Møte nr. 6/2012

28. september kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 15.08.12
  Saksdokument:
  Protokoll
Sak Ba Virksomhetsrapport per 2. tertial med ledelseskommentar
  Saksdokument:
  Virksomhetsrapport

Ordinære saker

S-20/12 Fremtidig museumsmodell
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til revidert museumsmodell for KHM.
   
S-21/12 Roller og ansvar - fremtidig organisering av sentraladministrasjonen ved UiO - høring
  Saksdokument:
  Saksdokument
  Forslag til vedtak:
  Styret vedtar det fremlagte forslaget til høringsuttalelse fra KHM.
   
S-22/12 Nye retningslinjer for tilsetting av stipendiater ved KHM
  Saksdokument:
  Saksdokument
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til "Retningslinjer for tildeling av stipendiater ved KHM".
   
S-23/12 Førsteamanuensis i sosialantropologi/kulturantropologi (sirkumpolare/arktiske områder) ved Etnografisk seksjon - godkjenning av kunngjøring
  Saksdokument:
  Saksdokument
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kunngjøringen for stillingen som førsteamanuensis i sosialantropologi, med utvidet søknadsfrist til 05.10.12.
   
S-24/12 Stillingen som seksjonsleder ved Arkeologisk seksjon - åremålstilsetting versus fast tilsetting
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner.
   
S-25/12 Stipendiatstilling i bosetningsarkeologi - Fornminneseksjonen
  Forslag til vedtak:
  I henhold til innstillingen
   
S-26/12 Stilling som forsker SKO1108 ved Arkeologisk seksjon - vikariat
  Forslag til vedtak:
  I henhold til innstillingen.

Diskusjonssak

S-27/12 Diverse orienteringer om KHMs økonomi
   
   

 

Publisert 15. nov. 2012 13:03 - Sist endret 4. jan. 2013 09:56