Byens økonomi

Fra 2005 har Metropolisprosjektet ved KHM overtatt som ansvarlig for publiseringen av hele det numismatiske kildemateriale fra Metropolis. Kildematerialet er rikt, med stort tilfang under hver feltsesong. I alt 2 600 mynter er til nå registrert.

Jone Kile-Vesik gjennomgår myntmaterialet fra Metropolis i Arkeologisk museum, Izmir 2007. Foto: H. Ingvaldsen

Som arkeologisk lokalitet er Metropolis spesiell siden byen var uoppdaget helt frem til organiserte undersøkelser ble påbegynt i 1989. En uvanlig stor del av funnene er dermed dokumentert i kontekst, noe som er uvanlig for en gresk-romersk by på denne størrelsen.

En samlet undersøkelse av funnene vil gi unik innsikt i en gresk-romersk bys økonomi og politiske og bymessige utvikling, og sammenholdt kan resultatet gi et viktig bidrag til vår forståelse av antikkens bystat som fenomen.

Feltsesongen 2007 ble i alt 2 600 mynter fra nesten 20 års utgravninger gjennomgått og dokumentert ved Arkeologisk museum i Izmir. Gjennomgangen danner grunnlaget for monografien Metropolis: urbanization and economy of the Greco-Roman polis som er under arbeid. Myntene dateres fra ca. 500 f.Kr. til 1100 e.Kr., med hovedvekt på hellenistisk og romersk tid. Nye viktige funn av senromerske kvartaler i byen sammen med grundige topografiske studier utført av David Hill ved Kulturhistorisk museum bidrar til at boken vil gi et helt nytt bilde av byen Metropolis og områdets økonomi.
 

Publisert 14. nov. 2012 21:28 - Sist endret 2. mars 2015 12:52