Maria Kartveit

Bilete av Maria Kartveit
English version of this page
Mobiltelefon 45687287
Rom 120
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiksgate 2
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Arbeidsområder

  • Oscar Mamen-samlingen
  • Nasjonalarv- og identitet i Mongolia
  • Avkolonialisering av museumssamlinger
  • Digitalisering, fotokonservering, historiske bilder
  • Antropologisk database, i samarbeid med Universitetsbiblioteket

Bakgrunn

Master i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2014. Feltarbeid i Dawson, Yukon, Canada, hos urfolket Tr’ondëk Hwëch’in. Mastergraden er skrevet som en del av forskingsprosjektet "Arctic Domus – human and animals in the Arctic North", basert i Universitetet i Aberdeen.

Bachelor i sosialantropologi, University of British Columbia, Vancouver, Canada

Fotokonserveringskurs fra Kulturhistorisk museum, Oslo og Museet for antropologi og arkeologi i Cambridge. 

Stipender

Presidenten i Mongolia, Khaltmaagiin Battulgas forskerstipend, 2020.

Utstillinger

2020: Utstilling om Oscar Mamen i anledning statsbesøk fra Mongolias president Khaltmaagiin Battulga. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Kurator og omviser for presidenten. 

2019: "Frihet". Utstilling som en del av Karneval. Feiring og protest. Interkulturelt museum, Oslo. Kunstner. 

2017: "Overheating – En antropologisk historie om det tidlige 21. århundre". Litteraturhuset, Oslo, Norge. Kurator, fotoutstilling.

2016: "Nyarktis -Arctic Domestication in the Era of the Anthropocene". Kulturhistorisk museum, Oslo, Norge. Konsulent, etnografisk utstilling. Les mer

2011: "Urfolk og levemåter". Universitetet i British Columbia, Vancouver, Canada. Deltaker, etnografisk utstilling.

Foredrag

20. april 2022. "Oscar Mamen i Mongolia". Foredrag på Institutt for Mongolske studier, Nasjonaluniversitetet i Mongolia.

18. mars, 2022. "Finnes opprinnelsessamfunnet?" Foredrag på seminar etterfulgt Yael Navaro's "Memory and the 'More-than-Human' in the Aftermath of Genocide", Gutorm Gjessing-foredraget 2022. Arr: Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

14. oktober 2021. "Mellom lovverk og etikk: Historiske bilder i museumsdatabaser." Foredrag på seminaret Delingens dilemma – et seminar om åpen forskning. Arr: Forskergruppen "Archaeology by proxy", Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

14. september 2020. Meningsfull materialitet: Oscar Mamens fotografier som antropologisk metode. Foredrag, Feiring av forskning, Forskningsrådet, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

6. februar 2020. "Hvordan konstruerer og rekonstruerer et eks-sovjetisk land sin nasjonale arv og kulturhistorie?" Foredrag på Senku-seminar. Arr: Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

 

 

 

Emneord: Mongolia, Ulan Bator, maktrelasjoner, kolonialisme, Oscar Mamen, Canada, urfolk, Yukon

Utvalgte publikasjonar

Kartveit, Maria. 2022. "Oscar Mamen. Introduksjon". I Going East, av Oscar Mamen, 2022. Ulaanbaatar: Institute for Mongol Studies, National University of Mongolia Press.

Kartveit, Maria. 2022. "Oscar Mamen og Alfred Rustad i Mongolia". I Mongolia and Mongols, redigert av Sampildondov Chuluun. Ulaanbaatar: International Association for Mongol Studies.

Publisert 2. mai 2019 08:59 - Sist endra 29. aug. 2022 13:38