew Curry. [Fagblad].  Science.
  • Vedeler, Marianne (2014). Seide im Zeitalter der Wikinger. Antike Welt : Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte.  1, s 7
  • Vedeler, Marianne (2014). Silke og silkehandel i vikingtiden.
  • Vedeler, Marianne (2014, 26. november). Skal gjenskape 1.700 år gammel kjortel Norges eldste plagg.  Budstikka.
  • Vedeler, Marianne (2014). Skatter fra Oslos middelalder.
  • Vedeler, Marianne (2014, 10. februar). Viking Finery. [Tidsskrift].  Archaeology.
  • Vedeler, Marianne & Bender Jørgensen, Lise (2014). Kjortelen fra snøfonna. Spor.  ISSN 0801-5376.  (1), s 4- 7
  • Vedeler, Marianne & Kutzke, Hartmut (2014). A deceived world? Medieval and early modern manipulated gemstones.
  • Vedeler, Marianne & Vogt, Yngve (2014, 25. november). Gjenskaper plagg fra jernalderen. [Internett].  Forskning.no.
  • Vedeler, Marianne (2013). 258 Kreuzanhänger, I: Martin Kroker (red.),  Credo. Christianisierung europas im mittelalter.  Michael Imhof Verlag.  ISBN 978-3-86568-827-9.  IV Sterbende Götter. Christianiserung Skandinaviens.  s 317
  • Vedeler, Marianne (2013). 259 Kugelförmiger Nadelkopf und Endknäufe einer offenen Ringfibel, I: Martin Kroker (red.),  Credo. Christianisierung europas im mittelalter.  Michael Imhof Verlag.  ISBN 978-3-86568-827-9.  IV Sterbende Götter. Christianisierung skandinaviens.  s 317-318
  • Vedeler, Marianne (2013). 260 Zwei zu Schmuckanhängern umgearbeitete Beschläge, I: Martin Kroker (red.),  Credo. Christianisierung europas im mittelalter.  Michael Imhof Verlag.  ISBN 978-3-86568-827-9.  IV Sterbende Götter. Christianisierung Skandinaviens.  s 318 - 319
  • Vedeler, Marianne (2013). 309 Reliquienkreuz, I: Martin Kroker (red.),  Credo. Christianisierung europas im mittelalter.  Michael Imhof Verlag.  ISBN 978-3-86568-827-9.  VI Sterbende Götter. Christianisierung Skandinaviens.  s 365
  • Vedeler, Marianne (2013). 317 Pilgerabzeichen, I: Martin Kroker (red.),  Credo. Christianisierung europas im mittelalter.  Michael Imhof Verlag.  ISBN 978-3-86568-827-9.  VI Sterbende Götter. christianisierung Skandinaviens.  s 377
  • Vedeler, Marianne (2013, 28. april). Arkeologene; Jakten på jegerne (4:8). [TV].  NRK.
  • Vedeler, Marianne (2013, 29. august). BBC News: Ancient Artefacts found in melting snow. [Internett].  BBC News, Science & Environment.
  • Vedeler, Marianne (2013, 06. november). Got Silk? Vikings' Refined Tastes Show Vast Reach Of Ancient Trade Routes. [Internett].  Huffington Post.
  • Vedeler, Marianne (2013, 21. mars). Har funnet Norges eldste klesplagg. [TV].  TV2.
  • Vedeler, Marianne (2013, 01. mai). La tunique qui venait du froid.  Sciences et Avenir.
  • Vedeler, Marianne (2013, 21. mars). Norges eldste klesplagg. [Internett].  NRK.
  • Vedeler, Marianne (2013, 21. mars). Norges eldste klesplagg. [TV].  NRK.
  • Vedeler, Marianne (2013, 21. mars). Pre-Viking tunic found by glacier as warming aids archaeology. [Internett].  Reuters.
  • Vedeler, Marianne (2013, 27. august). Silke og Vikinger. [Radio].  NRK Ekko.
  • Vedeler, Marianne (2013). Silke og silkehandel i vikingtidens Skandinavia.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 14:07