Martin Hager-Saltnes

Universitetslektor - Utstillings- og publikumsseksjonen
Bilete av Martin Hager-Saltnes
English version of this page
Telefon +47 22859981
Mobiltelefon +47 97192535
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsoppgaver

Min oppgave er å legge til rette for opplevelse og læring museet gjennom skoletilbud, utstillinger og arrangementer.

Roller:
Museumslektor og koordinator for Gruppe for skoleformidling.
Prosjektleder for utstillinger.
Stedfortreder for seksjonsleder.

Undervisning

Bakgrunn

 • Mellomfag i sosialantropologi
 • Teologisk embetseksamen
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Muntlig fortellerstudium
 • Lektor i ungdomsskole og videregående skole

Samarbeid

 • Museers Viten - Museumsviten (MusVit), Museologisk forskningssatsning ved universitetsmuseene (2012-2015)
 • Nettverk for museumspedagoger ved universitetsmuseene

 

Emneord: Utstillinger, Museumspedagogikk

Publikasjonar

 • Saltnes, Martin & Næss, Ellen Marie (2021). Vikings alive! Film in the university museum: research communication or reinforcing popular myth? Les Cahiers de Muséologie. ISSN 2406-7202. Hors-série n° 1, s. 117–128.
 • Hager-Saltnes, Martin (2013). The lives of Chinese objects in Thailand and Norway: Exhibiting the Ring Collection. I Håbu, Anne & Rooney, Dawn F (Red.), Royal Porcelain from Siam. Unpacking the Ring Collection. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-200-3. s. 238–253.
 • Hager-Saltnes, Martin (2013). Introduction: "Of exceptional size and quality". I Håbu, Anne & Rooney, Dawn F (Red.), Royal Porcelain from Siam. Unpacking the Ring Collection. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-200-3. s. 14–26.
 • Saltnes, Martin (2009). Pilegrimen. I Prusac Lindhagen, Marina; Solhaug, Mona Bramer; Vedeler, Marianne & Holte, Ellen C. (Red.), På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-555-4. s. 11–19.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Vedeler, Marianne & Saltnes, Martin (2021). Middelalderens kjøkkenredskaper. [Internett]. YouTube.
 • Vedeler, Marianne & Saltnes, Martin (2020). Vikingr.
 • Gullbekk, Svein Harald; Saltnes, Martin & Narendran, Arulanandan (2019). Harald Hardrådes penning En penning som representerer overgangen mellom vikingtid og middelalder, omkring år 1050. I slutten av 1040-årene etablerer kong Harald Hardråde et nasjonalt myntvesen som ble kimen til et norsk pengevesen. I løpet av noen år hadde han sørget for at hans egne mynter dominerte myntomløpet. .
 • Næss, Ellen Marie & Saltnes, Martin (2018). Audioguide Vikingskipshuset.
 • Bjerregaard, Peter & Saltnes, Martin (2018). Innledning: Forvandling. I Bjerregaard, Peter (Red.), Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050615. s. 6–7.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:23 - Sist endra 6. juli 2022 11:13