Øivind Fuglerud

Bilete av Øivind Fuglerud
English version of this page
Telefon +47 22859992
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Regionalt er mine forskningsinteresser i stor grad knyttet til Sør-Asia, med særlig fokus på Sri Lanka. Ved Kulturhistorisk museum er jeg samlingsansvarlig for museets etnografiske samling fra Pakistan, India, Bangladesh og Sri Lanka.

Min forskning har over lang tid vært knyttet til borgerkrigen på Sri Lanka og til det denne konflikten har ført med seg i form av etnisk nasjonalisme, politisk endring, fysisk migrasjon og aktiviteter i den tamilske diasporaen, også etter krigsavslutningen i 2009. Fra 2022 deltar jeg i det internasjonale prosjektet "Leadership and popular participation in Asian democracies", finansiert av Norges forskningsråd. 

 

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

 • 1996: Dr. polit.,  Institutt og museum for antropologi, UiO
 • 1986: Magister artium, Institutt og museum for antropologi, UiO

Forskningsbakgrunn (eksternfinaniserte prosjekter)

 

 • 2022 -- Leadership  and popular participation in Asian democracies, Norges forskningsråd 
 • 2010 – 2012: Creativity and Innovation in a World of Movement, HERA (Principle Investigator)
 • 2004 – 2007: Ungdom i flyktningfamilier, Helse & Rehabilitering
 • 2002 – 2005: Nettverk og tilpasning – transnasjonale familier i Norge, Norges forskningsråd
 • 1997 – 2001: Resource conflicts, migration and social change in Batticaloa, Sri Lanka, Norges forskningsråd

Arbeidsbakgrunn

 • 2005- : Professor, Kulturhistorisk museum
 • 2000 – 2005: Forskningsleder, NOVA
 • 1997 – 1999: Seniorforsker, SUM

Verv

 • 2011 – 2014: Seksjonsleder for Etnografisk seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Emneord: Sosialantropologi, Etnografi, Sør-Asia, Sri Lanka, Diaspora, Etnisitet, Mediering, Migrasjon, Nasjonalisme, Representasjon, Ritualer

