GIS og topografi

Et PhD-prosjekt (2007-10) ledet av David Hill, Kulturhistorisk museum har resultert i en omfattende digital kartlegging av Metropolis og omegn. En slik GIS danner grunnlag for alt fremtidig arbeid med byplan, topografi og geografi på stedet. Opplæring av norske og tyrkiske studenter i GIS har vært et av målene med prosjektet.

Sarp Aratepli working with the total station at Metropolis in 2009. Foto: H. Ingvaldsen

Topografiske analyser og landskapsanalyser basert på GIS-modeller har vært forholdsvis lite brukt i Middelhavsarkeologien. Dyrt ustyr og manglende kompetanse lokalt har vært mye av grunnet til dette. Metropolisprosjektet har hatt som målsetting å lære opp både norske og tyrkiske studenter i GIS. I 2010 ble en av de første MA-avhandlinger innen GIS-arkeologi levert som følge av dette.

 

David Hills omfattende GIS-kartlegging danner nå grunnlaget for videre studier av Metropolis og landskapet rundt. Kombinert med magnetometerundersøkelser utført av Sergej Smekalov i 2008, gir dette en helt ny innsikt i byens plan og utstrekning.

 

De utgravde delene av byen er klart synlige på overflaten. Akropolis, teater, bysantinske festningsmurer og et romersk bad i midtbyen er de tydeligste stående kontekstene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIS

GIS-innmålingene og magnetometermålingene viser nye sider ved byen. På slettelandet foran kollen og den hellenstiske byen, ser vi tydelige spor av murverk og steinfomasjoner i rektangulære former. Senere utgravninger har avdekket en stor palaestra, kanaler og gateløp i den senromerske byen på slettelandet. 

Innmåling og plan: David Hill.

Publisert 19. mars 2013 12:15 - Sist endret 2. mars 2015 12:58