Publikasjonar

 • Fuglerud, Øivind (2021). Militarization and impunity in Sri Lanka. I Widmalm, Sten (Red.), Routledge Handbook of Autocratization in South Asia. Routledge. ISSN 9781003042211. s. 320–332.
 • Fuglerud, Øivind (2020). Landscape of Repressed Memories: Triumphalism and Counter-Historical Narratives in Sri Lanka's Former War Zone. I Fuglerud, Øivind; Prusac-Lindhagen, Marina & Larsen, Kjersti (Red.), Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century. Damanatio Memoriae. Routledge. ISSN 9780367549565. s. 230–245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Prusac-Lindhagen, Marina; Fuglerud, Øivind & Larsen, Kjersti (2020). Introduction. I Fuglerud, Øivind; Prusac-Lindhagen, Marina & Larsen, Kjersti (Red.), Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century. Damanatio Memoriae. Routledge. ISSN 9780367549565. s. 1–20.
 • Fuglerud, Øivind (2018). Migration from Eelam (Sri Lanka): Terrorists, Model Citizens, and the People Left Behind. I Simonsen, Jan Ketil; Larsen, Kjersti & Engebrigtsen, Ada I. (Red.), Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-78707-550-4. s. 17–44.
 • Fuglerud, Øivind (2017). Manifesting Sri Lankan Megalomania: The Rajapakses' Vision of Empie and of a Clean Colombo. I Kuldova, Tereza & Varghese, Mathew Akkanad (Red.), Urban Utopias: Excess and Expulsion in Neoliberal South Asia. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-47622-3. s. 119–138. doi: 10.1007/978-3-319-47623-0_7.
 • Fuglerud, Øivind (2016). Positioned Creativity: Museums, Politics and Indigenous Art in British Columbia and Norway. I Svasek, Maruska (Red.), Creativity in Transition: Politics and Aesthetics of Cultural Production Across the Globe. Berghahn Books. ISSN 978-1-78533-181-7. s. 158–184. doi: 10.2307/j.ctvr695js.11.
 • Fuglerud, Øivind (2014). Sri Lanka: Selvråderett, norsk engasjement og historiske fantasier. I Gullbekk, Svein Harald (Red.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. s. 180–188.
 • Fuglerud, Øivind (2012). Art and Ambiguity. Museum Anthropology. ISSN 0892-8339. 35(2), s. 170–184. doi: 10.1111/j.1548-1379.2012.01130.x.
 • Fuglerud, Øivind (2011). Aesthetics of Martyrdom: The Celebration of Violent Death among the Liberation Tigers of Tamil eelam. I Weiss, Nerina & Six-Hohenbalken, Maria (Red.), Violence Expressed. An Anthropological Approach. Ashgate. ISSN 978-0-7546-7884-7. s. 71–88.
 • Fuglerud, Øivind (2009). Fractured sovereignty : the LTTE's state-building in an interconnected world. I Brun, Cathrine & Jazeel, Tariq (Red.), Spatialising Politics: culture and geography in postcolonial Sri Lanka. Sage Publications. ISSN 978-81-7829-929-7. s. 194–215.
 • Fuglerud, Øivind (2007). Innledning. I Eriksen, Thomas Hylland & Fuglerud, Øivind (Red.), Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3055-5. s. 7–23.
 • Fuglerud, Øivind & Engebrigtsen, Ada (2007). Ekteskap, slektskap og vennskap. Nettverksanalyse som inntakt til kulturelle prosesser. I Eriksen, Thomas Hylland & Fuglerud, Øivind (Red.), Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3055-5. s. 209–226.
 • Fuglerud, Øivind (2006). Staten og flyktningene - eller ""trademark Norway"" og spørsmålet om utsidens innside. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 17(3/4), s. 225–232.
 • Fuglerud, Øivind & Engebrigtsen, Ada Ingrid (2006). Culture, networks and social capital: Tamil and Somali immigrants in Norway. Ethnic and Racial Studies. ISSN 0141-9870. 29(6), s. 1118–1134.
 • Fuglerud, Øivind (2005). Inside Out: The Reorganisation of National Identity in Norway. I Hansen, Thomas Blom & Stepputat, Finn (Red.), Sovereign Bodies. Citizens, Migrants, and States in the Postcolonial World. Princeton University Press. ISSN 0-691-12118-4. s. 291–311.
 • Engebrigtsen, Ada Ingrid; Bakken, Anders & Fuglerud, Øivind (2004). Somalisk og tamilsk ungdom. I Fuglerud, Øivind (Red.), Andre bilder av 'de andre'. Transnasjonale liv i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2689-7. s. 142–175.
 • Fuglerud, Øivind (2003). Local communities and State ambitions in Sri Lanka's Eastern Province. I Meyer, Marcus; Rajasingham, Darini & Thangaraja, Yuvi (Red.), Building Local Capacities for Peace: Rethinking Conflict and Development in Sri Lanka. New Delhi, Macmillan India.
 • Fuglerud, Øivind (2003). Kontroll og korrupsjon: Et bidrag til historien om den norske innvandringskontrollen. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 137–147.
 • Fuglerud, Øivind (2002). The housewife and the soldier. Tamil construction of womanhood in the age of migration. Kvinder, Køn og Forskning. ISSN 0907-6182. s. 20–30.
 • Fuglerud, Øivind (2001). 'Time and Space in the Tamil diaspora'. Nations and Nationalism. ISSN 1354-5078. 7(2), s. 195–213.
 • Fuglerud, Øivind (2000). Tenke globalt, handle lokalt. Om etnisk implosjon på Sri Lanka. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 3.
 • Fuglerud, Øivind (1997). Identitet blant eksiltamiler, Sri Lanka: Nasjonalisme, identitet og migrasjon. Tano Aschehoug, Oslo. ISSN 82-518-3513-5. s. 97–114.
 • Fuglerud, Øivind (1997). Ambivalent Incorporation: Norwegian Policy towards Tamil Asylum-seekers from Sri Lanka. Journal of Refugee Studies. ISSN 0951-6328. Vol. 10(No. 4).
 • Fuglerud, Øivind (1996). "Fremmedarbeider, flyktning, asylsøker: Norsk forvaltnings sosialt rom og kulturell identitet". Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 4.
 • Fuglerud, Øivind (1996). "Fremmedarbeider, flyktning, asylsøker: Norsk forvaltnings sosialt rom og kulturell identitet". Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 4.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fuglerud, Øivind; Prusac-Lindhagen, Marina & Larsen, Kjersti (2020). Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century. Damanatio Memoriae. Routledge. ISBN 9780367549565. 288 s.
 • Fuglerud, Øivind (2019). Krig og fred på Sri Lanka. Følger av en norsk fiasko. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03369-3. 266 s.
 • Fuglerud, Øivind (2017). Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01394-7. 280 s.
 • Fuglerud, Øivind & Wainwright, Leon (2015). OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning . Berghahn Books. ISBN 978-1-78238-568-4. 270 s.
 • Fuglerud, Øivind & Engebrigtsen, Ada (2009). Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01591-0. 179 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland & Fuglerud, Øivind (2007). Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3055-5. 335 s.
 • Fuglerud, Øivind (2004). Andre bilder av 'de andre'. Transnasjonale liv i Norge. Pax Forlag. ISBN 82-530-2689-7. 361 s.
 • Fuglerud, Øivind (2000). Migrasjonsforståelse: Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00050-9. 242 s.
 • Fuglerud, Øivind (1999). Life on the Outside; The Tamil Diaspora and Long Distance Nationalism. Pluto Press.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fuglerud, Øivind (2020). Jon Horgen Friberg: Konflikt, fellesskap og forandring. Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(3), s. 311–314.
 • Frydenlund, Iselin & Fuglerud, Øivind (2020). Norsk ambassadør på farlig villspor. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 27–27.
 • Fuglerud, Øivind (2020). Bruce Kapferer (Red.): State, Resistance, Transformation. Anthropological perspectives on the dynamics of power in contemporary global realities. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-12.
 • Fuglerud, Øivind (2019). Krig, fred og historie på Sri Lanka. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Fuglerud, Øivind & Wainwright, Leon (2015). Introduction. I Fuglerud, Øivind & Wainwright, Leon (Red.), OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning . Berghahn Books. ISSN 978-1-78238-568-4. s. 1–24.
 • Fuglerud, Øivind (2013). Norway. I Reeves, Peter (Red.), The Encyclopedia of the Sri Lankan Diaspora. Editions Didier Millet Pte Ltd, Singapore. ISSN 978-981-4260-83-1. s. 149–153.
 • Fuglerud, Øivind (2011). Art, ambiguity and ethnographic exhibitions – reflections on a visit to MoA, British Columbia.
 • Fuglerud, Øivind (2009). Culture, networks and generation; social capital among Tamils in Norway.
 • Fuglerud, Øivind (2008). Making family through political religion – local bonding and homeland imaginaries among Tamils in Norway.
 • Fuglerud, Øivind (2008). Grenser for kultur; de, vi og oss.
 • Fuglerud, Øivind (2007). Bokmelding: Mellom to kulturer, av Sharam Algasi, Katrine Fangen og Ivar Frønes (Gyldendal Akademisk 2006). Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. s. 99–101.
 • Fuglerud, Øivind (2007). Bokomtale: Jon Chr. Knudsen, Capricious worlds. Vietnamese life journeys (Münster: Lit Verlag). Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 313–314.
 • Fuglerud, Øivind (2007). Transnational practices and diasporic identifications – lessons from the Tamil case.
 • Gressgård, Randi; Andersson, Mette; Fuglerud, Øivind; Jacobsen, Christine M. & Rogstad, Jon (2006). Forskning og feighet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Fuglerud, Øivind (2005). Staten og flyktningene – eller ”Trademark Norway” og spørsmålet om utsidens innside.
 • Fuglerud, Øivind (2003). 'Generøst forrædreri eller sosialantropologisk vådeskudd - Unni Wikans Generous Betrayal'. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Fuglerud, Øivind (2003). Christine M. Jacobsen: Tilhørighetens mange former: Unge muslimer i Norge. (Oslo: Unipax 2002). Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759.
 • Fuglerud, Øivind (2003). Michele Ruth Gamburd: The Kitchen Soon's handle: Transnationalism and Sri Lanka's Migrant Housemaids (Ithaca, NY: Cornell University Press) 2000). American Anthropologist. ISSN 0002-7294. 105(2).
 • Bruland, Stine; Cañás Bottos, Lorenzo & Fuglerud, Øivind (2015). Underneath the margosa tree. Re-creating meaning in a Tamil family after war and migration. NTNU. ISSN 978-82-326-1234-5.
 • Engebrigtsen, Ada & Fuglerud, Øivind (2007). Ungdom i flyktningfamilier. Familie og vennskap – trygghet eller frihet? NOVA. ISSN 978-82-7894-253-6.
 • Fuglerud, Øivind (1999). Space and Movement in the Sri Lankan Conflict. SUM. ISSN 0804-452X. 2.
 • Fuglerud, Øivind (1996). "Between Nation and State; aspects of Tamil refugee-migration from Sri Lanka to Norway.".

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mai 2022 15:07

Prosjekt